0 likes

In een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten worden veel activiteiten georganiseerd, naast contact met lotgenoten. Inloophuizen ontvangen geen enkele subsidie. Voor hun kosten van koffie/thee, en voor bekosting van speciaal op de gasten (mensen met kanker) gerichte activiteiten, zoals yoga, mindfullness, massage, etc. moeten zij kosten maken en vaak in rekening brengen bij de gasten die behoefte hebben aan die activiteiten. Ook reis- en parkeerkosten zijn soms een barriere voor ons gasten. Vraag is of dergelijke kosten vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar. Mede omdat de inloophuizen een duidelijk nazeorgfunctie vervullen, en daarmee de specialisten ontlasten.

Opmerkingen
Medewerker

@TrapmanLeuk dat je je vraag hier stelt!

We hebben helaas geen vergoeding voor IPSO in onze verzekeringen volgend jaar. 

De kosten die je aangeeft: yoga, massage mindfulness en parkeerkosten zijn helaas geen kosten die wij vergoeden als verzekeraar. 

De vergoedingen met zeer lage schade en lage aantallen gebruikers worden minder snel opgenomen in aanvullende verzekeringen. Er komt dan meer ruimte om vergoedingen op te nemen die een hogere schade geven, een complexe afweging van belang zorg / kosten en bewezen effectivieit. 

Begrijp natuurlijk dat nazorg een grote impact kan hebben op toekomstige kosten ter preventie van specialistische zorg. 

Misschien dan specifiek nog de vraag welke vergoedingen jij precies in gedachte had direct zorggerelateerd, dan leg ik het nog voor aan mijn collega's intern!

Input van anderen is natuurlijk ook van harte welkom op deze post.
Community Manager
Status gewijzigd in: Afgewezen
 
Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd
 
Nieuwkomer

Na 3 maanden dit bericht .....?

En waarom niet ?

 

 

Community Manager

Hoi Trapman, er is geen verandering in je Denk Mee idee. De uitleg en vergoeding blijft zoals mijn collega @JochemJ al eerder heeft uitgelegd. Omdat er in de structuur van de Denk Mee ideeën het een en ander veranderd is de status van jouw idee aangepast. Vervelend als dit verwarrend was!

 

Heb je misschien nog vervolg vragen of reacties op de vragen die mijn collega Jochem eerder stelde?