Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Gast

Door verzekeraar Zilveren Kruis aangewezen verstrekkers van gehoorapparaten verstrekken zeer slechte informatie inzake de mogelijkheden van de apparaten zelf in de catogerie 1 t/m 5.

Men legt wel uit hoe instellingen verlopen en wat technische zaken en blijft summier ook wanneer je door vraagt.

Maar de klant wil toch weten wat men krijgt en welke mogelijkheden de apparaten gewoonweg bieden.

Ik ben van mening dat bij elke catogerie behoort te worden vermeld welke mogelijkheden je apparaat gewoonweg heeft, zodat je optimaal je aparaat kunt gebruiken.

 

Daarenboven heeft men ook nog z.g. eigen merken welke men inkoopt bij de fabrikanten zodat het nog moeilijker wordt en zelfs in geheel niet meer controleerbaar immers door eigen merk voering kan men ook met fabrikanten afspreken zaken er niet in te stoppen waardoor goedkoper inkoop kan ook niet het geval zijn maar is niet door klant te controleren!. 

 

De websites van de gekozen gehoorapparaten verstrekkers zijn zeer algemeen vertellen je bijna niets over de mogelijkheden

Zelfs  niet wat catogorieen 1 tot 5 nu eenmaal inhouden, overigens ook niet de Zorgverzkeraars jawel heeft te maken met gehoorverlies, dat begrijp ik ook wel en velen maar niet dat de mogelijkheden van apparaten niet uit de verf komt.

 

Ik adviseer dringend dat zorgverzekeraars en vertrekkers en fabrikanten van gehoorapparaten dienen  af te spreken  dat klant gewoonweg recht heeft op alle informatie het is zijn polis en zijn betaalde premie.

Hij moet dit terug kunnen vinden op websites en brochures van de verstrekkers.

 

Ik ben me ervan bewust dat om tot deze conclusie te komen, veel opzoekwerk en groot assertief gedrag voor nodig is.

Ik vermoed dat klanten wordt verteld je hebt nodig een categerie uit 1 t/m 5,  en velen er  ervan uitgaan zal wel,  daardoor doet men zich zelf erg tekort.

 

Buiten bovengenoemde kwestie is nog heel iets geks aan de hand, indien men b.v. wordt ingedeeld door audicien in categorie 2 en men wil voor catogorie 3 gaan door middel van bijbetaling dit door zorgverzkeraar met name Zilveren Kruis  N I E T wordt toegestaan, en dan de gehele apparaat niet meer wordt vergoed.

Dit lijkt me de wereld op zijn kop en een grote mate van betutteling en geeft het gevoel van macht

 

 

 

Wie van de mede gehoor apparaten dragers heeft ook deze ervaringen.

 

02/07/2015

 

 

 

Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

24 ANTWOORDEN

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Community Manager
Community Manager

@kritische consu Goed om hier een discussie over te openen. Ik ben benieuwd of andere hoortoestel gebruikers de informatie voorziening ook onvoldoende vinden en hoop dat ze op dit onderwerp reageren. 

 

Wat wij vergoeden voor een hoortoestel uit een andere categorie is afhankelijk van de situatie. Hieronder lees je hoe dit werkt. Je hebt met een restitutiepolis de meeste vrijheid. 

 

Naturapolis bij een gecontracteerde audicien
Alle kosten zijn voor eigen rekening. Je krijgt namelijk alleen het naturaproduct vergoed waar je recht op hebt. In dit geval het toestel uit de categorie waarin de audicien je heeft ingedeeld.
Advies: Jouw audicien kan je altijd en oplossing bieden die past bij jouw situatie binnen de categorie waarvoor je bent ingedeeld. De audicien moet min. 3 merken aanbieden om te proberen. Je kunt ook kiezen voor een andere gecontracteerde audicien die eventueel beschikt over een ander assortiment.

Naturapolis bij een niet-gecontracteerde audicien
Je krijgt een (deel) vergoeding wanneer je kiest voor een toestel uit een andere categorie dan waarvoor je bent geïndiceerd. De hoogte van de (deel) vergoeding is gerelateerd aan de categorie waarvoor je bent geïndiceerd.

 

Let op:  De niet gecontracteerde leverancier moet vooraf een aanvraag sturen met alle benodigde stukken (voorschrift, medische motivatie KNO-arts, offerte, vragenlijst (AVL)) ter beoordeling naar ons. De niet gecontracteerde leverancier moet gecertificeerd zijn door de stichting Audicienregister (StAr) en in het bezit zijn van een StAr registratie.


Restitutiepolis
Je krijgt een vergoeding voor de categorie waarvoor je geïndiceerd bent ongeacht of je een gecontracteerde of niet gecontracteerd audicien bezoekt. Hier lees je wat dit bedrag maximaal is. 

 

Let op:  De niet gecontracteerde leverancier moet vooraf een aanvraag sturen met alle benodigde stukken (voorschrift, medische motivatie KNO-arts, offerte, vragenlijst (AVL)) ter beoordeling naar ons. De niet gecontracteerde leverancier moet gecertificeerd zijn door de stichting Audicienregister (StAr) en in het bezit zijn van een StAr registratie.

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Gast

Beste Jan Moderator,

 

Dank voor je reactie.

