0 likes

Wat is een PGO?

De komende jaren wordt het voor iedere Nederlander mogelijk om kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De overheid ondersteunt de ontwikkeling van PGO ’s en stelt middelen beschikbaar.

 

Met een PGO krijgen patiënten meer regie over de eigen gezondheidsgegevens. In een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving kan iedereen dus straks de gegevens zien die bijvoorbeeld jouw huisarts, apotheek en ziekenhuis over jou hebben verzameld. Daarnaast bieden de PGO’s allerlei mogelijkheden tot ondersteuning van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het thuis meten en vastleggen van je hartslag of info van wearables zoals bijvoorbeeld de Apple Watch (val-detectie?). Misschien zou ook je beveigingsinstallatie thuis op de PGO aangesloten kunnen worden.

 

Met een PGO kun je als patiënt zelf bepalen of en met welke zorgverleners je jouw medische gegevens deelt. Dat delen van gegevens kan veilig als de PGO voldoet aan de MedMij-vereisten. Voor MedMij zie: Hyperlink

 

Idee:

Ontwikkel voor alle Achmea klanten en PGO

Werknaam: MijnKluisje

Opmerkingen
Community Manager

Hoi @gdeblij, bedankt voor het indienen van je idee! Duidelijke taal.

 

Hoewel PGO's binnen Achmea / Zilveren Kruis ongetwijfeld alle aandacht hebben, had ik als community manager er nog niet eerder van gehoord. Dus voordat ik op zoek ga naar de juiste mensen in de organisatie, om een reactie te vinden bij jouw idee, heb ik eerst zelf even ingelezen over PGO's. Je bijdrage maakte mij namelijk nieuwsgierig.

 

Wat heb ik ontdekt? MedMij is inderdaad de instantie die de 'spelregels' opstelt voor PGO's. Dat zijn apps of websites waarin je gratis en laagdrempelig informatie over je zorg kunt verzamelen, ook over de grenzen van verschillende zorgverleners heen. Verschillende bedrijven (veelal tech-startups, geloof ik) zijn bezig om zo'n PGO te ontwikkelen, waarvan nog slechts een klein aantal het MedMij-keurmerk draagt.

 

De overheid en zorgverzekeraars steken geld in MedMij om dit keurmerk te ondersteunen. Dus via die weg heeft Zilveren Kruis sowieso al een sleutelrol in het beschikbaar maken van PGO's.

 

De vraag die bij mij overblijft, is: waarom vind je dat een zorgverzekeraar een PGO-app of -website (waarin dus gevoelige patiëntinformatie kan worden opgeslagen) moet ontwikkelen en aanbieden? Voldoet het voor jou dus niet dat vele andere partijen hier al mee bezig zijn? Zo staat bijvoorbeeld tussen de veelgestelde vragen op de MedMij-website dat zorgverzekeraars geen inzage mogen hebben in PGO's met het keurmerk. Dit doet mij twijfelen of het uberhaupt de bedoeling is dat een verzekeraar zelf een PGO opzet. Dat kan ik uiteraard nog uitzoeken.

 

Maar ik hoor eerst graag jouw toelichting.

Voorbijganger

In het jaarverslag lees ik:

" Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Nederland en staat klanten met raad en daad bij om goede zorg te organiseren én om bij te dragen aan een meer vitale en gezonde manier van leven. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor iedereen zijn daarbij leidend. Zilveren Kruis biedt haar klanten zo meer toegevoegde waarde, bovenop een goede zorgverzekering, via onder meer Actify voor particulieren en Gezond Ondernemen voor zakelijke klanten en werkgevers."

Einde citaat.

Denkend vanuit klantbelang is het voor iedere verzekerde zeer belangrijk om optimaal geinformeerd te zijn over de dienstverlening, die hij / zij van zorgverleners ontvangt. De informatie op basis waarvan zorgverleners voor mij beslissingen nemen wordt opgeslagen in medische dossiers, die voor mij niet of zeer moeilijk toegankelijk zijn. Waarom neemt een zorgverlener een bepaalde beslissing en wat zijn daarvan de medische consequenties, inclusief de daaraan verbonden kosten.  Voor zover relevant kan de verzekerde zelf informatie delen met andere zorgverleners/mantelzorgers.

Hoofdpunten:

  • Ik denk dat een kritische en mondige verzekerde ervoor kan zorgen dat de kosten voor zijn zorg optimaal bijdragen aan zijn gezondheid en onnodige kosten worden vermeden. Geen (dubbele) onderzoeken, waarbij de informatie ongebruikt in een medisch dossier verdwijnt. Een eigen regie- en controle-rol voor de verzekerde.
  • Achmea heeft de macht om ervoor te zorgen dat zorgverleners goede zorg leveren voor een redelijke prijs. Als door de zorgverlener structureel geen goede zorg wordt geleverd wordt de zorg niet meer opnieuw door Achmea ingekocht.  De zorgverlener behoort bij zijn declaratie ook verantwoording af te leggen aan de verzekerde over de door hem / haar genomen beslissingen (en de daaraan verbonden kosten). Informatievoorziening aan de verzekerde is m.i. een essentiele taak van de zorgverlener.
  • Alleen de verzekeraar kan de zorgverlener bij het zorginkoop proces dwingen transparant te zijn over zijn dienstverlening. Met de zorgverlener wordt door Achmea afgesproken dat hij indien gewenst aan zijn patient alle relevante medische informatie levert.
  • De PGO moet mijnsinziens ondergebracht worden bij een 'trusted third party'. Achmea zorgt voor de organisatie, maar heeft geen toegang tot de persoonlijke medische informatie van de verzekerde.
  • Achmea hoeft m.i. niet zelf een app te ontwikkelen. Deze kennis kan ook ingekocht worden. De PGO biedt wel de mogelijkheid om allerlei persoonlijke / vertrouwelijke informatie van de verzekerde veilig te bewaren. Bijv. wachtworden, berichten van / voor de persoonlijk beveiliging (inbraak-alarm, val-alarm, e-health app berichten ed.), berichten van en naar mantelzorgers ed., testament, (medisch)-codicil.
Community Manager

Goed betoog @gdeblij!

 

Omdat je dit gesprek bent gestart in het Denk Mee-onderdeel van de Community-website (de digitale ideeënbus zeg maar), ben ik met je op zoek naar een concreet voorstel tot actie voor Zilveren Kruis. Want dat is nodig om te weten welke stappen en handelingen precies gevraagd worden. Dit kan ik nog niet goed vaststellen.

 

Ik lees in je laatste bericht dat je niet verwacht van Zilveren Kruis (Achmea) dat zij zelf een PGO-oplossing, zoals een app, gaan ontwikkelen. Maar je verwacht wel dat Zilveren Kruis 'zorgt voor de organisatie', zodat de ontwikkeling van PGO-oplossingen door 'trusted third parties' (waarvan er al vele zijn) in een stroomversnelling kan komen, uiteindelijk ten gunste van iedere zorggebruiker. Correct?

 

Ik gaf eerder aan dat het MedMij-keurmerk (het onafhankelijke platform dat kwaliteitseisen stelt aan geaffilieerde PGO's) mogelijk wordt gemaakt door financiering van onder andere zorgverzekeraars. We steunen hiermee de groei van kwalitatieve PGO's door 'trusted third parties'. Is dat niet hetzelfde als wat jij beschrijft als 'zorgen voor de organisatie'? Zo niet, welke (andere) concrete actie verwacht je van Zilveren Kruis, of zorgverzekeraars in het algemeen?

Voorbijganger

Naar aanleiding van de  vraag welke stappen en handelingen precies gevraagd worden voor de implementatie van de PGO.

 

Eerst zal vastgesteld moeten worden of een ' Achmea PGO ' voor de verzekerden en/of Zilveren Kruis voldoende toegevoegde waarde opleveren.

M.a.w.:

  1. Is er bij de verzekerden behoefte aan een PGO en zo ja welke behoeften zijn dit dan? Waaraan kan / moet de PGO een bijdrage leveren?
  2. Is investeren in een PGO voor Achmea een interessante business-case (kosten/baten analyse)?
  3. Welke Achmea acties zijn nodig voor implementatie van de PGO?

Voor de beantwoording van deze vragen zal onderzoek gedaan moeten worden. Ik verwacht dat op basis van de onderzoeksresultaten de eerste 2 vragen tzt positief beantwoord zullen kunnen worden.

