Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Ik heb een stoma breuk en moet daarvoor een band dragen.De stoma verpleegkundige zegt:U krijgt 2 banden per jaar vergoed van uw verzekeraar ZK.Medic  COmbicare die de band levert zegt:Wij mogen maar 2 banden per jaar vergoeden van ZK.Ik bel het ZK en die zeggen 2 banden worden per jaar vergoed.Mijn vraag waar staat dit dan.Antwoord;Dat zijn afspraken tussen ZK en de leverancier.Mijn vraag:Waar staat dat dan? M.a.w tussen wal en schip en conclusie geen antwoord.

Stoma banden vergoedingen

33 ANTWOORDEN

Re: Stoma banden vergoedingen

Webcare
Webcare

Hallo @hansvleenen, welkom op ons forum! 
Je hebt het antwoord op de vraag hoeveel breukbanden je krijgt voor de stomabreuk. Afspraken tussen ons en de leveranciers zijn niet in te zien voor onze verzekerden. De leverancier weet waar je recht op hebt, daar ben je ook over geïnformeerd.
Je geeft aan dat je tussen wal en schip valt, maar dat kan ik niet helemaal plaatsen. Waar zit je precies mee, kan je dat aangeven?
Groet, Kim

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Wat is dit nu voor antwoord! Ik kan als klant nergens zwart op wit vinden dat ik maar 2 banden vergoed krijg.En dan moet ik er zomaar vanuitgaande dat jullie onderling afspraken waar ik geen inzage in heb.Waar heb ik dan een polis voor.Op de site van Combicare  staat : In de regelgeving duidelijk vermeld dat er sprake ........ 2 stoma banden.Als ik dan aan mijn verzekeraar vraag "waar staat dat dan" krijg ik uw antwoord.Als ik aan Combiqcare vraag dan zegt men dit is zo afgesproken.Onduidelijkheid ten top.Ik zal verdere stappen nemen want het kan niet zo zijn dat er onderling zaken geregeld worden waar ik als klant geen inzage van heb.

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Hoi Hans, ik begrijp dat jij echt opzoek bent naar een document of pagina waar je deze afspraken kan inzien. Zoals je aangeeft, je wilt graag inzage hebben in de afspraken die zijn gemaakt. 

 

In de reactie van mijn collega Kim lees je dat we de verzekerden juist doorverwijzen naar de leverancier, in plaats van onze eigen bronnen. Begrijp ik goed dat je op de website (of een andere bron) van de leverancier wel een stuk tekst hebt gevonden waar staat aangegeven wat de vergoeding is (2banden). Gaat het je dan juist om de verwijzing naar de regelgeving? Dat je daarnaar opzoek bent? 

 

In de tussentijd heb ik mijn collega's van de afdeling hulpmiddelen gevraagd om eens mee te naar dit topic en antwoorden te geven op jouw vragen. 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Dag Eva.

Je zegt doorverwijzen naar leverancier inplaats van eigen bronnen.Maar jullie hebben afspraken gemaakt met die leverancier.Dus daar worden toch onderling afspraken gemaakt.

Maar die mag ik niet inzien.Als je kijkt op de pagina van het pon.nl wordt er gesproken over de willekeur van het leveren van banden.De ene keer 5 banden,dan weer 2 banden het ligt er maar aan wie je zaak behandeld.Verder staat op de pagina van combicare dat er 2 banden worden vergoed en dat dit is vastgelegd binnen de wet en regelgeving.In die regelgeving staat duidelijk vermeld 2 banden.Maar welke wet is dat dan? In de zorgverzekeringswet staat er niets over in.Het is toch niet teveel gevraagd aan mijn verzekeraar waar staat dit dan in de polis (staat niets in ).In de wet kan ik er niets over vinden.Dan is mijn conclusie wat wordt hier voor spelletje gespeeld.Als er maximaal 2 banden worden vergoed is het toch geen probleem om aan te geven waar dat staat.Of zijn het er 3 of 5.Ik als consument kan het in ieder geval niet controleren.

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Dag ,

Zowel van ZK als Combicare geen reactie.

 

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Zoals te verwachten was ben ik weer even ver als begin deze week.Over heen en weer slingeren gesproken.Op de site van Combicare staat dat het aantal breukbanden wordt vermeld in de wet en regelgeving.Staat met grote letters op de site.En wat blijkt het staat helemaal niet in de wet.Nee het staat in een overeenkomst tussen ZK en Combicare.In de wet staat keurig aangegeven hoeveel stoma zakjes etc.Maar over banden geen letter.Als consument wordt je ook nog voorgelogen.Het is dus een onderonsje tussen ZK en Combicare waar ik als consument geen inspraak in heb.Ik wil mijn klacht voorgelegd hebben bij uw directie en ook antwoord van uw directie voordat ik naar het Kifit ga, omdat dit de procedure is die gevolgd moet worden.

Ik wacht op uw antwoord,

 

 

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Hoi Hans. Je doet je best om opzoek te gaan naar antwoorden, duidelijkheid en transparantie. Maar zo te lezen wordt het er niet beter op! 

 

Zoals ik in mijn eerdere reactie heb aangegeven, heb ik mijn collega (die thuis is in deze materie) gevraagd om antwoord te geven op jouw vragen. Zodra ik een reactie heb, zorg ik dat hij ook in dit topic wordt geplaatst!

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker

Dag Eva.

Ik trek nog maar eens aan de bel.

Groet Hans

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Hallo Hans,

Hier de beloofde reactie. Je hebt er inderdaad even op moeten wachten, mijn excuses! 

Je hebt het over de onderlinge afspraken en dat jij deze niet kan inzien. Op hoeveel stoma banden heb jij recht en waar staat dat? 
 

Het volgende is afgesproken:

We gaan uit van één band per jaar als norm, dat dat voldoende is. Zijn er medisch gezien meer banden nodig? Dan is dat ook mogelijk. Dat kunnen dus 2 banden zijn, maar ook meer. De leverancier kan beoordelen wanneer het medisch gezien noodzakelijk is om meer banden te leveren. Aan onze kant zijn wij vanuit onze toezichthouders (zoals de NZA) verplicht om te controleren of de zorg die geleverd wordt terecht is. Wij hebben daar verschillende methodes voor.
Deze afspraak hebben we met CombiCare maar ook met andere leveranciers.

 

Uiteindelijk is het dus afhankelijk van de situatie. Daarom staan er ook geen aantallen van stomabanden op de website. 

Mijn collega heeft haar contactpersoon gesproken bij CombiCare. Daar wordt aangegeven dat er ook geen aantallen op de website zouden staan. Waar heb je deze informatie gevonden? Wil je een link doorgeven? Dan gaat mijn collega dat weer met CombiCare bespreken. 

 

Wat betreft stomavoorzieningen (in z'n algemeen) kan je het volgende lezen: stomavoorzieningen

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Dag Eva, Het staat gewoon op de site van MediqCombiCare.nl onder Vergoeding stomasteunbandage. Het blijkt dat de 2 bandages voortkomt uit een onderzoek van Combicare en de leverancier (woorden Combicare ).Dus verzekerden hebben geen inspraak gehad. Ik moet na mijn kanker 2 maal per week naar cardio fitness en daarnaast train ik iedere dag.Verplicht een band om.De tweede band heb ik overdag om.Je kunt je misschien voorstellen dat de banden iedere dag gewassen moet worden.Dus dat is geen overbodige luxe. Maar voor alle duidelijkheid er zijn onderling afspraken gemaakt over de banden,terwijl bijvoorbeeld het aantal zakjes in de wet wel genoemd staan.Ik blijf van mening dat ik hier met smoesjes het bos in word gestuurd,want zwart op wit staat niets. Ik verzoek je mijn klacht voor te leggen aan de directie van ZK. Waarna ik verdere stappen kan ondernemen naar Kifit. Groet Hans

