0 likes

Via Twitter kregen we van Erica het volgende idee binnen:

Patiënten moeten bij het verlaten van het ziekenhuis akkoord gaan met de behandeling die het ziekenhuis gaat declareren. Dat voorkomt fraude en fouten in de declaraties. Het lijkt mij een goed idee. Ik ben benieuwd hoe anderen hier over denken en of het uitvoerbaar is.

Groet, Kim

Opmerkingen
Community Manager

Goed dat je dit idee hier plaatst Kim! 

 

Even een korte up-date: ik heb een collega gevraagd om naar dit idee te kijken! De inhoudelijke reactie volgt. 

 

Expert

Het is een goed idee om samen met je zorgverlener de check te doen voor de juiste declaratie. Toch is het in de praktijk lastig om de patiënt de check te laten doen voordat de rekening wordt gedeclareerd. Dit heeft te maken met de manier waarop de ziekenhuisrekening, het zogeheten zorgproduct, tot stand komt.

 

Op het moment dat de patiënt de arts mogelijk voor het laatst ziet als onderdeel van de behandeling, zijn mogelijk nog niet alle verrichtingen samengevoegd in het systeem.  De registratie- en declaratieprocessen zijn verschillend per ziekenhuis. Het zorgproduct dat gedeclareerd wordt zal daarnaast nog ‘open’ blijven staan voor eventuele verdere zorg. Zo staat een poliklinisch traject 90 dagen na de behandeling open, een klinisch traject wordt 42 dagen na ontslag gesloten. Uiteindelijk gaan deze geregistreerde activiteiten gekoppeld met de geregistreerde diagnose naar een landelijk systeem waaruit het zorgproduct rolt. Daarna gaat het product weer naar het ziekenhuis waarna het ziekenhuis de laatste checks en aanpassingen kan doen en de declaratie kan indienen. Hier gaat dus nogal wat tijd overheen en vaak is de arts hier niet meer bij betrokken. Het ziekenhuis kan dus niet bij ontslag alvast de rekening tonen.

 

Ook is de zorgregistratie nog best ingewikkeld, het bestaat namelijk uit codes en de registratie is afhankelijk van de landelijke registratieregels.

 

Het ziekenhuis is zelf verantwoordelijk hoe zij zorgen voor juiste registratie en declaratie, en welke systemen/processen zij hiervoor gebruiken.  Op dit moment vinden veel initiatieven plaats om de juiste en tijdige registratie en declaratie door ziekenhuizen te bevorderen. Voorbeelden zijn het zelfonderzoek en horizontaal toezicht. Zilveren Kruis is ook betrokken bij deze initiatieven.

 

Als patiënt zou je de zorgverlener wel de vraag kunnen stellen welke diagnose en behandeling is geregistreerd (en het verwachte zorgproduct) om de zorgverlener direct te herinneren aan juiste en tijdige registratie.

 

Daarnaast kunnen verzekerden achteraf ZK.nl raadplegen welke zorg voor hen is gedeclareerd.

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd