Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Ben ik vrij in de keuze van mijn huisarts/psychiater

 Bewerkt 
Nieuwkomer

Goedemiddag, ik stel deze vraag namens onze verstandelijk beperkte zoon met ernstige psychiatrische problematiek. Onze zoon woont sinds 3 jaar bij Ipse de Bruggen in een 24 uurs woonvoorziening met 24 uursbegeleiding. Ipse heeft allerlei eigen medische faciliteiten die aan Ipse zijn verbonden zoals de psychiater bij Kristal en een huisarts. Onze zoon wil graag net als vroeger echter begeleiding door een onafhankelijk psychiater en huisarts en wij steunen hem daarin omdat ook wij zijn ouders en mentors gemerkt hebben dat de medische zorg door Ipse in onze ogen niet voldoende is. Onze zoon krijgt een wajong uitkering en zorg in natura. We hopen dat u ons verder kunt helpen. Alvast bedankt voor uw reactie. 

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Ben ik vrij in de keuze van mijn huisarts/psychiater

OPGELOST
1 ANTWOORD

Re: Ben ik vrij in de keuze van mijn huisarts/psychiater

Fanatiekeling
Ik vond op internet deze informatiefolder. Misschien heeft u er iets aan. Er staat o.a. In hoe de financiering van de huisartsenzorg voor gehandicapten geregeld is.  Dit is er (o.a.) van afhankelijk of de patient een eigen zorgverzekering heeft? 
Dit haal ik uit de volgende tekst uit een NVH/AVG folder.

5 De huisartsenzorg wordt uit de AWBZ of de Zorgverzekeringswet gefinancierd. De keuze hiertoe hangt af van de indicatiestelling en de verblijfssituatie van de patiënt. Is er sprake van een AWBZ-indicatieverblijf met AWBZ-behandeling? Heeft de locatie waar de patiënt woont een AWBZ-toelating voor behandeling?
- Financiering AWBZ: voor patiënten met een indicatie voor AWBZ-verblijf en -behandeling en die in een woonvoorziening verblijven met een toelating voor behandeling. De patiënt kan dan niet op naam ingeschreven worden (NONI). Declaratie vindt plaats via het contract met de zorginstelling.
- Financiering Zorgverzekeringswet: in alle andere gevallen wordt de huisartsenzorg uit de Zorgverzekeringswet gefinancierd. De patiënt wordt op naam ingeschreven en heeft de plicht om zich te verzekeren bij een zorgverzekering. De declaratie vindt op de gebruikelijke wijze plaats via de zorgverzekering.
- Waar incidenteel zorg wordt geleverd (bijvoorbeeld op vakanties) kan een huisarts het passantentarief in rekening brengen.
6 Om de medische zorg over te dragen aan een huisarts, zijn er een aantal randvoorwaarden nodig. Deze worden vastgel....