Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Voorbijganger

Omdat ik verzekerd ben bi het Zilverenkruis kost het hoortoestel 799,- euro. Als ik verzekerd zou zijn via Menzis zijn de kosten voor hetzelfde hoortoestel 399,-. Aangezien de ziektekostenverzekeraar (u dus) de verkoopprijs betaald, zou ik graag een uitgebreid en gedetailleerd antword willen hebben. Dit is maar één voorbeeld. Maar bij een vergelijking zijn alle hoortoestellen vij Menzis beduidend lager geprijst.  Waarom rekent u 400,- euro meer dan Menzis?

Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

11 ANTWOORDEN

Re: verkoopprijs Hoortoestel

Nieuwkomer
 

Re: verkoopprijs Hoortoestel

Community Manager

@HansZK Ik heb één van onze experts gevraagd hier een antwoord op te geven.

 

@LeenStehouwer Je bericht is leeg, wilde je iets zeggen in dit topic? Als je er niet uit komt hoor ik graag hoe ik je kan helpen.

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Expert

Hallo Hans,

 

Je vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, verschillende factoren spelen hierin mee. Ik zal uitleggen wat we bij Zilveren Kruis hebben gedaan en waarin we verschillen ten opzichte van bv Menzis.

 

We hebben bij Zilveren Kruis gekozen voor een inkoopprocedure, waarbij we 2 partijen selecteren voor de duur van 3 jaar. In deze procedure hebben we gedefinieerd welke kwaliteitseisen we stellen aan audicienbedrijven. Die zijn hoog in deze markt. Zo vragen we onder andere:

  • Audiciens beschikken over een StAr keurmerk (kwaliteitsregister van audicienbedrijven
  • Voor complexe zorgvragen eisen we van elke inschrijver een samenwerkingsverband met elk AC in Nederland, periodiek overleg en uitsluitend ervaren audiciens die deze zorg leveren
  • Transparantie voor onze verzekerde. We stellen eisen aan de website van de zorgverlener, en ook nadrukkelijk eisen aan de factuur die onze verzekerden krijgen.
  • Nadrukkelijk is de verplichting opgenomen dat te allen tijde een adequate oplossing moet worden geboden, als een specifiek toestel wordt voorgeschreven door een AC op basis van een motivatie, moet de audicien dit leveren

We hebben audicienbedrijven zelf een offerte laten uitbrengen voor de prijzen waarvoor ze deze zorg kunnen bieden aan onze verzekerden. Op basis van de weging van scores op kwaliteitscriteria en de prijzen, zijn Hans Anders en Beter Horen door ons geselecteerd voor het contract. Hans Anders en Beter Horen hanteren verschillende prijzen. Ze hanteren een ander bedrijfsmodel en hebben andere kostenstructuur. Een verzekerde van Zilveren Kruis kan hierin dus zijn eigen afweging maken. De prijzen van Hans Anders zijn bij Zilveren Kruis hetzelfde als bij Menzis, en daarmee de laagste in de markt. De prijzen van Beter Horen liggen wat hoger.

 

Menzis heeft een soortgelijke procedure gedaan. Zij hebben 3 partijen geselecteerd, voor de duur van 4 jaar. Hoewel dit sterk lijkt op onze inkoopprocedure, zijn er toch belangrijke verschillen die ook het prijsverschil kunnen verklaren:

  • Menzis heeft StAr niet vereist als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een contract
  • Menzis heeft als voorwaarde gesteld dat een verzekerde van hun binnen een straal van 50 kilometer naar een audicienwinkel moet kunnen
  • Het contract van Menzis loopt 1 jaar langer dan het contract van Zilveren Kruis

Zij hanteren daarmee lagere kwaliteitseisen dan Zilveren Kruis, en bieden de mogelijkheid dat audicienbedrijven niet met alle winkels deelnemen aan de inkoopprocedure. De toegankelijkheid voor haar verzekerden kan bij gecontracteerde bedrijven lager zijn, omdat alleen geselecteerde winkels zijn gecontracteerd. Zo hebben zij Schoonenberg Direct gecontracteerd. Dit is een nieuw opgerichte dochter van Schoonenberg Hoorcomfort, speciaal voor het contract met Menzis. Hier zijn slechts 14 winkels bij aangesloten.

