0 likes

Mijn idee is dat de verzekeraar, Zilveren kruis, de klanten actief gaat benaderen om indien het van toepassing is te wisselen naar een goedkope apotheek. Een goedkope apotheek heeft bij het Zilveren kruis een basisovereenkomst / basiscontract en geen IDEA contract. Voor de patiënt geeft dit de goedkoopste prijsgarantie voor de medicijnen. Dit is positief voor de portomonee van de patiënt / klant als al je medicijnen van een jaar binnen het eigen risico vallen. De prijs per medicijn gaat behoorlijk naar beneden. Daarnaast is het zo dat het positief is voor de verzekeraar omdat als het eigen risico vol is daarna de kosten van de medicijnen ten laste komen van de verzekeraar. Kortom een win win situatie. Als klanten iets verder weg naar de apotheek moeten weegt dit waarschijnlijk niet op tegen het enorme prijsverschil per medicijn.

Half november 2015 worden de nieuwe contracten weer gemaakt met de apotheken. Het lijkt me een geschikt moment om klanten te bellen / emailen / schrijven om de wissel naar een basisovereenkomst apotheek aan de orde te stellen al dan niet met de prijzen er bij. De mensen die voor de goedkoopste prijsgarantie voor de medicijnen willen gaan moeten op de hoogte gebracht worden van deze mogelijkheid.

Opmerkingen
Community Manager
Community Manager

Hallo @Cora1966

Bedankt voor jouw idee. Ik ga jouw idee voorleggen aan één van onze experts op het gebied van farmacie / contractering. De status van het idee zet ik voor nu op 'in onderzoek'. Een inhoudelijk antwoord volgt als ik meer weet. 

 

Community Manager
Community Manager
Status gewijzigd in: In onderzoek
 
Community Manager

@Cora1966  We hebben je idee met één van onze zorginkopers besproken.  Er is besloten dat we de klanten niet gaan benaderen om ze te laten wisselen van apotheker. Dit is zijn reactie: 

 

Hartelijk dank voor uw idee en het meedenken in hoe de zorg voor iedereen zo betaalbaar mogelijk blijft. Het klopt inderdaad dat we apotheken 2 verschillende contracten aanbieden, een basiscontract en een IDEA contract. De verschillen tussen beide contracten is dat bij een basiscontract Zilveren Kruis voor haar verzekerden een deel van de medicatie inkoopt en daar een zo goed mogelijke prijs voor onze verzekerden probeert te behalen (dit wordt ook wel preferentiebeleid genoemd). Bij IDEA heeft de apotheker aangegeven graag deze inkooprol te willen vervullen voor zijn/haar patiënten. Belangrijk is dat beide contracten stimuleren om geneesmiddelen zo doelmatig mogelijk voor onze verzekerden af te leveren.
 
Heb je hierover nog vragen? Stel ze gerust!

 

Nieuwkomer

Beste Eva S. Het verschil tussen beide contracten met apothekers is duidelijk. Het grootste verschil is eigenlijk dat bij een IDEA contract (wat de meeste apothekers hebben) de apothekers hoogst waarschijnlijk meer winst voor zichzelf kunnen maken en dat komt uit mijn portomonee binnen het eigen risico. Gezien het feit dat die niet zo dik is is het voor mij en voor andere klanten van het zilveren kruis van groot belang te weten welke apotheek het basiscontract heeft omdat deze apothekers verplicht zijn de allergoedkoopste medicijnen aan de klant te leveren. Tevens is het zo dat als ik mijn eigen risico volgestort heb, de dure medicijnen (bij een IDEA contract apotheek) ten laste komt van het zilveren Kruis. Dus actieve benadering van klanten om van apotheek te wisselen levert de klant wat op en het zilveren kruis. Jammer dat het zilveren kruis dit niet wil gaan doen. Een gemiste kans voor de klant.

