0 likes

Ik heb de indruk, dat elke zichzelf respecterende bestuurder van een ziekenhuis, alles wil kunnen bieden. "Alle behandelingen op korte afstand van de patiënten" lijkt het motto te zijn.

Maar, is dat nu wel zo? Of is het voor de bestuurder belangrijk, dat hij weer een supersuper specialist kan aantrekken?

Economisch gezien zou het veel beter zijn als alle regionale ziekenhuizen een paar super specialiteiten kunnen aanbieden naast de basis specialiteiten.

Daarmee zouden de zorgkosten naar beneden kunnen gaan. Dit idee past naar mijn idee ook binnen een ontwikkeling in de ziekenhuizen: steeds meer artsen, die geen volledige werkweek willen.

 

 

 

Opmerkingen
Community Manager

Hoi Walker,

 

Leuk om te zien dat je hier een idee inbrengt!

 

En interessant onderwerp om verder over in gesprek te gaan. Welke specialismen koop je in bij welk ziekenhuis? Ga je voor concentratie van specialisme - dat het niet in ieder ziekenhuis aanwezig is? Of juist voor een spreiding? Wat zijn dan de gevolgen? Voor de patiënt natuurlijk maar ook de ziekenhuizen.

 

Je hebt het zelf over een verlaging van de zorgkosten, als één van de mogelijke gevolgen. Hoe zie je dat precies voor je in de praktijk?

En wanneer is iets in jouw ogen dan een basis behandeling of specialisme?

 

De dingen die je omschrijft hebben erg veel te maken met onze afdeling inkoop. Onderwerpen waar ze veel over nadenken. Ik zal daarom je idee ook alvast laten lezen aan mijn collega's daar. Dan zullen we daarna ook wat meer inhoudelijk reageren met betrekking tot ons huidige inkoopbeleid als het gaat over spreiding versus concentratie. 

Community Manager

@Verwijderde account, onze inkopers hebben naar je voorstel gekeken. Ik deel hier graag de volledige reactie van mijn collega's: 

 

Beste Walker,

 

Bedankt voor je voorstel ‘Lagere zorgkosten door minder aanbod’. Leuk dat je met ons mee denkt hoe we de zorgkosten in Nederland kunnen verlagen. Ook wij zijn met dit onderwerp bezig voor onze klanten met kanker. We doen dit echter niet alleen om de zorgkosten te verlagen, maar vooral om de kwaliteit te verbeteren. We vertellen je daar graag wat meer over. 

 

We sturen op optimale zorg: als het kan dichtbij en als het moet verder weg

We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om zorg thuis of dichtbij huis te ontvangen. Hiervoor kijken we samen met zorgaanbieders of klanten die hun kankerbehandeling thuis willen én voor wie het medisch verantwoord is, deze behandeling thuis kunnen krijgen. Voor specialistische en meer complexe behandelingen selecteren we de beste ziekenhuizen. We willen dit de komende jaren voor prostaatkankeroperaties gaan regelen. Dat betekent mogelijk ook iets verder reizen.

 

Hou zou jij daar tegenaan kijken Walker, als je verder zou moeten reizen voor de beste zorg?

En hoe denken de andere communityleden hierover? 

 

Kwaliteit van prostaatkankeroperaties verbeteren voor klanten

De zorg voor prostaatkankerpatiënten in Nederland is goed, maar er is verschil in de kwaliteit van operaties. Er zijn goede voorbeelden in het buitenland waar veel minder complicaties zijn als deze operaties geconcentreerd worden. Best practices in het buitenland laten zien dat patiënten de helft minder impotentie problemen hebben na een operatie. Bovendien heeft in het beste geval slechts 6,5% na een jaar nog incontinentieproblemen. In Nederland gebruikt 22% na een jaar nog incontinentiemateriaal, zo blijkt uit cijfers van Zilveren Kruis.

 

De kwaliteit in Nederland kan nog verder verbeteren als ziekenhuizen veel meer operaties uitvoeren met een toegewijd expertiseteam

Tegelijkertijd nemen de zorgkosten af door een afname van het aantal aanbieders. Wij onderzoeken welke ziekenhuizen de beste kwaliteit bij prostaatkankeroperaties leveren. En willen onze klanten daarover informeren. Ook maken we afspraken over kwaliteitsverbetering. We gaan hier vanaf 2018 mee aan de slag. Samen met patiëntenorganisaties kijken we ook voor andere complexe behandelingen bij kanker hoe we afspraken kunnen maken over concentratie.

 

Klanten krijgen alleen de operatie in een ander ziekenhuis
Bij een prostaatkankeroperatie blijft een patiënt gemiddeld 2 dagen in het ziekenhuis. De voor- en nazorg van de gehele behandeling van prostaatkanker vindt plaats in een ziekenhuis dichtbij de patiënt. Dit gehele traject met jaarlijkse controles duurt zo’n 10 jaar.

 

 

Zoals je hierboven leest, zijn we al bezig met dit onderwerp. De eerste stappen zullen dus zichtbaar worden als het gaat over de zorg bij prostaatkanker. Niet enkel vanuit het economische oogpunt (zorgkosten), zoals je omschrijft in je idee. Maar juist ook vanwege kwaliteit.

 

Ben benieuwd naar je reactie Walker! 

Community Manager
Status gewijzigd in: Uitgevoerd

Ik sluit dit idee af met de status uitgevoerd. 

Walker heeft een mooi onderwerp ingebracht, namelijk de concentratie van de zorg. 

Zoals jullie in mijn eerdere reactie lezen is dit wel zeker iets waar we mee bezig zijn. Belangrijk is wel om te beseffen dat dit dus gaat over de specialistische en complexe zorg. Ik herhaal nog even een quote uit mijn eerdere reactie: "We sturen op optimale zorg: als het kan dichtbij en als het moet verder weg"

 

Dit is en blijft nog steeds een onderwerp waarover we graag in gesprek blijven. Recent hebben we met hart- & vaatpatiënten dit onderwerp besproken, ook één van de specialismes waar we naar kijken als het gaat over de concentratie van de specialistische zorg. Nieuwsgierig? Neem dan ook eens een kijkje op onze hart- & vaatziekten pagina