0 likes

Op Twitter lezen wij signalen van huisartsen over het nut van sommige verwijzingen. Zoals het bericht van huisarts Marco Blanker die zich afvraagt wat de toegevoegde waarde is van de verwijzing voor logopedie door de huisarts. De vraag is eigenlijk: kunnen we niet beter stoppen met deze verwijzing?

 

tweet1.jpg#paarsekrokodil

Opmerkingen
Expert

We zijn hier eerder dit jaar met een aantal collega's aan de gang gegaan. Afgelopen juni brachten we goed nieuws naar buiten.

 

Wij laten de verwijzing voor logopedie, ergotherapie en diëtiek vervallen

Dit geldt voor verwijzingen naar zorgaanbieders die bevoegd zijn om Directe Toegang toe te passen. Dit betreft 70% van alle aanbieders. Voor gecontracteerde zorgaanbieders was hierbij al geen verwijzing nodig. De verwijzing vervalt nu ook voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wij willen dit zo snel als mogelijk nog in 2019 realiseren.

 

De verwijzing vervalt ook voor fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie (manuele lymfedrainage) uit de aanvullende verzekering

Ook hierbij geldt dat de zorgaanbieder wel bevoegd moet zijn om Directe Toegang toe te passen. Wij willen dit zo snel als mogelijk nog in 2019 realiseren.

 

Verwijzing bij fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie (manuele lymfedrainage) uit de basisverzekering is in ZN-verband onderwerp van gesprek

Deze aandoeningen staan op een door de minister van VWS vastgestelde lijst 'Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering'. In ieder geval wordt voor deze aandoeningen de (jaarlijkse) verwijzing/verklaring vervangen door een 'bewijs van diagnose' per 1-1-2020. Er wordt, ook in ZN-verband, gekeken of dit wellicht al in de loop van 2019 kan worden geïntroduceerd. Hierbij zijn onze collega’s van Zorginkoop betrokken.

 

Relatiebeheerder Operations Zilveren Kruis

Community Manager
Status gewijzigd in: Uitgevoerd