Community Manager

@Cora1966
Bedankt voor je reactie. Ik lees dat je nog wat verder ingaat op het IDEA contract en de gevolgen hiervan. Daarom heb ik onze inkoper gevraagd hierop te reageren. 
Ik geef je graag zijn reactie door:

 

Nogmaals dank voor uw reactie. Uw opmerking over het feit dat apothekers met een IDEA contract meer ‘winst’ maken ten koste van u als verzekerde en Zilveren Kruis is niet juist. Zilveren Kruis heeft een aantal jaar geleden het IDEA contract geïntroduceerd om een alternatief te bieden voor preferentiebeleid. Voor een apotheker die te maken heeft met verschillende zorgverzekeraars is het vaak een hele uitdaging om alle geneesmiddelen op voorraad te houden die door de verschillende verzekeraars zijn aangewezen binnen het preferentiebeleid. Met IDEA zijn wij de apotheker tegemoet gekomen om zijn logistiek binnen de apotheek te vereenvoudigen en zelf zijn labels te laten inkopen voor zijn klanten verzekerd bij Zilveren Kruis. Een ander belangrijk aspect van het IDEA beleid is doelmatigheid. M.a.w. de apotheker wordt middels IDEA ertoe gedwongen om bij voorkeur een middel met een zo laag mogelijke prijs af te leveren. Dit is voordelig voor onze verzekerde en voor de apotheker. Kort samengevat: Zowel u als verzekerde als de apotheker hebben er binnen het IDEA contract baat bij om het meest doelmatige (in dit geval het middel met de laagste prijs) af te leveren. Mocht uw voorkeur, ondanks bovenstaande, toch uitgaan naar een apotheek met een basiscontract, weet dan dat dit terug te vinden is in onze zorgzoeker.


Ondanks dat we onze klanten niet actief gaan benaderen, staat alle informatie wel op onze zorgzoeker. Mijn collega verwijst hier ook naar. Hier staat per apotheek aangegeven welk contract ze hebben. Heeft iemand een voorkeur voor een IDEA of basiscontract? Dan kan de zorgzoeker gebruikt worden. 

Bedankt voor je input! Deze is altijd welkom. 

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Afgewezen
 
Nieuwkomer

Beste inkoper,

Uit oogpunt van de apotheker is Zilveren Kruis de apotheker tegemoet gekomen. Maar uit oogpunt van de klant / patiënt dus niet. Als ik mijn medicijnenlijst nakijk met de lijst die Zilveren kruis voorschrijft bij apothekers met een basiscontract scheelt dit voor mij tussen de 60 en 80 euro op jaarbasis. En dat zijn 4 verschillende medicijnen. Waaronder een cholestorolverlager (welke heel veel mensen moeten nemen). Dat het Zilveren Kruis de apother tegemoet wil komen met een IDEA contract is dus niet goed voor mijn portomonee. Ik krijg de indruk dat dit ook zo is voor klanten van  Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF achmea, Pro Life verzekeringen en dus het Zilveren Kruis Achmea. Ik denk dat veel klanten het niet weten dat het zo veel geld kan opleveren als het je niet uitmaakt welk merk je krijg en welke apotheek je naar toe moet gaan. En nogmaals vind ik het een taak van de zorgverzekeraar om klanten hierop te wijzen. Bij toeval ben ik erachter gekomen. Dit zou toch niet zo moeten gaan lijkt me.

Community Manager

@Cora1966 Bedankt voor je reactie. Ik heb het weer doorgegeven aan onze inkoper. 
Bij deze geef ik je zijn reactie weer door:

 

Nogmaals dank voor uw reactie, echter deze is in mijn ogen niet volledig. Het klopt dat Zilveren Kruis de apotheker tegemoet is gekomen als het gaat om een vereenvoudiging van de logistiek in de apotheek. Ten aanzien van het afleveren van het meest doelmatige middel (in dit geval het middel met de laagste prijs) wat een voordeel is voor ons beide (Zilveren Kruis en u als verzekerde) dit is in beide contractvormen geborgd.

Cora je geeft duidelijk aan wat jij graag zou willen zien. Bedankt voor je input. Wij blijven bij onze beslissing en zullen jouw idee niet uitvoeren. De zorgzoeker biedt een uitkomst wanneer iemand van apotheker zou willen wisselen. 

Mocht je in de toekomst nog andere verbeterideeën hebben, deze zijn altijd welkom! Ik hoop dat je ons dan nog steeds weet te vinden. 

Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd