Naar aanleiding van een eerdere post naar aanleiding van de blog over glutenvrij eten wil ik graag een voorstel doen voor een vergoeding voor een glutenvrij dieet. Zoals ik in de reactie al had aangegeven is het tegenwoordig niet meer zo moeilijk om glutenvrij te koken. Ook zijn er voldoende glutenvrije producten aanwezig die het mogelijk maken om glutenvrij te eten. Het enige obstakel is dat een glutenvrij dieet kostbaar is. Zeker glutenvrij brood is aanzienlijk duurder dan een gewoon brood. Wat mij altijd verbaasd heeft is dat bij koemelkallergie de volledige zuigelingenvoeding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit terwijl het "slechts" gaat om een allergie. Coeliakie is mijns inziens een veel ernstigere aandoening met veel ernstigere gevolgen. Dat hier geen vergoeding voor is, is mij dan ook een raadsel. Ik weet dat je bij de belastingaangifte kunt aangeven dat het glutenvrij dieet een aftrekpost is. Maar door de steeds hoger wordende drempel en de minder wordende kosten die je mag aftrekken is het bijna onmogelijk om hier een voordeel aan te hebben. Het zou dan ook prettig zijn als er een vergoeding zou komen voor een glutenvrij dieet. Ik ben van mening dat deze zou moeten komen uit de basisverzekering. Maar zolang het ministerie van VWS dit niet opneemt in de vergoedingen zou het prettig zijn dat er een aanvulling komt vanuit de aanvullende verzekering. En dan wel alleen als je een artsenverklaring kunt overleggen dat je coeliakie hebt en niet voor de mensen die meedoen aan de hype van glutenvrij eten. Ik hoop dat Zilveren Kruis hier wat in kan betekenen.

Opmerkingen
Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Ron, top dat je naar aanleiding van het blog je idee hebt geopperd. Je zegt in je idee dat koemelkallergie bij zuigelingen "slechts" een allergie is. Wat bedoel je daar precies mee? Vind je dat er voor andere allergieën geen vergoeding zou moeten zijn? Ben benieuwd hoe je hier tegen aan kijkt. Ik heb daarom een apart topic geopend. Dat topic vind je hier.

 

Wat betreft eventuele vergoeding voor glutenvrije producten zeker een interessante suggestie. Ik ben wel benieuwd hoe je dit voor je ziet. Het is geen zorg die wordt geleverd door een zorgverlener. Heb jij ideeën over hoe dit eruit zou moeten zien?

Medewerker

Hai Jeppe,

 

Wat ik bedoel met "slechts" een allergie is dat een allergie niet levensbedreigend is. Natuurlijk is het heel vervelend als een baby niet tegen koemelk kan. Ik vind dan ook niet dat hier geen vergoeding voor hoeft te zijn.

Bij coeliakie is het echter zo dat het niet volgen van een dieet veel grotere gevolgen heeft. Door de vlokatorfie die ontstaat door het eten van gluten bestaat de mogelijkheid op darmkanker. Ook bestaat er de mogelijkheid op onvruchtbaarheid bij vrouwen.

Dergelijke gevolgen zijn er niet bij een allergie. Daarom vind ik het vreemd dat er vanuit de overheid geen vergoeding is voor de extra kosten van een glutenvrij dieet.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Ron, ik heb intern navraag gedaan en er kwamen een paar dingen naar voren. Het is lastig de meerprijs te bepalen van bijvoorbeeld een glutenvrij brood. “gewone broden” kunnen ook erg prijzig zijn op basis van de keuze die je maakt. We vinden dat het verschil in kosten voor de meeste mensen draagbaar is.

 

Wel is er in een aantal gemeente pakketten een tegemoetkoming opgenomen voor minima omdat het voor mensen met een minima inkomen niet draagbaar is.

 

Ik wijzig je idee naar "afgewezen"

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Afgewezen
 
Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd
 
Debutant
Voormalig medewerker Zilveren Kruis
 

Hey Ron, ik heb intern navraag gedaan en er kwamen een paar dingen naar voren. Het is lastig de meerprijs te bepalen van bijvoorbeeld een glutenvrij brood. “gewone broden” kunnen ook erg prijzig zijn op basis van de keuze die je maakt. We vinden dat het verschil in kosten voor de meeste mensen draagbaar is.

Wel is er in een aantal gemeente pakketten een tegemoetkoming opgenomen voor minima omdat het voor mensen met een minima inkomen niet draagbaar is.

Ik wijzig je idee naar "afgewezen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hallo,

 

ik weet dat dit een oud bericht is maar wil toch even reageren op het antwoord.

 

Vooral op het stukje dat gewoon brood ook erg kostbaar kan zijn.

het verschil zit hem erin dat iemand zonder de glutenallergie zelf kan beslissen over de prijs van zijn of haar brood. laat je butget het toe kan je dudere brood kopen en heb je dat niet dan koop je brood voor 0,99 ct.

 

Iemand met een glutenallergie heeft deze keuze NIET en is aangewezen op duurdere glutenvrij brood of het butget het toelaat of niet. Mijn dochter eet bijvoorbeeld een broodje per dag op waar 10 plakjes inzitten (kosten 2,99) terwijle de rest van het gezin 5 personen ook een brood per dag opeet (kosten 1,19). Een duidelijk verschil lijkt mij.

 

Met vriendelijke groet.

Medewerker

Bedankt voor jouw toelichting @RenierPoel. Het is waar dat je met een glutenallergie niet de keuze hebt zoals anderen zonder glutenallergie. De vraag blijft wel of deze extra kosten dan onder de verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar zouden moeten vallen. Wij vinden dat het verschil in kosten voor de meeste mensen draagbaar is. Daarom hebben we hiervoor geen vergoeding in de aanvullende pakketten opgenomen.

Medewerker

Ik ben ook van mening dat een dergelijke vergoeding uit de basisverzekering moet komen. Maar als reden dat de kosten "draagbaar" zijn vind ik geen goed argument. Als iemand 8 keer per jaar naar de fysiotherapeut moet zijn de kosten ook draagbaar. Maar daar krijg je wel een vergoeding voor vanuit de aanvullende verzekering.