Mijn suggestie is om het aanvragen van hulpmiddelen, met name in spoedsituaties, gemakkelijker te maken voor de huisarts.

Onlangs is mijn assistente een uur bezig geweest met het aanvragen van een catheter voor een thuiswonende bejaarde dame. Hierdoor bleef al het andere werk in mijn praktijk een uur (!) liggen. Mijn assistente moest overwerken en ik was wanhopig.

Wat was het geval?

De oudere dame was gevallen en kon niet naar haar po-stoel. Incontinentieluiers voldeden niet. Het was een waterballet thuis. Een catheter bleek de beste oplossing. Er was uiteraard spoed bij. Dus het liefst regelde ik dit meteen bij de apotheek om de hoek. Maar dat kan niet zomaar. De catheter moet worden aangevraagd bij een specifiek bedrijf. Maar bij welk bedrijf? En toen begon het…

Mijn patiënte wist niet welk bedrijf haar hulpmiddelen gewoonlijk levert, haar dochter ook niet. De wijkverpleging bestelt namelijk altijd de luiers. Degene die de bestellingen doet, was de volgende dag ‘s avonds pas weer bereikbaar.

Uit nood begonnen we willekeurige bedrijven te bellen. 10 minuten in de wacht bij Combicare, 14 minuten bij Mediq. Uiteindelijk vonden we medewerking bij BenuDirekt. Zij vroegen ons een speciaal machtigingsformulier in te vullen voor het leveren van het hulpmiddel. Dit kon echter niet online, maar alleen op papier en via de fax.

Het was intussen 17:00 uur geweest. Het leek niet waarschijnlijk dat de catheter de volgende dag – dus nog voor het weekend – bezorgd zou worden. De gevolgen voor mijn patiënte: natte incontinentieluiers, mogelijk kapotte billen en vooral veel schaamte en frustratie.

De paar centen die Zilveren Kruis bespaart door het leveren van hulpmiddelen uit te besteden aan specifieke bedrijven, zorgt bij de patiënt, wijkverpleging en huisarts voor veel onnodige overlast. Het is onzichtbare nevenschade van uw beleid. Wij worden hier gek van!

M. Neijens
Huisarts in Landsmeer

Opmerkingen
Expert

Beste mevrouw @M Neijens,

Bedankt voor het delen van dit schrijnende verhaal en uw suggestie om dit structureel beter te organiseren.

U heeft eerder per e-mail contact gehad met één van de community managers over uw nare ervaring. Ik heb begrepen dat uw patiënte gelukkig geholpen is, ondanks het frustrerende verloop. Fijn dat u bereid bent om uw punt ook hier aan te kaarten, op dit publieke platform, waar andere huisartsen kunnen meepraten.

Afgelopen week heb ik uw aangedragen suggestie – hulpmiddelen regelen gemakkelijker maken – onder de loep genomen.

Waar ik nu mee bezig ben:

1. Ik bel een aantal huisartsen en vraag hen naar hun ervaringen met hulpmiddelen regelen. De uitkomsten deel ik t.z.t. in dit forumbericht. (U bent natuurlijk ook vrij om collega’s in uw netwerk uit te nodigen om vergelijkbare ervaringen en suggesties te delen in dit forumbericht.)

2. Ik leg contact met collega’s die werken aan beleid rondom huisartsenzorg en hulpmiddelen, om op een georganiseerde manier met u en uw vakgenoten concrete verbeterkansen te vinden.

Terwijl ik hiermee bezig ben, heb ik alvast een vraag voor u.

U vertelt dat u niet terecht kon bij de apotheek om de hoek voor het regelen van de catheter. Ik ben nieuwsgierig naar waarom u dat denkt. Heeft de betreffende apotheek u dat gezegd? Ik hoop met uw antwoord een beter beeld te krijgen van de situatie, en hoe ik en mijn collega’s kunnen bijdragen aan een structurele verbetering. Alvast bedankt voor de toelichting!

Ik hou u op de hoogte!

Erik
Relatiebeheerder Huisartsenzorg
Zilveren Kruis

Community Manager
Status gewijzigd in: Ter beoordeling
 
Huisarts

Beste Erik H,

Het is niet de eerste keer dat ik incomaterialen nodig heb en naar een ander bedrijf word gestuurd. Vanuit onze apotheek moet ik altijd naar Benu Direkt, maar als iemand als materiaal van een andere leverancier betrekt moet ik daarheen. Dus ik heb onze apotheek deze keer niet weer benaderd. (iets met een ezel en de steen).

Om een volledig antwoord te kunnen geven heb ik nu eerst bij de apotheek gepolst hoe het tegenwoordig zit, wie weet is er wat veranderd, misschien zelfs verbeterd?

Na eerst 2x in de wacht (verbinding werd verbroken) een assistente die het ook niet wist, apotheek in gesprek op dat moment etc, dus voor het goede doel (antwoord aan u) weer kwartier verder. 

