Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Drie jaar geleden openden we de community om meer in verbinding te kunnen zijn met elkaar. Om te horen wat je bezighoudt, en om jou te betrekken bij vraagstukken en beleidskeuzes van Zilveren Kruis. Een van de mogelijkheden om je ideeën met elkaar te bespreken is Denk Mee. Na 3 jaar willen we dit gedeelte opnieuw vormgeven. Daarvoor zijn we erg benieuwd naar jouw ervaring in de afgelopen jaren met dit onderdeel. We nodigen je uit om dit met ons te delen. Jouw input gebruiken we voor een nieuwe versie. 

Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

16 ANTWOORDEN 16

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Stamgast

Het belangrijkst is dat ZK elke reactie in welke zin dan ook negatief  of positief of opbouwend meeneemt in haar bedrijfsvoering en waar mogelijk verbeterd.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Voorbijganger

Er worden veel oplosingen aangedragen, maar er gebeurd heliemaal niets mee.

Dit heeft geen zin om telkens vragen en weer vragen.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Starter

Belangrijkste is dat jullie iets doen met de onderwerpen. Dat jullie kijken of de voorgestelde suggesties ook echt mogelijk zijn. Op de topics die ik heb ingediend heb ik geen voorstel terug zien komen met wat jullie daarmee van plan zijn.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Stamgast

Volgend op mijn 1e reactie zou ZK haar comm. volledig kunnen veranderen.

 

Door per provincie een werkgroep samen te stellen uit verzerkerden welke daadwerkelijk inspraak krijgen in het beleid van ZK.

Dit  recht dan vast te leggen in haar polisvoorwaarden.

 

Je  zou b.v. 1x per kwartaal een bijeenkomst kunnen beleggen per  provincie ( reizen moet behapbaar zijn) .

 

Je kunt dan beleidsvoornemens  van ZK lanceren afstemmen met je verzekerden waar nodig aanpassen.

Tevens kunnen verzekerden hun voorstellen inbrengen.

 

KRITISCHE CONSUMENT

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Fanatiekeling

Ik heb de indruk dat Denk Mee alleen een facade is en dat er niet echts iets verandert op basis van suggesties. Als een klant een hogere vergoeding voorstelt, begrijp ik dat dit meestal niet ( basisverzekering) mogelijk is.

Maar er zijn ook andersoortige suggesties, namelijk over de bedrijfsvoering. 

Ik vind dat jullie zelf , vooral op basis van binnenkomende klachten en op basis van reacties van klanten, moeten nadenken over verbetering. ( vooral van de bedrijfsvoering). Vooral daar, waar ZK in vergelijking met andere zorgverzekeraars, minder goed presteert. 

Ik vind dat vooral de klantenservice schriftelijke verbetering ( email!) behoeft , dat de polisvoorwaarden duidelijker moeten ( minder addertjes onder het gras), dat er collectiviteiten moeten worden afgeschaft ( de losse klant betaalt nu teveel bij jullie) en dat het farmaceutisch beleid beter moet. ( ik vind ècht dat ZK ten behoeve van individuele klanten in gesprek moet met de apotheek : jullie moeten in ieder geval zorgen dat de apotheek zich houdt aan de afspraken m.b.t. medische noodzaak). Als jullie een laagste prijs beleid voeren naast een preferentiebeleid bij een preferent contract, dan moet dat in de polisvoorwaarden vermeld worden. Jullie hebben jarenlang verwezen naar alle medicijnen die op medicijnkosten staan ( als zijnde leverbaar door ZK, er was op de website van ZK zelfs een applicatie hiervoor), maar er is nooit verteld dat de klant helemaal geen keuze heeft.

Groet, Feina.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Bezoeker
Heel veel ideeën of voorstellen kunnen stranden omdat deze tegen bijvoorbeeld beleidsregels ingaan, er te weinig steun is, etc.
Daar ik te weinig kennis heb van zorgverzekeringen/polissen en moeilijk tijd hiervoor vrij kan maken zou het wellicht mogelijk kunnen zijn om iets op te zetten waarbij er weinig discussies optreden en simpel gestemd kan worden. Ik ga er hierbij even vanuit dat de zorgverzekeraar weet wat er speelt en weet wat kan en mag. Tevens ga ik er vanuit dat deze optimaal op de hoogte is van de mogelijkheden richting de verzekerde.
Ik vergelijk het maar een beetje met kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Kan het hierbij zo zijn dat het initiatief bij de zorgverzekeraar komt te liggen? Of een combinatie van zorgverzekeraar en verzekerde?

