0 likes

Ik mag de zorgkosten van mijn kind niet meer inzien. Ik begrijp dat dit  voortkomt uit wetgeving en dat Het Zilveren Kruis hier geen keuze in heeft. HZK heeft wel keuze in de wijze hoe hierover wordt gecommuniceerd. Ik kan mij niet herinneren dat ik hierover een brief heb gehad en mijn dochter ook niet. Mijn tip aan jullie is om hier ouders en kinderen beter in te begeleiden, zodat ouders en kinderen een gefundeerde keuze kunnen maken tussen DIGID en machtiging en kinderen instructie krijgen over declareren. Nu moet een kind van 12 zelf deze keuze maken. Bij onzorgvuldig gebruik kan een DIGID tot misbruik van persoonsgegevens leiden. Ook dragen kinderen dan de verantwoordelijkheid om b.v. bij fysiotherapie het aantal behandelingen te monitoren. Dit lijkt mij niet wenselijk. Kinderen die kiezen om het zelf te regelen moeten ook weten dat een eigen bijdrage vergoed wordt uit de aanvullende verzekering en dat ze deze dus kunnen declararen.

Opmerkingen
Nieuwkomer

Vind het een vreemde suggestie. Waarom zou een zorgverzekeraar u moeten begeleiden in het opvoeden van uw kinderen? De privacyregelgeving bestaat al langer. Het DigID is persoonsgebonden, dus het DigID is van uw kind. Het is een mooi moment om uw kind uit te leggen dat het uitlenen van inloggegevens niet verstandig is.

Voor het bijhouden van fysiobehandelingen kan uw kind zelf inloggen, of op de afsprakenkaart/in de agenda kijken. Hét moment om ze verantwoording voor kosten bij te brengen. Dat zou een kind van twaalf, met begeleiding, prima aan! Uiteindelijk kunnen ze ook zelf iets in een supermarkt kopen.

Nieuwkomer

Beste Ramond,

 

Behalve voor de ziektekostenverzekering is er geen noodzaak voor een DIGID voor kinderen van 12 jaar. Natuurlijk zijn er kinderen die al prima in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor DIGID en ziektekosten op hun 12e. Mijn punt is dat er ook kinderen zijn die dit niet kunnen en ouders die zich de consequenties van e.e.a. niet realiseren of de begeleiding lastig vinden. Ook die zijn klant bij HZK.

Community Manager

@JP70
Bedankt voor je suggestie. Zoals je misschien wel ziet heb ik je topic verplaatst naar ons Denk Mee onderdeel. Je komt namelijk met een interessante suggestie, waar ik graag verder mee aan de slag zou willen gaan! 

 

De eerste stap is om je suggestie helemaal helder te krijgen. Ook zoek ik ondertussen de hulp van een collega die gaat over Mijn Zilveren Kruis, om mee te kijken naar dit idee. Hier kom ik dus sowieso nog op terug! 

 

Het klopt dat we hier vastzitten aan de wet en regelgeving. Dus het gene waarin we wat kunnen aanpassen is inderdaad de communicatie hierover. Ik ben benieuwd hoe je dit precies voor je ziet. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, geef ik graag nog wat extra informatie over die regelgeving. 


De ouder moet inderdaad toestemming vragen aan het kind om zorgkosten in te zien. Dit is zo vanaf 12 jaar en is wettelijk bepaald en geregeld via de wettelijke regeling WGBO.
De richtlijnen zijn:

- Vanaf het 12e jaar heeft de ouder toestemming nodig.
- Vanaf 16 jaar heeft de ouder een machtiging nodig.

Hier zie je dus eigenlijk nog een verschil ontstaan. De machtiging zal ik zo verder bespreken. Over een toestemming is nog het volgende te zeggen: Of de ouder ook daadwerkelijk toestemming vraagt kunnen wij niet controleren. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de ouder(s).

Dan nu verder naar de machtiging. Hoe werkt dat op dit moment?
- Het is mogelijk om via het klantdomein iemand te machtigen om je zorgverbruik in te laten zien. 
- Op onze website geven we ook informatie over deze regeling, inclusief een linkje om meteen de machtiging in orde te kunnen maken. Hier een linkje naar die pagina. 