Antwoord apotheek: in principe moet het bedrijf waar mw bekend is met spoed leveren. ( Mediq dus in dit geval maar probleem was dat dat niet bekend was, zie mijn tekst hierboven vanwege mijn zoektocht)  . Als het bedrijf niet kan leveren of de verzekering moeilijk doet, zoals bv VGZ, dan kan de apotheek een noodset leveren als die op voorraad is. Hij moet dit dan zelf terug gaan vragen bij Benudirekt. 

U begrijpt, mijn taak is inderdaad eerst mijn eigen huiswerk zoals hierboven beschreven en pas dan een beroep op de apotheek. En dat is nou juist zo frustrerend. De verzekeraar zal ongetwijfeld goedkoop inkopen bij de gespecialiseerde bedrijven, maar gooit de bureaucratie waar dit mee gepaard gaat over de schutting bij de huisarts. Of de apotheek, want als die een noodset aflevert moet hij vervolgens dezelfde procedure volgen. Linksom of rechtsom blijft het een heel gedoe.

Huisarts

Nieuw boekje van Het Roer Moet Om: 'Patiënt tussen wal en schip'

Huisarts

Ik herken de casus van @M Neijens uit mijn eigen praktijk. De dichtstbijzijnde apotheek levert niet.

Om die reden hebben wij eigenlijk altijd een catheter klaarliggen in de huisartsenpraktijk, geleverd door onze hulpmiddelenleverancier. Wanneer er een in nood verstrekt moet worden, dan wordt deze dus later op naam besteld bij CombiCare. Alleen gaat dit nog weleens mis, bijvoorbeeld omdat we vergeten bij te bestellen of bij meer vraag voordat de nieuwe catheter in huis is.

Maar er zijn meer situaties met hulpmiddelen denkbaar.

Een collega-huisarts had laatst een infuusnaald voor palliatieve sedatie nodig. Omdat deze ook niet snel leverbaar was, is zij naar het ziekenhuis OLVG West gegaan. Dat is hier om de hoek. In die gevallen gaan wij niet eerst op zoek naar een apotheek met een hulpmiddelencontract. Bovendien is dat altijd verder weg dan het ziekenhuis i.v.m. afhalen bij spoed.

Ik verwacht dat meerdere hulpmiddelen standaard bij de apotheek te verkrijgen zijn. Zilveren Kruis zou daarbij kunnen helpen.

H.D. Boyraz-Ikiz
Huisarts in Amsterdam

Community Manager

Met toestemming van huisarts Bijl en assistente Duygu uit Hengelo deel ik hun ervaring met het regelen van hulpmiddelen. Dit praktijkvoorbeeld komt oorspronkelijk uit het recent verschenen boekje van Het Roer Moet Om: 'Patiënt tussen wal en schip'.

 

Doktersassistente Duygu: "De huisarts vraagt mij of ik een katheter wil regelen voor een patiënt. Het is een patiënt met longkanker, die verzorgd wordt door zijn vrouw. Ik bel met de apotheek, normaal gesproken de eerste stap, die antwoordt dat patiënt niet is verzekerd voor katheters via de apotheek. Na wat uitzoeken kom ik uit bij een apotheek die wel een contract heeft met zijn verzekeraar, en dus wel zal kunnen vergoeden.

Gebeld met deze apotheek, de situatie uitgelegd. Ze vergoeden inderdaad, maar alleen met een machtiging van de huisarts, met duidelijk een indicatie waarom patiënt dit vergoed moet krijgen. Blijkbaar is alleen een recept niet voldoende… Toch geregeld. Paar minuten later belt deze apotheek dat de patiënt eerst een account bij hen moet aanmaken. Situatie uitgelegd (man ziek, vrouw regelt alles, zware periode) of het misschien mogelijk was dat ik dit voor hen regel. 'Nee dit moet patiënt zelf doen'.

Echtgenote gebeld of zij contact wil opnemen om een account aan te maken. Ook geregeld. Uiteindelijk de machtiging in orde gemaakt en gefaxt naar de apotheek, die in Maarssen zit.

Volgende stap: hoe komt deze katheter nu naar Hengelo, met spoed...? Uiteindelijk terug naar de eigen apotheek van patiënt: kunnen zij een katheter 'uitlenen'? Dat kan wel, maar daarvoor moest zij ook eerst een ronde langs verschillende apotheken maken, of ze dit op voorraad hebben en hoe het gaat met de vergoeding. Inmiddels is een middag verstreken, maar heeft patiënt uiteindelijk een katheter gekregen.

Ontzettend druk mee geweest dus, terwijl ik ondertussen ook nog bezig ben met andere werkzaamheden. Vervelende ervaring en vooral voor patiënt. Het gaat maar om een katheter, het moet toch niet zo moeilijk zijn?"