 

Dit is een eerste belangrijke verklaring voor het verschil in prijzen. Daar komt nog 1 ander - strategisch - aspect bij: Menzis heeft haar inkoopprocedure uitgevoerd nadat Zilveren Kruis haar inkoopprocedure had afgerond. Partijen die bij Zilveren Kruis niet in aanmerking kwamen voor een overeenkomst, hebben om strategische redenen bijzonder scherp ingeschreven bij Menzis om daar wel in aanmerking te komen voor een overeenkomst. In die zin heeft Menzis ook kunnen profiteren van de inkoopprocedure die Zilveren Kruis heeft doorlopen.

 

Desondanks kunt u er op vertrouwen dat we voor u ook bij Zilveren Kruis een scherpe prijs hebben afgesproken met audicienbedrijven. De prijzen voor 2016 liggen fors (ongeveer 25%) onder de prijzen die we voor 2015 hadden afgesproken. Ook in vergelijking met andere verzekeraars hebben we gunstige tarieven kunnen afspreken. Deze informatie van andere verzekeraars is niet openbaar (ik kon bv bij VGZ en CZ ook geen informatie vinden over hun prijzen), maar ik weet dat zij hogere prijzen betalen dan Zilveren Kruis.

 

Ik hoop dat ik hiermee uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.

 

Vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek

 

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Voorbijganger

Het is een heel verhaal. Maar in essentie is mijn ervaring alsvolgt:

 

Ik ben bij Schoonenberg geweest en kreeg te horen, dat de zorgverzekeraar de prijs bepaald van het hoortoestel. Zilverenkruis rekent € 799,- en Menzis € 399,-. Beiden voor hetzelfde hoortoestel. Er is een verschil van € 400,-. Dit bedrag moet ergens heengaan. Schoonenberg krijgt dit bedrag niet. Wat kost mij dit?

Via Zilverenkruis: 25% van 799,- = 200,-. Zilverenkruis betaald 75% van 799,- = 600,-. Van deze 600,- betaal ik 385,- via mijn eigen bijdrage. Dus in totaal betaal ik 200,- + 385,- = 585,-

Via Menzis: 25% van 399,- = 100,-. Menzis betaald 75% van 399,- = 300,-. Van deze 300,- betaal ik 300,- via mijn eigen bijdrage. Dus betaal ik 100,- + 300,- = 400,-. Een verschil van 185,-

 

Als uw inkoopprocedure zorgt voor scherpe prijzen, dan verklaard dat bij lange na niet dat u 100% duurder bent dan Menzis.

Dus bent u gewoon duur voor mij.

 

Een andere rekensom: U berekend 799,-. Hiervan krijgt u 400,- Ik betaal 25% van 799,- (200,-) en u 75% van 799,- (600,-) minus 400,- = 200,-. U vergoed dus in werkelijkheid 50% 2n op papier 75%.

 

Waar klopt deze redenering niet?

 

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Fanatiekeling


Een andere rekensom: U berekend 799,-. Hiervan krijgt u 400,- Ik betaal 25% van 799,- (200,-) en u 75% van 799,- (600,-) minus 400,- = 200,-. U vergoed dus in werkelijkheid 50% 2n op papier 75

 

 

Ik begrijp dit niet. Kunt u het nog een keer iets duidelijker opschrijven? Waarom " minus €400"?

Groet, Feina.

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Expert

Hallo Hans,

 

Je redeneringen kan ik niet helemaal volgen, je gebruikt diverse getallen door elkaar. Ik heb daarom een overzicht gemaakt waarin ik de prijzen van Menzis en Zilveren Kruis naast elkaar heb gezet. Vervolgens kan je zien bij beide verzekeraars welke eigen bjidrage per toestel je als verzekerde betaalt, als je naar een gecontracteerde audicien gaat. Het maximale verschil is dan € 110,- per toestel (bij een toestel in categorie 5) . De meeste toestellen die worden geleverd, vallen in caegorie 2, 3 en 4. Dat is dus tussen de € 40 en € 70 prijsverschil per toestel voor de verzekerde (berekend ten opzichte van de laagste prijs van de 3 audicienbedrijven die Menzis heeft gecontracteerd) .

