Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Begrijp ik het goed dat waneer je een hoortoestel aanschaft buiten de standaardcategorieën dat ZK in het geheel niet vergoed? Dat is toch godsgeklaagd. Net als bij beperkingen in gezichtvermogen kunnen veel mensen zich niet voorstellen wat een ernstige mate van slechthorendheid met zich mee brengt. Bij sommige soorten gehoorbeperking is bijvoorbeeld de grens tussen versterkbaarheid en de pijngrens maar heel klein. En denk maar niet dat dit soort complexe gehoorproblemen bij de door ZK gecontracteerde zorgaanbieders opgelost kan worden. Ik heb in werk en helaas ook in mijn direkte omgeving ruimschoots ervaring met dit onderwerp opgedaan. Denkt ZK dat men voor de lol nog eens duizenden euro's bijbetaalt om het beetje resterende gehoor optimaal te kunnen benutten? Met dit soort regels "voor iedereen" worden ernstig gehandicapte mensen enorm benadeeld! Een slecht voorbeeld van beperking van de zorgkosten.

Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

15 ANTWOORDEN 15

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Webcare

Goedemiddag Hans,

 

De vergoeding voor een hoortoestel is opgenomen in de basisverzekering. De overheid bepaalt de inhoud van de vergoedingen die in de basisverzekering zitten. Er is zeker wel een vergoeding voor een buitencategorie hoortoestel. Dat is alleen bij medische noodzaakAls jouw hoorprobleem niet opgelost kan worden met een hoortoestel uit profiel 1 t/m 5, stuurt jouw audicien je door naar het audiologisch centrum.

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Audiologisch-centrum.aspx

 

Alleen een audioloog kan vaststellen dat er sprake is van een medische noodzaak. De audioloog test samen met je opnieuw verschillende hoortoestellen uit de 5 categorieën. Als uit deze testen blijkt dat jouw hoorprobleem inderdaad niet op te lossen is met hoortoestellen uit profiel 1 t/m 5, dient jouw audioloog een aanvraag bij ons in. Wij beoordelen vervolgens de aanvraag. Als er geen sprake is van een medische noodzaak is er geen vergoeding mogelijk voor een buitencategorie hoortoestel.

 

Meer informatie over de vergoeding voor hoortoestellen vind je in de onderstaande links.

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Hoortoestel-vanaf-18-jaar.aspx

 

https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/veelgestelde-vragen/Paginas/Vergoedingen/vrije-markt-hoorto...

 

Groeten,

Mouniim​​​​​​​

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Dank voor het antwoord. Gelukkig heb ik het verkeerd begrepen. Het antwoord laat nog wel enige onduidelijkheid. Ik onderschrijf dat met name een audioloog de specificaties vast kan stellen van waar een apparaat aan moet voldoen om het gehoor adequaat te compenseren. Ik heb destijds bij UWV onderzoek gedaan naar (aanvullende) vergoeding voor hoortoestellen in de werksituatie. Omdat artsen en arbeidsdeskundigen onvoldoende kennis hadden om deze aanvragen te beoordelen ontstond er grote willekeur in de uitvoering. Na evaluatie van dit onderzoek heeft UWV besloten om altijd het oordeel van de deskundige van het Audiologisch Centrum te volgen. Een half jaar nadat dit was ingegaan kwam de bevoegdheid geheel bij de zorgverzekeraar te liggen. Terecht omdat een opdeling in gebruikseisen voor privé en voor het werk vaak nogal gekunsteld is. Maar nu even terug naar ZK . Wat houdt de beoordeling  van de medische noodzaak in door ZK? Kan het voorkomen dat de beoordelaars van ZK tot een ander oordeel komt over de medische noodzaak dan de ingeschakelde audioloog?  

