Graag zou ik de Sta Sterk training vergoed zien in de aanvullende verzekering. Op dit moment staat voor een weerbaarheidstraining alleen de Kanjertraining vermeld. Dat is een training die vooral in groepen wordt gegeven en op scholen, maar de Sta Sterk training (van de Stichting Omgaan met Pesten) is een sociale weerbaarheidstraining die ook individueel gegeven wordt en zowel voor kinderen en tieners als voor volwassenen ingezet kan worden. Met een landelijk netwerk van trainers is er altijd wel eentje in de buurt. De Sta Sterk training heeft ook accreditatie, net als de Kanjertraining. 
Bij andere zorgverzekeraars (ONVZ, Zorg & Zekerheid) wordt de Sta Sterk training overigens wel vergoed.
Meer informatie over de training is te vinden op de website van de Stichting Omgaan met Pesten: https://www.omgaanmetpesten.nl/sta-sterk-training/

Opmerkingen
Community Manager

Je omschrijft het mooi Miranda. Voorkomen is ook absoluut belangrijk! Onze afdeling Commercie (Productmanagement en Marketing) heeft daarom zeker aandacht voor dit onderwerp. Een aantal vragen staan hierin centraal. Vragen zoals: “Welke thema’s bestaan er binnen preventieve zorg? Welke vergoedingen horen hier dan bij en wat betekent dit voor de premie van de aanvullende verzekering?” zijn hier voorbeelden van. De eerste stap is Preventie een prominente plek geven in de polisvoorwaarden,  de vergoeding voor preventieve zorg zal per 1-1-2020 in 5 thema’s/clusters worden onderverdeeld.. Vervolgens gaan we monitoren hoe het schade verloop is nadat preventie een prominenter plek heeft gekregen . Daarna (vanaf 2021) willen we bekijken of het toevoegen van bepaalde cursussen of programma’s van toegevoegde waarde is. Hierbij zal van belang zijn als er zaken worden toegevoegd dat deze voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals de verstrekking moet wel een landelijke dekking kennen, aanbieder moet een AGB code hebben ivm uitbetaling aan de verzekerde.

 

Kortom: aandacht voor preventieve zorg is er zeker en we zullen hierin, in stappen, veranderingen aanbrengen. Ik houd jullie hiervan graag op de hoogte via deze topic!