Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Nog niet gecontracteerde huisarts

Voorbijganger

Mijn huisarts is nog niet gecontracteerd, er zouden nog gesprekken gaande zijn... Op de site lees ik dat huisartsenzorg dan wel volledig vergoed wordt, maar overige kosten slechts gedeeltelijk. Het is mij niet duidelijk, wat er precies onder huisartsenzorg valt en welke kosten ik eventueel zelf voor de kiezen krijg. Jammer dat bij aanvang van het jaar de contractonderhandelingen nog niet afgerond zijn! Wellicht moet/ga ik zelfs van huisarts switchen om onnodige kosten te voorkomen...

 

Ik hoor graag wat wel en niet vergoed wordt en wanneer de contractonderhandelingen afgerond zijn.

 

B.v.d.!

Nog niet gecontracteerde huisarts

17 ANTWOORDEN

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling

Ten eerste heb je gelijk met je opmerking dat de zorgverzekeraar te laat is met de onderhandelingen. Bovendien is voor veel mensen de huisarts het belangrijkste en sinds er zoveel aandacht is voor een check van de eigen zorgverleners op gecontracteerdheid op het moment van polisverlenging, is dit het eerste waar veel mensen naar kijken. 

 

De apotheek is trouwens veel belangrijker om te checken! Als deze niet gecontracteerd is dan kun je voor financiele verrassingen komen te staan! 

 

Echter: 

 

Je moet weten dat het in NL nog nooit is voorgekomen dat een huisarts niet gecontracteerd werd. Nu mogen ze zelfs groepsgewijs onderhandelen, dus jouw huisarts zal niet de enige zijn. 

 

Waar het om gaat is dat de verzekeraar onderhandelt over de extra inkomsten die de huisarts buiten het normale inschrijf/abo tarief en het tarief per consult kan krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

- een toeslag per jaar omdat de huisarts belooft zijn praktijk op bepaalde voorgeschreven wijze te leiden

- de tarieven voor extra verrichtingen en welke verrichtingen. Dit verschilt per huisarts/zorgverzekeraar. De ene huisarts krijgt bijvoorbeeld €50 voor het plaatsen van een spiraaltje, de ander €70. Zo zijn er veel extra medische handelingen waar de huisarts voor wordt betaald. 

 

Als je huisarts uiteindelijk niet gecontracteerd zou worden, dan kun je nog gewoon van de normale zorg gebruik maken, waarvoor het driemaandelijkse inschrijftarief en het consulttatief wordt betaald, maar alle extra verrichtingen zijn niet gecontracteerd. Soms is dat in je voordeel ( bijvoorbeeld als je eigenlijk een spiraaltje niet door een huisarts wil laten plaatsen), soms in je nadeel, namelijk omdat het je dan wel " eigen risico" kost om naar de gynaecoloog te gaan. 

Groet, Feina.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Voorbijganger

Dank voor de uitgebreide reactie.

 

Inmiddels zijn we een tijdje verder en is de onderhandelingsstatus nog steeds hetzelfde. Ik blijf het toch erg onhandig vinden om er zelf op attent te moeten zijn, dat sommige zorg die door de huisarts wordt verricht, mogelijk niet vergoed wordt. Je zou hier toch zekerheid over moeten hebben en anders in ieder geval een duidelijke opsomming moeten hebben welke zorg je zekerheidshalve beter niet door de huisarts kan laten doen.

 

Eigen risico is overigens geen enkel issue voor mij. Dat ben ik standaard al kwijt aan medicatie.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling

Je zou ook de huisarts om inlichtingen kunnen vragen. Die is immers ook partij. 

Groet, Feina.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Community Manager
Community Manager

Hallo @Mirel,

 

Bedankt voor jouw vragen. Ik neem contact op met een interne expert om te achterhalen wat de status is van de onderhandeling en om een antwoord te geven op jouw andere vragen. Ik kom hier zo snel mogelijk op terug. 

 

Groet,

 

Jan 

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling

@Mirel dat sommige zorg die door de huisarts wordt verricht, mogelijk niet vergoed wordt

 

Je hoeft niet bang te zijn dat je een rekening krijgt van de zorgverzekeraar voor zorg die door jouw huisarts is geleverd. Het is eerder zo, dat bepaalde soorten zorg, zoals chirurgische kleine ingrepen, niet meer mogen worden gedaan door de huisarts. Als de huisarts geen contract sluit, zal zorg die in de tussentijd verleend wordt, nog wel door de zorgverzekeraar vergoed moeten worden. 

 

ps ik heb de door ZK gebruikte tekst in de zorgzoeker op de website ook opgezocht. Ik heb gezocht op " huisarts" en Venlo. Dan komt deze tekst: 

 

"Deze zorgverlener is nog niet gecontracteerd. We zijn er wel over in gesprek. U kunt naar deze zorgverlener, maar u betaalt een deel van de zorgkosten zelf als we deze zorgverlener uiteindelijk niet contracteren (uitgezonderd huisartsenzorg)." >>>>>> zoals het hier staat, is volgens mij niet reëel. Dit kan niet waar zijn! 

Zie bijlage! 

Groet, Feina.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Voorbijganger
Dit is idd de tekst, die de aanleiding was voor mijn verontrusting.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Community Manager
Community Manager

Hallo @Feina & @Mirel,

 

Het is inderdaad onduidelijk. Ik heb een inhoudelijk expert daarom gevraagd hier een reactie en uitleg te geven. 

 

Groet,

 

Jan 

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Expert

Hallo Mirel,

 

Dit is zeker verwarrend voor verzekerden. Helaas duurt het dit jaar allemaal nog wat langer dan andere jaren. Dat komt ondat er onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van verrichtingen van huisartsen als ze niet zijn gecontracteerd door een zorgverzekeraar. De rechter heeft de NZa teruggefloten, waardoor deze opnieuw aan de slag moet met haar regels die bepalen wat mag worden vergoed of niet. Om die reden hebben veel huisartsen de overeenkomst nog niet getekend. Rond 1 maart is er naar verwachting landelijk meer duidelijkheid.

 

Zilveren Kruis heeft in haar kernregio's ondertussen wel alle huisartsen gecontracteerd, daar doen zich dus geen problemen voor. Buiten onze kernregio's volgen we de contracten die de grootste verzekeraar in die regio afsluit. In Venlo is dat VGZ. We zien dat andere verzekeraars dit jaar nog lang niet alle contracten rond hebben met huisartsen. Vandaar dat de status op de zorgzoeker nog altijd niet is aangepast.

 

Op landelijk niveau is dit nu ook een aandachtspunt, omdat we afspraken moeten maken hoe we om gaan met declaraties van huisartsen die nu nog niet zijn gecontracteerd. Hier zijn we volop mee bezig.

 

Uiteraard willen we niet dat dit ten koste gaat van onze verzekerde. Die moet weten waar die aan toe is: wordt de zorg volledig vergoed of krijg je een nota mee die je moet indienen bij de verzekeraar. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd 100% vergoed (consult), bijzondere verrichtingen die een huisarts doet is dus even de vraag. 

 

Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd met het landelijke probleem waar alle verzekeraars mee worstelen en snel uit willen komen samen met de huisartsenvereniging. Als Zilveren Kruis voor zichzelf ook heeft bepaald wat haar beleid is, dan zullen we dit ook op onze website plaatsen en delen op de community.

 

Vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek

 

 

 

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling

Erik Koekoek schreef: ...........

 De rechter heeft de NZa teruggefloten, waardoor deze opnieuw aan de slag moet met haar regels die bepalen wat mag worden vergoed of niet. Om die reden hebben veel huisartsen de overeenkomst nog niet getekend. Rond 1 maart is er naar verwachting landelijk meer duidelijkheid.

 


Kunt u een link naar de uitspraak van de rechter toevoegen? Bij googelen kan ik alleen vinden dat de NZA is teruggefloten op haar uitbesteed onderzoek naar foute informatieverschaffing door zorgverzekeraars.

Groet, Feina.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling

Erik koekoek schreef: "  bijzondere verrichtingen die een huisarts doet is dus even de vraag".

 

Dit kan toch niet waar zijn? " even" is twee maanden ( tot 1 maart) en dat is 1/6 deel, 16,66 % van het jaar!

 

Dit is absoluut onacceptabel. Zilveren Kruis moet nù met een uitspraak te komen: wel of niet vergoeding in de tussenliggende tijd. Dat moet duidelijk zijn. Ik hoop dat de NRC en het FD dit meelezen, aangezien dit om grote financiele belangen gaat. 

Als ZK nu geen uitspraak doet, dan is dat in haar eigen voordeel: òf verzekerden moeten het later terugbetalen òf verzekerden durven deze zorg niet bij hun huisarts af te nemen en gaan dientengevolge ook minder naar de huisarts. 

 

 

Groet, Feina.

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Expert

Hallo Feina,

 

Onze belofte naar de verzekerde is dat huisartsenzorg volledig wordt vergoed. Dat is ook wat we bedoelen met de toelichting op onze zorgzoeker.

 

Alle basiszorg wordt -ook bij ontbreken van een contract- direct door ons betaald aan de huisarts. Denk aan een gewoon consult bij de huisarts, een huisbezoek van de huisarts of verloskundige zorg. Andere verrichtingen van de huisarts (bv kleine chirurgische ingrepen) kunnen en mogen wij niet aan de huisarts vergoeden als er geen contract is afgesloten. De huisarts kan hiervoor een nota opstellen voor de verzekerde. Als deze wordt ingediend, dan wordt deze nota volledig vergoed door ons. Zo vullen wij dit dus in en kan je er als verzekerde op vertrouwen dat de zorg van je huisarts volledig wordt vergoed.

 

Je vroeg nog naar een link naar de uitspraak van de rechter: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsle...

 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Bijzondere verrichtingen huisarts worden op basis van restitutie vergoed.

Fanatiekeling

Bedankt Zilveren Kruis!

 

De conclusie is dus dat niet gecontracteerde huisartsen wèl bijzondere verrichtingen kunnen/moeten doen, maar dat de patient dan een rekening krijgt toegestuurd. De patient kan deze rekening ( mits marktconform tarief) voor 100% vergoeding indienen bij de zorgverzekeraar. ( ook natura- en budget-verzekerden). 

 

Deze werkwijze is gebaseerd op een uitspraak van het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven in december 2015, toen de onderhandelingen met de huisartsen gaande waren. 

 

PS klopt mijn conclusie?

Groet, Feina.

Re: Bijzondere verrichtingen huisarts worden op basis van restitutie vergoed.

Fanatiekeling

Graag nog een keer de bevestiging op mijn vraag of mijn conclusie met name over de naturapolis, klopt. 

Groet, Feina.

Re: Bijzondere verrichtingen huisarts worden op basis van restitutie vergoed.

Expert

Hallo Feina,

 

De conclusie dat huisartsenzorg voor 100% wordt vergoed is helemaal correct. Dat is niet het gevolg van de uitspraak van de rechter, maar de visie van Zilveren Kruis dat onze verzekerde altijd in staat moet zijn om naar zijn eigen huisarts te gaan.

 

De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor hoe verzekeraars en huisartsen met elkaar tot contracten komen, of dat deze wellicht niet eens meer nodig zijn voor een deel van de huisartsenzorg.

 

Het is daarom de vraag of huisartsen nu direct een nota meegeven aan hun patient als ze nu nog niet zijn gecontracteerd, of dat ze wachten totdat er duidelijkheid is vanuit de overheid wat de nieuwe spelregels zijn voor de contractering. Deze duidelijkheid wordt rond 1 maart verwacht. Maar als er dus een nota wordt  meegegeven aan de verzekerde, dan wordt deze dus vergoed door Zilveren Kruis.

 

Re: Nog niet gecontracteerde huisarts

Fanatiekeling
Dank!
Groet, Feina.

5 maart 2016:nog steeds niet gecontracteerd

Fanatiekeling

Op 3 maart heeft de NZA besloten welke verrichten door zorgverzekeraars vergoed moeten worden bij ongecontracteerde huisartsen. zie bijlage.

In Venlo zijn nog steeds veel huisartsen ongecontracteerd.

Ik vraag zilverenkruis om een verklaring:  blijven deze huisartsen uit venlo nu ongecontracteerd? Zie bijlage met enige voorbeelden. Wat zijn precies de gevolgen de patienten van deze huisartsen? 

Groet, Feina.

Re: 5 maart 2016:nog steeds niet gecontracteerd

Expert
Hallo Feina, Attent opgemerkt van je dat er nieuwe beleidsregels zijn. Je vraag is of de huisartsen in Venlo nu ook worden gecontracteerd. Die vraag kan ik eerlijk gezegd niet voor je beantwoorden. Dat komt omdat de huisartsen in Venlo worden gecontracteerd door de grootste verzekeraar in die regio, VGZ. Alle verzekeraars hebben afgesproken dat ze elkaar "volgen" in de contracten. De grootste verzekeraar in de regio biedt het contract aan, en als dat is ondertekend door de huisarts, worden de andere verzekeraars automatisch geinformeerd en heeft de huisarts met alle verzekeraars een contract afgesloten. Dit doen we om te voorkomen dat de huisarts van alle verzekeraars een contract krijgt voorgelegd. De administratieve lasten worden hierdoor sterk beperkt. De huisartsen in Venlo krijgen, nu er duidelijkheid is over de beleidsregels, van VGZ opnieuw het aanbod voorgelegd voor een overeenkomst voor 2016. Het is aan hen zelf om te bepalen of ze deze overeenkomst willen ondertekenen. Het kan zijn dat ze met de nieuwe regelgeving zeggen dat een contract niet wenselijk is en dat ze liever ongecontracteerd blijven. Veel van de activiteiten die de ongecontracteerde huisarts doet, krijgt hij ook zonder contract voor betaald. Voor enkele verrichtingen zal dit wel lager zijn dan het tarief met contract, dus het zal in het algemeen dus wel aantrekkelijker zijn om wel een overeenkomst af te sluiten. Ik hoop dat de duidelijkheid over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg er toe leidt dat huisartsen de aangeboden overeenkomst alsnog gaan ondertekenen. Voor de patient heeft wel of geen contract geen gevolgen, het enige gevolg is dat de huisarts een lagere vergoeding krijgt bij bepaalde prestaties zonder overeenkomst. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik het graag.