Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Expert

Dag @Alex2, bedankt voor je reactie. Het is mooi om te lezen dat je voor je moeder en ook jezelf een goede oplossing hebt gevonden, en over de voordelen die daarbij horen al blijft het vreemd dat de thuiszorg apart moet komen om de steunkousen aan te trekken. Dit zou anders geregeld moeten worden. Heb je nog andere zaken die beter zouden kunnen worden geregeld, en heb je daar ook suggesties voor? Wel is het schrikken om te lezen dat je moeder is gevallen en dat zij haar heup heeft gebroken. Ik hoop dat het herstel van je moeder voorspoedig zal verlopen en dat je moeder nog een lange tijd mag doorbrengen in het verzorgingshuis.

 

Dag @tijn63, bedankt voor je reactie, en voor mij heel herkenbaar wat je schrijft. Onze situaties vertonen behoorlijk wat overeenkomsten, en voldoening is er bij mij ook zeer zeker. Maar de veranderende samenleving maakt het  inderdaad allemaal niet makkelijker. Heb jij nog suggesties wat er in de toekomst voor alleenstaanden, maar wellicht ook voor iedereen vanwege de voortgaande individuelisering, collectief geregeld zou moeten worden om de toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet te kunnen zien?

 

Hartelijke groet,
Wim Niesing
Senior adviseur strategie Zilveren Kruis

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

@Wim5

Graag wil ik reageren op uw vergelijking met andere landen, met name die waar de familie, met alle gevolgen van dien, aansprakelijk is voor de kosten van de zorg voor hun ouders. Was ons zorgstelsel niet juist opgezet om dit soort toestanden te vermijden? Juist om te zorgen dat er gelijke rechten waren op de juiste zorg? Natuurlijk kunnen we ons verschuilen achter landen en culturen waar het minder goed gaat, maar dat vind ik het paard achter de wagen spannen.

Ons zorgstelsel was indertijd gebaseerd op solidariteit. Iedereen betaalde voor hetzelfde pakket, met als idee dat iedereen ooit gebruik zou moeten maken van zorg. De "marktwerking" heeft dit concept aardig verstoord. Mensen die vooruitzicht hebben op weinig/geen zorg krijgen allerlei mogelijkheden om te besparen, terwijl de mensen die zorg nodig hebben, en daardoor al heel vaak een inkomensachteruitgang hebben, veel duurder uit zijn en dat vaak niet kunnen missen. Onze ouderen (lees ouders) verdienen de beste zorg. Maar sinds het aantal zorgverleners wat hetzelfde segment bedient toeneemt, nemen ook de overhead kosten schrikbarend toe. Zowel bij verzekeraars als aanbieders. Wordt de zorg steeds duurder, of rijzen de bijkomende kosten juist de pan uit? Wat denkt u van het recente gegeven dat een levensreddend medicijn voor spierziekte bij kinderen ter discussie staat vanwege de hoge kosten? Ik heb er geen woorden voor. Deze vergrijzing is maar tijdelijk, er is maar één zekerheid in dit leven, dat is het feit dat je sterft. Dat deze vergrijzing zou gebeuren wisten we 10 jaar geleden ook al. Ik hoop alleen dat we niet met het schaamrood op de kaken achterblijven omdat we deze groep, die er keihard voor hebben gewerkt en hun leven lang hebben betaald, hebben laten creperen. En daar begint het wel op te lijken. Realiseert u zich ook dat het mantelzorgverhaal steeds moeilijker wordt omdat we allemaal langer door moeten werken. Ook vrijwilligerswerk zal daar onder te lijden hebben.

Kortom...bezuinigen op de zorg voor onze ouders...stop ermee, overheid!

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

quote>Heb jij nog suggesties wat er in de toekomst voor alleenstaanden, maar wellicht ook voor iedereen vanwege de voortgaande individuelisering, collectief geregeld zou moeten worden om de toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet te kunnen zien?<quote

 

Ik ben de jongste van drie broers, de verzorging van mijn moeder komt geheel op mijn schouders, ze zijn te druk met hun gezin of wonen ver weg in het buitenland.

