0 likes

Wanneer verzekerden ervaren dat zij minder goed tegen een vervangend merk medicijn kunnen, waarom laat Zilveren Kruis dan niet de mogelijkheid om voor de eigen keus te gaan en het prijsverschil bij te laten betalen. Dat medicijnen uit dezelfde fabriek komen en dat er dezelfde stoffen in zitten zegt nog niet dat het hetzelfde is. Uit de voedingsindustrie is bekend hoe er met onze voeding gerommeld wordt om de opbrengst te maximaliseren zoals dat zo mooi heet. In de farmaceutische industrie krijg je daar minder makkelijk zicht op maar voor zover we daar info over krijgen, lijkt de hang naar winstmaximalisatie nóg groter. Dat alleen al maakt het niet aannemelijk dat de leverancier hetzelfde product levert tegen een lagere prijs. Waarom laat Zilveren Kruis het aantonen van medisch noodzaak prevaleren boven gezond verstand? (ik ben bang dat ik het antwoord weet). Hierbij roep ik Zilveren Kruis op om deze keuzevrijheid van bijbetaling aan te bieden aan haar verzekerden. Wie is tenslotte degeen die de vaak toch al bittere pillen moet slikken? 

Opmerkingen
Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Nieuw

@HansSchipper: Ik heb jouw reactie in het topic over het geneesmiddelenbeleid gekopieerd naar Denk-mee. In dit Denk Mee idee kunnen we verder in gesprek over bijbetalen voor een merk- of ander geneesmiddel.

 

 

Geregelde bezoeker

Wanneer ZK de bijbetalingsregeling invoert en preferentie van haar klanten blijft monitoren verschaft zij zichzelf een permanent feedbacksysteem. Wanneer meer dan 25% van de klant kiest voor bijbetalen voor een andere variant van hetzelfde medicijn is dat een signaal dat ZK ten onrechte een bepaald medicijn als preferent heeft gekozenen kan zij haar keus bijstellen. "Let us make things work!". 

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Nieuw

@HansSchipper ik heb bovenstaande reactie vanuit het topic 'in geprek over het geneesmiddelenbeleid' verplaatst naar dit Denk mee-idee. Jouw reactie gaat namelijk over de bijbetalingsregeling. Het verplaatsen naar dit topic zorgt ervoor dat het onderwerp van gesprek duidelijk blijft voor iedereen die geinteresseerd is.

Bekend gezicht

 

 

Wat mij betreft is het duidelijk , dat ik bang ben dat ZK dit nooit gaat doen , daar ze dit topic zowieso opnieuw beginnen , en vergeten wat er al die tijd is gezegd.

 

Het ZK moet gewoon eens uit de stoel van de arts gaan komen en de arts laten beslissen wat goed is voor de patient.

En nee ,niet doorschuiven naar de apotheek ( die zit met handen en voeten gebonden )...

Dit mede omdat de zogenaamde Medische Noodzaak een wassen neus is.....

Helaas zijn de ervaringsdeskundige ( de patienten ) , de klos van een ingreep die de gezondheid van patienten beinvloed.

 

Ik wil desnoods best eenmalig een ander merk proberen , maar als blijkt dat ik daar doodziek van word , moet het worden kunnen teruggedraaid.

 

Het excuus dat iedereen perse een merknaam wil , is gewoon iets wat niet waar is.

Als ik er geen last van heb ,prima dan toch ?

Elke fabrikant stopt uiteindelijk een andere hulpstof in zijn produkt.

Maar ja , als je zelf niets gebruikt , wat kan jou dat dan schelen ?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Status gewijzigd in: Nieuw

Bedankt voor jouw reactie @Kruk. Zijn er meer mensen die vinden dat bijbetalen voor een merk- of ander geneesmiddel mogelijk moet zijn? En zou je dan ook bereid zijn daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten / een hogere premie te betalen?

Geregelde bezoeker

Beste Corine, natuurlijk zijn klanten bereid om bij te betalen voor medicijnen waar men zich het minst onlekker bij voelt. Anders zou het geen onderwerp zijn dat mensen dit als een voordeel noemen in de opstelling van andere zorgverzekeraars? Zowel artsen als verzekeraars lijken onvoldoende te beseffen wat voor een stap het is om allerlei middelen te gaan slikken waarvan je weet dat iedere oplossing een eigen probleem met zich mee brengt in de vorm van bijwerkingen. Regelmatig gebeurt het dat artsen niet eens meer met je overleggen en alvast een recept gaan schrijven. Dat verklaaart m.i. dat er zoveel medicijnen niet gebruikt worden. Wanneer er ook een community van ZK met de artsen is zou dat daar een interessante topic kunnen zijn, ook om te besparen op medicijnkosten. Mijn vrouw kreeg bijvoorbeeld recent een medicijn voorgeschreven tegen botontkalking. De specialist durfde te beweren dat het medicijn geen bijwerking had! Lees de bijsluiter zou ik zeggen. Gelukkig kreeg ze maar een paar pilletjes mee maar die liggen nu ongebruikt in de kast en is zij op zoek naar alternatieven die vanzelf ook voor eigen rekening zijn. Ik zou nooit een aanvullende verzekering op dat gebied willen. Niet nog meer machtsconcentratie bij de verzekeraar. Ik overweeg om over te stappen naar een andere verzekeraar wanneer in het komende jaar er geen keuze tot bijbetalen wordt ingevoerd. ZK heeft dus nog even de tijd. 

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb dit topic nog even voorgelegd aan onze beleidsontwikkelaars Farmacie. Graag wil ik deze uitleg met jullie delen:

 

Om de geneesmiddelen zo betaalbaar mogelijk te houden maken wij voor veel geneesmiddelen prijsafspraken met leveranciers en apothekers. Dit geldt met name voor geneesmiddelen waarvoor naast het merkgeneesmiddel ook generieke (merkloze) varianten beschikbaar zijn. Deze geneesmiddelen nemen wij op in het preferentie- en IDEA beleid en zijn veilig te substitueren. Hierbij houden wij rekening met de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie van de KNMP. In die gevallen dat behandeling met een (generiek) geneesmiddel medisch niet verantwoord is, kan de (huis)arts een specifiek merk voorschrijven en op het recept vermelden dat er sprake is van Medische Noodzaak.  

 

In het geval van preferentiebeleid kopen wij de geneesmiddelen zelf in en maken kortingsafspraken met de leveranciers. De hoogte van de korting die een leverancier kan bieden is voor een belangrijk deel afhankelijk van het volume (aantal) dat in een bepaalde periode wordt verwacht. De meeste voorkeursmiddelen wijzen wij aan voor 3 jaar. Dit heeft als voordeel dat onze verzekerden voor een lange periode zijn aangewezen op hetzelfde geneesmiddel.

 

Waarom kan bijbetalen voor een merk- of ander geneesmiddel niet?

Als wij het mogelijk zouden maken dat onze verzekerden voor een ander geneesmiddel kunnen kiezen dan het voorkeursmiddel, terwijl er geen sprake is van medische noodzaak, wordt het te verwachten volume onzeker. Dit leidt tot veel lagere kortingen en dus een forse stijging van de zorgkosten. Daarnaast bestaat het risico dat er actief gestuurd gaat worden op het gebruik van duurdere (merk) geneesmiddelen. Dit zorgt ervoor dat onze verzekerden mogelijk moeten bijbetalen terwijl het goedkopere generieke middel prima voldoet en ook nog eens volledig door ons wordt vergoed. Daarom hebben wij ervoor gekozen om bijbetalingen niet toe te staan en de verzekerde zorg in natura te vergoeden. Dit kan het preferente middel (Preferentie), het door de apotheker aangewezen middel (IDEA) of een specifiek merk (medische noodzaak) zijn. 