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Medische noodzaak? Nu ik er een nachtje over geslapen heb, realiseer ik me wat voor een kul dat is. Het tast je gezondheid niet aan wanneer je een niet adequaat hoortoestel hebt, of het moet zijn dat je die auto niet hoorde aankomen. Waarom stuurt ZK je eerst naar omzettijgers als Hans Anders? Zelfs in hun corebusiness zijn ze niet in staat om een iets moeilijker bril goed af te leveren. Een paar jaar terug liep voor mijn vrouw alles rond in de kamer toen zij zich een bril aan had laten meten door H.A. Beter Horen stond in het verleden als iets deskundiger bekend maar nu zij om zijn gegaan voor het wurgcontract van ZK mag je daar als klant ook niet veel meer van verwachten. Waarom neemt ZK toch, net als bij de medicijnen steeds de verkeerde stoel door op afstand te willen bepalen wat goed (genoeg) is voor ons verzekerden. Waarom wil ZK goed opgeleide behandelaars kunnen overrulen met het beoordelen van "medische noodzaak". Het is niet voor niets dat zoveel hoortoestellen in laatjes verdwijnen en er nooit meer uit komen omdat ze niet adequaat zijn. Zonder goed onderzoek en begeleiding worden ze door kwakzalvers verstrekt. Veel oudere verzekerden zijn niet assertief en mobiel  genoeg om hier tegen in te gaan. Hoeveel kwaliteit van leven wordt er (net als bij de medicijnverstrekking) om zeep geholpen doordat ZK haar plaats niet kent. Ik hou het op de ziekte "rendement" en arrogantie van de macht.

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb je reacties gelezen @HansSchipper. En ik moet er even over nadenken. Graag kom ik hier volgende week bij jou op terug.

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Beste Corine,

Ik begrijp dat het lastig is om te reageren. Ik houd me niet aan het oorspronkelijke onderwerp maar ik val (opnieuw) over de houding van ZK dat zij bepalen door wélke leverancier wélke voorzieningen worden verstrekt waarbij er in mijn ogen zeer beperkt kundige leveranciers worden ingeschakeld die waarschijnlijk zo'n lage vergoeding krijgen van ZK dat zij ook nooit boven zichzelf uit kunnen stijgen. Zo worden de verzekerden van ZK in mijn optiek opgezadeld met inferieure oplossingen die ten koste gaat van de kwaliteit van leven.( Het zou interessant zijn om onderzoek te doen naar daadwerkelijk gebruik en tevredenheid van mensen die een gehooroplossing via ZK in bruikleen hebben.) En net als bij de vergoeding van medicijnen heb je als verzekerde niet de mogelijkheid om bij te betalen voor een kwalitatief betere oplossing. Ik kan mij niet vinden in dit verzekeringsprincipe omdat slechte dienstverlening wordt beloond door lagere kosten. Immers mensen die het zich kunnen veroorloven zullen in een aantal gevallen het bruikleenapparaat niet hoeven en schaffen voor eigen kosten wél een zo adequaat mogelijk toestel aan. Ik vind het jammer dat ik niet beter op deze gewijzigde polisvoorwaarden heb gelet. Vijf jaar geleden kon je nog gewoon je eigen audicien kiezen en kreeg je een bepaald bedrag vergoed. Ik wil een verzekeraar die deze principes hanteert niet steunen en ga bij de eerstvolgende mogelijkheid over naar DSW. En sorry voor de toon van mijn vorige bericht maar ik kan me zo kwaad maken over dit soort ontwikkelingen. 

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Community Manager

Beste @HansSchipper, naar aanleiding van je waardevolle vragen en gedachten over dit onderwerp hebben we contact opgezocht met de beleidsmakers. Nadat zij jouw berichten hadden gelezen, stelden wij de vraag: hoe zit het nou precies met de beoordeling van de medische noodzaak door Zilveren Kruis?

 

Ze krijgen deze vraag vaker en begrijpen dat dit leeft. Daarom een nadere toelichting op de eerdere reactie van Mouniim.

 

Bij de beoordeling van de medische noodzaak door Zilveren Kruis gaan wij niet op de stoel van de arts zitten door de indicatie op medische inhoudelijke gronden opnieuw te doen. Dat is inderdaad niet onze rol. Onze beoordeling behelst enkel een check of de audioloog bij het vaststellen van medische noodzaak zich houdt aan juiste richtlijnen/protocollen die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld. Oftewel: past de oplossing bij de indicatie? Een formele, objectieve toets dus. Het kan hierdoor voorkomen dat Zilveren Kruis alsnog afwijst als blijkt dat de oplossing en indicatie niet matchen.

 

De reden overigens dat wij dit controleren, komt door onze rol in het stelsel. Wij mogen namelijk geen ondoelmatige en inadequate zorg vergoeden.

 

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt, nog los van of je het ermee eens bent natuurlijk.

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Beste Rogier, 

Dank voor te toelichting. Helaas niet echt een verduidelijking maar eerder een bureaucratische mystificatie. Het toepassen van behandelprotocollen of beoordelingsprotocollen is een aangelegenheid van de medisch specialist of in dit geval de audioloog. Wanneer de verzekeraar vervolgens beoordeelt of de medisch specialist het protocol juist heeft toegepast, kán het niet anders dan dat de verzekeraar zich begeeft in het medische beoordelingsveld. ZK noemt het niet voor niets het  beoordelen van de medische noodzaak. Dat noem ik op de verkeerde stoel gaan zitten. Wat is ZK toch moeilijk in het openlijk erkennen van haar eigen positie! Ik denk al weer tien jaar geleden deed ik een beroep op een vergoeding uit de aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden stond benoemd dat men vanuit deze verzekering een bepaald bedrag vergoed kreeg. Later bleek dat het genoemde bedrag inclusief het bedrag uit de basisverzekering was. Omdat ik de aanvullende verzekering op basis van deze onjuiste beschijving had gekozen kreeg ik wel de hele vergoeding zoals omschreven in de aanvullende verzekering maar werd het beschreven als "coulancebetaling". De voorwaarden werden nadien aangepast. Ook een voorbeeld waarin u als verzekeraar niet zegt; u heeft gelijk maar we hebben het onbedoeld onjuist geformuleerd Daarom betalen we en veranderen de voorwaarde naar zoals we die bedoeld hadden. We zijn nu ruim 10 jaar verder maar de attitude is helaas nog niet gewijzigd. Dan doe je als organisatie zó je best om klantvriendelijk over te komen maar de meest basale vorm van eerlijk zijn over waar je staat wordt overgeslagen! Ik realiseer me dat ik me te lang en te veel heb laten leiden door de collectiviteitskorting. 

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Ik wil nog aanvulling dat ik geen onbegrensd vertrouwen heb in medisch specialisten omdat ook zij zijn opgeleid en mede door de verzekeraar gevormd binnen de cultuur van het rendementsdenken. Maar zij hebben wel een beroepseed afgelegd die een andere waarde vertegenwoordigt dan het financieel belang. Als patiënt zit je altijd met het dillemma; zit ik bij een behandelaar of in een verrichtingenfabriek?  Het zou mooi zijn wanneer de zorgverzekeraar haar verzekerden zou helpen bij het zicht krijgen op dit fenomeen maar niet door op de stoel van de arts of de patiënt te gaan zitten. Bij uw collega verzekering DSW kunt u daar voorbeelden van vinden.

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Voorbijganger

ik ben wat wijzer geworden jammer dat ik nu pas weet en al  nieuwe gehoorapraten heb aan geschaft.

 dus als ik het goed begrijp als je naar het ziekenhuis ga en daar mijn gehoor test doe dan krjg je 100% vergoed? 

ik ben al vanaf mijn 8 ste jaar hardhorend en heb vanaf mijn 12 al gehooraparaten moet al een paar jaar een betrag bij betalen ja het s goeds geklaagd en ik heb deze nieuwe bij beter horen aangeschaft daar ik niet echt blij mee ben ik was al jaren bij  all ears maar die word hier bij zilverkruis niet vergoed ik ben naar jullie gegaan omdat mijn nu huidige man ook bij zilverkruis is is zo erg jammer jullie zijn best duur als verzekeraar en dan mag je eigelijk niet eens weten waar je   je hulpmiddelen kan aan geschaffen 

all ears is heel goed jammer dat ik daar echter niet meer terecht kan ze hebben veel betere gehoor toestellen dan beterhoren en je word er ook zo goed behandeld ik heb al 15 jaar daar mijn gehoor toestellen met deze nieuwe heb ik alsmaar problemen met mijn gehoor is niet goed met deze nieuwe toestellen  ben hier echt niet blij mee maar ja heb ze weer voor 5 jaar hier moet ik er maar mee doen  

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Beste Tineke, Jammer dat u nu mogelijk met een inadequaat hoortoestel zit opgescheept. Uw verhaal zou voor ZK een aansporing moeten zijn om de tevredenheid van hun klanten met de hoortoestellen via hun verplichte leveranciers nu eens echt te gaan onderzoeken. Wanneer uw toestel echt niet voldoet kunt u wellicht via ZK alsnog een verwijzing naar de audioloog vragen om te onderzoeken of uw toestel uw gehoorprobleem voldoende oplost. U heeft ze tenslotte in bruikleen.

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Webcare

Goedemiddag Tineke,

 

Wat vervelend om te horen dat je vaak problemen hebt met je huidige hoortoestellen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ik wil je dan ook zeker adviseren om hierover contact op te nemen met Beter Horen. 

 

Een consult en hoortest bij de audioloog, als je hiervoor een verwijzing hebt vergoeden we voor 100% (je betaalt wel eigen risico als dit nog niet (volledig) is verrekend.

 

De kosten van een hoortoestel vergoeden wij voor 75%. Ook wanneer je eerst bij de audioloog bent geweest is dit het geval. Je betaalt voor je hoortoestellen altijd een eigen bijdrage van 25%. Daar staat tegenover dat je bij een gecontracteerde zorgverlener als Beter Horen geen eigen risico betaalt voor je hoortoestel. Dit omdat je het toestel in bruikleen krijgt.

 

Ik begrijp dat je altijd prettig contact en service heb gehad bij all ears. Ik kan me dan ook voorstellen dat je liever bij hen zou blijven voor je hoortoestel. Helaas hebben wij geen contract met all ears. Heb je de Basis Zeker of Basis Budget als basisverzekering (onze natura-verzekeringen)? Dan betalen we hoortoestellen bij all ears voor een lager bedrag. Daarnaast geldt dan wel het eigen risico. Heb je de Basis Exclusief, onze restitutieverzekering, dan betalen wij niet minder zoals bij de natura verzekeringen. Wel blijft het eigen risico van toepassing. Bij een niet gecontracteerde leverancier krijg je namelijk het toestel in eigendom.

 

Ik begrijp dat het een heel gedoe kan zijn om precies uit te zoeken welk pakket het beste bij je past. We willen je dan ook altijd adviseren bij de keus van je pakket. Ik snap dat je daar nu niet veel aan hebt voor je hoortoestellen, omdat deze nu al geleverd zijn. Maar ik wil je wel nogmaals adviseren, als je problemen hebt met je hoortoestellen dit op te nemen met Beter Horen. 

 

Groeten, Joram

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Voorbijganger

dank je wel voor Uw reactie.

ja ik heb er nu niets meer aan heb de hoorapparaten al meer als een half jaar.

en ik weet nu dat ik de volgende keer eerst beter naar  een het ziekenhuis kan gaan  is wel spijtig en dat zeg ik nog een keer dat het niet meer bij all ears kan.

met vrg Tineke van vuuren Giljam

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Dat kan ik me goed voorstellen, Tineke. Volgende keer helpen we je graag met het vinden van een zorgverlener met contract. je weet ons te vinden!

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Geregelde bezoeker

Beste Tineke,

Wanneer het toestel niet goed het gehoorverlies compenseert zou ik het er niet bij laten zitten maar naar de leverancier teruggaan en net zo lang aan houden tot het wel goed is. Wanneer dat niet lukt komt er waarschijnlijk een verwijzing naar een audiologisch centrum. Die hebben er voor gestudeerd om gehoorproblemen zo goed mogelijk te compenseren. Wanneer zij vaststellen dat het door Beter Horen geleverde apparaat niet goed genoeg is en zij leggen het advies voor aan ZK dan kan ZK besluiten om het medisch audiologisch advies te volgen  ;-) . Op die manier hoeft u niet jarenlang rond te lopen met een apparaat wat uw gehoor niet goed ondersteunt. U heeft het apparaat tenslotte in bruikleen dus Beter Horen kan zo weer iemand anders (on)gelukkig maken met het ingenomen apparaat. Wanneer u het er bij laat zitten gaat ZK gewoon door met het contracteren van minder goede leveranciers. Ik denk dat er veel meer, vooral oudere mensen zijn die zich opgescheept voelen met een apparaat wat niet voldoet. Door dat niet te accepteren is er een kleine kans dat ZK in de toekomst weer met betere leveranciers in zee gaat. Al betwijfel ik het laatste wel een beetje want ZK is zelf op dit gebied behoorlijk hardhorend!

Re: Vergoeding hoortoestel buiten de standaardcategorieën

Voorbijganger

Dankje wel

Ja ziekenhuis is zeker hardhorend 

Ik ga zeker terug en laat me zeker niet meer voor het karetje spannen