0 likes

In ons land wonen en werken veel anders-talige hard werkende mensen die klant zijn bij diverse zorgverzekeraars. Een groot aantal beheerst door wat voor redenen dan ook onze taal nauwelijks. Door communicatie problemen zowel mondeling maar zeker ook schriftelijk zoals op deze site, ontstaan er financiële problemen in de betaling waarop wederom in het Nederlands, brieven van het incassobureau Syncasso binnenkomen. Ik heb een aantal bekeken ,zelfs voor mij rijzen er hierbij veel vragen op die om verklaring en uitleg vragen : inhoudelijk onduidelijk !! 

 

Het zou simpel opgelost kunnen worden indien er landelijk een vertaal bureau voor alle zorgverzekeraars verplicht gesteld zou worden (door de overheid).

 

hebben forum leden hiermee ervaring en of suggesties?

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen
Medewerker
Status gewijzigd in: Nieuw

Hallo @FA2018anderetaal, welkom op de community. Je snijdt een interessant onderwerp aan. Als ik het goed begrijp, vind je de de brieven van Syncasso niet duidelijk. Je wil graag dat een brief in iemands moedertaal geschreven wordt. En je vindt dat zorgverzekeraars of de overheid dat moeten regelen. Je zegt dat je een aantal brieven bekeken hebt. Waar liep je precies tegenaan? Heb je misschien wat tekstvoorbeelden?

 

Eigenlijk is dit meer een 'denk mee - idee'. Daarom verplaats ik dit topic ook naar 'Deel je idee'.

 

Wat vinden anderen van dit idee? En voor wie is hierin een taak weggelegd: de overheid of de zorgverzekeraar? Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Medewerker
Status gewijzigd in: Meer reacties nodig
 

 Als vervolg op mijn stukje multiculturele samenleving en de problematiek ontstaan door het slechts beheersen van de eigen moedertaal ,geeft ik een voorbeeld van de door mij bedoelde kwetsbare groep medebewoners die niet in staat zijn  voor de eigen belangen op te komen. 

 

Ik werd benaderd door een vrouw die de Nederlandse taal nauwelijks beheerst met de vraag of ik haar wilde helpen  communiceren met het ZVK daar zij niet in staat was een telefonisch overleg te voeren en advies te vragen aan het ZVK , het lezen en begrijpen van de website lukte haar ook niet.Wat was nu haar probleem! hier kwam ik na lange tijd pas gedeeltelijk achter. Mevrouw wilde graag een kindje en na vele pogingen gedurende 12 jaar wilde dit niet lukken.  Of ik wilde informeren naar de mogelijkheid voor een IVF behandeling in haar geboorteland , daar kon ze  n.l wel zelf praten met de zorgverleners . De helpdesk medewerker antwoordde dat dit inderdaad mogelijk was  indien aan een aantal voorwaarden werd voldaan.  Helaas is door het communicatie probleem, het wederzijds  niet goed verstaan en begrijpen (tussen mij en haar) alleen slechts  tot haar doorgekomen dat zij naar het land van afkomst kon gaan voor een IVF behandeling en vertrok zij snel . De aldaar aan verbonden kosten werden afbetaald per maand, en niet vergoed door het ZVK. De IVF pogingen mislukten. Een behoorlijke schuld ontstond waardoor niet elke maand de maandpremie zorgverzekering opgebracht kon worden .Vervolgens komt er een incassobureau op de proppen.De schuld loopt verder op hierdoor, er is echter geen  geld meer, een gerechtelijk bevel veroorzaakt wederom een verhoging.

 

mevrouw is wanhopig en ziet ook nog eens overal baby's in haar kringetje ,ik stel voor om een onderzoek te laten verrichten bij een specialist. Uit onderzoek blijkt dat het nu nog slechts mogelijk is een kindje te krijgen d.m.v. eiceldonatie. De arts geeft een verwijzing en indicatie af, ik overleg met het ZVK of nu alles zo in orde is, er dient alleen nog gewacht te worden op een indicatie van de kosten IVF. De aanvraag medische behandeling buitenland zou ik verzorgen mevrouw vertrekt naar de IVF kliniek , prompt wordt ik zelf ziek en vind de aanvraag medische behandeling niet meer plaats, de behandeling IVF heeft nu plaats gevonden voor de aanvraag. Er is nu niet voldaan aan alle eisen om aanspraak te kunnen maken op een (zekere) vergoeding IVF behandeling buitenland terwijl het slechts een formaliteit betreft die bij een andere volgorde van indienen wel gehonoreerd zou zijn. Ik had gehoopt op enige clementie in dit geval ,maar niet dus.

 

Om dit verhaal nog een beetje vrolijk te maken  er verscheen toch een voorzichtig glimlachje om haar lippen,de IVF is nu wel gelukt een een gezinsuitbreiding is op komst.

 

p.s. bovenstaand is slechts een fractie van de volledige misere die deze mensen hebben en nog moeten doorstaan , met een beetje hulp d.m.v een tolk ingehuurd door ziektekosten verzekeringen kan dus een heel hoop ellende en verdriet bespaard worden , ook deze laatsten hebben hier baat bij!!  

Medewerker

Schrijnend verhaal @FA2018anderetaal met hoop aan het eind. Gaat het ook met jou inmiddels weer beter?

 

Ik laat dit topic nog 'op meer reacties' mogelijk staan. Deze problematiek is best ingewikkeld: gaat het alleen om brieven? Zo ja om welke brieven dan precies? Of ook om telefoongesprekken? Wiens verantwoordelijkheid is het om te zorgen dat we elkaar goed verstaan en begrijpen? En in welke taal spreken we elkaar dan aan? Ik ben benieuwd hoe anderen tegen het idee aankijken.

Medewerker

Bedankt voor je reactie @Verwijderde account. Wat vinden anderen? Alleen Nederlands? Heb jullie gezien dat we op de website ook veel in het Engels aanbieden?

 

Engels.JPG

 

 

Verwijderde account
Niet van toepassing

Bericht op verzoek van de auteur verwijderd.