 

Helaas is uw reactie geen antwoord op mijn ervaringen en vragen.

Uw antwoord slaat duidelijk op de rechten welke een verzekerde heeft bij het ZK en redelijk goed is op te zoeken.

 

Mijn ervaringen hebben betrekking op indien je juist gebruik wilt maken van geboden rechten welk ZK biedt wat dat uiteindelijk de ervaringen van verzekerde zijn en juist daar  wil verzekerde een reactie op en hoe daar ZK mee omgaat richting haar leveranciers/contractanten welke gehoorapparaten leveren.

 

Opnieuw vraag ik aan ZK en mede verzekerden hoe hun ervaringen zijn en hoe men  daar me omgaat en hoe men e.e.a. controleert of kan controleren en hoe de m.n. gecontracteerde verstrekkers omgaan met het geven  van schriftelijke informatie over de mogelijkheden van  gehoorapparaten welk in de catogorieëren 1 t/m 5 vallen. Immers echte schriftelijke  inhoudelijke informatie van de techinsiche mogelijkheden vindt me niet in folders en ook niet op hun websites, dit was voor 5 jaar terug duidelijk anders.

 

Het gaat ter verduideling om de informatie welke technische mogelijkheden nu de gehoortoestellen bieden zodat een klant zelf ook alle geboden mogelijkheden kan en weet te benutten, immers toen hij of zij nog niet doof was in ieder geval terug krijgt wat nog mogelijk is. Daarenboven heeft verzekeraar hierin ook een taak.

 

Laat ik voorbeelden  geven: Aanbieders die contracten hebben met o.a. ZK geven tijdens informatievraag enkel antwoord als ja instelmogelijkheden, mogelijkheden van buiten of in het oor dragen, in het oor dragen vaak maar  1 fabrikant leverancier, bij aandringen kan dit dan nog wel 2 worden, terwijl ZK aangeeft minimaal drie leveranciers aanbieden.

Dan hebben genoemde contractenten ook nog hun eigen merk welk bij verschillende fabrikanten worden gemaakt, hier kan al helemaal niet meer gecontroleerd worden wat men biedt.

Belt men na veel aandringen fabrikant zelf hoort men dat een bepaald toestel welk men levert onder een label van contractanten weer andere zijn doen hun label. Ra,Ra wat krijg ik.

Men veroorzaakt een schimmige protectische  toestand welke zeker niet in het voordeel van de klant is,

anders zou men zeggen wees gewoon open.

Daarenboven als klant heb je daar toch recht op, jij  bent gewoon een klant met recht op alle info.

 

Hier ligt nog veel te doen voor ZK, om in de contracten ook af te spreken dat alle technische mogelijkheden van de gehoor toestellen in de catogorie 1/5 door klant kan worden gelezen op hun websites en in hun folders, nogmaals zo was het n.l.  ruim 5 jaar geleden wel.

 

Tijdens het uitzoeken van daarna welke rechten er zijn voor hulpmiddelen zoals blue tooth conform reglement ZK zijn de antwoorden van ZK zelf ook zeer summier, ik vraag welk gehoorverlies men moet hebben om hiervoor in aanmerking te komen verwijst men naar de leverancier, maar ook hier ik wil zelf ook die informatie.

ZK dient beide belangen te vertegenwoordigen m.a.w. ook belang verzekerde is deze is best instaat op een audiogram te interpreteren op welk  gehoorverlies aanwezig is.

 

Om mij nog verder te verdiepen in bovengenoemde zaken ben ik me ook gaan orienteren bij KNO artsen en Audiologische Centra, deze omschrijven mijn ervaringen dat er teveel onduidelijkheden zijn voor de klant terwijl die juist voorop dienen te staan.

 

Bij al dit zoekwerk stuit je ook nog op een kwestie die in de toekomst nog veel grotere impact zal hebben m.b.t. leveren van gehoorapparaten. Verzekeraars willen in 2016 d.m.v. inschrijving leveranciers aan stellen van gehoorapparaten, welke bij wijze van spreken de gehoorapparaten catogorie 1/5 van de plank afhalen en in je oor of buiten je oor hangen en daarna afscheid van je nemen , erg simplitisch gesteld maar daar komt het wel op neer. ( Gaat dit ook gebeuren het nodig hebben van een nieuwe heup, verzekeraar kiest fabrikant?)

We gaan dit toch niet voor het groene hekje uitvechten.

Je zou kunnen veronderstellen dat huidige geschetste info over informatie wat een gehoorapparaaat nu wel of niet voor technische mogelijkheden biedt  past in nieuw te maken contracten 2016 door verzekeraars met leveranciers, laten we echt hopen van niet immers dan staat de klant echt buiten spel, daarenboven  ook veel leveranciers. Met een gevolg  dat ontwikkelingen in de gehoorapparaten niet ten goede meer komt aan mensen die afhankelijk zijn van haar verzekeraar.

 

Al met al voor mij en alle ander verzekerings klanten is belangrijk dat er veel meer duidelijkheid komt

inzake bovengenoemde zaken, u wilt graag een mening doe daar uw voordeel mee, nog een tip geef uw klant nog een andere mogelijkheid om zich te uiten welk denk ik veel effectiever is, niet alleen een forum maar laat een goede afspiegeling uit je klantenbestand welk gehoorapparaten dragen mee praten en beslissen.