- Wanneer een verzekerde heeft ingelogd op Mijn Zilveren Kruis krijgt deze een melding dat de verzekeringsnemer zijn of haar zorggebruik niet kan inzien. Het is vanuit die melding dan ook mogelijk om de machtiging in orde te maken, zodat dit wel kan. Ik heb de vraag uitstaan om wat meer informatie te krijgen over deze functionaliteit. Bijvoorbeeld hoe vaak deze meldingen komen.

Met deze extra informatie in je achterhoofd. Hoe zou jij de communicatie willen zien? 

- Welke informatie zou je willen ontvangen?
- Hoe zou je deze informatie willen ontvangen? Een algemene webpagina, een persoonlijk bericht (brief / e-mail) of iets anders?
- Op welke momenten zou je deze informatie willen ontvangen? 


Mooi om te zien dat de discussie al is begonnen. Er valt inderdaad niks te veranderen aan de regelgeving, het is dus een gegeven dat er vanaf het 12 jaar iets gaat veranderen. Een mooi gesprek is het wel om te delen hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En dan vanuit verschillende rollen: als ouders en als verzekeraar.

 

Daarom ben ik benieuwd hoe jullie denken over de communicatie die er op dit moment is (website en klantdomein) en of daarin iets veranderd kan worden (meer/andere communicatie).

Nieuwkomer

Mijn voorstel is om zowel de ouder als het kind een (aparte) brief te sturen net voor de 12e en net voor de 16e verjaardag. Meteen een mooie gelegenheid om het kind te feliciteren!

In de brief moet duidelijk gemaakt worden welke keuzes er zijn, wat hiervan de gevolgen zijn voor ouder en kind op het gebied van privacy en wat een kind moet kunnen wanneer er gekozen wordt voor machtiging / digid. Ingeval een kind niet wil dat de ouders bellen zou het kind dit ook zelf aan moeten kunnen geven zodat er daadwerkelijk geen informatie naar de ouders of één ouder (vechtscheiding) gaat.

Community Manager

Ik wil je nog even laten weten dat ik je suggestie om een brief te sturen in deze situatie verder heb uitgezet binnen de organisatie. Het is nog even wachten op een terugkoppeling. 

 

Ook heb ik wat meer informatie over wat we digitaal bieden. In mijn eerdere reactie lees je over de suggestie die mensen krijgen wanneer ze inloggen in Mijn Zilveren Kruis. Ik zou nog even navraag doen over deze functionaliteit. Er zijn twee soorten suggesties, voor klanten die 18 jaar worden en voor klanten die 12 jaar worden. In beide situaties wordt er een bericht getoond aan de verzekeringsnemer, een aantal maanden voordat de verzekerde 12 of 18 jaar wordt.  Als op de suggestie is geklikt wordt die daarna niet meer getoond aan de betreffende klant. Voor 16-jarigen is deze suggestie er nog niet.

Ik besef me dat jij vraagt om een extra contactmoment, door middel van een brief. Daar kom ik dus nog op terug. Ik wou deze informatie ook graag nog even toevoegen, voor het totale plaatje. 

Community Manager
Status gewijzigd in: Wordt niet uitgevoerd

We hebben ervoor gekozen om geen extra communicatie toe te voegen op dit moment.

Er zijn nu een aantal manieren om ouders en / of kinderen op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. Inclusief de mogelijkheid om meteen een machtiging aan te maken. 

 

In mijn eerdere antwoorden ontbreekt nog één mogelijkheid, die ook het meeste overeenkomt met een brief. En daarom ook een reden waarom we op dit moment geen extra brief sturen via de post. In onze (digitale) nieuwsbrief staat namelijk ook een persoonlijk kader met handige informatie. Dus mocht iemand binnenkort in deze situatie terecht komen, worden ze op deze manier ook door ons gewezen op de veranderingen en mogelijkheden daarbij.