Highlighted

Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Fanatiekeling

Mijn idee is dat de zorgverzekeraar actief probeert de toegangstijden bij de ziekenhuizen te verkorten. De huidige toegangstijden en wachttijden zijn te lang. Steeds vaker wordt de Treeknorm overschreden. Maar deze Treeknorm was bedoeld als absoluut maximum en moet eigenlijk per specialisme verschillend zijn: bij sommige aandoeningen is snel ingrijpen prettiger (huidziektes, gynaecologie). Ik beschouw Nederland ten gevolge van de lange toegangstijden als een derde-wereld-land. Waarschijnlijk zijn die lange wachttijden bedoeld om de zorgconsumptie tegen te houden: maar deze wordt al beperkt door het ( vrijwillig) eigen risico. Extra kunstmatige wachttijden zijn ongezond: zowel voor het lichamelijk als geestelijk welzijn (langere periode van onzekerheid). 

Ook het tijdsbeslag op de huisarts ( die wordt verzocht te bellen voor een snellere afspraak) vind ik onredelijk. Dat ziekenhuizen zelf kunnen bepalen wanneer ze een patient willen zien op basis van de indicatie in de verwijsbrief vind ik ook consument-onvriendelijk. Ik vind dat de volgorde van aanmelding moet tellen. De keuze voor de dag en het tijdstip moet door de patient bepaald kunnen worden. 

Groet, Feina.

Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

8 ANTWOORDEN 8
Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Community Manager

Hoi @Feina,

 

Bedankt voor je voorstel. Ik wil het samen met jou en anderen graag verkennen. Dat wil ik op deze manier doen: Laten we beginnen met samen het probleem vast te stellen (1). Daarna samen de voorstellen voor oplossingsrichtingen te bespreken (2). En als laatste stap te kijken welke argumenten er zijn voor de verschillende oplossingsrichtingen (3). 

Stap 1, de probleemstelling: het probleem dat je constateert is dat de wachtlijsten voor medisch specialistische zorg (MSZ) oplopen en in sommige gevallen de Treeknorm wordt overschreden. Beschrijf ik dat zo goed?

Stap 2, de oplossingsrichtingen: de door jou voorgestelde oplossingsrichting is dat zorgverzekeraars actief proberen de wachtlijsten te verkorten. Weer de checkvraag: heb ik dat goed begrepen?
 

Stap 3, de argumenten: wat ik vooral lees zijn argumenten waarom je vindt dat de wachttijden korter zouden moeten zijn (snel ingrijpen is soms prettiger, extra wachttijden zijn lichamelijk en psychisch ongezond). Daarnaast een aantal aannames die ik belangrijk vind om te bespreken, maar waar we ook op een ander moment op terug kunnen komen (lange wachttijden zijn waarschijnlijk bedoeld om zorgconsumptie tegen te houden, wachttijden zijn kunstmatig). En als laatste een los voorstel voor hoe ziekenhuizen zouden moeten omgaan met wachttijden (de volgorde van aanmelding moet tellen) waarvoor je een apart voorstel zou kunnen indienen, bij ons, of bijvoorbeeld bij de NVZ.

 

Qua argumenten (stap 3) mis ik nog waarom je vindt dat zorgverzekeraars dit zouden moeten doen. Ik ben benieuwd naar jouw gedachten daarachter. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?


In het verdiepen in deze materie kwam ik dit antwoord van minister Bruins tegen op vragen van kamerlid Agema (PVV). Ik vond het zelf erg interessant om te lezen en kan wellicht bijdragen aan het verkennen van jouw voorstel.

 

Ik ga graag met je in gesprek.

Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Fanatiekeling

@Raoul

Je begrijpt precies , punten 1-3 wat ik bedoel. 

Jouw vraag aan mij is waarom zorgverzekeraars dit zouden moeten doen? Ik vind het merkwaardig dat je deze vraag stelt, want zorgverzekeraars zijn verplicht om hun verzekerden toegang te geven tot goede en tijdige zorg. De zorg is niet tijdig en vaak ook niet goed. 

De voorstellen die door de minister gedaan zijn, zullen geen oplossing geven. Zorg dat er een instrument komt om korte wachtlijsten ( en tevens goede zorg) te belonen. Faciliteer ziekenhuizen hierin. Sta geen ( extra) overleggen toe! In de zorg is te veel overleg en te weinig tijd voor directe patientenzorg. Betaal de manager en de wetenschapper, die een onderzoek gedaan hebben naar de wachtlijsten bij het UMCG Groningen, desnoods met goud geld om elders soortgelijke opdrachten uit te voeren. En dan niet elke half jaar één polikliniek. Nee, elke week moet de deskundige een nieuwe polikliniek onder de loupe nemen. 

Mijn voorstel om de toegangstijd voor patienten niet te laten afhangen van de ( door de huisarts verwachte ) diagnose, heeft hier rechtstreeks mee te maken. Ziekenhuizen proberen zichzelf het leven gemakkelijk te maken door patientenstromen in banen te leiden. Dat lukt hun ook, maar het gaat ten koste van de ( automomie van de)  patient.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Community Manager

@Feina Je hebt inderdaad gelijk: zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het leveren van zorg binnen de daarvoor gestelde Treeknorm. De reden dat ik je vraag of je vindt dat wij dat moeten doen is om ervoor te zorgen dat ik jouw voorgestelde oplossingsrichting goed begrijp. Ik kan me voorstellen dat er ook andere oplossingsrichting voor te stellen zijn, vandaar de verduidelijkingsvraag.

