hallo achmea, 

waarom vergoeden jullie geen gehoorbeschermers voor geluid, maar wel gehoortoestellen? 

is dat niet een beetje raar? 

Wilt u niet beter werken aan preventie, en erger voorkomen? 

Bovendien scheelt onder de streep u een hoop geld, als gehoorbeschadiging voorkomen kan worden. 

 

ik hoor graag! 

 

anne 

Opmerkingen
Debutant

Hallo,

 

Het zou inderdaad in mijn ogen ook een zeer goed idee zijn om gehoorbescherming te vergoeden. De reden van preventie voor gehoorbeschadiging (voornamelijk onder jongeren) vind ik de voornaamste. Zelf ben ik muzikant en maak ik dus vaak gebruik van gehoorbescherming tijdens repetities, optredens, concerten en festivals. Het is dus echt noodzaak voor mij om goede gehoorbescherming te hebben en geen luxe. Helaas moeten ze ook regelmatig vervangen worden om goed te blijven en vind ik dus dat het voor een goede gehoorgezondheid (gedeeltelijk) vergoed zou moeten worden. Anders zitten we over een tijd allemaal met tinitus of andere gehoorschade.

Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd

Hoi @FamkeRauch, bedankt voor je berichtje. Ik kan me goed voorstellen dat in het geval van (luide) muziek gehoorbescherming cruciaal is om er later geen last van te krijgen. Je hoort vaak genoeg over mensen die met een permanente pieptoon in hun oren zitten, bijvoorbeeld. Vreselijk, lijkt mij!

 

Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit Denk Mee-idee, van begin 2018, nog openstond zonder dat duidelijk is wat Zilveren Kruis met het idee, en alle reacties daarop, gaat doen. Dat hebben wij niet goed afgerond. Dus toen ik jouw nieuwe bericht zag, ben ik er even goed ingedoken om antwoorden te krijgen van onze beleidsmakers.

 

De beleidsmakers zijn ontzettend blij met jouw/jullie signalen. Ze gebruiken dit steevast elk jaar bij het afwegen van wat wel en niet in de aanvullende verzekeringen wordt opgenomen. Hier liggen vele argumenten aan ten grondslag die niet altijd naar buiten komen. Daarom goed om deze eens op een rij te zetten. Ik heb een arts gesproken die bij Zilveren Kruis werkzaam is en hier meebesluit over de vergoedingen. Hij geeft aan dat de volgende punten een belangrijke rol spelen bij wel of geen vergoeding:

 

  • Deels is preventie, bijvoorbeeld van gehoor, werk-gerelateerd en dat deel is via de Arbo een wettelijke verantwoordelijkheid van werkgever. Opname in de aanvullende verzekering laat individuele klanten met een aanvullende verzekering, potentieel opdraaien voor werkgeverskosten.
  • Opname van een vergoeding in de aanvullende verzekering maakt verschil tussen arm en rijk potentieel groter. Mensen die geen aanvullende verzekering kunnen veroorloven en alleen een basisverzekering hebben, hebben er immers geen toegang toe. Soms is het meer solidair om bij de overheid (ZiNL), die gaat over wat in de basisverzekering wordt opgenomen, daarom voor preventie te lobbyen. Dit pakken de zorgverzekeraars gezamenlijk onder de vlag van Zorgverzekeraars Nederland.
  • Bredere toegang – voor iedereen dus – van preventie (hier gehoorbescherming) in de basisverzekering neemt ongelijkheid weg, maar heeft wel op korte termijn als gevolg dat de premie stijgt. Iedereen betaalt dan mee aan de oordoppen van enkelen. Een vraag kan dan zijn, waarom iemand niet bereid of in de mogelijkheid is om zelf deze middelen aan te schaffen en zich hiervoor wenst te verzekeren. Als iemand dit niet kán betalen, duidt dit vaak op een complexere onderliggende (financiële) problematiek. Deze dient in het kader van preventie, gezondheid en sociale participatie eerst opgelost te worden. Zilveren Kruis doet dit samen met gemeenten en GGD’en in haar kernregio’s.
  • Preventie is bij gezonde bevolking en groepen met verhoogd risico (werknemers in zware industrie of stappende jongeren bijvoorbeeld) vooral effectief als groepen worden bereikt. Voor deze (universele en selectieve) preventie zijn andere enkele zorgwettelijke kaders vooral geschikt, zoals de Wet publieke gezondheid (Wpg) (naast de Wmo en de Jw). Met de zorgverzekeringswet (Zvw) worden vooral individuen bereikt. Collectiviteiten bieden vanuit de Zvw wel de mogelijkheid om groepsgewijs aan preventie te werken (wij hebben collectiviteiten met werkgevers, ouderenbonden en patiëntenverenigingen bijvoorbeeld). Maar deze staan van overheidswege momenteel juist onder druk, wat het moeilijker maakt om gezamenlijk aan preventie te werken.
  • De financiële baten van deze vergoeding, waaraan ook wordt gerefereerd, liggen in de (verre) toekomst. Elk jaar sluit men echter een zorgverzekering af. Hierbij blijkt premiehoogte steeds de belangrijkste reden om te blijven/switchen, en wordt dit ook doorslaggevend meegenomen in keuze voor een aanvullend product. We kijken bij de aanvullende verzekering steeds naar een afgestemd en competitief aanbod aan dekkingen bij een concurrerende premie (en zoals gezegd: we nemen deze klantbehoefte hier zeker in mee).