Uiteindelijk denk ik is de klant en verzekeraar daar veel beter mee af m.a.w.  doorbreek ook deze voor klanten deze zeer onoverzichtelijke wereld. En in de kwestie zaken voor de rechter uitvechten -bovenvermeld-

is dan niet meer aan de orde.

 

Ben benieuwd naar inhoudelijke reacties  van ZK ook van mede mensen welk gehoorprobemen ondervinden en die voor de eerste keer of voor herhaling een nieuw gehoorapparaat dienen te kopen.

 

07/07/2015

 

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Nieuwkomer

Het verhaal wat hier beschreven is kan ik geheel onderschrijven.

Deze week een audiogram via de KNO arts laten afnemen met als resultaat een verlies van circa 45 dB voor beide oren.

Goed wat nu verder, gelukkig hebben tegenwoordig internet waar veel informatie voorhanden is.

Eerst maar eens kijken wat Zilveren kruis hierover te vertellen heeft en het volgende gevonden, er wordt 75% van het bedrag vergoed, dus 25% procent zelf betalen, maar alleen bij de volgende audiciens:

  1. Beterhoren, op de site is niet zichtbaar welke merken er geleverd kunnen worden.
  2. Specsavers, op de site is niet zichtbaar welke merken er geleverd kunnen worden.
  3. Schoonenberg, op de site is niet zichtbaar welke merken er geleverd kunnen worden.

Het bevreemd mij dat de opzet van alle drie de websites sterk met elkaar overeenkomen (bewust?) geen duidelijkheid van wat je kan verwachten (mogelijkheden en merken) per categorie 1 t/m 5.

 

Contact opgenomen met Zilveren Kruis om bovenstaande te bespreken en de medewerker heeft zelf geconstateerd dat het inderdaad wel vreemd is, deze heeft een aantekening gemaakt hierover en gaat dit bespreken.

Medewerker geeft tevens aan dat volgend jaar er nog maar keus is uit twee audiciens, via een ander kanaal gehoord dat dit Hans Anders en 1 van bovenstaande gaat worden.

 

 

Wat ik als persoon mis in het onderdeel van hoortoestellen van ZK is het volgende:

  1. De vrijheid om naar elke audicien (aangesloten een erkende instantie)  te kunnen gaan zonder beperking van de wettelijke vergoeding welke door deze verzekeraar wordt opgelegd. De uitzondering is dat als de audicien goedgekeurd wordt door ZK 80% van de 75% vergoed wordt dit houdt het volgende in voorbeeld toestel kost € 1000, - per stuk, € 750, - wordt standaard vergoed maar 80% betekent maar € 600, - wat uiteindelijk wordt vergoed maar heb er twee nodig betekent dat ZK € 300, - minder uitkeert, dit zijn toch niet de administratie kosten welke er extra gemaakt moeten worden.
  2. Geen keuze beperking in merk van hoortoestel zonder te moeten horen van de zorgverzekeraar dat hier betere prijzen voor afgesproken kunnen worden voor de klant. De zorgverzekeraar verdient uiteindelijk het meeste aan deze afspraken dit is wel te zien aan de winsten te zien welke er gemaakt worden.

Mijn verzekering loopt  tot 31 december 2015 maar ga mij nu al verdiepen in de overige zorg aanbieders om te kijken waar bovenstaande beter geregeld is.

 

 

RV

 

 

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Gast

Ik kreeg een berichtje op mijn onderwerp(en )of probleem (problemen) was (waren) opgelosd, echter dit is niet door mij op te lossen enkele door leveranciers welke contracten hebben met o.a. het Zilveren Kruis en niet te vergeten het Zilveren Kruis zelf !!. En last but not least niet op te lossen door andere mensen welke gehoorproblemen hebben.

10/07/15

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Community Manager
Community Manager

Beste @kritische consu @Ron V

Mijn excuus dat het zolang duurt voor jullie een inhoudelijk antwoord hebben. Al jullie vragen/opmerkingen liggen bij een inhoudelijke expert op het gebied van hoortoestellen. Een inhoudelijk antwoord volgt zo spoedig mogelijk. 

Groet,

Jan 

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Gast

Beste Jan Moderator,

 

Prettig te lezen dat opmerkingen bij een expeert liggen.

 

U mag als u wilt naaar aanleiding van mijn daarop volgende ervaring als u wilt het onderstaande bij uw gehoor expert toevoegen:

 

-Na controle bij Audicien middels een Audiogram stuurt hij je door voorzover nodig naar een KNO en een Audiologisch centrum om deze ook een Audiogram te laten maken.

Audicien geeft al wel aan zeer grote wachttijden, maar schrijft maar een verwijzings adres uit t.w. PENTO.

Nu dan ga je zelf maar vast het door genoemde Audicien aanbevolen Audiologisch Centrum bellen te weten: PENTO met veel vestigingen.

Wat blijkt Pento heeft ruim 4 maanden wachttijd, m.a.w. incluis je bezoek aan de KNO ben je minimaal 5 maanden verder, alvorens je een gehoorapparaat kan worden aangemeten.

Goed dat ik zelf maar eens verder het initiatief nam en kreeg voor elkaar dat ik de andere dag al bij een KNO arts terecht kon, deze regelde direct de opvolgende dag een audiologisch onderzoek bij het VU.

Ik vind dat een Audicien zelf zo dienstverlend dient te zijn dat hij de klant meerdere mogelijkheden aangeeft.

Daarenboven vind ik dat de zorgverzekeraars waronder Zilveren Kruis bij verschillende centra waaronder met name Pento eens te rade moet gaan, heeft men daar personeels problemen, etc. etc. ???

Immers indien je niet assertief genoeg bent wacht je domweg een 5 maand voor je verder kan gaan met aanmeting gehoorapparaat of gehoorapparaten.

Of je denkt het is niet anders, ik vermoed de meeste mensen, dan neem dit maar aan  en wacht, terwijl je gehoorprobleem onnodig lang duren , met een aantal risico"s zeker buitenshuis zijnde  b.v. in het verkeer en ook die op je werk vandien.

 

Met vriendelijke groet de kritische consu (ment)

11/07/15

 

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Medewerker

@kritische consu

 

Geachte klant,

 

Dank voor uw vragen.

 

Voorzover ik kan beoordelen bent u op zoek naar de specifieke technische specificaties en hoe deze gerelateerd zijn aan de verschillende categorieen.

 

Daarnaast vraagt u welke gehoorbeperking er past bij welke categorie.

 

De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat het niet zo eenvoudig is om op uw eerst vraag antwoord te geven. Het is namelijk zo dat niet enkel de technische specificaties bepalen in welke categorie een hoortoestel valt. Het geheel van technische en functionele specificatie maken de indeling in een categorie. Uiteraard is daar dergelijke specialistische kennis voor nodig die is gekomen van de klinisch fysisch audiologen, audiciens en de fabrikanten. De mate van gehoorverlies speelt minder een rol omdat de meeste toestellen een dergelijk hoorverlies wel kunnen compenseren.

 

Een zorgverzekeraar dient conform de wet functioneel in te kopen. Dat betekent dat Zilveren Kruis inkoopt in categorieen die passen bij een bepaalde ervaren beperking en behoefte van de klant. De beperkingen worden in kaart gebracht door het invullen van de Amsterdamse vragenlijst. De vragen van deze lijst zijn ingedeeld naar 6 categorieen van  beperkingen. De totaalscore van die vragen per categorie bepalen de mate van ervaren beperking.

 

Daarnaast dient de audicien ook vragen te stellen omtrent de behoeften van een klant (connectiviteit enz.) om goed te kunnen functioneren. Zo heeft een klant die veel vergadert meer behoefte aan bepaalde technnische specificaties dan een klant op leeftijd die vooral verblijft in kleine gezelschappen.

 

Aan de hand van de in kaart gebrachte functionele beperking wordt u in een categorie ingedeeld, op basis van de behoeftebepaling kan een audicien/audioloog afwijken van die categorie. Uiteraard dient de zorgverlener u daar inhoudelijk informatie over te verstrekken.

 

Tijdens de proefperiode brengt de audicien vervolgens in kaart of u beperkingen voldoende zijn compenseert en of uw behoefte vervuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseren wij u om dat aan te geven bij de zorgverlener. Dat kan aanleiding zijn om een ander toestel te proberen.

 

Uiteraard gaat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener zitten en zal de zorgverlener, gezamelijk met u, bepalen wat voor u de beste oplossing is. Wij zijn wel actief met het zorgveld in gesprek over hoe de informatievoorziening omtrent de gekozen oplossing beter uitlegbaar en begrijpelijk is voor u.

 

Hier vindt u het indicatieprotocol hoorzorg: https://www.zn.nl/336986126/Document?documentregistrationid=348979212

 

Voor 2016 hebben wij audiciens verplicht om op de website aan te geven welke hoortoestellen zij verkopen. Dat dienen er altijd minsters 3 verschillende merken per categorie te zijn.

 

Voor 2016 zullen wij 2 audiciens bedrijven contracteren die zorg leveren in de winkel. Daarnaast is Zilveren Kruis bezig met het ontwikkelen van hoorzorg en huis en verwachten daar ook een aantal partijen voor te contracteren. Daarmee zal het aantal gecontracteerde partijen voor 2016 groter zijn dan in 2015.

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Gast

Geachte medewerker TH Meyer ZK,

 

Uw opmerkingen aandachtig gelezen.

 

Ik vind uw zin voor 2016 verplichting info over welke hoortoestellen audiciens verkopen intrigerend.

 

Immers ik haal hier nog niet uit dat mede verplicht wordt van elke catogorie dus 1 t/m 5

uit te leggen wat de mogelijkheden van deze catogorien zijn, afgezien van de mogelijkeid om door audicien

mogelijkheden toe te voegen.

Dus wat zijn de standdaard mogelijkheden.

 

U schrijft technisch nogal ingewikkeld, die mening ben ik niet toegedaan, immers voor 5 jaar geleden wisten

al uw contractanten prima aan te geven wat voor mogelijkheden de toestellen nu eenmaal hebben.

 

Gaat u nu zoals ik boven omschrijf uw leveranciers verplichten als zodanig info te verstrekken op hun websites en folders?

 

De keuze om in 2016 nog maar 2 leveranciers/winkels aan te stellen is een beperking,  hoe meer keuze in winkels hoe meer de audiciens hun best blijven doen.  Nog even en er is nog maar 1 winkel, met gevolg dat er geen enkele prikkel meer is om goed werk te leveren e/o er ontstaan wachttijden.

 

Hoorzorg aan huis, zou prima kunnen maar levert dat ook betere info op zoals ik boven omschrijf, en zijn dat dan meer partijen dan de z.g. 2 winkels waar men uit mag kiezen.

Gaan deze oo khoorapparaten leveren?

 

Dan is er nog de vraag gaat u zich verdiepen in leveranciers van audiogrammen welke  zoals nu Pento een wachttijd hebben van 4 maanden. Daarenboven ik vind dat een audicien op de hoogte dient te zijn van wachttijden en niet maar 1 bedrijf dient te noemen.

 

Re: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant

Medewerker

@kritische consu

 

Dank voor uw reactie. Ik probeer u zo helder en duidelijk mogelijk antwoord te geven.

 

Er zijn geen standaard technische mogelijkheden per categorie. Dat komt omdat de indeling per categorie gestoeld is op het totaal aan functionaliteiten en de mate van functioneren. Uiteraard dient het bij een audicien wel bekend te zijn of een toestel bluetooth heeft. Dergelijke vragen kunt u gerust stellen aan de audicien. Mocht u daar niet uitkomen dan horen wij dat graag.

 

De reden om twee audicienbedrijven te contracteren heeft te maken met het feit dat wij daarmee onze inkooprol waarmaken. Bij het verkrijgen van lagere tarieven werkt dat direct door in de eigen bijdrage die door de slechthorende betaald zal worden.

 

De eisen die Zilveren Kruis  stelt aan de transparatie zoals u die stelt kunt u vinden in ons inkoopbeleid hoorhulpmiddelen 2016. Deze is te vinden onder het kopje horen 2016. https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/Paginas/downloads.aspx

 

Op diezelfde pagina vindt u onze position paper audiologische zorg. Daarin staat ook onze visie op de wachttijden van een Audiologisch Centrum (zoals Pento). Daarnaast hebben wij in ons inkoopbeleid gevraagd om een samenwerkingsverband tussen het AC en het audiciensbedrijf.

 

Ervaart u wachttijden dan kunt u ook altijd gebruik maken van de persoonlijke zorgcoach van Zilveren Kruis: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/Paginas/downloads.aspx

 

De audicien aan huis zal hoortoestellen gaan leveren, welke partijen dat zullen zijn valt nog niet te zeggen. Dat kunnen andere partijen zijn dan die Zilveren Kruis voor de winkel heeft gecommuniceerd. Er kan echter ook een overlap in zitten.  

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Geachte heer Meyer,

 

Dank voor uw antwoordden en verwijzigingen.

 

Het blijft opvallend dat er geen inhoudelijk antwoord wordt gegeven door ZK wat nu voor mogelijkheden catogorieën van de gehoorappartanrten 1 t/m 5 geven.

Het blijft bij algemene kreten zoals functionaliteiten en nog wat meer.

Ik  en ik denk  al uw klanten willen  gewoonweg weten wat voor mogelijkheden cat. 1/5 bieden, nogmaals dit was in het verleden gebruikelijk en allemaal te lezen op websites en folders ook van uw huidige leveranciers.

 

Kijk u neemt uw verantwoordelijk taak zeer serieus op richting leveranciers daar hoort  ook bij een schriftelijke informatie over mogelijkheden van de 1 t/m 5 catogorie gehoorapparaten dus is echt niet zo moeilijk, kijk u gaat er domweg vanuit dit behoort u de leverancier te vertellen, die gaat de technische brei uitleggen heeft een klant niets aan. De klant wil zelf kunnen controleren of wat wordt beloofd wordt geleverd en daar heeftg hij informatie bij nodig die hij/zij begrijpt.

U legt tot op de letter contractueel zaken vast, opvallend is dat u niet vastlegd dat bovenbedoelde informatie met geen woord over wodt gesproken. Leveranciers dienen door u verplicht te worden boven bedoelde info te geven.

Tevens vind ik dat ZK na levering gehoorapparaten aan de klant zelf dient te vragen of men tevreden is of men nog opmerkingen heeft, bij levering en bij vernieuwing de voorgaande ervaringen opvraagtetc. en die info niet elders gaat weghalen.

Is ZK zich ervan bewust dat klanten veelal een goed contact opbouwen met de audicien, gelet op kortdurende contracten tussen ZK en leveranciers zou men anders kunnen denken.

Uw opmerking afdeling bemiddeling zorg kan  audiologisch onderzoek elders wellicht bespoedigen,

ik ben van mening dat een audicien die je verwijst behoort te weten waar ben het beste snel terecht kan, onderdeel van zijn beroep, ook hier dient ZK aandacht aan te besteden in haar contracts besprekingen.

Ik vind het nog steeds zeer  vreemd dat ZK niet samen met haar klanten die gehoorproblemen hebben voordat men contractsbesprekingen start laat meepraten over wensen en problemen,

dit zou ZK sieren, dan spreekt ZK voor de klant en niet over de klant.

 

Men stelling: Gehoorapparaten slechte informatie voorhanden voor klant, blijf gehandhaaft, zelfs aan toegevoegd onduidelijke.

Bedoeld wordt hier uiteraard niet naar linken waar u naar verwijst, zie verder.

 

Ten leste uw info inzake hoe ZK uiteindelijk tot zaken komt met haar levereranciers wordt nog verder door mij bestudeerd daar kom ik in een volgende tre berichten post op terug.

21/07/15

 

 

 

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Eerst nog even ervaringen met ZK inzake aanschaf gehoorapparaat en daarbij hulpmiddelen.

 

Mijn  indruk is indien verzekerde contact opneemt met ZK zeer snel wordt geredeneerd in de trant van uw audicien weet het en wij weten het overigens ook niet.

Dus je bent aan de audicien grof gezegd overgeleverd. 

Op zich heel vreemd immers indien je leest waar leveranciers aan moeten voldoen om te kunnen leveren

weet men het tot op de letter, behoeft opzich niet verkeerd te zijn, maar zorg dan ook dat verzekerde waar het  tenslotte toch om gaat ook goed wordt voorgelicht, vergeet niet het gaat toch om de klant of gaat het om  de winst van het bedrijf.

 

Kennelijk gaat het ZK ervan uit dat een relatie per definitie onmondig is t.o.v. kennis inzake gehoorapparaten en hulpmiddelen.

 

Bij lang aandringen om info te verkrijgen voel je bij enkele medewerkers irritaties ontstaan immers de z.g.

1e lijn blijkt  weinig op de hoogte ter zijn, men gaat dan op uitdrukkelijk verzoek van verzekerde intern de volgende lijn raadplegen en daarna uitleggen wat men heeft gehoord.

 

Dit roept dan weer wedervragen op immers men heeft iemand aan de lijn  die zich goed heeft verdiept in de materie .Opnieuw irritatie immers de 1e lijn merkt dat communicatie over twee lijnen gewoon niet werkt, maar helaas niet anders kan, protocol en nog eens protocol bepaalt kennelijk hoe men werkt.

Gaat men daar verder over nadenken krijg je het gevoel dat je te maken met groot log burocratisch bedrijf waarin de medewerker probeert zo vriendelijk mogelijk over te komen en ook zelf merkt dan men vastloopt.

 

Klant wil weten hoe e.e.a.  dient te worden uitgelegd, neen dat moet audicien weten, nee helaas wil klant dit ook gewoon zo goed als mogelijk weten immers die betaalt de premie ja toch en wil zich gewoonweg goed voorbereiden.

 

Indien verkeerde b.v. hulpmidlen zou worden geleverd weet ZK wel te vertellen dat men niet voor vergoeding in aanmerking komt, m.a.w. dat weet ZK wel degelijk wat wel soort hulpmiddelen onder de vergoeding vallen.

 

Al met al klant voelt zich niet echt serieus genomen en dat mag je toch wel verwachten van zo'n groot concern Achmea waartoe ZK behoort.

 

Oplossing klant praat gelijk met medewerkers ZK die goed zijn ingevoerd op een bepaald hulpmiddel en zijn mogelijkheden tot vergoeding.

 

ZK zou ik zeggen neem kritische houdingen van klanten ter harte en wees daar blij mee en doe daar dan ook wat mee immers daar kan juist een bedrijf beter van worden, zou het arrogantie zijn daar gaan bedrijven uiteindelijk aan ten onder helaas ook de klant.

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Nu ten leste wat mij betreft hoe wordt de nieuwe leverantie overeenkomst ingaande 2016 ervaren welk ZK 

heeft gemaakt met uiteindelijk nu Beter Horen en Hans Anders.

 

Om te beginnen natuurlijk niets over hoe Beter Horen of Hans Anders e.e.a. gaan oppaken vanaf

01/01/2016.

 

Bij mij komt het over als en soort van carousel, vandaag die leverancier en morgen die,

immers 2017 kunnen het wederom andere leveranciers zijn. En in deze carousel draaien de klanten hun rondje verplicht mee.

 

Je begrijpt dat ZK goed moet inkopen, maar goed inkopen en  ook je klanten goed bedienen zijn wel twee zaken.

Je beperkt immers de keuze vrijheid van leverancier en wil de klant elders gaan inkopen komt er een burocratie aan te pas waarvan je niet terug hebt.

Zelfs mag men niet kiezen buiten de catogorie 1/5 anders wordt in het geheel niets vergoed.

Over betutteling en ongelijkheid gesproken, immers een keuze hoger dan b.v. categorie 5 kan een veel betere zijn en daardoor beter gehoor en wat ongelijkheid betreft wordt bedoeld t.o.v. mensen die geen gehoorproblemen hebben. 

 

 

Kijk de markt op gehoorapparaten gebied en haar hulpmiddelen is groot en wordt gigantisch groot.

Wat dacht u van de huidige om maar te noemen dertigers en wat jonger die onder zeer slechte  voor hun gehoor omstandigheden muziek op allerlei gelegenheden tot zich hebben genomen en daardoor nu al gehoorverlies hebben. En de ouderen welke er nog zitten aan te komen.

Deze leeftijdscatogeriën zullen zeer zeker zich in de toekomst niet laten voorschrijven wat verzekeraar wenst te leveren en zeker niet zonder een behoorlijke inspraak.

 

Wat ook opmerkelijk in dit geheel is twee leveranciers of enkele aan huis, met voorgeschreven dat men moet leveren uit de catogoriën 1 t/m 5, en overigens wat  blijft er eigenlijk nog voor leuks aan vor de audicien met deze beperking. 

En niet in de laatste plaats wat zullen fabrikanten nog doen -althans voor uw geselecteerde leveranciers-

om nog betere gehoorapparaten te ontwikkelen, immers die kosten krijgt men nooit terug.

 

Ja wel ontwikkelen voor mensen die niet een zorgverzekering nodig hebben en zich prima gehoorappaqraten en hulpmiddlen  kunnen veroorloven, eigenlijk draagt ongewild denk ik bij tot ongelijkheid.

 

Er zijn zelfs nu al fabrikanten van gehoorapparaten die niet willen leveren de gehoorapparaten met de catogoriën  1 tot en met 5,  dit geeft te denken. Men wil gewoon hun kennis van ontwikkeling niet op straat,

logisch denk ik, uiteraard is men duidelijk in  wat voor mogelijkheden hun gehoorapparaten hebben, dit helaas in tegenstelling tot uw leveranciers.

 

~Ik ben van mening dat het hoog tijd wordt dat ZK (overigens alle zorgverzekeraars) een panel dienen te hebben van klanten die gehoorapparaten dragen en deze laten meepraten beslissen wat uiteindelijk wordt aangeboden, en dit forum niet allleen als klanbord dient.

Bij alleen een klankbord is uiteindelijk een forum ten dode op geschreven want dan voelt men zich niet serieus genomen, terwijl een forum juist kan bijdragen tot een tevreden klant en een zorgverzekeraar die midden in de samenleving staat en rekening houd met zkane die leven bij hun klanten.

 

Tevens zou vanaf 2016 voor de verzekerde de mogelijkheid dienen te bestaan indien verzekerde buiten de catogerie 1/5 een gehoorapparaat wenst, de mogelijkheid heeft zelf bij te betalen. !!

Daarenboven dient ZK zich meerdere partijen met fysieke winkels toe te laten, immers van concurrentie is nu nog nauwelijks sprake, slecht voor gezonde markt ontwinkkelingen.

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Community Manager
Community Manager

Hallo @kritische consu,

 

Bedankt voor jouw uitgebreide bericht met vragen, opmerkingen en suggesties over de vergoeding/contractering van hoortoestellen. Onze beleidsadviseur gaat inhoudelijk reageren op jouw vragen en suggesties. Hij geeft wel aan dat het pas aan de eind van de volgende week zal worden. Het zal dus even duren voor je een inhoudelijke reactie krijgt. Je hebt dan wel direct antwoord van één van onze experts op dit gebied. 

 

Groet,

 

Jan  

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Expert

Beste “kritische consument”, Bedankt voor je bijdrage op de community. Spijtig om te lezen dat je niet helemaal tevreden bent met de wijze waarop je vragen worden beantwoord. Ik zal in deze reactie in gaan op het beleid dat we voeren als Zilveren Kruis op gebied van hoorzorg. Vanaf 2016 hebben we twee bedrijven gecontracteerd die hoorzorg in de winkel leveren. Dit zijn Beter Horen en Hans Anders. Daarnaast zijn we nog volop bezig om audicienbedrijven te contracteren voor het leveren van hoorzorg aan huis. Vóór 19 november zullen we de resultaten daarvan publiceren op onze website.

 

Dit jaar kunnen onze verzekerden nog gewoon terecht bij de huidige drie audicienbedrijven. Wijzigingen in gecontracteerde leveranciers is niet altijd plezierig voor verzekerden. Dat zijn we ons ook bewust. We moeten echter ook letten op de kwaliteit van de hoorzorg en de prijzen. De twee partijen met de beste aanbieding hebben we gecontracteerd voor 2016. We zijn blij dat we met Beter Horen een partij hebben gecontracteerd die nu ook een contract heeft. En met Hans Anders hebben we een leverancier die ook voor verzekerden met een kleinere beurs een hele goede kwaliteit van hoorzorg bieden. En omdat we daarnaast nog contracten afsluiten voor hoorzorg aan huis, bieden we ruim voldoende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden naar onze overtuiging.

 

De markt voor hoorzorg is enorm in beweging. Fabrikanten en leveranciers zijn bezig om zich te aan te passen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden. Er is een overaanbod van audicienvestigingen, met te weinig prikkels om te komen tot betere kwaliteit en lagere prijzen. Hier spelen we met ons beleid juist op in, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, maar wel voldoende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden. De innovaties in de hoortoestellenmarkt gaan ontzettend snel, en vinden onafhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland plaats. Net als in vele andere befrijfstakken vragen fabrikanten bij een nieuwe ontwikkeling in eerste instantie de hoofdprijs voor hun nieuwe product. Daarna wordt het product beschikbaar gesteld voor grotere groepen op de markt. Nieuwe technologieën (bijvoorbeeld bediening via de tablet of smartphone) komen op deze wijze ook beschikbaar voor verzekerden in Nederland.

 

In de contracten die we hebben afgesloten is vastgelegd dat de audicien te allen tijde een goed toestel moet leveren waar de klant tevreden over is. Hiervoor willen we ook dat de audicien gebruik maakt van het landelijke protocol voor hoorzorg. Alle inhoudelijk deskundige in Nederland zijn het er over eens dat dit protocol leidt tot goede hoorzorg. Als de audicien desondanks niet tot een goede oplossing komt, dan kan er altijd een verzoek worden ingediend bij Zilveren Kruis voor een toestel dat niet valt in categorie 1 t/m 5. Hiermee is dus geborgd dat elke verzekerde de beste oplossing krijgt. Zilveren Kruis wil graag weten wat onze verzekerden en hoortoesteldragers vinden van de zorg die ze krijgen. We zijn daarover ook regelmatig in gesprek met de NVVS, de patiëntenvereniging.

 

Nieuwe mogelijkheden en manieren om direct in contact te komen met onze verzekerden maken we graag gebruik van, deze ervaringen en signalen gebruiken we ook zeker bij de doorontwikkeling van ons beleid. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, Erik Koekoek

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Geachte heer Koekoek,

 

15/09/2015.

 

Dank voor Uw uitvoerig antwoord , inmiddels gelezen, jammer dat ik via een mail niet even een info kreeg dat was geplaatst.

 

Ik hoop met u dat hetgeen u omschrijft uiteindelijk ook bewaarheid wordt.

 

Overigens technische mogelijkheden inzake bediening gehoorapparaat via mobiel of b.v. iPad

zijn er al geruim tijd. !!

 

Ik mis nog steeds de mogelijkheid van inspraak door de drager, wellicht dat deze eens wettelijk geregeld dient te worden.

 

Nu nog even een volgende ervaring opgedaan nadat ik de laatste keer had gereageerd: Hulpmiddelen

 

KNO en audicien zijn van mening dat ik recht heb op hulpmiddelen gelet op hooorverlies.

Daartoe heb ik drie keer gebeld met uw afdeling om eens uit te leggen om wat voor hulpmiddelen het gaat, incl haar vergoeding.

KNO gaf een verwijzigingsbrief.

 

Uiteindelijk de derde keer gaf men duidelijk aan de audicien maakt uit welke hulpmiddeln u krijgt daar hebben wij geen verstand van, hij bepaalt wat past bij uw gehoorapparaten.

Audicien dient bij declaratie duidelijk te maken dat het apparaat in dit geval miniTek Simens (bij door Siemens gefabriceerde gehoorappartaen) het beste geschikt is. Gehele kosten worden vergoed.

Ik vroeg dit schriftelijk te willen bevestigen aan mij, hiertoe is men niet genegen, men zou het wel in hun PC vastleggen.

Het gevoel dat deze moeizame contacten bij mij oproept zijn u hebt er geen verstand, over serieus worden genomen.

 

Nu omdat de miniTek van Siemens een streamer nodig voor bluetooth te gebruiken in gehoorapparaten van fabrikant Siemens werd deze miniTek aangeschaft.

 

Nu geeft audicien aan helaas moet u deze nu zelf declaren omdat en nu komt ie en wellicht voelt u het al aan:

er is geen code voorhanden en vinden om door mij in te geven bij declaratie bij het Zilveren Kruis. !!

 

Nu zie ik natuurlijk de bui aan hangen, geen code geen vergoeding of een hoop heisa.

Dat gaat toch niet gebeuren?

 

Maar er is wel aan de voorwaaren voldaan, deze miniTek is het meest geschikt, zoals al omschreven.

 

Gaarne uw reactie welke ook voor andere dragers van gehoorapparaten met hulpmiddelen natuurlijk belangrijk kan zijn  en laat even via mail weten dat u heeft geantwoord.

Wilt u persoonlijke info inzake polisnummer en n.a.w. zie ik ook uw mail tegemoet.

 

Met vriendelijke groet en in afwachting,

 

 

 

 

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@kritische consu Ik ga graag even voor je na hoe dit dan precies zit als je je relatienummer stuurt in een privé bericht naar mij. Dit kun je doen door op het plaatje onder mijn naam te klikken en te kiezen voor privé bericht. 

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Beste Jeppe,

 

15/09/15  11.41 u

 

Dank voor je net gegeven antwoord.

 

Het reageren met relatienummer lukt niet.

 

Ik klick op je foto links kom scherm verder maar zie daar geen te maken privebericht.

 

Mag het even anders u kent immers mijn email adres, stuur even een antwoord via mijn emailadres zodat ik met een Re mijn relatienummer kan doorgeven.

 

Bij voorbaat dank,

kritische consu

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @kritische consu,

 

Dat is inderdad een optie, het handigste is echter om gewoon via de community te communiceren. Ik heb even gekeken hoe dat bij mijn collega Jan eruit ziet en hiervan een screenshot gemaakt: 

privé bericht.png

Aan de rechterkant staat een vakje "neem contact met mij op". Boven "Jan aan vrienden toevoegen" staat de optie tot privé bericht. 

Re: Gehoorapparaten slechte en onduidelijke informatie voorhanden voor klant

Gast

Beste Jeppe,

 

Uw toegezonden schreenshot bekeken van uw collega Jan.

 

Echter die van u zie bijlage staat niet op een privebericht sturen aan de rechterzijde !!

 

Dus we komen niet verder.

 

In afwachting van uw reactie,

 

Bijlage:1