Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Alles over de Freestyle Libre

Community Manager

Wat is de Freestyle Libre?

De FreeStyle Libre (FSL) is een meetapparaat om bij diabetes de bloedsuikerwaarde te controleren, daarnaast kan deze ook gebruikt worden als ketonenmeter. De meter geeft middels grafieken en pijlen weer of de bloedsuikerwaarde (snel) stijgt, daalt of constant blijft. Dit gebeurt door het scannen van een op de huid bevestigde sensor. Hierdoor is de traditionele vingerprik veel minder vaak nodig. 

 

Besluit Zorginstituut Nederland, 10 december 2019

Het Zorginstituut heeft bekend gemaakt dat Flash Glucose Monitoring (FGM), een sensortechnologie bij diabetes, is opgenomen in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2  met een ‘intensief insulineschema’. Het Zorginstituut heeft hierover een bericht geplaatst op haar website.

 

Het standpunt van het Zorginstituut gaat in per 10 december 2019. Vanaf dan valt FGM onder verzekerde zorg voor de 2 omschreven patiëntengroepen. Alle zorgverzekeraars zullen deze werkwijze gaan toepassen.

 

Het Zorginstituut heeft bekeken of er een meerwaarde is van FGM is ten opzichte van de nu geldende standaardbehandeling (meting met vingerprikken). Het Zorginstituut acht voldoende bewezen dat het risico op hypoglykemieën (hypo’s) en hyperglykemieën (hypers) met FGM wordt verkleind. Daarmee vermindert ook de kans op lange termijn complicaties. 

 

Je kan contact opnemen met jouw diabetes behandelteam. Jouw behandelaar stelt, aan de hand van het aanvraagformulier vast of jij in aanmerking komt voor de inzet van FGM. Als je in aanmerking komt voor FGM, dan zijn MediQ en Onemed gecontracteerde leveranciers, die het aanvraagformulier beoordelen namens de zorgverzekeraars en bij positieve beoordeling overgaan tot levering van de FGM.

 

Lees hieronder onze oude informatie over de Freestyle Libre:  

Lees hier meer

Wordt de Freestyle Libre vergoed vanuit de basisverzekering?

Ja, voor een beperkt aantal groepen. Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat voor 4 van de 5 indicatiegroependie die voor RTCGM in aanmerking komen geldt dat zij nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Lees hier het definitieve standpunt. Hun recht op vergoeding van FGM (de techniek waar de FreeStyle Libre gebruik van maakt) gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Dit betekent dat ongeveer 40.000 mensen met diabetes in aanmerking komen voor een vergoeding van de FGM vanuit het basispakket. (zie nieuwsbericht DVN). Zodra er meer bekend is over de afspraken die gemaakt worden met de leverancier delen we dat in dit artikel.

 

De 4 indicatiegroepen die in aanmerking komen voor vergoeding van FGM zijn:

 • Kinderen met diabetes type I.
 • Volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c: >8% of >64 mmol/mol).
 • Zwangere vrouwen met diabetes type I en II (geen zwangerschapsdiabetes).
 • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

Patiënten met diabetes type 1 die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of deze niet kunnen waarnemen (zogeheten hypo-unawareness), komen niet in aanmerking voor FGM. RTCGM is voor deze groep een veiliger alternatief vanwege de alarmfunctie en (eventuele) aansluiting op een insulinepomp, aldus het standpunt.

 

Hoe gaat het declareren van de kosten in zijn werk?

 

Je hebt een goedkeuring van ons nodig

Om een goedkeuring af te geven, hebben we een ingevuld ZN-formulier 'Flash Glucose Monitoring' nodig.

 • Alleen je internist mag het aanvraagformulier invullen.
 • Wij nemen alleen een volledig ingevuld formulier in behandeling.
 • Gebruik je de Freestyle Libre al en moet je internist  laboratoriumuitslagen invullen? Dan vult je internist de laboratoriumuitslagen in van de eerste 4 kwartalen voordat je de Freestyle Libre ging gebruiken.
 • Het formulier is te vinden via http://www.znformulieren.nl/.

 

Alleen nota's vanaf 27 november 2017 komen voor vergoeding in aanmerking

 • We vergoeden maximaal 26 sensoren per 12 maanden. Per sensor vergoeden we maximaal € 60.
 • Heb je na 27 november 2017 een reader gekocht? Dan vergoeden wij 1 keer maximaal € 60 voor de reader.

 

Op dit moment betaal je eerst zelf de nota’s aan de leverancier

Je kunt de nota's via de app op je smartphone / tablet, mijn omgeving (onze website) of per post naar ons opsturen.

Voor de toekomst willen we graag afspraken maken met zorgaanbieders

Wat zou dit voor jou betekenen:

 • Je bestelt jouw sensoren straks rechtstreeks bij een gecontracteerde zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder declareert dan meteen de kosten bij ons.

 

Is het onderzoek dat Zilveren Kruis financiert en in 2018 wordt afgerond nu nog wel nodig?

Ja, meerdere partijen in de diabeteszorg hebben de wens geuit dat alle mensen die behandeld worden met intensieve insulinetherapie en aangewezen zijn op de standaardzorg door middel van vingerprikken, voor vergoeding in aanmerking moeten kunnen komen.

 

Er is momenteel een speciale werkgroep binnen de Rondetafel Diabeteszorg bezig met het bepalen van de indicatiestelling en welk wetenschappelijk bewijs nodig is om de meerwaarde van FGM te kunnen aantonen. Zilveren Kruis wil met het lopende onderzoek bijdragen aan het benodigde wetenschappelijke bewijs.

 

Wat zijn de tussentijdse resultaten van het onderzoek?

Bekijk het filmpje voor meer informatie. Op basis van de uitkomsten die zijn voorgelegd zullen de deelnemers aan de Rondetafel Diabeteszorg met elkaar in gesprek gaan om de uitkomsten ervan te duiden. Daarna is het aan het Zorginstituut om te bepalen of de uitkomsten voldoende aanleiding bieden de patientgroepen die in aanmerking komen voor de Freestyle Libre verder uit te breiden.

 

 Meer informatie over het onderzoek FSL door Zilveren Kruis en Isala klinieken

Uitkomst eerste onderzoek FSL door de Isala klinieken

Lees hier meer

Marion Fokkert, onderzoeker bij de Isala-klinieken, over het onderzoek:

Er is in augustus 2015 onderzoek gedaan bij 26 mensen gedurende twee weken. De gegevens die daarbij verzameld zijn, worden nu geanalyseerd. Een deel daarvan is af, maar er wordt nog gekeken naar bijvoorbeeld het effect van het gebruik van paracetamol en vitamine C. Marion kan wel al een aantal eerste conclusies met ons delen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de Freestyle nauwkeurig is, maar wel minder nauwkeurig dan vingerprikken. Ook stijgen en dalen de waardes na de maaltijd later dan met een bloedsuikermeter. Dat betekent dat het bij het gebruik van de Freestyle belangrijk is om goed te begrijpen hoe je met dit meetapparaat om moet gaan en hoe dit anders is dan een bloedsuikermeter.

 

Verder valt op dat de Freestyle soms onverwacht een afwijkende waarde geeft. Het is dan belangrijk dat een patiënt goed kan inschatten of er echt een probleem (bijvoorbeeld een hypo) is of niet. Een mooi voorbeeld van hoe je daarmee kunt omgaan is van een patiënt die zag dat er een enorm verschil zat tussen de Freestyle waarde en de bloedsuikermeter. Hij heeft toen zijn vriendin  geprikt om te testen of de bloedsuikermeter de juiste waarde gaf. Daarmee kon hij concluderen dat de Freestyle op dat moment even niet de juiste waarde aangaf. Dit voorbeeld laat ook zien dat je ook met de Freestyle nog af en toe moet prikken, maar natuurlijk wel veel minder dan met de bloedsuikermeter. 

 

Het onderzoek nu geeft inzicht in de nauwkeurigheid van de Freestyle en hoe deze waardes zich verhouden tot de waardes van bloedsuikermeters. Om de effectiviteit van de Freestyle voor een langere termijn en een grotere groep te onderzoeken wil de onderzoeksgroep van het Isala een register maken met gegevens van gebruikers. Daarmee kun je niet alleen informatie krijgen over de meetwaardes bij een grotere groep, maar bijvoorbeeld ook over bijwerkingen en over hoe verschillende soorten mensen het ervaren op deze andere manier inzicht in hun suikerwaardes te krijgen. Ook kun je zo zien of er bijvoorbeeld ziekenhuisopnames voorkomen worden door de nieuwe manier van meten. 

 

Zowel de medisch onderzoekers als wij vinden dat op basis van dit onderzoek o.a. de kosteneffectiviteit (ook een voorwaarde vanuit het beoordelingskader voor de stand van de wetenschap en praktijk nog onvoldoende bewezen is. Ook 1 op de 25 mensen met ernstige huidirritatie van de sensor vinden wij zorgelijk. Ook daarnaar is verder onderzoek nodig.

 

 

Het vervolgonderzoek naar de FSL

Het vervolgonderzoek is 25 mei 2016 van start gegaan.

Lees hier meer

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het vervolgonderzoek?

LET OP: Instroom in het vervolgonderzoek is vanaf 13 juni 2017 niet meer mogelijk. Alleen verzekerden die tot 13 juni 2017 gestart zijn met het onderzoek kunnen gedurende de 12 maanden dat zij mee doen met onderzoek gebruik maken van de vergoeding.

 

 • De verzekerde moet ouder zijn dan 18 jaar
 • Als de verzekerde vanaf 2015 bij Zilveren Kruis verzekerd is (of één van de andere deelnemende Achmea-labels, zie hieronder).
 • Een 2e lijns behandelaar heeft vastgesteld dat verzekerde voldoet aan minimaal één van de hieronder genoemde criteria én deel wil nemen aan het register.
 1. ‘Hypoglycemia unawareness’  en ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam, nog steeds hypoglykemieën                   OF
 2. Onverwachte hypoglykemieën  ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam                        OF
 3. Insuline afhankelijke diabeten die ondanks maximale inspanningen van verzekerde (frequente bloedcontrole en adequaat lifestyle management) en intensieve begeleiding van het diabetes team niet komen tot verbetering van hun glucoseregulatie, wat blijkt uit een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar.                           OF
 4. Een beroep hebben waarbij sensatieverlies aan vingers door vingerprikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid, zoals musici en die op  advies van hun diabetes team meer dan 6 keer metingen per dag moeten doen.                             OF
 5. Een beroep hebben waarbij relatief zeldzaam optredende hypoglykemieën tot een gevaar voor zichzelf en/of anderen kan leiden of vanwege veiligheidsrisico’s tot arbeidsongeschiktheid (bijv buschauffeur en wettelijke eisen).        OF
  6. Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring (CGM), uitgezonderd kinderen < 18 jaar.

Hoe lang duurt het onderzoek? Moet ik daarna weer alles zelf betalen? 
Het gehele onderzoek zal vanaf mei 2016 2,25 jaar in beslag nemen. Wij betalen het meetapparaat en de helft van de sensoren gedurende 12 maanden. Om gebruik te maken van deze vergoeding moet je wel voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven). Zolang de FSL niet opgenomen is in de basisverzekering komen daarna de kosten weer voor eigen rekening.
 

Ik voldoe aan alle criteria, maar kan de helft van de kosten niet betalen. Waarom vergoedt Zilveren Kruis de helft en niet alle kosten?
Het beschikbare budget is helaas niet voldoende om voor alle verzekerden alle kosten te vergoeden. Ongeveer 4.000 verzekerden van ZK voldoen aan de voorwaarden van het onderzoek en wij willen graag iedereen dezelfde kans geven om deel te nemen. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Mogelijk wordt de FSL met behulp van ons onderzoek op termijn opgenomen in de basisverzekering en kan Zilveren Kruis een volledige vergoeding geven aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

 

Hoe gaat het declareren van de kosten (in het kader van het onderzoek) in zijn werk?

Je kunt bij Abbott via deze site je bestelling plaatsen voor de FreeStyle Libre. Om verzendkosten te besparen kunt u het beste meerdere sensoren tegelijk bestellen tot een maximum van 5 sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FreeStyle Libre reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed. Na elke bestelling kun je jouw declaratie indienen bij het Zilveren Kruis. Dat kan op verschillende manieren.

 

Kan een verzekerde die in 2016 bij een ander label van Achmea verzekerd is ook gebruikmaken van deze vergoeding?
Voor de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avero (met uitzondering van de volmachten) kunnen verzekerden die voldoen aan de voorwaarden ook gebruik maken van de vergoeding. Hiervoor geldt dat zij ook contact op kunnen nemen met hun ziekenhuis.


LET OP! Voor  FBTO, De Friesland en de volmachten van Avero geldt deze vergoeding NIET.   

Waarom kunnen kinderen onder de 18 geen gebruik maken van de vergoeding?

Lees hier meer

Waarom duurt het onderzoek zo lang?

Lees hier meer
Om het Zorginstituut opnieuw een afweging te laten maken is nieuw wetenschappelijk bewijs nodig. Het onderzoek moet een antwoord geven op de vraag wat de langetermijn voordelen zijn van het gebruik van de Freestyle Libre. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de lange termijn is er dus ook onderzoek nodig dat langer duurt.

Wanneer weten we of de FreeStyle Libre voor een grotere groep verzekerden vergoed zal worden?

Lees hier meer
In de tweede helft van 2018 zijn alle resultaten van het onderzoek binnen.  Deze zullen geanalyseerd moeten worden waarna de resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd. Deze resultaten zullen worden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland waarna zij opnieuw een advies zullen uitbrengen. Dat advies zal bepalen in hoeverre alle mensen die behandeld worden met intensieve insulinetherapie en aangewezen zijn op de standaardzorg door middel van vingerprikken, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

 

 

 Wat houdt het standpunt van het Zorginstituut in en wat betekent het voor het lopende onderzoek?

Lees hier meer

Het standpunt is een eerste stap in het duidingsproces voor mogelijke vergoeding van FGM vanuit de basisverzekering. De aanpak in twee fasen is conform gemaakte afspraken binnen de Rondetafel Diabeteszorg. Er is door de Rondetafel voor gekozen om onderscheid te maken tussen FGM als alternatief voor rt-CGM en FGM als alternatief voor de hulpmiddelen voor standaard vingerprikken. In november 20l7 hebben de NIV en de NVK bepaald wat de positie is van FGM als variant van rt-CGM. In een speciale werkgroep binnen de Rondetafel zijn deberoepsgroepen, samen met de patienten nu bezig met de vervolgstap: het bepalen van de indicatiestelling en welk wetenschappelijk bewijs nodig is om de meerwaarde van FGM te kunnen aantonen ten opzichte van de hulpmiddelen voor standaard vingerprikken. De afspraak met partijen binnen de Rondetafel is dat het Zorginstituut, aan de hand van de resultaten die de werkgroep oplevert, overgaat tot duidingvan FGM.

In de vervolgstap van het beleid wordt het onderzoek onder leiding van Henk Bilo genoemd. Het door Zilveren Kruis gefinancierde onderzoek draagt dus bij aan de 'vervolgstap'. Wanneer er duidelijkheid is over de vraag voor welke patiëntengroepen die vingerprikken FGM als verzekerde zorg zou kunnen gaan gelden, kan op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld of FGM voor deze groep(en), voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en dus daarmee ook (kosten)effectief is. 

 

Waarom wordt de FSL in het buitenland dan al wel vergoed?

Lees hier meer
Dat er in andere landen wel al besloten is tot vergoeding,  betekent niet dat de FSL in Nederland ook vergoed kan worden. Het zorgstelsel in Nederland verschilt van het systeem in andere landen waardoor er specifiek voor het Nederlandse stelsel onderzoek gedaan moet worden naar de (kosten)effectiviteit van de FSL.

 

 

 De FSL heeft een TUV keurmerk, is dat niet voldoende?

Lees hier meer
De FSL is een combinatiemeter: hij kan gebruikt worden voor teststrips en voor sensoren. TÜV heeft de meter getest voor gebruik met de ‘klassieke’ glucosemeterstrips, maar  niét voor gebruik met de sensoren. De sensoren meten het glucosegehalte in het weefselvocht van de huid. Deze methode is relatief nieuw en de TUV heeft deze methode nog niet getest.

Uitleg over CE- en TÜV-keurmerk. 

 

 

 

 

Alles over de Freestyle Libre