 

Ga je naar Hans Anders, dan zijn de prijzen van Zilveren Kruis vergelijkbaar met die van de audicienbedrijven die Menzis heeft gecontracteerd (in categorie 4 en 5 zijn prijzen hetzelfde, bij categorie 1 t/m 3 betaal je maximaal € 16 per toestel meer). De stelling dat ZIlveren Kruis te duur is onderschrijf ik dan ook niet. Dat hangt er van af naar welk bedrijf je toe gaat.    

 

Ik heb ook nog een tabel opgenomen met de vergoeding die je krijgt bij Zilveren Kruis als je naar een niet-gecontracteerde audicien gaat. Dus stel je gaat naar Schoonenberg en koopt een toestel uit categorie 3. Omdat er geen contract is, mag Schoonenberg zelf bepalen welke prijs ze hanteert. Stel dat ze een prijs hanteren van € 490,-. Bij een natura-polis ontvang je dan een vergoeding van € 275,63. Het verschil tussen de (vrije) verkoopprijs van Schoonenberg en de ontvangen vergoeding dan het bedrag dat voor rekening komt van de verzekerde.

 

Ik hoop je wederom hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,


Erik Koekoek

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Bekend gezicht

de reactie van zil kr is zeer uitvoerig  en onoverzichtelijk  om duidelijk te maken dat je beter kan overstappen als je weet dat je over een jaar een hoortoestel nodig hebt  want om een lang verhaal kort te maken zil kr is duurder dan menzis zij hebben ook nog eens afspraken mt hans anders een bedrijf waaar de service zo slecht is dat je daar zowel voor brillen hoortoestellen  beter niet naar toe kan gaan, H A  heeft zelf toegegeven dat het personeel onvoldoene opgeleid is

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Bekend gezicht

maar dat Hans A   onvoldoende geclassificeerd personeel hebt, daar heeft zilvk  geen boodschap aan,, het gaat bij zilvkr alleen maar om geld.    

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Expert

Hallo Gijsbertus,

 

Wat jammer dat je mijn reactie onoverzichtelijk vindt. Ik heb alle relevante informatie in mjin reactie proberen weer te geven. Zijn er nog zaken waarmee ik je kan helpen om te verduidelijken? De conclusie dat ZIlveren Kruis duurder is dan Menzis ligt wat mij betreft dus een stuk genuanceerder. Wat ik overigens nog niet had vermeld, is het feit dat bij Zilveren Kruis het hoortoestel niet ten laste komt van het eigen risico als je het toestel aanschaft bij Hans Anders of Beter Horen. Dat voordeel kan Menzis niet bieden.  

 

Hans Anders levert al jaren naar volle tevredenheid hoortoestellen in Nederland. Uit metingen op klanttevredenheid scoren zij net zo goed als andere audicienbedrijven. Ook hebben ze bij hun inschrijving aangegeven aan de hoogste eisen te voldoen. Hier gaan we ook op controleren. Mocht je een concrete klacht hebben ook de kwaliteit of de dienstverlening van Hans Anders, dan horen we het graag. Je kan deze indienen via https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/contact/Paginas/klachtenprocedure.aspx

 

Met vriendelijke groet,


Erik Koekoek

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Voorbijganger

Ik zal mij beperken tot de essentie. Het gaat niet om de zorgverlener, maar om de prijsbepaling van het hoortoeste door de zorgverzeraarl.

 

De zorgverzekeraar bepaalt de prijs van het hoortoestel. (U noemt dat een overeenkomst, maar in feite is dat een dictaat).

De zorgverzekeraar ontvangt de kostprijs, inclusief een winstmarge. Over dit geheel worden de vergoedingen berekend.

Bij Schoonenberg heeft Menzis bepaald dat het hoortoestel 395,- kost. Zilveren Kruis heeft bepaald dat hetzelfde hoortoestel 799,- kost.Schoonenberg is niet vrij in de prijsbepaling. U rekent dus 400,- meer.

 

In beide gevallen wordt 25% van het bedrag door mij direkt betaald wordt en 75% indirekt via premies en belastingen. Ik betaal uiteindelijk alles.

 

Stel dat de kostprijs van het hoortoestel 300,- is. Dat betekent, dat Menzis 95,- winst maakt (395,- - 300) en Zilveren Kruis 499,- (799,- - 300,-)

 

Ik heb drie vragen:

1. Waarom bepaald de zorgverzekeraar de prijzen en is er geen sprake van vrije markt economie? Ik heb immers geen vrije keuze meer van zorgverzekeraar.

