0 likes

In mijn huisartsenpraktijk zijn de spelregels voor verwijzen naar en tussen GGZ-instellingen helder. Binnen de GGZ lijkt niet iedereen deze spelregels te kennen. Administratieve last door (her)verwijzingen en overbruggingszorg bij wachtlijsten komen vaak onterecht op het bordje van de huisarts. Om gek van te worden! Ik heb als huisarts (en mijn praktijkondersteuner) noch de tijd, noch de expertise om aan de lopende band (her)verwijzingen te maken. Maar door de administratieve traagheid bij veel GGZ-instellingen voel ik me daartoe wel genoodzaakt, omdat anders mijn patiënt de dupe is.

Is het een idee om een meldpunt in te stellen voor huisartsen (en hun patiënten) die hiermee geconfronteerd worden?

Om mijn idee te verduidelijken deel ik hieronder één van de vele schrijnende gevallen uit mijn praktijk:

12 december 2018
Patiënt komt bij mij en mijn praktijkondersteuner in behandeling voor ernstige angstklachten, PTSS en wietverslaving. Hij was uitgevallen op het werk en stond open voor alle hulp.

Eind januari 2019
Patiënt kan terecht bij Solutions voor detox. Hij kwam hier in aanraking met zwaar verslaafde mensen. Hij schrok daar zo van dat hij de behandeling na 5 dagen stopte. Vervolgens heeft hij op eigen kracht zijn verslavingsproblematiek onder controle gekregen.

6 - 8 maart 2019
Patiënt had op 8 maart een afspraak bij Psytrec voor een intake voor PTSS-behandeling. Echter, op 6 maart werd bekend dat Psytrec met onmiddellijke ingang alle behandelingen staakte vanwege financiële problemen. Patiënt ondervond hier veel stress van. Met begeleiding en medicinale ondersteuning van mijn huisartsenpraktijk hielpen we de tijd te overbruggen tot er een alternatief gevonden was.

25 maart 2019
Patiënt verwezen naar Sinaï Centrum en opgeroepen voor een intake.

23 april 2019
Intake bij Sinaï Centrum afgerond.

30 april 2019
Uitslag van de intake bij Sinaï Centrum ontvangen. Patiënt werd afgewezen en kreeg het advies zich aan te melden bij GGZ Centraal, afdeling persoonlijkheidsproblematiek. Dossier werd gesloten, en mijn praktijk mocht de overbruggingszorg weer voor de rekening nemen.

Zomer 2019
Vanwege de lange wachttijd bij GGZ Centraal meldde ik patiënt aan bij Psymens. Deze instelling screende binnen 1 week en nodigde patiënt uit voor een intake in oktober.

Oktober 2019
Intake bij Psymens afgerond. Zij namen patiënt niet in behandeling en verwezen door naar GGZ Centraal. Tevens toch weer advies om ook aan te melden bij Psytrec, in het kader van tweesporenbeleid.

Heden
Patiënt is in afwachting van de oproepen voor intake.

Huisarts in regio Gelderland

Opmerkingen
Expert

Beste @Huisarts S,

Fijn dat u uw ervaring en uw idee voor een meldpunt hier deelt!

Afgelopen week heb ik verschillende collega’s, die gaan over huisartsenzorg en GGZ, betrokken bij uw treurige verhaal. Zo hoort de zorg voor kwetsbare patiënten niet te werken, is wel duidelijk. Het overvalt je elke keer weer, als je zoiets leest. Ook in het recent verschenen boekje 'Patiënt tussen wal en schip', dat uw collega-huisarts @M Neijens hier deelde namens Het Roer Moet Om, lazen we vergelijkbare schrijnende verhalen van huisartsen die de GGZ raken.

Dit is al langer gaande, weten we. Daarom maakten huisartsen en GGZ-aanbieders eerder afspraken over verwijzen naar en tussen GGZ-instellingen. Deze 'spelregels' publiceerden we op onze website en stuurden we gericht aan alle betrokken partijen via een nieuwsbrief, zodat iedereen elkaar eraan kan herinneren. U geeft aan dat dat in de praktijk niet heeft geleid tot een substantiële verbetering.

Wat wij nu doen, is het volgende:

1. We hebben al contact gelegd met een paar GGZ-koepelorganisaties. In een eerste, algemene reactie geven zij aan graag mee te praten over de problematiek. Er volgen afspraken met hen om dieper op de materie in te gaan. Uiteindelijk hoop ik dat zij ook met u – en uw collega-huisartsen – in gesprek gaan.

2. Onze zorginhoudelijk adviseur GGZ zal volgende maand meer delen over de plannen voor 2020, en gaat hierover dan graag de dialoog aan. Deze updates verspreiden we uiteraard ook via de website en nieuwsbrief, en zetten we op de agenda in onze reguliere overleggen met GGZ-instellingen.

3. Intussen verzamelen wij in ons netwerk meer praktijkvoorbeelden van huisartsen die in de knoop kwamen met de GGZ. Uw hulp hierbij is van harte welkom. Collega-huisartsen kunnen hieronder hun verhaal kwijt.

Wordt vervolgd!

Zehra Dede
Relatiebeheerder GGZ
Zilveren Kruis

Expert

Hallo @Huisarts S,

Ter aanvulling op wat mijn collega @Zehra Dede al deelde, wil ik u ook alvast wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling via Zilveren Kruis. Ik merk dat veel huisartsen en hun patiënten niet weten dat zij bij mij en mijn collega-Zorgcoaches terecht kunnen.

In mijn werk als Zorgcoach weet ik dat een huisartsenconsult van 10 minuten vaak te kort is om de ernst van mentale klachten goed in te schatten. Soms komen patiënten hierdoor bij een GGZ-instelling terecht waar niet passende zorg geleverd kan worden. Als daarna ook de genoemde 'spelregels' voor doorverwijzen tussen GGZ-instellingen niet gevolgd worden, komt de patiënt al gauw tussen wal en schip. U beschrijft treffend hoe u zich ontfermt over een patiënt die dit is overkomen, vanuit uw sterke betrokkenheid bij deze persoon. Dat siert u. Maar u en uw praktijk lopen er ook op vast, geeft u aan.

U en uw patiënt kunnen in dat geval contact opnemen met de Zorgcoach van Zilveren Kruis. Dit kan al vroeg in het traject wanneer u de eerste verwijzing uitschrijft. Of bij wachtlijsten in de GGZ. Of als (her)verwijzen naar het juiste 'loket' niet soepel verloopt, zoals in uw verhaal.

Helpt dit u al wat in uw dagelijkse werk?

Wij kunnen ook kijken in welke gevallen (aanvullende) online GGZ-oplossingen ondersteuning kunnen bieden. Zo doen we bijvoorbeeld steeds meer ervaring op met beeldbellen met GGZ-aanbieders, zelfs in de avond en het weekend. Ook hierover kan ik of één van mijn collega’s meer uitleg geven als u of uw patiënt belt.

Ik ben heel benieuwd naar uw ervaring met online GGZ.

Marjolijn Broekhof
Zorgcoach
Zilveren Kruis

Community Manager
Status gewijzigd in: Ter beoordeling