Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Vaste bezoeker

Ik zat net mijn bijdrage over de giftige omgeving van Aurobindo en de diverse uitzendingen die Zembla hieraan heeft gewijd.

Dan krijg ik daarop het “sluitende antwoord” dat er 2 instanties zijn die alles keuren en de preferente “genees”middelen van Aurobindo volkomen veilig zijn. Ik betwijfel dit zekerheidsprincipe zeer. Want zoals ik eerder schreef krijg ik gemiddeld 4 maal per jaar een ander preferent middel voorgeschreven, even als kennisgeving ik gebruik 7 verschillende geneesmiddelen per dag, dus zo gezond als een visje.

ik voel me niet beschermd en niet veilig met dit bedrijf, die geneesmiddelen in een “toxic delta” produceert, die de doodzieke mensen die vergiftigd worden door het afval en waterlozingen in de delta, ook het vee leeft niet lang in de delta waar Aurobindo al zijn medicijnen produceert. Het kan er bij mij en bij de meeste mensen niet in dat Aurobindo NOG steeds als preferent GENEESMIDDEL wordt gedicteerd door ZK Achmea. Gevoelsmatig klopt dit niet met de visie, die jullie zeggen te hebben namelijk dat de gezondheid van de klanten voorop staat, of is deze visie verleden tijd?

verder wil ik ingaan op een vraag en voorstel van een medeschrijver Macon over de vergoedingen voor bijv. een osteopaat (kan iedere andere beroepsgroep zijn), waarvoor een dagvergoeding van bijv. 60,00 geldt, maar daadwerkelijk 40,00 per dag wordt vergoed, dit met een maximum van  bijv. 500,00 per jaar. Waarom niet gewoon een te besteden potje, dat aan het eind van jaar 500,00 mag bedragen, ga je dan in het gehele jaar over dat totaalbedrag heen, DAN is dat voor eigen rekening. Dit is veel helderder en ook eerlijker. 

Nu krijg je fictief een hoge vergoeding die je vervolgens wederom fictief maar voor 75% ontvangt, dit is een rekenkundig en misleidend monstrum.

Er staan veel van dit soort vergoedingen vermeld in mijn Extra Vitaalverzekering, die ik heb afgesloten om niet in te hoge kosten te vallen.

want gelukkig moest er dit keer maar een halve teen worden geamputeerd, zie mijn vorige verhaal, dus werden inderdaad wel de eigen bijdragen vergoed, maar heel flauw niet 75,00 euri voor een simpele aanpassing aan een paar net nieuwe schoenen, die ik hierdoor WEL kan dragen. Het is allemaal net niet helemaal serviceverlenend, waarom niet gewoon WEL die 75,00 vergoed. Ik betaal me scheel aanverzekeringen, maar moet onderhand een verzekering afsluiten om die extra kosten te kunnen betalen. Ik chargeer, maar het komt wel in de buurt. Als 75-jarige heb je toch al een lager inkomen, dus?????

En als laatste toch nog maar eens een pleidooi om eens na te denken om alle Achmea’s, zie mijn verhaal van Interpolis, die aan dezelfde tafel in hetzelfde gebouw als ZK zat, als een grote Zilveren Kruis Volksverzekering om te vormen en door die overheadkostenbesparing de driehonderenvijfentachtig euri uit het systeem te doen verdwijnen.

Het zou de gezondheid van ouderen en de minder draagkrachtigen zeer ten goede komen.

nou dit lijkt mij een aardig praatstuk van allen.

veel gezondheid gewenst door Boris.

 

 

 

 

 

Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

5 ANTWOORDEN 5

Re: Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Fanatiekeling

"waarvoor een dagvergoeding van bijv. 60,00 geldt, maar daadwerkelijk 40,00 per dag": 

Dit begrijp ik niet. Kunt u dit nader toelichten? 

 

Ander idee: die Indiase Auribindo vertrouw ik ook niet. Dus als je eigen leven je lief is, betekent dit dat je in 2019 naar een andere zorgverzekeraar moet uitkijken. Dat is nu concurrentie! Als hopelijk meer klanten om deze reden overstappen, zal ZK misschien zijn voorwaarden aanpassen. Zolang de klanten " trouw" blijven  en de winst dus groter wordt door de medicijnen steeds goedkoper in te kopen, is er voor ZK geen reden om het beleid te veranderen. Ik ben het met u eens: je krijgt steeds dezelfde antwoorden. 

Let op: ik ben niet van ZK!

Groet, Feina.

Re: Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Community Manager

Ik zie dat je een aantal punten hebt waarover je in gesprek wil @Boris. @Feina vraagt al om een kleine toelichting.

 

Als ik het goed lees heb je vragen over de vergoedingen uit het Extra Vitaal pakket. En dan specifiek over de vergoeding van de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen. Zeg ik dat goed? En wat wil je dan over dit onderwerp precies bespreken? Kun je daar iets meer over zeggen? Of wil je in gesprek over het Extra Vitaal pakket in het algemeen?

 

En je zegt ook dit:

'En als laatste toch nog maar eens een pleidooi om eens na te denken om alle Achmea’s, zie mijn verhaal van Interpolis, die aan dezelfde tafel in hetzelfde gebouw als ZK zat, als een grote Zilveren Kruis Volksverzekering om te vormen en door die overheadkostenbesparing de driehonderenvijfentachtig euri uit het systeem te doen verdwijnen."

Over welk punt of onderwerp wil je precies met de communityleden in gesprek? Of verwacht je een toelichting van mij? En zo ja, waarop precies?

 

De kwestie Auribindo wordt op dit moment besproken. Ik weet niet precies wat de status is en zal navraag doen.

 

Re: Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Community Manager

Zoals ik beloofd had, kom ik hier nog even op terug @Boris en @Feina. Deze reactie kreeg ik van onze perswoordvoerder:

 

Wij zijn ook geschrokken door de beelden die we hebben gezien en gaan daarover in gesprek met de fabrikant. Daar waar wij geneesmiddelen op leveranciersnaam aanwijzen, gaat het altijd om medicijnen die door de overheid zijn toegelaten tot de verzekering en door registratieautoriteiten zijn goedgekeurd voor de Nederlandse markt. We zijn aan het onderzoeken of deze toezichthouders ook maatregelen kunnen treffen. 

 

We hebben ook een verklaring uitgegeven

Zilveren Kruis verwacht dat producenten van geneesmiddelen integer handelen. Het spreekt voor zich dat wij het welzijn van iedereen die direct of indirect betrokken is bij de productie van geneesmiddelen - alsmede de zorg voor de leefomgeving -  van het grootste belang achten. Zilveren Kruis vergoedt conform haar wettelijke plicht geregistreerde geneesmiddelen die in Nederland door de overheid in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) zijn opgenomen.

 

Daar waar Zilveren Kruis geneesmiddelen op leveranciersnaam aanwijst ― binnen het zogeheten preferentiebeleid ― betreft het dus geneesmiddelen die tot het GVS zijn toegelaten en die door de registratieautoriteiten zijn goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Daaronder vallen ook producten van Aurobindo. Wij vertrouwen erop dat de geneesmiddelen die tot het GVS zijn toegelaten door de registratieautoriteiten voldoen aan wet-, en regelgeving. Wij hopen dan ook dat de deze autoriteiten oog hebben voor de door Zembla geschetste omstandigheden.


 

Re: Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Fanatiekeling

Een poosje geleden was er ook ophef over Auribondo in de media. Toen heeft ZK de      substitutie door een ander merk enige tijd toegestaan. Nu doet ZK dus niets. 

Doordat ZK niet , zoals een aantal andere zorgverzekeraars, de mogelijkheid geeft van bijbetaling boven de prijs van het medicijn dat door de apotheek geleverd wordt , is de verzekerde van ZK dus slechter uit.

Groet, Feina.

Re: Maximale jaarvergoeding versus dagvergoeding, zie voorbeeld Macon

Vaste bezoeker

Re. Feina, ik kan hierover een heel lang verhaal afsteken, maar heb voor het niet acteren van ZK geen woorden. Behalve heel slecht.