M.b.t. punt 3:
Als de (door derden of Achmea ontwikkelde) PGO er uiteindelijk is dan is het voor Achmea en de verzekerenden van groot belang dat ze inhoudelijk in het totale zorgproces de verwachte toegevoegde waarde gaan opleveren. Dat gaat zeker niet vanzelf. Door de zorgverleners zal tijdig kwalititief goede informatie aan de PGO 'geleverd' moeten worden en de verzekerden zullen moeten leren wat zij met deze informatie kunnen en daarvan ook adequaat gebruik gaan maken. 

 

Voorbijganger

Dag Rogier,

Ik vond een informatieve brochure: https://zn.nl/350584837/Gedragscode

Hierin de ambitie van Zorgverzekeraars voor 2025.

Mijn idee sluit m.i. volledig aan bij de geformuleerde ambitie

.Image.png

Community Manager

Hoi @gdeblij, bedankt voor de aanvullende toelichting.

 

Ik twijfel er ook niet aan dat de punten 1 en 2 die je noemt, positief beantwoord zullen worden. Als die vraagstukken niet al ergens zijn onderzocht en beantwoord binnen Achmea, trouwens, want dat heb ik nog niet uitgevraagd. Eerst probeer ik je vraag te begrijpen. Er lopen in mijn beleving namelijk twee zaken door elkaar:

 

A. Enerzijds het investeren in een omgeving waarin trusted third parties hun eigen PGO's (apps en websites) kunnen maken, wat nu al gedaan wordt door overheid en zorgverzekeraars d.m.v. het MedMij-keurmerk. (Let op: dit is dus niet hetzelfde als zélf een PGO-oplossing maken!)

 

B. Anderzijds het zelf realiseren (en aanbieden) van een PGO (een app of website dus), wat nu al wordt gedaan door allerlei trusted third parties.

 

Bij mijn eerste oriëntatie ontdekte ik dat zorgverzekeraars punt A al doen, dus geld steken in het fundament. Mijn vraag: als dit het geval is, is dat voor jou dan al voldoende betrokkenheid vanuit een zorgverzekeraar? Of verwacht je ook dat een zorgverzekeraar B doet, dus zelf een PGO-app of -website realiseren?

 

In je bericht van 2 mei schreef je "Achmea hoeft m.i. niet zelf een app te ontwikkelen". In je laatste reactie stel je voor dat we ons zouden moeten buigen over: "Is investeren in een PGO voor Achmea een interessante business-case?" en "Welke Achmea acties zijn nodig voor implementatie van de PGO?"

 

Begrijp ik dan goed dat je verwacht dat een zorgverzekeraar, naast investeren in een overkoepelend keurmerk (MedMij), ook geldschieter zou moeten zijn voor (de ontwikkeling van) één of meerdere PGO-app(s)/-website(s)?

Voorbijganger

Dag Rogier,

 

Helaas is er onduidelijkheid over de rol van MEDMIJ.
MEDMIJ is geen PGO. Hoe de uitwisseling van gegevens naar de PGO in de toekoemst geregeld gaat worden blijkt uit bijgaande video: https://www.youtube.com/watch?v=c0CGXXvUzlM

MEDMIJ heeft via een door haar vastgesteld "afspraken-stelsel" de regie over de wijze waarop de uitwissling van gegevens moet plaatsvinden. Zie https://www.youtube.com/watch?v=lkgEcYivRU4

 

Mijn voorstel gaat alleen over de PGO en niet over MEDMIJ.

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Ter beoordeling

Hoi @gdeblij!

 

Ik heb niet gezegd dat MedMij een PGO is. MedMij is een instantie die keurmerken uitreikt aan hoogwaardige PGO's.

 

Zorgverzekeraars steken al geld in MedMij, om de kwaliteit van PGO's te vergroten. Dus ze hebben wel met elkaar te maken. Ik wilde alleen even bij je checken of je dat in je overweging had meegenomen. Maar ik begrijp nu dat je gewoon verwacht dat zorgverzekeraars ook geld steken in de ontwikkeling van zo'n PGO.

 

Ik ga voor je op zoek naar een reactie vanuit onze organisatie.