Graag zou ik de Sta Sterk training vergoed zien in de aanvullende verzekering. Op dit moment staat voor een weerbaarheidstraining alleen de Kanjertraining vermeld. Dat is een training die vooral in groepen wordt gegeven en op scholen, maar de Sta Sterk training (van de Stichting Omgaan met Pesten) is een sociale weerbaarheidstraining die ook individueel gegeven wordt en zowel voor kinderen en tieners als voor volwassenen ingezet kan worden. Met een landelijk netwerk van trainers is er altijd wel eentje in de buurt. De Sta Sterk training heeft ook accreditatie, net als de Kanjertraining. 
Bij andere zorgverzekeraars (ONVZ, Zorg & Zekerheid) wordt de Sta Sterk training overigens wel vergoed.
Meer informatie over de training is te vinden op de website van de Stichting Omgaan met Pesten: https://www.omgaanmetpesten.nl/sta-sterk-training/

Opmerkingen
Debutant

Ik merk als trainer van de Sta Sterk training dat ouders het vreemd vinden dat ONVZ en Zorg en Zekerheid wel de waarde zien van de training en dus vergoeden en ZilverenKruis niet. Een aantal ouders heeft al aangegeven over te gaan stappen per 1 januari van Zilveren kruis naar andere verzekeraar omdat ze de training daar wel vergoed krijgen. Jammer want Zilverenkruis is toch prima verzekeraar weet ik uit ervaring. Een gemiste kans dus maar wie weet past Zilverenkruis haar vergoedingen nog aan. Helen Sta Sterk trainer

Debutant

Ik sluit me aan bij voorgaande schrijvers. Een kanjertraining is prima maar wordt uitsluitend op scholen gegeven voor zover ik weet. Hier heb je als particulier wanneer je op zoek bent naar een passende weerbaarheidstraining voor je kind dan weinig aan. Soms werkt het ook niet als je kind een dergelijke training op school krijgt (immers de pestkoppen zitten soms letterlijk naast het gepeste kind) en is hulp buiten school een betere optie. De StaSterk is dan een mooi en ook betaalbare keuze. Hopelijk ziet Zilveren Kruis dit ook zo en bent u bereid uw beslissing nog eens te heroverwegen.

Ciska Vriesema

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Nieuw

Welkom op de community @MarielleH, @CiskaVriesema en @HelenW78. Goed dat jullie met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. In 2019 vergoeden we inderdaad wel Kanjertraining vanuit de aanvullende verzekering. De Sta Sterk training heb ik niet in de vergoedingen teruggevonden. Ik vraag nog even bij ons beleidsmakers na of bekend is waarom we deze training niet vergoeden.

 

Ik ben benieuwd of er communityleden zijn die ervaring hebben met een Sta Sterk training. Hoe is de training bevallen? Wat zijn volgens jullie de voor-en nadelen? Vinden jullie ook dat wij een Sta Sterk training geheel of gedeeltelijk zouden moeten vergoeden? En als dat gevolgen zou hebben voor de hoogte van de premie? Of vinden jullie dat de Kanjertraining dan niet meer vergoed zou moeten worden? Hoe kijken jullie daarnaar?

 

 

 

 

Regelmatig

Goedemorgen Corine,

 

Dank voor uw reactie. Wat fijn dat er zo snel op gereageerd wordt!
Ook ik ben benieuwd naar de argumenten van de beleidsmakers. Ik zou graag met ze in gesprek gaan om de mogelijkheden en voordelen van de Sta Sterk training voor te leggen.
Naast de effectiviteit van de Sta Sterk training zie ik de mogelijkheid om dit zowel individueel als in een groep af te nemen als voordeel, net als het landelijk netwerk aan gedegen opgeleide trainers, waardoor er over het algemeen weinig wachttijden zijn en mensen niet ver hoeven te reizen. 
Ik pleit niet voor het verwijderen van Kanjertraining uit de vergoedingenlijst, maar voor opname van de Sta Sterk training. Op die manier is er meer keuze en kan preventief (en curatief) een ruimere keuze aan hulp worden geboden.
Het zou fijn zijn om hierover met de beleidsmakers in gesprek te kunnen komen.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Meer reacties nodig

Ik heb al een reactie terug van onze beleidsmakers, @MarielleH. Jouw voorstel om met hen in gesprek te komen, leg ik nog even aan hen voor. Ik kom daar nog op terug.

 

Voor 2019 zijn onze voorwaarden en vergoedingen al bepaald

Maar voor 2020 gaan we de vergoedingen voor al onze preventieve cursussen opnieuw bekijken. Dus alle argumenten waarom juist de Sta Sterk training vergoed zou moeten worden, kunnen helpen! Dus deel jullie ervaringen met ons!

Ook ik pleit voor vergoeding van de Sta Sterk training. Ik ben Sta Sterk trainer en zie dagelijks in de praktijk hoe belangrijk het is voor kinderen om sociaal weerbaar te worden. De buitenschoolse Sta Sterk training wordt in groepsverband en op individuele basis gegeven, net wat een kind nodig heeft. En omdat het buitenschools is krijgt het kind de kans om in een veilige omgeving, zonder de kinderen waar het last van heeft, te leren en te oefenen hoe het op een assertieve manier voor zichzelf op kan komen. Eerst veilig tijdens de training, daarna binnen het gezin en stap voor stap naar de buitenwereld. Daarbij is de Sta Sterk training niet fysiek gericht maar leert het kind vanuit een sterke lichaamshouding zijn eigen grenzen te bewaken én die van een ander. Het leert duidelijk zijn eigen mening te geven, om te gaan met moeilijke situaties en positieve gedachten te vormen. Het kind komt letterlijk steviger in zijn schoenen te staan met een positieve lading. Ik heb kinderen die diep in de put zaten en het soms écht niet meer zagen zitten (verschrikkelijk als je zo jong bent) zúlke mooie stappen zien zetten en met opgeheven hoofd naar school zien gaan.

 

Wij zijn een landelijk netwerk van trainers en we zien met lede ogen aan hoe bij gezinnen die een Sta Sterk training financieel niet kunnen opbrengen het kind niet de hulp krijgt die het nodig heeft. En verdient.

We hebben een adoptiefonds waaruit we incidenteel kunnen bijdragen, maar omdat we een stichting zijn zonder winstoogmerk is dat fonds niet groot. Maar we doen wat we kunnen.

 

Pesten heeft een verwoestende werking op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen. Uit eigen ervaring weet ik dat dat tot in de volwassenheid ernstige psychische gevolgen kan hebben waar professionele hulp noodzakelijk bij is. Hulp die wél vergoed wordt, maar vele malen duurder is dan de Sta Sterk training... het zou toch mooi zijn als we daar wat aan konden doen!

 

Samen maken we ons sterk tegen pesten. Wij leveren ons deel, is Zilveren Kruis - als grootste en bekendste verzekeraar- bereid haar deel te leveren? :)

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Meer reacties nodig

Bedankt voor jullie reacties. Ik heb deze doorgegeven aan mijn collega's van Product Management. Voor 2019 zijn onze voorwaarden al vastgesteld vertelde ik al. Maar voor  2020 gaan we begin dit jaar weer opnieuw de voorwaarden bekijken. De Sta Sterk training staat op de lijst om onder de loep te nemen. Mocht het nodig zijn of als er vragen zijn dan nemen we nog contact met jullie op via dit Denk Mee-idee.

 

Als er ondertussen nog anderen zijn die vinden dat de Sta Sterk training vergoed zou moeten worden, laat het ons weten. En vooral ook waarom. Of als je positieve ervaringen hebt met deze training, deel het met ons!

Debutant

 Wij als ouders zouden graag pleiten voor de sta sterk training ,in het pakket ,onze zoon heeft de sta sterk training gevolgd bij Inge Cornelissen,  en echt van een kwetsbare gevoelige jongen is hij nadien veranderd in een evenwichtige jongeman, voorheen raakte hem ,bijvoorbeeld kwetsende opmerkingen van jongens onder elkaar enorm, en kon hij dagen van slag zijn,  maar na de training , hebben wij zo n verandering gezien bij hem.en tot op de dag van vandaagnog steeds! 

Wij hebben nog steeds geen spijt dat we hem dit hebben laten doen, ik durf zelfs te beweren dat het problemen op het psychische vlak op latere leeftijd voorkomt ,tot zo ver dan ...! Al heeft onze zoon het denk ik zelf niet altijd door, de technieken uit het werkboek hebben hem.positief gevormd, en dan zien we échtnog steeds terug!!! Ik zeg dus vergoeden. 

 

Voorbijganger

Hallo,

Ik zou ook pleiten voor een vergoeding voor dit soort trainingen. Ik zou het wel breder willen trekken dan alleen 'sta sterk training'. Het nut en noodzaak van deze trainingen staat voor mij buiten kijf. Daarbij kunnen de effecten van pesten gruwelijk zijn en financieel zeer kostbaar. 

 

Ik denk wel dat organisaties zelf ook kunnen meewerken aan een kwaliteits(keurmerk) of iets dergelijks. Op basis daarvan zouden de aangesloten organisaties jaarlijks kunnen onderhandelen over vergoedingen/contractuele zorg. 

 

Het huidige certificeringssysteem van de trainers is voornamelijk gefocust op de input aan de trainer en niet zozeer over output van de trainer. (en het lijkt erop dat dit alleen voor eigen cursisten is en niet op branch niveau)

 

Wat ik mischien nog wel belangrijker vind, is dat organisaties ook meer aan bron-aanpak zouden kunnen doen. Inhoudelijk kan dit erg lastig zijn, maar het lijkt mij niet eerlijk verdeeld als de zorgverzekeraars volledig opdraaien voor de schade terwijl er (mijns inziens) geen/onvoldoende goed systeem is om 'daders' te trainen/corrigeren. Schrijnend genoeg is het vaak toch dweilen met de kraan open. 

 

Gast

Hoi MarielleH,

 

Ik ben ook vroeger veel gepest. De training lijkt mij erg nuttig.

Zo voorkom je dat mensen er later minder last en minder hulp met het verwerken nodig hebben.

Dat lijkt mij toch erg belangerijk.

 

Mvg,

 

Miranda