Highlighted

Help mensen door de WMO jungle

Voorbijganger
Helaas heb ik naast mijn behandeling nog andere hulp nodig. De gemeente waar ik zit is meer bezig met het budget rond te krijgen en, het lijkt wel dat, het zo hoog mogelijke drempels opwerpen om de hulp waarvoor de gemeente wettelijk verantwoordelijk is te krijgen.

Daarnaast sturen ze je regelmatig met een kluitje het riet in en daardoor kan ik en met mij vele anderen niet de optimale zorg krijgen.

Laten we kijken hoe we met z’n allen iedereen een zo optimaal mogelijk zorgtraject kunnen geven zonder dat de cliënt zelf weer voor elk dingetje moet vechten omdat 1 of meerdere van de betrokken partijen het voor zichzelf op korte termijn zo goedkoop mogelijk wil maken en het daardoor voor iedereen duurder maakt.

Help mensen door de WMO jungle

4 ANTWOORDEN 4
Highlighted

Re: Help mensen door de WMO jungle

Community Manager

Beste @psy, bedankt voor het delen van je wens/idee!

 

Ik lees dat je bij je zorgvraag te maken hebt met verschillende instanties, die drempels opwerpen en kostenbesparing vóór zorgverlening lijken te stellen. Dat is toch wel het laatste dat je wilt meemaken als je hulp nodig hebt, kan ik mij voorstellen. Vervelend!

 

Om beter te kunnen inschatten wat ik voor je kan doen, kun je hopelijk eerst wat meer vertellen over de situatie waarin je zit.

 

Ben je bereid wat meer te vertellen over je behandeling en de aanvullende hulpvraag bij de gemeente (hou er rekening mee dat dit een openbaar platform is -- we kunnen hier ook privé over doorpraten)?

 

Wat is de situatie bij je gemeente? Waaruit blijkt dat ze (doelbewust?) drempels opwerpen en zich meer bekommeren om budgetten sluitend te krijgen dan jou te helpen? Kun je specifiek maken waarvoor je moet vechten en wanneer je met een kluitje het riet in gestuurd werd, bijvoorbeeld?

 

Waarom ben je ervan overtuigd dat ook vele anderen niet de optimale zorg krijgen? Kun je heel concreet de barrières beschrijven die niet alleen jou, maar waarschijnlijk ook anderen ervaren?

 

Zijn de procedures (in de zorg en/of van de gemeente) duidelijk, maar ben je het er niet mee eens? Of vind je het eigenlijk onduidelijk hoe bepaalde beslissingen tot stand komen, en vraagt dat dus eerst opheldering?

 

Wat versta jij onder een optimaal zorgtraject? Welke rol heeft een zorgverzekeraar als Zilveren Kruis hierin, vind je?

 

Kortom, alles wat je mij maar kunt vertellen om elkaar goed te begrijpen. Ik ben benieuwd!

 

NB. Je hebt je bericht geplaatst in de sectie 'Innovatielab' en je doet een voorstel om samen te streven naar een zo optimaal mogelijk zorgtraject. De Community is de juiste plek daarvoor. Ik wil even benadrukken dat mijn bovenstaande vragen daarom ook zijn gericht op het uitzoeken van de mogelijkheden van een structurele verandering die meer mensen raakt. Het richt zich niet primair op het oplossen van jouw individuele dossier. Als je bij dat laatste ook ondersteuning van ons vraagt, geef dat dan even aan. Dan breng ik je in contact met de klantenservice.

 

Ik hoor graag van je!

Highlighted

Re: Help mensen door de WMO jungle

Voorbijganger
@Rogier ik heb dit bewust als enige casus geschreven en om je gerust te stellen heb ik een vrijwilliger gevonden die mij erbij helpt.
Ik woon in de gemeente Eindhoven en onlangs is hier naar buiten gekomen dat de gemeente, na in een vergelijkbare casus van een andere gemeente, in het eerste half jaar, aan wettelijke dwangsommen voor het niet op tijd reageren op bezwaarschriften alleen, al 1,2 miljoen euro heeft moeten betalen in afwachting van de rechtszaak m.b.t. de huishoudelijke hulp. En heel schokkend die rechtszaak heeft de gemeente dus verloren.
Daarnaast hoor ik verhalen bij de ggz instelling waar ik in behandeling ben en zie ik de frustratie in de ogen van mensen als het over de WMO gaat.
Daarnaast heeft de lokale afdeling van de sp een meldpunt. En gaat het regelmatig in de commissievergaderingen van de gemeente het over dit onderwerp.
Je gaat het me niet vertellen dat Eindhoven de enige gemeente is waar dit speelt.
Highlighted

Re: Help mensen door de WMO jungle

Community Manager

Goed dat je dit ter sprake brengt @psy!

 

Welke rol is er voor de zorgverzekeraar weggelegd om jou en anderen te helpen, vind je?

Highlighted

Re: Help mensen door de WMO jungle

Voorbijganger
Mensen wijzen op het recht van cliëntondersteuning en daarnaast mensen eventueel bijstaan bij bezwaren. De informatie is soms zeer moeilijk te vinden.