Al een jaar of 10 gebruik ik diverse medicijnen voor mijn hart, bloeddruk etc etc. Deze medicijnen zijn de afgelopen jaren stevig in prijs gedaald, wat heel fijn is. Wat ik buitengewoon jammer vind is dat het (bijna) onmogelijk is om deze chronische medicijnen voor 6 maanden te bestellen. Het idee hier achter is het volgende :

 

  1. De medicijnen gebruik ik 10 jaar en ik kom er nooit meer van af.
  2. De uitgave kosten zijn (vaak) hoger dan de prijs van de medicijnen zelf, je betaald dus niet voor de medicijnen maar voor de uitgifte er van


Dit resulteert (in mijn geval) dat de zorgverzekering ieder jaar 72 euro zou kunnen besparen aan uitgifte kosten. Dit is ruim 18,5% van het standaard 385 euro eigen risico. Da's best veel ! Ook voor de zorgverzekering is dit dus interessant, immers het gaat langer duren voordat de 385 euro aan eigenrisico helemaal verbruikt is.

Natuurlijk is een nadeel dat er verspilling kan optreden. Dit is alleen zo bij overlijden en aanpassen van de medicijnen. In mijn geval is dat slechts één keer voorgekomen (aanpassen, niet overlijden). Ook heb ik het gevoel dat dit bij heel veel mensen het geval is. Hiermee zouden we dus met z'n allen heel veel geld kunnen besparen op de medicijnkosten. Wellicht hoeft dan niet ieder jaar de premie omhoog.

Even nog de berekening :Uitgifte van 6 medicijnen, 4 maal per jaar kost (6 euro x 6 medicijnen x 4 maal) = 144 euro per jaar. Wanneer de medicijnen per 6 maanden worden uitgeleverd dan zijn de kosten 72 euro per jaar. Dat is dus 50% minder, best een aardige besparing.

Bij sommige andere verzekeringsmaatschappijen kan dit, maar bij Zilverenkruis (Achmea) helaas nog niet. Mooi puntje voor de nieuwe polis voor 2018 ?

Opmerkingen
Fanatiekeling

Volgens mij kan er niet van de maand- of driemaands-levering worden afgeweken omdat dit wettelijk bepaald is. Alleen de anticonceptiepil mag per 12maanden verstrekt worden: en dat levert inderdaad een aanzienlijke besparing op. 

Het is dus onmogelijk dat dit bij andere zorgverzekeraars anders is geregeld. Om dit zeker te weten kunt u informeren bij uw apotheker.

Stamgast

Volgens mijn informatie kan dit wel. Bijvoorbeeld bij Menzis heb ik chronische medicijnen voor 6 maanden vergoed gekregen ipv door 3 maanden. In 2016 ben ik aan het zoeken geweest en bij diverse instellingen bleek hetzelfde idee, dat het bij wet verboden zou zijn. Maar niemand kon dit bevestigen. Zodoende ben ik mij een beetje gaan verdiepen in dit onderwerp.

Ook zou het wellicht een beetje raar zijn dat de overheid er veel aan doet om de zorg betaalbaar te maken en tergelijkertijd de meest eenvoudige manier van besparen zou tegenhouden. 

Fanatiekeling

Ik kom er nu achter dat de bekende termijnen, namelijk 15 dagen, 1 maand en 3 maanden sinds 2006 niet meer wettelijk zijn. 

U heeft dus gelijk. Ik denk ook dat er geld te besparen is. Als het geen wettelijke termijn is, maar dus bepaald wordt door de zorgverzekeraar, voel ik mij geschaad door de zorgverzekeraar. 

Wellicht zijn er andere zorgverzekeraars die minder dwingend zijn, maar ik heb het nooit eerder in polisvoorwaarden zien staan.

