0 likes

Mijn idee is, om alle verzekerden een vrij te besteden budget te geven, indien ze geen gebruik maken van bepaalde zorg.

in mijn geval gaat het namelijk om een aantal zaken. Het stoppen met roken traject gaat ten laste van het eigen risico. Een diëtiste wordt niet, of maar heel beperkt vergoed. Sporten, wordt beperkt vergoed, en dat is ook nog ver reizen van mijn huis af.

ik probeer er zelf alles aan te doen, om een verminderd risico te zijn, voor mijzelf, maar indirect ook voor de maatschappij. Ik moet alles zelf betalen, en dat gaat stiekem om veel geld, naast de 300,- die ik betaal voor mijn gezin aan de zorgverzekering. 

Ik kan ook zeggen, ik kan dit niet, blijf zo doorgaan, en de kans op hart en vaatziekten is groot. Wat ga ik dan kosten voor de ziektenkostenverzekering? Wat kost een maag erkenning? Ik heb er zelf een beetje moeite mee, dat aan de ene kant alles wordt vergoed, en aan de andere kant niets. Indien je preventief bezig bent, komen de kosten voor eigen rekening.

 

en hetbgaat natuurlijk niet alleen om mijzelf. Ik hoor in mijn omgeving ook klachten over kosten die niet vergoed worden, en andere kosten wel.

 

Opmerkingen
Community Manager

@Hamski

Welkom bij de community. Leuk dat je een denk mee idee hebt voorgesteld!

Als ik het in mijn eigen woorden mag vertalen: een potje met geld wat je naar eigen inzicht mag besteden. Dit zou dan in de praktijk een 'vergoeding' moeten worden uit de aanvullende verzekering. Dit omdat de vergoedingen uit de basisverzekering niet door ons worden opgesteld, daarnaast zijn ze ook voor iedere verzekeraar hetzelfde. Zag jij dit ook zo voor je, als een aanvullende vergoeding? 

Het is een interessante gedachte. Maar meteen ook een hele andere manier van verzekeren en opbouw, vergeleken met onze huidige vergoedingen. Daarom ben ik erg benieuwd hoe andere mensen hierover denken. 

Een ander mooi punt om te bespreken is het soort 'vergoedingen' die je met dat potje zou kunnen krijgen. Waar denk jij aan? 

Ondertussen heb ik ook gevraagd of dat mijn collega van de afdeling product management eens naar je voorstel wil kijken, voor wat extra inhoudelijke informatie. Hier kom ik dus nog op terug. 

Cadet

@Eva

 

ik bedoel inderdaad uit de aanvullende verzekering. Ik ben nl 3 sterren verzekerd, en ik maak haast nergens gebruik van. En ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben.  Als iedereen dan een potje heeft, kan je daar bijvoorbeeld een vergoeding kiezen voor afvallen, extra vergoeding alternatieve geneeswijze, noem maar op. Dan kan je dat vrij besteden. 

 

 

 

 

 

Community Manager

Hamski,

 

Ik heb inmiddels ook de meer inhoudelijke terugkoppeling via mijn collega.

 

Ten eerste is het goed om te weten dat we deze vraag herkennen en daarom hebben we er in het verleden al eens over nagedacht. Wij hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Hier hebben we een aantal redenen voor:

 

- Techniek: 

Dit is complex in te regelen in de systemen. Het is lastig om geautomatiseerd te oordelen of een nota vergoed mag worden vanuit het budget of niet. Dit vergt daarom ook veel extra capaciteit.

 

- Verzekeren en sparen:

Een vrij te besteden budget is geen “verzekering” maar een “spaarproduct”. Je verzekert dan geen onvoorziene risico’s meer, maar je laat mensen elke maand betalen voor een vrij te besteden budget.

 

- Hoogte/diversiteit vergoedingen en premie:

Zou je kiezen voor een vrij te besteden budget, dan zie je dit terug in de hoogte van de vergoedingen en de premie. Ten eerste de premie. Bij het budget kan je er vanuit gaan dat het budget (bijna) altijd gebruikt wordt. Met als gevolg een hoge impact op je schadelast en daarmee ook je premie. Vanuit diezelfde gedachte kunnen we nu ook veel verschillende soorten dekkingen opnemen tegen een gemiddeld hogere vergoeding. De kans dat hiervan gebruikt wordt gemaakt is lager dan bij het budget. Een ander gevolg van het vrij te besteden budget is dus ook de hoogte en diversiteit van het budget. 
Dit laatste punt is wat mij betreft ook een kwestie van keuzes, waar je de hoogte en diversiteit afzet tegen de premie. Maar wel een goed punt om te benoemen, zeker ook in vergelijking met de huidige situatie. 

 

Hamski, ik ben benieuwd naar je gedachten hierover. Hoe kijk jij naar de verschillende punten? Bijvoorbeeld sparen versus verzekeren of het stuk over de vergoedingen en de premie. 

 

Op dit moment blijven we dus bij onze beslissing om dit niet aan te passen. Maar dat neemt niet weg dat we wel benieuwd zijn naar de mening en wensen van onze leden. Dus blijf stemmen en reageren! 

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd