0 likes

De medicijnen die men nodig heeft worden steeds voor 3 maanden verstrekt. Als er gestopt moet worden moet(en de medicijn(en) terug naar de apotheek, waar ze vernietigt! worden. Dit zelfde geldt ook bij overlijden. Is het niet veel voordeliger voor de zorgverzekeringen om ouderen hun medicijnen te verstrekken voor telkens 1 maand?

Opmerkingen
Community Manager

Je denk mee idee doet me denken aan een ander idee @Verwijderde account.

Heb je dit idee al eens gelezen: Goedkope chronische preferente medicijnen voor 6 maanden verstrekken ipv 3 maanden

 

Beide ideeën gaan over de aflevertermijn. Nu is dat vaak 3 maanden. In het andere idee wordt juist voorgesteld om deze periode te verlengen voor de chronische gebruikers. Ook vanwege de kosten. Je ziet dan wel eens dat de kosten van de terhandstelling hoger zijn dan die van de medicatie zelf. 

 

Jouw voorstel laat weer net een ander aspect van de besparing zien, verspilling bij oudere patiënten.

Waar zou je dan de grens trekken, welke leeftijd of andere aspecten? 

Wanneer zou je een langere termijn krijgen en wanneer juist een kortere?

 

Zeker wanneer een situatie langer blijft bestaan dan verwacht, kan ik me voorstellen dat het uiteindelijk juist duurder gaat worden vanwege de kortere aflevertermijn. 

 

Ben benieuwd hoe je dit voor je ziet corrie.

Community Manager
Status gewijzigd in: Meer reacties nodig

Het idee van @Verwijderde account is duidelijk. Een kortere aflevertermijn voor de oudere verzekerden.
Dit vraagt wel om een wijziging van ons beleid, zeker omdat we - in sommige situaties - de termijn juist gaan verlengen. Vandaar dat er meer reacties nodig zijn. Daarom vraag ik me af: Wat vinden jullie van het idee van Corrie?

 

In de onderstaande spoiler de uitleg van de huidige aflevertermijnen: 

Lees hier meer

Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:

  • 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
  • 3 maanden, indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van slaapmiddelen of angstremmende middelen.
  • 1 jaar, indien het orale anticonceptiva betreft;
  • 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,- bedragen;
  • 1 maand in overige gevallen.

Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Als er afgeweken moet worden van de maximale vergoedingsperiode neemt u dan contact op met uw apotheek. Deze kan dan met ons overleg plegen.

Hoe denkt iedereen hierover? Moet het beleid worden aangepast? En wat is dan de juiste aflevertermijn voor welke situatie?