 

 

Geregelde bezoeker

Fijn dat er vanuit ZK een toelichting wordt gegeven op de achtergrond van het beleid. Dat is belangrijk om écht met de klant in contact te komen.Ik had al een vermoeden dat dit beleid berustte op zuiver economische motieven. Ik wil nogmaals vragen om dit beleid te herzien. Al eerder is aan de orde gekomen dat ook al komen medicijnen uit dezelfde fabriek en zitten er dezelfde werkzame stoffen in, dat niet wil zeggen dat de medicijnen hetzelfde zijn. (Dan zou ZK toch ook moeten kunnen onderhandelen over eenzelfde prijs). Medische noodzaak klinkt als uitgangspunt heel plausibel maar het punt is dat medische objectiveerbaarheid in de praktijk niet zo makkelijk is vast te stellen. Ik heb een half leven met artsen samengewerkt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid. Ik heb talloze mensen langs zien komen die na jaren goed functioneren in arbeid gezondheidsproblemen kregen maar volgens medisch objectiveerbare maatstaven zodanig belastbaar waren voor arbeid dat ze nog lichte werkzaamheden konden doen. Ook bij de rechtbank bleven deze beslissingen in stand omdat er tegen die medische objectiveerbaarheid niets in te brengen was. Veel van die mensen waren enkele jaren later aangewezen op bijstand omdat zij niet meer konden werken en dus niet meer aan de slag konden komen. En geloof me, niemand wil in de bijstand terecht komen. Nu even terug naar de bijbetalingsregeling. Er is dus een groot grijs gebied waarin medicijnen vervelender bijwerkingen hebben maar waarbij de medische noodzaak niet medisch objectiveerbaar is. Wanneer ZK goede afspraken maakt met leveranciers over goede producten dan zal zich de situatie niet voordoen dat veel klanten het door ZK gekozen preferente medicijn zullen mijden.

Wanneer klanten bij een bepaald medicijn, voor meer dan 20% bijbetalen voor hun eigen preferente medicijn, dienen de inkopers van ZK zich achter het oor te krabben en terug te komen op hun preferente keuze. Er word voor de gebruikers gelukkig geen reklame gemaakt voor medicijnen en waneer iets gratis is betalen Nederlanders niet graag iets bij. De kans dat de medicijnslikkers op irrationele motieven zullen kiezen voor niet preferente medicijnen is dus te verwaarlozen. Door een keuzemogelijkheid toe te staan scoort ZK zonder noemenswaardig financieel risico op mensvriendelijkheid én verschaft zij zich een perfect feedbacksysteem voor de eigen inkoopafdeling. Ik ben er van overtuigd dat op lange termijn alleen organisaties overleven die zich níet laten leiden door uitsluitend economische motieven. Nóg een reden om de keuzemogelijkheid in te voeren. 

Geregelde bezoeker

Ik realiseer me dat ik op één aspect van de toelichting van de beleidsmakers van ZK niet ben ingegaan.

- Daarnaast bestaat het risico dat er actief gestuurd gaat worden op het gebruik van duurdere (merk) geneesmiddelen-

Ik kan vanuit deze zin niet overzien wat hiermee wordt bedoeld.

Het is me bekend dat de invloed van de farmacie met zogenaamde verkoopondersteunende acties, reikt tot in de artsenkamer. Als medicijnslikker willen we die invloed niet zien omgeruild worden door de invloed van de verzekeraar. Zeker niet als blijkt dat de verzekeraar dezelfde economische motieven laat prevaleren waardoor ook de farmaceutische industrie wordt gedomineerd. Het gegeven blijft dat de medicijnslikker zélf het beste ervaart welk middel het meeste welbevinden oplevert. Wanneer er buiten het zicht van de medicijngebruiker wordt gestuurd op het inzetten van onnodig duurdere medicijnen dan willen we graag geinformeerd worden over hoe dat plaats vindt. Wanneer de keuzemogelijkheid van bijbetalen wordt ingevoerd heeft de medicijngebruiker daar immers het grootste belang bij.   

Bekend gezicht

 

 

Mis ik iets of zijn zelfs de mogelijkheden tot likes geven verdwenen ?