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Fanatiekeling

Ja, dat is een goed idee @Medic. Bijvoorbeeld meedenken over de inhoud van een herinneringsbrief is een initiatief van ZK . Maar als we als klant daarover meedenken, doen we wel het werk voor ZK. Want anders moet ZK hiervoor een  klantenpanel inhuren.

Groet, Feina.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Bekend gezicht

 

 

Ik zit eigenlijk met open mond te kijken naar de vraagstelling.

Elke poging , waar dan ook , loopt iedere keer weer uit op , er gebeurt niets , er gaat niets veranderen houding vanaf de kant van ZK....

 

Zoals opgemerkt door Feina , voor mij is het hele gebeuren dan ook een facade....

Een poging tot zoethouden of misschien wel vermaak van....

 

Ik heb tot nu toe nog geen enkel positief gevoel overgehouden aan alles wat er ook maar gebeurde.

Hopend op steeds een wonder , maar ik heb het wonder nog steeds niet gezien.....

 

Mensen die ook afhaken om die reden , mede omdat als er wat zinnigs wordt gezegd , er wordt ingegrepen door het beheer , eerder genoemd door mij , de schooljuf.....En dat gevoel is niet echt gezakt nog...

Ik mis de waardevolle bijdrages dan ook enorm....

Maar ja , daar steekt Zk liever een stokje voor...

 

Misschien een optie om eens de houding te veranderen tegenover ons , de verzekerde ?

Dat we eindelijk de plek krijgen , die we verdienen ?

Gehoord worden en dan ervaren dat er ook wat gebeurd ?

Misschien , misschien.......

 

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Nieuwkomer

Ik ben een discussie gestart over verspilling van medicijnen en dus ook van geld! De reacties die ik heb gekregen vielen heel erg tegen dus denk ik dat dit nog niet erg leeft.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Medewerker

Als medewerker van Zilveren Kruis (niet van de community zelf) lees ik met belangstelling de berichten van de verzekerden zoals ze hier verwoord worden. Het is niet leuk om te lezen dat dit gedeelte van de community op deze manier wordt ervaren. Maar het probleem is, ik kan me er wel in vinden dat er zo wordt gedacht. Er bestaat de mogelijkheid om mee te denken, maar al snel wordt er mee gedacht in de onmogelijkheden in plaats van in de mogelijkheiden die er mogelijk zijn. Ik snap ook wel dat de medewerkers van de community het beleid van Zilveren Kruis niet kunnen veranderen. Ze hebben dan ook wel begrip voor de probleemstellingen. Maar uiteindelijk verandert er niet veel. Ik hoop dan ook dat de verzekerden, waar ik er zelf ook 1 van ben, serieus mee kunnen gaan denken met Zilveren Kruis en dat bij de vragen ook meer wordt gedacht aan de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Stamgast

Wanneer ik zo de reacties doorlees denk ik die liegen er niet om.

 

Community ZK dient samen met haar management eens goed bij zichzelf te rade gaan of het zinvol is op deze manier door te gaan.

 

Immers er ontstaan telkens frustraties dat kan tocbh niet de bedoeling zijn !!!!!

 

Mijn voorstel om de gehele comm. om te gooien naar echte inspraak zie boven verwoord kijkt mij tenslotte

de beste oplossing, mag daar aan toevoegen dat ik vanaf den beginne van meedoen aan deze comm. die oplossing al in mijn achterhoofd had, mede gelet op wat nu wel of niet wordt bereikt.

 

Ik heb veel ervaringen opgedaan met "praatgroepen" o.i.d.  en z.g. inspraak, veeal wordt domweg niets of zeer weinig bereikt, dus wat dat betreft is er de laatste 10 jaar na mijn pensioen hoegenaamd niets veranderd in het bedrijfsleven en de zorgwereld. Nog gekker de echte zorg in verzorgingshuizen en thuis werd alleen maar slechter,

er moest eerst door 2 personen keihard worden aangegeven wat er allemaal mis was en nog veel mis is.

Waar waren toen de zorgverzekeraars? En de community?

 

ZK zou zeggen succes met uw evaluatie en kijk eens kritisch naar uzelf en uw meerderen,

ik denk hard nodig om de community voort te zetten.