2. Waarom rekent Zilveren Kruis 400,- meer voor het hoortoestel?

3. Waarom is deze prijsstelling niet transparant richting de klant gecommuniceerd, zodat dit meegenomen kan worden in december?

Re: Waarom is de verkoopprijs van hoortoestellen hoger dan bij Menzis?

Expert

Beste Hans,

 

Hierbij mijn reactie op de vragen die je stelt in je laatste bericht.

 

1. Ik heb in mijn reactie van 3 weken geleden uitgelegd hoe onze inkoopprocedure er uit zag om te komen tot de selectie van de twee beste audicienbedrijven. Kern is dat de audicienbedrijven zelf een prijsofferte hebben uitgebracht bij ons, op basis van de kwaliteitseisen die we stellen. We hebben dus niet zelf de prijzen bepaald, dat hebben de bedrijven zelf gedaan. Dat doen we ook bewust, omdat een audicienbedrijf veel beter dan Zilveren Kruis in staat is om te bepalen wat de juiste prijs is.

2. Dit is wat mij betreft een voorbeeld van vrij markt economie, omdat de markt zelf bepaalt wat de juiste prijs is.

3. Wij rekenen niet € 400,- meer voor een hoortoestel. Het verschil in prijzen ligt een stuk genuanceerder zoals ik heb laten zien in de tabel die ik eerder had bijgevoegd. Schoonenberg kan je ook niet vergelijken, omdat zij bij Menzis wel een contract hebben en bij Zilveren Kruis niet. Zij mogen voor een verzekerde van Zilveren Kruis zelf bepalen welke prijs ze aanbieden. Wij hanteren vaste vergoedingsbedragen voor onze verzekerden die naar een niet-gecontracteerd audicienbedrijf gaan. Het verschil tussen de prijs die de audicien vraagt en het vergoedingsbedrag, komt voor rekening van de verzekerde zelf

4. het eigen risico is niet van toepassing als verzekerden een toestel aanschaffen bij Beter Horen of Hans  Anders

5. we hebben onze verzekerden (de bezitters van een hoortoestel) in december een brief gestuurd met informatie over de gecontracteerde audicienbedrijven in 2016. In deze brief wordt verwezen naar de website, waar veel meer informatie te vinden is over de kosten van een hoortoestel. We kiezen er voor om niet de afgesproken prijzen te communiceren, maar alleen de wettelijke eigen bijdrage. Dit is immers het bedrag dat de verzekerde betaalt, niet de afgesproken prijs. Ik heb zelf op de websites van diverse verzekeraars gekeken (CZ, VGZ, DSW), maar ik kan nergens anders zo transparant terug vinden wat de afgesproken prijzen zijn en welke eigen bijdrage je als verzekerde moet betalen. Alleen Menzis is daar ook ttransparant  in

6. Op de site van Beter Horen is een rekentool beschikbaar waarin je kunt zien hoeveel eigen bijdrage je betaalt, afhankelijk van waar je bent verzekerd. Op basis darvan kan je concluderen dat ZIlveren Kruis scherpe prijzen heeft afgesproken in vergelijking met andere verzekeraars. Als ik een toestel neem uit categorie 3 (meest verkocht), dan betaal je de volgende bijdrage per verzekeraar per toestel: CZ € 167,50, VGZ € 166,25, DSW € 172,50, Menzis € 245 en Zilveren Kruis € 140. Bij Zilveren Kruis ben je dus gewoon beter af, en dan heb je ook nog het voordeel van het niet hoeven betalen van het eigen risico.

 

Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat je uiteindelijk zelf betaalt via de premie. Dat geldt voor de gehele zorg, die betalen we als Nederlanders allemaal met elkaar. Maar dat is precies waarom wij proberen om zo goed mogelijke prijzen af te spreken, zodat de eigen bijdrage die je direct betaalt laag is, en de premie ook laag kan blijven. Winst wordt er niet gemaakt op zorgverzekeringen, Zilveren Kruis zet jaarlijks een deel van haar reservers in de premie laag te houden.

 

Ik hoop je hiermee wederom voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek