0 likes

hoi,

 

ik wilde telefonisch iets navragen over een machtiging voor mijn vrouw,

maar werd daar conform de AVG niet aan de gegevens geholpen.

op zich niets mis mee, goed vol gehouden door de medewerker.

volgens haar kon het wel als zij ter plekke toestemming zou geven of als ze een machtiging had afgegeven.

helaas was ze niet thuis, dus dat mislukte.

dus maar even op de site gekeken en daar wel het machtigingsformulier gevonden, maar op mijn zilveren kruis kan ik nergens vinden voor welke onderwerpen ik wel ben gemachtigd voor mijn vrouw. ik kan wel haar zorgkosten inzien, dus er is wel een machtiging, maar die is blijkbaar toch niet geschikt voor de telefonische gegevensuitwisseling.
misschien handig om dat toch toe te voegen aan de tab "mijn gegevens"

groet mike

Opmerkingen
Fanatiekeling

Zorgverzekeraars misbruiken volgens mij de privacywetgeving om maar geen informatie te hoeven geven. Als jij een vrouw was geweest, dan had je je gemakkelijk als jouw vrouw kunnen uitgeven, enkel doordat je alle gegevens kon verschaffen, zoals NAW en BSN. Nu ze aan je stem horen dat je een man bent, mag het opeens niet. Vreemd! 

Ik ben het met je eens dat ZK hier opener en duidelijker in moet zijn, zodat in de eigen gegevens is op te zoeken wie gemachtigd is om informatie bij de zorgverzekeraar op te vragen. 

Webcare

Hai Mike, 

 

Voor de online gegevens is het voor de verzekeringnemer alleen mogelijk om door de verzekerde (partner, kind) gemachtigd te worden voor het inzien van het zorgverbruik. Voor de verzekerde is het niet mogelijk om door de verzekeringsnemer gemachtigd te worden voor zijn gegevens. 

 

Om telefonisch gegevens te krijgen of te wijzigen van je partner of kind kan zowel de verzekeringsnemer als de verzekerde op de polis een machtigingen formulier in vullen voor de financiële, medische en persoonlijke gegevens. 

 

Jouw tip is mooi Mike. Een melding in Mijn Zilveren Kruis waar aan je kan zien voor welke informatie je gemachtigd bent. Die ook zichtbaar en te gebruiken is voor de medewerkers die je aan de telefoon hebt. 

 

Ik geef de tip door. Fijn dat je zo met ons meedenkt! 

 

Groeten Andrea

 

 

 

 

 

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Ter beoordeling

Ieder kwartaal bespreken we alle ideeën die gaan over Mijn Zilveren Kruis met onze collega’s die het klantdomein bouwen. We hebben dit topic toen ook besproken, omdat jij @diadino24 eigenlijk een heel concreet voorstel hebt voor Mijn Zilveren Kruis. Dat is ook de reden dat ik dit topic nu verplaats naar de ideeën.

Het voorstel in het kort: Informatie over lopende machtigen moeten terug te vinden zijn in Mijn Zilveren Kruis. Bijvoorbeeld middels een extra tab bij mijn gegevens. Met als extra toevoeging dat deze informatie ook zichtbaar zou moeten zijn voor de medewerkers van de klantenservice.
Heb ik het zo goed begrepen?

Deze wens willen mijn collega’s graag meenemen en onderzoeken wanneer er wordt gekeken naar het onderwerp machtigingen in Mijn Zilveren Kruis. En dat gaat volgend jaar gebeuren. Dit heeft te maken met de aankomende Wet digitale overheid. We moeten straks namelijk verplicht aansluiten op DigiD. Inclusief het stukje machtigingen. In de planning die mijn collega’s nu schetsen verwachten we hier in de laatste helft van 2020 meer over te kunnen zeggen. Dus tegen die tijd zijn we zeker terug met meer updates en eventuele vervolgvragen!

In dit topic wordt ook besproken dat er in Mijn Zilveren Kruis maar één machtiging mogelijk is. Namelijk het inzien van zorgverbruik door de verzekeringsnemer van één van zijn of haar verzekerden. Er is ook een wens om dit uit te breiden. Zodat je als verzekeringsnemer een verzekerde kan machtigen. Lees daarover meer in dit idee: Maak inzien zorgverbruik Partner/polishouder mogelijk

Beide ideeën hebben veel met elkaar te maken. Ze gaan over hetzelfde onderwerp en hebben te maken met dezelfde wetgeving. Een aanleiding om de boel als het ware gelijk te trekken. In dit idee leggen we de focus daarom echt op het weergeven van de verschillende soorten machtigingen. Kan het, hoe, waar, welke machtigingen enzovoorts.