 

Hartelijke groet,

kritischeconsument.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Medewerker

Naast de (misschien terechte) kritiek op Zilveren Kruis wil ik ook wel een kritische noot zetten bij een aantal leden van de community. Zeker de leden die langs komen met een vraag. Vanuit mijn expertise probeer ik mee te denken met onze cliënten en dan is het soms frustrerend dat je geen reactie krijgt. Zeker in het kader van orthodonie probeer ik mee te denken en vraag om meer gegevens. Hierop komt zelden respons. Enige tijd geleden had iemand ook een vrij uitgebreide vraag waar ik zou uitgebreid mogelijk op geantwoord heb. In plaats van dat ik verder reactie krijg heeft de vraagsteller zijn/ haar account verwijderd.

Ik hoef geen complimentjes of bedankjes maar als je een vraag stelt en daar komt een antwoord op met een wedervraag dan vind ik het persoonlijk wel net zo netjes als daar in ieder geval op gereageerd wordt. Voor zover mijn persoonlijke frustratie.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Fanatiekeling

Na het invullen van de enquete over DENK MEE kan ik toelichting geven. Ik ben volgens mij nooit actief naar DENK MEE toegegaan, omdat er merendeels ideeen voor extra vergoedingen in worden gedaan. Hierin heb ik geen interesse.  Verder is er in het forum wel eens gezegd, dat iets in DENK MEE geplaatst zou kunnen worden. Op dat moment kreeg ik het gevoel, dat ik het werk van Zilveren Kruis moest gaan doen. Als jullie een idee krijgen uit het forum, dan moet je dat zelf oppakken of zelf in Denk Mee zetten.

Buiten het Denk Mee gedeelte waardeer ik de antwoorden van Eva en Corine.  Vooral de ijverige opvolging van openstaande vragen en uitgebreide beantwoording. Zo wordt er niets verstopt. Al vind ik nog steeds dat Achmea niet alle antwoorden kan geven over haar farmaceutisch beleid. Het dringt niet tot jullie door dat jullie heel veel patienten beschadigen door de wijze waarop het wordt uitgevoerd.

 

Groet, Feina.

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Gast

Graag wil ik even meedenken alhoewel Ron een stukje terug dit schreef:

 Ik snap ook wel dat de medewerkers van de community het beleid van Zilveren Kruis niet kunnen veranderen. Ze hebben dan ook wel begrip voor de probleemstellingen. Maar uiteindelijk verandert er niet veel.
Waarom betaald ZK klakkeloos de declaratie's van ziekenhuizen zonder eerst de gene die het betreft te informeren wat er gedeclareerd wordt. En als je reageert komt ZK met een antwoord moet u even het ziekenhuis bellen. Nou daar zakt mijn broek vanaf. Ik verzeker me en verwacht dan niet zo'n antwoord.
Dan heb ik voor alle verzekerden nog wel een antwoord **** alle bij verzekeringen 1 ,2,3 sterren weg kijk wat daar in vergoed wordt weg en zet het
bespaarde bedrag op aparte spaarrekening na drie jaar kan je bril zelf met gemak betalen fysio net zo. 

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Bekend gezicht

 

Onder het mom van denk mee , probeer ik het nog maar eens een keer.

Op dit moment zit ik , noem het gevangen , tussen 2 onderwerpen , waar dus niets meer gebeurd.

Immers , daar wordt mijn grootste ergenis , steeds uitgevoerd.

Er wordt krampachtig vastgehouden aan wij doen het niet , dus het antwoord is nee..

 

Dit werkt uiteraard al flink ontmoedigend ,  dus misschien valt er een beter oordeel te vellen over andere dingen.

 

Maar voor zover ik weet , is het laatste antwoord op de vraag , komt er een oplossing voor het probleem dat je praktisch niet tot onmogelijk iets anders kunt vinden , op een normale manier , dus nieuwe reacties bekijken en zo kijken wat je interessant vind , nog steeds beantwoord met nee of helemaal niet.

 

Als dit nu eens opgepakt wordt en wordt omgezet in ja ....dan kunnen we misschien eens verder als blijven hangen in topics waar echt , maar dan ook echt niets meer gebeurt...

 

Technisch kan het bij andere forums ook ....

Dus waarom hier niet ?

 

Misschien dus eens helemaal opnieuw beginnen met iemand die dit wel kan ?

Waar ik als digibeet beter uit de voeten kan , als met die eeuwige vreselijke digidcode , die jullie ook niet willen aanpassen , zodat ik straks opnieuw niet bij mijn eigen gegevens kan ?

 

Het is maar een idee....... 

Re: Help ons mee om Denk Mee te verbeteren

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor jullie feedback tot nu toe. Jullie hebben ons enorm waardevolle input gegeven. Hiermee gaan we aan de slag. We komen zo snel mogelijk met een voorstel wat we willen gaan doen en binnen welk tijdsbestek.