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Dag Eva. Nog even een p.s. Naar aanleiding van mijn communicatie zou men bij Combicare  de internetsite aanpassen omdat dit niet in wet en regelgeving is geregeld, zoals dit op de dit staat.Dus onjuiste informatie

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Dag Eva. Nog even een p.s. Naar aanleiding van mijn communicatie zou men bij Combicare  de internetsite aanpassen omdat dit niet in wet en regelgeving is geregeld, zoals dit op de dit staat.Dus onjuiste informatie

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Vergoeding stomasteunbandage Binnen de wet en regelgeving wordt bepaald wat er onder ‘de aanspraak’ valt en wat moet worden vergoed. Deze wet en regelgeving wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar en is ook de basis voor de contracten tussen de medisch speciaalzaak en de zorgverzekeraar. Indirect geeft Mediq CombiCare dus uitvoering aan de wet. In de regelgeving omtrent stomasteunbandage is duidelijk vermeld dat er sprake moet zijn van een medische noodzaak en dat de bandage alleen binnen de aanspraak valt als er sprake is van een parastomale hernia. In dat geval mogen in het éérste jaar na het aanleggen van de stoma twee stomasteunbandages worden vergoed. Het daarop volgende jaar kan er steeds één band ter vervanging worden vergoed. https://www.mediqcombicare.nl/Particulieren/Stomazorg/Vergoeding%20stomasteunbandage. Ik heb dit voor alle duidelijkheid nog maar even geplaatst omdat Combicare beweerd dat het niet op hun site staat.Zoals al eerder aangeven wordt je als verzekerde op het verkeerde spoor gezet. Als je denkt dat het in de wet staat zal het wel goed zijn.Ik ben echter iemand als dat zo is dan is het zo, maar ik heb nu al zoveel verschillende verhalen gehoord dat ik denk.......MediqCombicare geeft uitvoering aan de wet. Dat is dus niet waar. Met vriendelijke groet Hans van Leenen

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Bedankt voor je terugkoppeling Hans. Ik heb sowieso, zoals ook al door Eva aangegeven, de link en tekst die je stuurt doorgegeven aan mijn collega. Zij kan dit met combicare bespreken. 

 

Daarnaast wil ik even goed begrijpen wat er precies aan de hand is. Als ik je berichtjes lees, lees ik vooral dat je het gevoel hebt dat je met een smoesje wordt weggestuurd. Dit omdat je nergens bij ons zwart op wit kunt zien hoeveel banden je vergoed krijgt. Ik begrijp dat dit onduidelijkheid veroorzaakt. Aan de uitleg van Eva kan ik eigenlijk niks toevoegen. De leverancier kan beoordelen hoeveel banden medisch noodzakelijk zijn. Zou jouw voorstel zijn om deze tekst/uitleg te plaatsen op onze website?  

 

 

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Dag Michelle.Niet op de website.Hoeft voor mij niet.Ik wil wel graag dat er een directie klacht wordt aangemaakt.De onduidelijkheid ( voor de laatste keer) is dat ik nergens kan teruglezen waar staat dat 2 banden vergoed worden.Niet bij ZK en niet in de wet.Daar reageert niemand duidelijk op.Ten tweede begrijpt u niet dat als je ziek bent geweest (3 operaties binnen 4 maanden ) dat je moet herstellen door conditie op te bouwen.Als mijn chirurg voorschrijft 1 jaar lang cardio fitness bij fysio dan is het toch geen hogere wiskunde dat je meer banden nodig hebt.Totaal geen inlevingsvermogen en geen duidelijkheid.Graag hoor ik de reactie van uw directie voor 15 september 2016.Met vriendelijke groet Hans

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Hans, bedankt voor je terugkoppeling. Ik wilde even laten weten dat ik je bericht heb gelezen en contact heb gehad met een van de beleidsmakers van het hulpmiddelen beleid. Morgen spreek ik met haar om je vraag te bekijken. Ik kom dus sowieso nog bij je terug.