 

Hoewel de familiebanden goed zijn kan je dus als individu nooit er vanuit  gaan dat je eigen familie je gaat helpen mocht je als je ouder bent zorg nodig hebben.

 

Ik heb in de huidige situatie als mantelzorger de hulp ingeroepen van de wijkverpleging en dagopvang ( beide twee keer per week ). Kijken of dit in de toekomst verder opgeschroefd moet worden en huishoudelijke hulp.

 

Persoonlijk ben ik nu al bezig een financiele buffer aan te leggen ( en houden ) om later deze zorg te kunnen inkopen. Ik ga er niet vanuit dat mijn familie mij in de toekomst als ik zorg mocht nodig hebben, gaan helpen. Bij een oud-tante uit het buitenland heb ik gezien hoe dit kan helpen om zorg te krijgen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Niet iedereen heeft deze luxe, ik vind persoonlijk dat de staat iedereen een basiszorg moet kunnen aanbieden om een menswaardig bestaan te kunnen leiden op je oude dag.

 

Helaas heb ik gezien bij  mijn vader die in een verpleegtehuis in 2013 overleden is, dat de staat in sommige gevallen deze basiszorg niet goed kan bieden.

 

De opvang van de instroom van buiten Nederland heeft meer prioriteit lijkt het wel dan de ouderen die in Nederland jarenlang gewerkt hebben en betaald voor de AWBZ, maar dat zijn politieke keuzes, mensen zullen dus met hun stemgedrag dit kunnen bepalen ( ik roep niet op om de PVV te gaan stemmen maar een meer Sociale Partij ).

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Verwijderde account
Niet van toepassing

Heb jij enig idee hie het in Duitsland, Noorwegen, Zweden of Denemarken geregeld is? Ik hoor alleen maar een enkel voorbeeld, waarbij het daar goedkoper en beter geregeld lijkt. Waarom kan dat in die landen wel? 

Bejaardenhuizen en aanleunwoningen zijn bijna cadeau gegeven aan projectontwikkelaars die er goed aan verdiend hebben, en nu bedenken ze ineens dat er zoiets moet komen opdat ouderen veilig in hun buurt kunnen blijven wonen. zodat de projectontwikkelaars er nog een keer aan kunnen verdienen. De logica van dat soort beslissingen ontgaat mij. Inmiddels zit er een generatie veel te lang thuis en  moet ingewikkeld zorg regelen, mensen en vergoedingen. Want als je even niet oplet  als 85 jarige, betaal je veel te veel. Niet alleen bij verzekeraars, maar ook de gemeente. 

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Stamgast

Ik denk dat er eerst wat anders moet gebeuren voor dat dit onderwerp aan de orde komt n.l.Nederland ongeacht welke werk betreft zeer vele bedrijven zitten goed in de orders dagelijks lees ik personeel te kort aan vullen buitenland,wat jammer dat er nog zoveel mensen zonder werk zitten,school deze mensn om een beroep te kiezen en verplicht zoiets waar niemend onder uit kan,dit lost een groot gedeelte op waardoor de werkmensen uit eigen land

gaat werken,dit is tot op heden nog veel te vrijblijvend.

De leeftijd verhogen naar 67 jaar (Rutte 3)is onbegrijpelijk dit betekend voor een groot gedeelte het zieken verzuimzal toenemen,en laat en ieder de keuze maken wel of niet tot 67 jaar door te gaan.

Laat de regering beter op letten dat er zoveel geld verdwijnt naar uitkeringen naar buitenland (miniters zijn opgestapt)waar miljoenen verloren gaan  wat niet in de kas van Nederland komt en helaas nog niet is opgelost door deze inkomsten zal de regering andere cijfers krijgen en niet de oplossing is om alle problemen op te lossen maarwel een ander inzicht krijg watde vergrijzing bereft waardoor de verhouding anders zal zijn dan nu wat1 op 3 moet werken om dat niet op te realiseren is,wij moeten in Nederland ons eigen toekomst bepalen zo ook voor later.

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Voorbijganger

Laat ik beginnen met de constatering van Rogier dat het ondoenlijk is de ouderenzorg centraal te financieren en organiseren. Dat lijkt mij een een te eenzijdige conclusie. Het gevolg van dergelijke denkbeelden is de botte bijl van de overheid die de AWBZ heeft getransformeerd in de WLZ. Ik doel dan op het verdwijnen van middenvormen van opvang van ouderen. Bejaardenoorden bestaan allang niet meer, verzorginsghuizen verdwijnen in rap tempo. Dit soort voorzieningen zijn juist nodig, omdat ook het personeel dat nodig is om ouderen waar nodig te ondersteunen, moeilijker te vinden zal zijn. Dat moet je niet zomaar willen decentraliseren. Ik had meer gezien in het investeren in dergeljke woonvoorzieningen met andere vormen van financiering.

Ik zie nu in mijn eigen omgeving dat mensen met dementie thuis wonen en dat de maatschappij daar totaal niet op is ingericht. Wat denk je dat er gebeurt als de energiemaatschappij een telefonische enquete houdt, met folders komt over nieuwe aanbiedingen enzovoort? Welke moeite is het om ZVW, gemeente en WLZ zorg uit elkaar te houden of te combineren? De verschotting van zorg thuis is mij en anderen een door in het oog.

Ik pleit voor een structureel andere opzet van wonen op gevorderde leeftijd, waarbij nu eens niet de rijksoverheid de kartrekker is, maar een maatschappelijk debat met een verplichtend karakter naar de rijksoverheid. Daarbij kunnen we discussies over de zorgval vermijden, een veel duidelijker scheiding maken tussen ELV en crisisbed. Zorg voor de ouderen moet je niet overlaten aan beleidsmakers, maar aan de mensen in het veld.


Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

Misschien nog een klein puntje waar ik nog niemand over gehoord heb; de enige zekerheid die we hebben in dit leven is het feit dat we er ooit uitstappen. Is de paniek over de toenemende vergrijzing wellicht een storm in een glas water en lost het zich misschien weer vanzelf op? Want we kunnen er niet om heen...deze mensen (ja mensen vergeet dat alsjeblieft niet) overlijden ook een keer. En dan is de balans terug. Dus...zorg voor goede zorg en de extra kosten zijn niet voor altijd. En dan nog iets...het lijkt nu of alle ouderen intensive zorg nodig hebben, geloof me, dat klopt niet. Eerst alle zorgcentra en thuiszorg kapotbezuinigen en nu de kosten voor opnieuw het wiel uitvinden bij de ouderen zelf leggen..niet zo netjes.

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Vaste bezoeker
Misschien is het goed om de zorg wat praktischer in te richten.
Bv meerdere artsbezoeken op 1 dag te kunnen plannen, specialisme die gebruik maken van elkaars onderzoeken en niet alles onnodig overnieuw doen en meer preventieve onderzoeken laten uitvoeren.
Dit is voor zowel de patiënt als voor de zorgkosten een verbetering. Voorbeeld van kostenverspilling: ik heb een echo laten maken door de huisarts en kreeg dit mee op een cd-tje. De specialist liet de echo overmaken want hij kom geen echo's lezen. Mijn vraag of hij een echo specialist het cd-tje niet kon laten lezen was niet mogelijk. Dat deden ze niet, want ze werden daar dan niet voor betaald door de zorgverzekering. Hoezo we stellen de patiënt centraal? Nu moest ik eerst een afspraak maken en daarna weer een afspraak bij de arts. Dubbele kosten onderzoek, dubbele kosten afspraak. En ik moest langer wachten op een behandeling.
Nu gaan steeds meer huisartsen zelf echo's maken, (wat ik toejuig) maar dan moeten deze wel erkend worden door de specialisten. En zo zijn er vele voorbeelden.
Deze community's zijn heel goed, maar gebruik wat meer van de kennis en ervaringen van mensen. Bv door iedereen te vragen om jaarlijks aan te geven wat beter zou kunnen, gewoon per email. Niet iedereen wil of durft dit openbaar te doen. En laat de stugge langzame molens wat sneller draaien. Niet wachten tot het nieuwe jaar als er verbeteringen kunnen zijn voor patienten. Dat scheelt zoveel geld. Maar dan wel goed communiceren.
Ik en velen met mij hebben als mantelzorger en chronisch zieke veel ervaring met de zorg. Maak daar meer gebruik van!!
Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Expert

Dag @tijn63, vervelend dat de verzorging van je moeder geheel op jouw schouders terechtkomt. Goed dat je hulp hebt ingeroepen van de wijkverpleging en dagopvang. Het is te hopen dat dit in de toekomst verder kan worden opgeschroefd. Ook goed dat je een financiële buffer aanlegt voor later. Inderdaad heeft niet iedereen die luxe. En de vraag is ook hoe hoog deze buffer wel niet moet zijn. Als je in de toekomst echt langdurig zorg nodig hebt dan is de buffer mogelijk niet hoog genoeg. En als je nauwelijks zorg nodig blijkt te hebben dan heb je deels voor niets gespaard en je onnodig zaken ontzegt. Daarbij weten we ook niet wat de overheid in de toekomst zal doen met de langdurige zorg: blijft het gelijk of wordt het minder, of meer? Kortom, allemaal onzekerheden die het lastig maken om te besluiten wat te doen. Naast dat de staat iedere oudere een goede basiszorg zou moeten bieden, wil ik je vragen of er nog andere diensten, producten of andere zaken zijn, die de onzekerheid voor jou voor de toekomst zouden kunnen verminderen? En kunnen zorgverzekeraars hierbij een rol spelen, en welke zou dat volgens jou zijn? En zijn er op dit moment voor je moeder extra diensten, producten of andere zaken gewenst die nu niet bestaan maar die wel opgezet zouden kunnen worden?

 

Dag @LL 1958, bedankt voor je reactie. De vergelijking met andere landen maakte ik om te laten zien dat onze totale zorgkosten relatief hoog zijn doordat wij met name de ouderenzorg in vergelijking met andere landen het beste hebben geregeld. Ik ben hier blij mee, en ik moet er niet aan denken dat, zoals in Duitsland het geval is, Nederlandse ouderen naar Slowakije en Polen in een verpleeghuis worden onder gebracht.  In Duitsland is namelijk de helft van de ouderenzorg verplicht verzekerd, en de andere helft kan vrijwillig worden bijverzekerd. En als men zich dus niet vrijwillig wil of kan bijverzekeren dan kan voor een goedkopere oplossing worden gekozen waarvoor de uitkering uit de verplichte verzekering voldoende is, maar dit is wel heel triest. In Zuid-Europese landen ligt de langdurige zorg nog veel bij de familie, net als bij ons vroeger, maar ook daar neemt dat wat af. In Zuid-Europa komt het voor dat mensen uit Oost-Europese landen worden gehaald die bij de ouderen gaan inwonen en hun dan ook verzorgen.

 

Het is inderdaad heel belangrijk dat wij in ons zorgstelsel de solidariteit handhaven, en dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De zorgkosten nemen echter jaarlijks toe, en voor de komende jaren verwacht het Centraal Planbureau een jaarlijkse stijging van zelfs bijna 6%. Dit komt enerzijds door toename van ouderen en groei van de bevolking, en anderzijds door nieuwe en betere maar veelal duurdere behandelingen en geneesmiddelen en ook een toename van het aantal behandelingen. En tevens zullen de lonen in de zorg toenemen net als in andere sectoren doordat de economie weer behoorlijk aan het groeien is.

 

Alle partijen in de zorg moeten dus samenwerken om de ontwikkeling van de zorgkosten te beperken. Anders inrichten van de zorg is hier ook onderdeel van en daar valt nog heel veel te winnen, zoals @Alex2 ook beschrijft,  maar ook van hergebruik van onderzoeksresultaten, en iedereen die zorg gebruikt zou hier tips over kunnen geven en zorgverleners en zorgverzekeraars zouden die veel meer moeten ophalen en gebruiken. Met betrekking tot dure geneesmiddelen onderhandelt het ministerie van Volksgezondheid met de producenten over de prijzen, en tot dusver lukt het steeds om de prijzen aanzienlijk naar beneden te krijgen. Ook over de prijs van Spinraza voor kinderen met de spierziekte SMA wordt onderhandeld en dit is zeer belangrijk, want Biogen, de producent van dit middel, boekte vorig jaar namelijk een winst van $ 4,6 miljard (€ 3,7 miljard), hetgeen neerkomt op een winstmarge van 37,8% op een omzet van $ 12,3 miljard.

 

Dag @LL 1958 en @wdfaasse1290. De vergrijzing is helaas niet van voorbijgaande aard. In 2050 is het aandeel ouderen namelijk nog aanzienlijk hoger dan nu, zie hiervoor ook het weblog, en met name komt dit doordat het aantal geboortes in de laatste decennia flink is afgenomen. Veranderingen zijn dus wel nodig, maar welke? Moeten we zoals @Peter Izeboud en ook @Verwijderde account voorstelt de verdwenen middenvormen van opvang van ouderen terughalen, zoals bejaardenhuizen, en ook het verdwijnen van verzorgingshuizen een halt toeroepen?  Of zien jullie nog andere woonvoorzieningen waarin geïnvesteerd zou moeten worden? Centralisatie van ouderenzorg kan mogelijk het personeelstekort in de zorg voor een deel oplossen.

 

Dag @Peter Izeboud, jij pleit voor een structureel andere opzet van wonen op gevorderde leeftijd, waarbij nu eens niet de rijksoverheid de kartrekker is, maar een maatschappelijk debat met een verplichtend karakter naar de rijksoverheid. Hoe zie jij dat precies voor je, en hoe en wie begint dit debat? Heb je daar suggesties voor? En wie heeft daar nog meer suggesties voor?

 

Hartelijke groet,
Wim Niesing
Senior adviseur strategie Zilveren Kruis

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

Beste @ Wim5,

 

de kleinere groep jongeren van nu lijkt mij toch echt de kleinere groep ouderen van de toekomst. Dus een tijdelijk probleem, wat onze overheid gewoon en simpel het hoofd dient te bieden. Daar betalen we met zijn allen een macht belastingen en premies voor. En die grotere groep ouderen van straks heeft ook voor een grotere groep opgehoest, lijkt me. Als onze bijdehante overheid niet de meeste zorgcentra gesloten had, hadden de ouderen daar gewoon in kunnen wonen, wellicht onder andere voorwaarden, huur en zelf zorg inkopen al dan niet met pgb of WLZ of wat dan ook, maar gezamenlijk. minder eenzaamheid, kostenbesparend. Tsja...regeren is vooruitzien, toch?

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Bezoeker
Nederland vergrijst, dit wist men 50 jaar geleden ook al, maar nu moeten de ouderen zelf de knip open trekken om alles te kunnen bekostigen.
De politiek kijkt alleen naar hun eigen potje, zo lang deze positief blijft gaat het goed in Nederland(volgens de premier) , maar men heeft het contact met de gewone burger verloren.
Men zal toch meer moeten inzetten in scholing, techniek en beroepen waar men de handen moet gebruiken, veel bedrijven hebben hun bedrijfscholen afgeschaft (wat de grootste fout is , men moet dit weer zo snel mogelijk weer op poten zetten, zo behoud men de vakmensen voor een bedrijf, managers hebben we genoeg.)
Bij deze opleidingen zouden ouderen een belangrijke rol kunnen vervullen.
Opleiding op scholen zouden meer gericht moeten op meerdere vak richtingen, zodat men van beroep kan switchen.
Verder moeten bedrijven zich gaan realiseren dat geluk op het werk het belangrijkste wordt, vermindert stress, geeft meer arbeidsvreugde.
De structuur van de bedrijven gaat wel op z'n kop, maar je krijgt er heel veel voor terug.
Al met al laat de kans niet voorbij gaan en jong en oud aan deze toekomst werken.
Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Bezoeker

Mijn plan is om ziektenkostenverzekeraars niet alleen in Nederland operationeel hoeven ze zijn, maar inderdaad op Europees niveau. De ziektenkostenverzekeraars krijgen dan een breder draagvlak. En zou men ook bijvoorbeeld in andere landen binnen de EU geholpen kunnen worden. Theoretisch kan dat betekenen dat de zorg betaalbaar blijft. Alleen zou de 13 miljard die iedere zorgverzekeraar in kas moet hebben, wel wat omhoog moeten. Dat houdt in dat de premie, iets omlaag kan, waardoor je meer verzekerden krijgt, wat meer inkomsten zijn. Als men acuut geholpen moet worden in het buitenland, is het van belang dat men aldaar beschikt over jouw EPD. Tevens belangrijk dat de zorg in Europa van hetzelfde niveau is.

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Expert

Dag @LL 1958, als de kleinere groep van jongeren gevolgd zou worden door een grotere groep van jongeren dan zou het probleem inderdaad verdwijnen. Vroeger was dit inderdaad het geval, want elke generatie was groter in omvang dan de vorige. Echter 50 jaar geleden vond er een omslag plaats en was de volgende generatie kleiner dan de vorige. Zie hiervoor de figuur 1 in de bijlagen hieronder waarin de leeftijdsopbouw voor Nederland in 2017 wordt weergegeven. De groep van 45-50 jaar is net zo groot als de groep van 50-55 jaar, en de jongere groepen zijn beduidend kleiner. Simpelweg komt dit door de afname van het aantal geboorten  Ook voor toekomstige generaties wordt geen toename van het aantal geboorten verwacht want elke leeftijdsgroep is van ongeveer dezelfde omvang, al zijn de jongere groepen wat kleiner. Zie hiervoor de figuur 2 in de bijlagen waarin de leeftijdsopbouw voor Nederland in 2050 wordt weergegeven.  Uit de figuren lijkt het dat de vergrijzing in de toekomst dus verder toeneemt, en de problemen blijven bestaan of groter worden. 


Regeren is inderdaad vooruitzien. Maar doordat regeringsperiodes kort zijn, is er van geleidelijke veranderingen geen sprake maar worden veranderingen in één klap doorgevoerd. En achteraf moet dan de schade worden hersteld, zoals met de sluiting van de zorgcentra.
Hetzelfde geldt ook voor het onderwijs zoals @hans_appelo opmerkt. Veranderingen worden doorgevoerd en achteraf blijkt een aantal zaken niet goed te lopen en moeten dan weer worden hersteld, maar dit kan dan wel lang duren.


Dag @Henk02, interessant idee ziektekostenverzekeraars die op Europees niveau opereren. Wel zijn alle zorgverzekeringsstelsels in Europa verschillend, en soms zeer verschillend. Het stelsel in Nederland komt al jaren als beste uit de bus in de Euro Health Consumer Index, maar het is ook wel een van de duurste stelsels. Wat betreft toegankelijkheid en kwaliteit staat Nederland aan de top, en in een aantal andere landen is dat beduidend minder. Zie de bijlage 3 hieronder

 

.Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 3Bijlage 3

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

Gisteren in het nieuws een idee om Mantelzorgers te ontzien en mensen met dementie ( en de mantelzorger en de familie ) vertrouwd te laten raken aan een verpleegtehuis.

 

https://www.ad.nl/politiek/d66-en-vvd-willen-parttime-verpleeghuizen~ae197064/

 

Ik vindt dit wel een positief idee, geen plotsklapse maar een geleidelijke verandering.

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Klinkt goed inderdaad @tijn63. Voor het gemak zet ik de tekst van het AD ook even hieronder:

 

D66 en VVD willen parttime verpleeghuizen

D66 en VVD willen parttime verpleeghuizen waar ouderen een paar dagen per week wonen. Dat melden de partijen vanavond in het NOS Journaal.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp ziet dat er een groep ouderen is die in toenemende mate zorg en ondersteuning nodig heeft nu mensen steeds langer thuis blijven wonen. Bergkamp: ,,Ook zijn er ouderen die de stap naar een volledig verblijf in een verpleeghuis te groot vinden. Zij kunnen baat hebben bij dit zogenaamde ‘deeltijdzorgwonen’."

 

VVD-Kamerlid Sophie Hermans denkt dat mensen in de parttime huizen alvast een beetje kunnen wennen aan het wonen in een verpleeghuis. ,,Bovendien ontlasten we dan de mantelzorgers en de wijkverpleegkundige die op de andere dagen voor je zorgen.”

 

Regeringspartijen D66 en de VVD roepen het kabinet op proeven te doen met parttime verpleeghuizen en zorgpensions.

 
Enthousiast

De zorgsector is enthousiast over het plan. ,,Soms moeten mensen gewoon even op adem komen. Oudere mensen kunnen nu al tijdelijk even elders wonen, bijvoorbeeld in een zorgpension. Maar we denken dat er ook behoefte is aan structureel één of twee nachten niet thuis verblijven. Deze vorm van zorg zal er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren.


Ook mantelzorgvereniging Mezzo ziet veel in het plan. Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers: ,,Mantelzorgers stellen een opname vaak uit omdat zij de zorg zelf willen geven. Met deeltijdzorgwonen is er een alternatief voor mensen die samen langer thuis willen blijven.”

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Bezoeker

@Wim5 

Laten we hier trots op zijn! Als wij deze kwaliteiten delen, gaat in andere landen, de kwaliteit omhoog. En dan kunnen wij makkelijker zorg delen, kunde uitwisselen etc. Juist dat verruimt ook onze medische kennis in de breedste zin van het woord! Daar wil ik naar toe!

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Bekend gezicht

als iedereen het nu al weet dat we straks bezwijken onder de ouderen zorg dan kan iedereen daar dus nu al op inspelen. oa meer personeel en de zorg (verz) toegankelijker maken. ouderen kunnen vaak niet meer goed met de digitalisering overweg dus schaf de digid af. zij hebben bijna altijd storing. zorg voor inloggen met bankcodes net als bij de belasting al een paar jaar goed werkt en geen gezeur met sms. zodat je ook geen mobiel meer hoeft te gebruiken. want als oudere ben je altijd alles kwijt of vergeten waar je iets hebt neer gelegd. zo maak je het ouderen makkelijker. nu is het andersom. ouderen kunnen niet meer bij hun zorg gegevens

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

De minister probeert nu ook of we bedrijven kunnen inschakelen bij ouderenzorg, @gijsbertus. Daarover heb ik gisteren dit topic geopend. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt.

 

Over inloggen met SMS is het misschien interessant om  het topic over SMS-controle te lezen? Daar leggen we uit waarom we dat doen. 

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Gast

Banen creeeren die ouderen leuk vinden. Zou een oplossing kunnen zijn. Het gaat voornamelijk over geld en overleven toch? Waarom dan niet op een positieve manier met je toekomst bezig blijven, ook als je ouder bent? Indien de overheid zou investeren in mogelijkheden voor ouderen ipv zich alleen maar op 'zorg' en 'kosten' zich te concentreren, zou het veel leefbaarder en leuker worden als je ouder wordt. Daarnaast vind ik dat je zelf ook een verantwoordelijkheid heb te dragen en niet moet afwachten wat je ontvangt. Als je ziek bent of niet in staat meer bent om te werken, heb je altijd wel een hobby. Die je kunt uitbreiden tot 'werk'. Hoe vaak hoor je niet dat oudere mensen na hun pensioen soms tijd te kort komen?..

Hoe het financieel geregeld gaat worden als je ouder bent en niet meer kan werken door ziekte of anders zou er nu al iets voor moeten geregeld worden. Een spaarsysteem als je bijvoorbeeld je 'eigen risico' niet gebruikt of een deel daarvan in een specifieke aanvullende verzekering investeren. Ik zie mij niet aankloppen bij mijn kinderen,  dan emigreer ik nog liever naar een land waar meer mogelijkheden zijn voor ouderen...(geen idee waar dat zal zijn)

Highlighted

Re: Bezwijkt ouderenzorg onder toenemende vergrijzing? Wat kunnen we doen?

Vaste bezoeker

Mijn ouders leven al lang niet meer

 

Gezien het feit dat we bezig zijn met een robotisering, zou de oplossing wel eens kunnen liggen in een basisinkomen.

 

Op die manier wordt zorgen voor elkaar gemakkelijker. Op zich is zorgen voor, versterken en verbeteren van welzijn en van harte leven beter voor alles en iedereen.