0 likes

Naar mijn idee moet de Zoutkamer (HaloClinic Nederland) in de basisverzekering worden opgenomen. Voor de verzekerden gunstiger, maar ook voor de zorgverzekeringen. De zoutkamer is b.v. stukken goedkoper dan astmapatienten naar Davos te sturen! Medicijnen kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgebouwd, goed voor de mensen en goed voor de staat. Eigenlijk zouden we met z,n allen het minesterie van volksgezondheid hierop moeten attenderen.

Opmerkingen
Community Manager

Hoi Corrie, 

Ik zie dat je hier een nieuw denk mee idee hebt gemaakt over de zoutkamer. Het verschil is me duidelijk. Waar we ons in het originele denk mee idee richten op een eventuele vergoeding uit onze aanvullende verzekering, wil je je hier richten op de basisverzekering. 

 

Op dit moment wordt deze behandeling niet vergoed uit de basisverzekering. In een eerdere reactie heeft longarts Mariska hier al antwoord op gegeven. Voor de volledigheid kopieer ik dit hier: 

 

Mariska (Senior medisch adviseur, longarts) zegt het volgende over deze behandeling ‘Behandeling van longziekten in een zoutkamer is niet bewezen effectief. Dat houdt in dat er geen onderzoeken naar zijn gedaan van voldoende kwaliteit om verschil tussen behandeling met en zonder zoutkamer aan te tonen. De onderzoeken die wel gedaan zijn, zijn van slechte kwaliteit. Deze behandeling is dan ook niet terug te vinden in richtlijnen of standaarden van de beroepsvereniging. Ook het Longfonds adviseert deze behandeling niet. Dit laat onverlet dat sommige mensen zich beter voelen na verblijf in een zoutkamer. Net zoals sommige mensen zich beter voelen en minder hinder hebben van hun kwaal aan zee, in de bossen of in een warm en droog klimaat.’

 

Wij vergoeden Halotherapie niet uit de basisverzekering omdat de behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Klik op de knop spoiler om hier meer over te lezen.

 

Lees hier meer

Stand van de wetenschap en praktijk

Zowel de overheid, het ZiN als wij als zorgverzekeraar hebben een rol in het bepalen van de stand van de wetenschap en de praktijk. In het kort komt het erop neer dat de overheid vaststelt welke zorg wel en niet in het basispakket valt. Niet exact welke behandeling. Wél dat de behandelingen moeten voldoen aan de stand van de Wetenschap en de Praktijk. Het Zorginstituut (ZiN) adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast heeft het ZiN het beoordelingskader opgesteld om te bepalen of een behandeling wel of niet voldoet. De zorgverzekeraar bepaalt op het moment van een aanvraag of declaratie of de behandeling (of hulpmiddel) voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat doet de zorgverzekeraar op basis van het beoordelingskader dat is opgesteld door ZiN. Ook is het zo dat als wij als zorgverzekeraar bepalen dat iets voldoet, een eventueel toekomstig standpunt van het ZiN of een andere verzekeraar dezelfde uitkomst moet hebben.  Op basis van een standpunt van ZiN kan de overheid ook besluiten een behandeling uit te sluiten van de basisverzekering.

 

Hier op de community is een aardige groep leden actief die denk ik achter je idee staan. Maar hoe pak je dat verder op? Je geeft het in je reactie eigenlijk al aan. Om hier verandering in te brengen, zijn verdere stappen nodig richting de overheid. Heb je hier al specifieke ideeën over? 

 

Verwijderde account
Niet van toepassing

Ik denk hierbij aan een burger initiatief.  Alle leden van deze community zouden hierop kunnen stemmen, en daarna naar buiten brengen voor het grote publiek.

Omdat er nu steeds meer Zoutkamers bijkomen, is het wel zinvol om het kaf van het koren te scheiden.

HaloClinic Nederland is goed, maar geldt dat ook voor de nieuwekomers?

Er zou een  keurmerk moeten komen van de gebruikte installaties, zout e.d.

 

 

Verwijderde account
Niet van toepassing

Het dilemma van ons bekostigingssysteem is dat elke genoten zorg vanuit de aanvullende verzekering premiedruk geeft.

Het gebruik van sommige alternatieve therapieen maakt dat de premiedruk van de basisverzekering afneemt.

Hier gaat het dus mis, de twee systemen moet je integraal zien en niet zoals nu het geval is.

Is het niet zo dat de concurrentie onder de zorgverzekeraars zich afspeelt op de aanvullende verzekeringen, die iedereen zo laag mogelijk wilt houden?

Misschien moeten alternatieve behandelingen, die bewezen zorgen voor een beter leven en verlaging van de reguliere zorgkosten ná een proefperiode worden opgenomen in de basisverzekering.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo Corrie1, leuk om te zien dat je met veel ideeën komt op de community! Ik ben nog bezig met een collega om een reactie te schrijven op je andere idee over de zoutkamer. Ik heb het idee dat je hier plaatst daar ook mee te maken heeft. Klopt het dat je vooral benieuwd bent naar hoe bepaalde behandelingen vergoed kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering of de basisverzekering en welke regels daarvoor gelden?  

 

Verwijderde account
Niet van toepassing

Hallo Victor, ja dat klopt. Ik ken ondertussen een aantal mensen, die net als ik bij de HaloClinic Nederland komen, die door de zoutkamer zijn genezen verklaard door hun arts en daarom geen medicijnen (of minder)  gebruiken en hun arts minder bezoeken. Dat is een hele besparing op de basisverzekering. Daarom pleit ik ervoor om de HaloClinic op te nemen in de basisverzekering. Zie het als fysiotherapie, de eerste 20 keer betaal je zelf of met een aanvullende verzekering, daarna valt het in de basisverzekering.