 

Daarnaast zou ik graag wel de situatie helemaal helder krijgen om jou uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik hoop dat je mij hierbij kan helpen:

 

CombiCare vermeld op haar website dat er in de wet staat vermeld dat je recht hebt op 2 banden. Wij geven aan dat de leverancier bepaalt hoeveel banden je krijgt omdat de leverancier dit op basis van een medische noodzaak kan bepalen. Jij wilt graag zwart op wit terug vinden op hoeveel banden je recht hebt of in elk geval zien welke afspraken hierover met de leverancier zijn gemaakt?

 

Ik hoop dat je begrijpt dat ik graag wil helpen zodat we hopelijk dingen kunnen verbeteren waar mogelijk! Ik kom morgen sowieso nog bij je terug Hans.

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Hans, ik laat graag even van mij horen. Ik heb helaas nog geen contact gehad met mijn collega maar ben nog steeds voor je bezig! Sorry dat ik zoveel van je geduld moet vragen.

 

Groet Michelle

Re: Stoma banden vergoedingen

Vaste bezoeker
Goede middag.Omdat ik niets meer van u hoor (wat wel is beloofd ) ga ik ervanuit dat ik vandaag een reactie van uw directie ontvang. Met vriendelijke groet Hans

Re: Stoma banden vergoedingen

Community Manager

Goedemiddag Hans, het klopt dat je nog geen reactie heb gekregen. Excuus dat je hierop langer moest wachten dan verwacht en was aangegeven. Ik wil je graag uitleggen waarom het zo lang duurde en wat hiervan de uitkomst is. 

 

Mijn collega die het beleid rondom hulpmiddelen opstelt heeft contact gehad met CombiCare en hen er op attent gemaakt dat wat op hun website vermelden staat niet helemaal klopt. Het gaat dan met name om het stuk over de wet en regelgeving waar CombiCare naar verwijst. De richtlijnen voor verbruik zijn namelijk niet gebaseerd op wet en regelgeving maar op de praktijk. Ik wilde wachten met reageren op dit topic totdat zij een reactie van CombiCare heeft ontvangen maar dit is nog niet gebeurd. Daarnaast heeft mijn collega aangegeven dat we de communicatie rondom het aantal te vergoeden banden gaan toevoegen op onze website bij alle informatie rondom de vergoedingen voor stomamateriaal. Ik ben het met je eens dat we hierin niet helemaal transparant zijn geweest en dat is uiteraard wel nodig. Hier kun je dus straks zwart op wit teruglezen wat de vergoeding is. We zullen hier vermelden dat de vergoeding bestaat uit 2 banden in het eerste jaar, en elk jaar daarop volgend 1 band. Wanneer het medisch noodzakelijk is dat er meer banden worden verstrekt (dit is ter beoordeling aan de leverancier) dan wordt dit vergoed. 

 

Er is onduidelijkheid over de te vergoeden banden en ik ben juist blij dat je dit bij ons aankaart. Mijn reacties zijn dus niet ter verdediging maar juist om te zorgen dat we de juiste dingen gaan verbeteren naar aanleiding van jouw input. Als we op de website vermelden dat je in het eerste jaar 2 banden vergoed krijgt en elk jaar daarop volgende 1, is dat dan voldoende zwart op wit voor jou? En klopt het dat je nu ondertussen voor jouw situatie het juiste aantal banden hebt gekregen Hans?

 

Zoals ik al eerder zei heb ik om dit te bespreken contact gehad met de persoon binnen Zilveren Kruis die alles weet rondom dit onderwerp namelijk de persoon die het beleid vaststelt voor alle hulpmiddelen. Een klacht zal altijd worden besproken en belegd bij experts op dit gebied en niet bij de directie. Uiteraard worden alle klachten wel geregistreerd en wordt er hier ook meegelezen.

 

Mocht er toch nog onduidelijkheid zijn, laat het alsjeblieft weten.