 

Als ik je goed begrijp scherp je je voorstel aan door een aantal uitwerkingen voor te stellen:

- zorg ervoor dat er een instrument komt om de kortere wachtlijsten te belonen

- faciliteer wetenschappelijk onderzoek naar hoe ziekenhuizen wachtlijsten kunnen verkorten

- wachtlijsten moeten geprioriteerd worden op basis van binnenkomst (in tegenstelling tot 'op basis van diagnose')

 

Welke van die drie zou je hier het eerst willen bespreken? En zou je dat voorstel nader willen toelichten?

 

 

 

 

 

Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Fanatiekeling

@Raoul, ik vind dat het jullie werk is. Jullie moeten het oplossen. Ik heb alleen mijn mening gegeven. De rest van Nederland kijkt lijdzaam toe. 

Toelichting: 

- ik wil geen wetenschappelijk onderzoek.

- probeer de persoon uit Groningen tijdelijk voor jullie te laten werken, met een extra beloning voor hem zelf en/of voor zijn vaste werkgever van 3x het salaris van een ziekenhuisdirecteur. Laat deze man of vrouw de ronde doen van alle ziekenhuizen, waarbij een verslag gemaakt wordt en tips gegeven worden( analoog aan Gordon Ramsay: Kitchen Nightmares ). 

- een andere mogelijkheid om de wachtlijsten te verkorten is: minder diagnostiek. Dit kan gerealiseerd worden door de patient de mogelijkheid te geven om zelf te kiezen voor een eenvoudig consult van €50. Een patient heeft dan toch een specialist kunnen spreken, maar wel kort, snel en goedkoop. 

- de ziekenhuizen die hele korte wachtlijsten realiseren moeten een beloning krijgen, bijvoorbeeld een cadeautje voor elke werknemer. 

- de korte wachtlijsten mogen niet tot hoger zorggebruik leiden. Hoe? Misschien alleen maar een korte wachtlijst instellen voor de €50 consulten. Patienten die hiervoor kiezen willen vermoedelijk niet meer geld uitgeven. Daardoor wordt tijd en geld gespaard. Dit kan een goed idee zijn, zeker als bij vergelijking met omliggende landen aangetoond zou kunnen worden dat in NL meer diagnostiek wordt ingezet. ( dus meer tijd en geld).

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Community Manager

Hoi @Feina, dat je de moeite neemt je mening te geven waarderen we zeker. We spannen ons in om mensen te betrekken bij de vraagstukken die spelen binnen de zorg door samen te werken aan verbeteringen in onze producten, diensten en beleid. Het is zeker ons werk, maar we doen dat graag samen met onze klanten. We denken namelijk dat dat veel voordelen heeft. 

Wat betreft het lijstje: zijn het een paar verduidelijkingen op je eerdere voorstellen en een aantal nieuwe suggesties? Zou ik ze zo kunnen opschrijven:

1. Zorg voor instrumenten om korte wachttijden te belonen. Uitwerkingen zouden kunnen zijn: beloning voor alle werknemers.

2. Huur iemand in die in alle ziekenhuizen onderzoekt hoe zij efficiënter kunnen werken zodat wachttijden afnemen.

3. Ziekenhuizen kunnen goedkopere, kortere consulten gaan aanbieden waarbinnen er minder gebruik wordt gemaakt van (dure) diagnostische apparatuur

 

En uit je eerdere bericht:
 

4. Wachtlijsten moeten geprioriteerd worden op basis van binnenkomst (in tegenstelling tot 'op basis van diagnose')

Dan rest de vraag nog: welke van de drie zouden we volgens jou als eerste verder kunnen onderzoeken?

Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Fanatiekeling

@Raoul, het probleem moet direct grondig worden aangepakt. Dit zijn mijn ideeën, nu zijn jullie aan zet.

 

PS jullie interpretatie van het €50 consult is onjuist. Ik heb niet gezegd dat "er van minder specialistische apparatuur gebruik wordt gemaakt". Houd het gewoon bij " minder diagnostiek". De apparatuur behoort natuurlijk wel in het ziekenhuis beschikbaar te zijn.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Community Manager

@Feina Welk van de voorstellen zou wat jou betreft het eerst opgepakt moeten worden?

Highlighted

Re: Toegangstijden specialistische zorg lopen te hoog op

Voorbijganger

Hallo,

Ik heb deze interesante discussie gelezen. Ik weet niet of deze al afgesloten is omdat er al een paar weken geen reacties zijn. 

Ik vind het verbeteren van het organiseren van zorg heel belangrijk en dit zal ongetwijfeld tot kostenreductie leiden. 

 

De mate van urgentie/volgorde bepalen voordat er gediagnostiseerd is, lijkt me lastig maar niet onmogelijk. (artsen/ziekenhuizen zullen we wat weerstand bieden omdat ze een deel van autonomie kwijtraken)

(punt 3-4)

 

De punten 1 en 2 lijken mij prima te combineren. Daarbij zou er gekeken kunnen worden naar andere landen. 

vb. in Belgie: als ik daar heen ga dan kan ik op 1 dag allerlei onderzoeken krijgen. Dit is soms op de dag dat een arts het onderzoek voorstelt. Dit levert uiteraard een hogere werkdruk bij zorgpersoneel en mogelijk uitlooptijden bij betreffende onderzoeks afdelingen. Maar hiervoor zijn prima oplossingen te bedenken.