 

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hoi Corrie1, ik voeg je ideeën samen omdat ze ongeveer over hetzelfde onderwerp gaan. Ik heb mijn collega’s van de afdeling strategie en innovatie gesproken. Zij weten meer van dit onderwerp en zij konden mij helpen om jouw vragen te beantwoorden.

 

  • Wanneer komt iets in aanmerking om vanuit de aanvullende verzekering vergoed te worden?

Daarover staat meer informatie in dit denk-mee idee. Updates rondom het vergoeden van de Zoutkamer uit de aanvullende verzekering komen ook in dit idee.

 

  • Wanneer komt iets in aanmerking om vanuit de basisverzekering vergoed te worden?

Zoals Eva S al eerder zei, moet iets in ieder geval voldoen aan “de stand der wetenschap en praktijk”.  Daarvoor moet er kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek gedaan zijn naar de behandeling. Als verzekeraar volgen wij het advies van de beroepsgroep van artsen (bijv. longartsen in het geval van de zoutkamer).

Officiële onderzoeksinstellingen (zoals een universiteit of universitair ziekenhuis) of bedrijven kunnen dit wetenschappelijke onderzoek (laten) doen. Meestal beginnen zij daarmee als artsen positief tegenover een (nieuwe) behandeling staan. In Nederland kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven een aanvraag doen bij fondsen die dit soort onderzoek financieren. Ook kunnen bedrijven ervoor kiezen om zelf zo’n onderzoek (mee) te betalen. Wij hebben als zorgverzekeraar geen rol in de financiering van dit soort onderzoek.  

In het geval van de zoutkamer is er geen kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. En de longartsen staan ook niet achter deze behandeling. Daarom verwacht ik niet dat er op korte termijn wetenschappelijk onderzoek hiernaar wordt gedaan.

 

  • En als je door je alternatieve behandeling minder zorg uit de basisverzekering nodig hebt?

Deze gedachte horen we vaker van onze klanten: ‘Door deze behandeling gebruik ik minder zorg uit de basisverzekering. Dat scheelt jullie geld. Waarom vergoeden jullie het dan toch niet?’. Toch werkt het niet (helemaal) zo. Het kan zo zijn dat iemand zich door een alternatieve behandeling beter voelt en daardoor minder zorg uit de basisverzekering gebruikt. Toch is dat nog geen bewijs dat een grote groep verzekerden minder kosten maakt uit de basisverzekering door deze alternatieve behandeling.

Voor de basisverzekering kijken we of de behandeling zonder twijfel bewezen effectief en kosteneffectief is (dus bijv. niet 10 x zo duur als een behandeling die net zo goed werkt). Dat vinden we belangrijk omdat iedereen in Nederland verplicht verzekerd is en samen de zorg betaalt.

  

Is het niet zo dat de concurrentie onder de zorgverzekeraars zich afspeelt op de aanvullende verzekeringen, die iedereen zo laag mogelijk wil houden?

Dat is niet helemaal waar. Voor de aanvullende verzekering zijn twee dingen belangrijk: de premie en de vergoedingen. Verzekerden bepalen dan of ze de premie willen betalen om recht te hebben op de vergoedingen uit het pakket dat ze kiezen.

Voor de basisverzekering is dat anders. Daar staat het pakket vast en zijn vooral de kwaliteit van zorg en de premie belangrijk. Daarbij gaat het dus om de best mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs.

Op deze website vind je nog uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

 

Ik hoop dat ik je met deze uitleg iets verder heb kunnen helpen. Wat de zoutkamer betreft: de eerste stap is wetenschappelijk onderzoek. Jouw oproep (zoals een burgerinitiatief) zou ik dus vooral richten aan de longartsen. Als zij deze behandeling zien als zinvol en belangrijk, dan kunnen zij aandringen op wetenschappelijk onderzoek.

 

Ik verander de status van dit idee op ‘wordt niet uitgevoerd’. Zolang er niet genoeg kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek is gedaan, wordt het zeker niet uit de basisverzekering vergoed.

 

Mocht je nog vragen hebben dan ben je natuurlijk van harte welkom om ze hier te stellen en we kijken uit naar andere ideeën die misschien nog hebt!

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd
 
Verwijderde account
Niet van toepassing

Ik hoop dan dat het wel in de aanvullende verzekering kan worden opgenomen. Ik ga zeker met mijn longarts van het VUmc te amsterdam praten en ik roep iedereen op om hetzelfde te doen met hun longartsen!

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hou het andere topic vooral in de gaten voor updates over de aanvullende verzekering corrie1! En wie weet kan je via jouw longarts wat bereiken. Mocht je de rest van de community op de hoogte willen houden dan kan dat natuurlijk altijd door een topic te openen op ons forum

Verwijderde account
Niet van toepassing

Hallo Victor, er moet me toch iets van het hart, Mariska (senior medisch adviseur, longarts) vindt de behandelingen in een Zoutkamer niet bewezen effectief. Maar werken de medicijnen dan wel altijd effectief? Om niet over de bijwerkingen  te spreken! Weet Mariska wel hoeveel mensen die waren uitbehandeld, als laatste redmiddel naar de Zoutkamer kwamen en daar een beter kwaliteit van leven kregen? Weet Mariska wel hoevel volwassenen en kinderen zijn genezen door de Zoutkamer en blij waren dat ze geen medicijnen (met bijwerkingen) hoeven te gebruiken? Mariska verschuilt zich achter het Longfonds die de Zoutkamer niet adviseert en Waarom??? 

Mariska ik wil je, mede namens Ran Derei, uitnodigen om een bezoekje te brengen aan de HaloClinic Nederland, Provincialeweg 166, zaandam. Neem hiervoor contact op met Ran Derei telefoon 075-7600026.