 

Tot zo ver de toelichting van de arts/beleidsmaker.

 

Op dit moment is er geen vergoeding voor gehoorbeschermers, en er is mij verteld dat deze voor 2020 ook niet gepland staat. Dat neemt niet weg dat de signalen gehoord zijn en dat in de komende jaren dit thema op tafel blijft.

 

Voor nu sluiten we dit Denk Mee-idee als 'niet uitgevoerd' omdat op korte termijn geen vergoeding voor gehoorbescherming te verwachten is.

Debutant

Wellicht dat Zilveren Kruis een nieuwsbrief over gehoorbescherming kan maken om wat meer bewustwording te creëren over de diverse situaties waarbij gehoorbescherming het leven enorm kan veraangenamen.

Het beeld dat er momenteel is: 'Oordopjes zijn er voor als je werkzaam bent in de bouw of als je een concert of festival bezoekt of bij slaapproblemen'. 'Op maat gemaakte gehoorbescherming is de enige goede gehoorbescherming.'

Maar wat te denken van voorgaande situatie waarbij door veelvuldig telefoongebruik, waar het volume hard staat om het omgevingslawaai te overstemmen, voor grote problemen zorgt. Een oordopje met een lage vlakke demping verricht hier al wonderen. Maar ook in de kinderopvang, horeca of als sportdocent, vuilniswagen, vliegtuig (luchtdrukverschillen), zwemmen (oorontsteking), motorrijden (windruis), concentratieproblemen op kantoor of studeren etc. draagt gehoorbescherming bij aan levensverbetering waar veel mensen zich niet bewust van zijn of te laat pas achter komen. Werkgevers zien hier vaak de noodzaak niet van in waardoor personeel zich niet gehoord voelt.

Daarnaast wordt op maat gemaakte gehoorbescherming ook redelijk overschat aangezien er vandaag de dag heel veel goede universele oordopjes beschikbaar zijn met verschillende dempingswaarde en in verschillende maten met gelijkwaardige en soms zelfs nog betere filters dan die je in de op maat gemaakte gehoorbescherming aantreft. Hoe vaak laat jij bijvoorbeeld een lek test uitvoeren bij je op maat gemaakte gehoorbescherming?

Wij staan open voor goeie ideeën om gehoorbescherming en bewustwording van de mogelijkheden er van meer onder de aandacht te brengen!

Note: Ik zou namens mijn bedrijf graag een 25% 'Zilverkorting' kortingscode aanbieden, op onze gehoorbescherming, voor de klanten van Zilveren Kruis.

Community Manager

Hoi @love4ears,

 

We hebben in het verleden aandacht gehad voor gehoorbescherming. Ik ga polsen bij een collega hoe het beleid voor zilverkorting in elkaar zit en kom er op terug.

Community Manager

Hoi Love4ears,

 

Een reactie liet even op zich wachten! Excuus hiervoor. 

 

Ik heb ondertussen contact gehad met mijn collega die verantwoordelijk is voor de ZilverKorting. Ik heb haar gevraagd of er nog kortingsregelingen oid kunnen worden toegevoegd. Dat is op dit moment niet het geval! Dus helaas moet ik je op dat vlak teleurstellen.

 

Vragen of tips blijven uiteraard altijd welkom op deze plek. Wellicht help je daar ook andere mee:)