Ik had bijlages met de bewijzen: ik kan ze helaas in dit "denkmee"gedeelte niet toevoegen. Ik heb wel de links: 

1. De KNMP : hierbij zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de prescirptietermijn ( apothekers en zorgverzekeraars). Dus het is geen wet meer een afspraak. Ik lees hier echter niets over goedkope geneesmiddelen en de bekende termijn van drie maanden. https://www.knmp.nl/downloads/akkoord-afspraken-prescriptieregeling.pdf/at_download/file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Manager
Status gewijzigd in: Nieuw
 
Fanatiekeling

Ik kan mijn opmerking kennelijk niet meer bewerken? Ik had nog een andere link: https://www.knmp.nl/nieuws/uniforme-afspraken-over-aflevertermijnen-geneesmiddelen

 

Hierin staat wel iets over de aflevertermijn van drie maanden. Zilveren Kruis had nooit akkord mogen gaan. Hoewel ook een patientenorganisatie , de NPCF, ondertekenaar van het akkoord was, ben ook ik ervan overtuigd dat dit, met name voor de " goedkope chronische gebruiker", een slechte uitkomst is.

Bovendien wordt er over duidelijkheid voor de patient gesproken: nu , wij weten van niets en zouden hiervan ook nooit op de hoogte zijn gekomen. Alles gaat altijd buiten de patient om!

Stamgast

Dat gevoel heb ik ook : "Alles gaat altijd buiten de patient om!". Ik zal eens op de site kijken van de knmp, want ik denk dat het wel een goed startpunt is. Het zou voor iedereen vrij moeten zijn om deze medicijnen gewoon voor 6 maanden (of langer) te bestellen en vergoed te krijgen. Wel vrees ik dat de apotheken veel tegengas gaan geven, want zij zien hun inkomsten halveren. Dus ik ben benuieuwd.

Stamgast

Ik heb de stukken in de links gelezen en viel bijna van mijn stoel van verbazing. Onbegrijpenlijk dat oa de Federatie Medisch Specialisten, het Huisartsengenootschap, Zorgverzekeraars Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging dit getekend hebben. Hiermee houden zij de apotheken een hand boven het hoofd en zorgen er voor dat zij zelf niet het budget krijgen wat eigenlijk nodig is voor de goede zorg. Wanneer ze nu eens zouden starten met de 3 maanden grens verwijderen dan kunnen we zorgen dat de medicijnkosten in het algemeen omlaag gaan en dan blijft er dus meer geld over voor de echte zorg. 

Beter voor de patienten dacht ik zo, maar ik heb het gevoel dat de patienten in dit verhaal inderdaad niet zo belangrijk zijn, die betalen toch wel.....

Community Manager

Hoi boumacor,

Ik heb je topic verplaatst naar het onderdeel Denk Mee. Omdat je als het ware een andere werkwijze voorstelt.

Leuk om te lezen dat je zo meedenkt over hoe de zorg goedkoper kan. Je idee heb ik doorgestuurd naar mijn collega's van de afdeling Farmacie, om te kijken wat we hiermee kunnen doen. Hier kom ik dus nog op terug! 
Ook jullie reacties over de stukken van de knmp website heb ik doorgestuurd. 

 

Terwijl ik wacht op een inhoudelijke terugkoppeling leg ik graag uit hoe het op dit moment geregeld. 


In het Reglement Farmacie 2017 staat het volgende geschreven:
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
• 3 maanden, indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van slaapmiddelen of angstremmende middelen.
• 1 jaar, indien het orale anticonceptiva betreft;
• 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,- bedragen;
• 1 maand in overige gevallen.

Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

 

Als er afgeweken moet worden van de maximale vergoedingsperiode neemt u dan contact op met uw apotheek. Deze kan dan met ons overleg plegen.

 

Met betrekking tot je huidige situatie. Heb je al met de apotheker gesproken boumacor? 

Zoals je hierover leest is het mogelijk om af te wijken van de maximale periode. ​​​​​​​

Stamgast

Hallo Eva,

Bedankt voor al je hulp, ik heb inderdaad contact gehad met de apotheek en de eerste order icm met Menzis ging ook prima. Toen ik 6 maanden later medicijnen nodig had heb ik opnieuw een order geplaatst, maar toen vond de apotheek het nodig om met Menzis te bellen. Heel vreemd, want toen besloten ze opeens om voor 3 maanden uit te gaan leveren. Na veel heen en weer bellen wijzen beide partijen naar elkaar, heb je dus niets aan. Het is net als in de bouw, wanneer je iets wil wat niet standaard is dan spreek je dat af en dan gaat het alsnog fout. Oplossing : standaard aanpassen.

De 3 maanden regel moet dus gewoon aangepast worden naar 6 maanden zodat het meer regel wordt dan uitzondering. Ik weet zeker dat wanneer Achmea / Zilverenkruis hiermee gaat starten er veel maar maatschappijen gaan volgen. De apotheken volgen dan vanzelf (geen keus is ook een keus). Gewoon medicijnen voor 6 maanden mee geven. Het geld wat dan bespaard gaat worden komt dan beschikbaar voor de zorg van de patiënten. Da’s beter voor iedereen.

Community Manager

@boumacor
Zoals beloofd de terugkoppeling:

Ik kan je vertellen dat dit onderwerp ook actueel is bij ons! 

Om te beginnen een terugblik, om uit te leggen waar de huidige aflevertermijnen feitelijk vandaan komen. Wanneer iemand lang geleden naar de dokter ging voor een bepaald medicijn, dan kreeg hij daar als regel een recept voor mee voor mee voor een lange periode, vaak een heel jaar. In de praktijk kwam het dan regelmatig voor dat die patiënt na een aantal maanden moest stoppen met de betreffende medicatie. Bijvoorbeeld omdat die bij nader inzien te veel bijwerkingen ondervond of dat de medicatie toch niet meer nodig bleek of anderszins ongewenst werd. Veel medicijnen bleven daardoor ongebruikt, en kwamen zo in de prullenbak terecht. Aardig wat verspillingskosten dus, zeker omdat de medicijnenkosten vroeger een heel stuk hoger waren dan nu het geval is. Teneinde die verspilling tegen te gaan, zijn daarom toen beperkte aflevertermijnen in het leven geroepen.

De termijn voor ‘chronische medicatie’ van 3 maanden is inmiddels ingeburgerd en was zelfs lange tijd wettelijk verplicht. Wij gebruiken ze op dit moment nog steeds, zoals je kunt lezen in ons reglement. En ze zijn ook recent weer nieuw leven ingeblazen in de brief ‘akkoord afspraken prescriptieregeling’ van VWS. Inmiddels zijn de medicijnkosten evenwel veel lager geworden, waardoor er inderdaad situaties voorkomen zoals boumacor die omschrijft. De kosten van de terhandstelling zijn dan hoger dan die van de medicijnen zelf. En dat is ons ook opgevallen.

 

Wat gaan we nu doen? 
We onderzoeken of de huidige gebruikstermijnen nog van deze tijd zijn. Zijn ze goed, of moeten ze juist langer of korter worden? En in welke situatie is welke termijn het beste? En wat is de toegevoegde waarde voor de zorg van meer of minder verstrekkingsmomenten in de apotheek?

 

Er zijn dus verschillende situaties mogelijk en het is goed om daarbij de voor- en nadelen in kaart te brengen. Om er alvast twee te noemen: 
-De situatie van boumacor: betalen voor de opslag / afleveringskosten van de apotheker die volgens hem geen toegevoegde waarde hebben. Een financieel argument dus: de zorg kan volgens hem goedkoper; 
-Bij langere aflevertermijnen krijg je minder contactmomenten met de apotheker en verlies je daardoor regelmatige professionele begeleiding en ondersteuning van de apotheker. 

 

De hoofdvraag is dus: wat is een gepaste aflevertermijn? 

Daarom ook de oproep in dit ‘denk mee idee’: hoe denk jij hierover? 
Ben jij voor langere termijnen? Kortere termijnen? Of wil je die zo houden zoals zij nu zijn? En welke argumenten heb je daarbij? 

Jullie input stuur ik door naar mijn collega's. Ook zullen we zorgen voor updates in dit topic gedurende het jaar. 

 

Tot slot: Feina stuurt een aantal interessante linkjes mee. Over deze kwestie is er inderdaad in VWS-verband gesproken. Hier een linkje naar het VWS akkoord over de prescriptieregel. Er is binnen dit akkoord dus nog wel ruimte om af te wijken in specifieke situaties, mogelijk in situaties zoals in het voorstel van boumacor.