Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Zilveren Kruis gaat met verschillende ziekenhuizen in Nederland afspraken over telemonitoring bij hartpatiënten maken. Dat doen we omdat de pilot met Hartwacht bij Cardiologie Centra Nederland succesvol was!

 

Kende jij de pilot van de Hartwacht al? Zo niet, lees meer informatie in dit blog.

 

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Met Cardiologie Centra Nederland hebben we met telemonitoring honderden Zilveren Kruis-verzekerden kunnen helpen. Nu gaan we komende jaren samen met ziekenhuizen in Nederland duizenden van onze verzekerden de mogelijkheid van telemonitoring aanbieden. Met telemonitoring krijgen verzekerden meer regie over hun eigen zorg en een betere kwaliteit van leven. Daarnaast voorkomen we verergering van klachten en onnodig ziekenhuisbezoek.”

 

Ziekenhuizen krijgen 3-jarige contracten

De ziekenhuizen krijgen van Zilveren Kruis 3 jaar lang een vaste prijs per chronisch hartfalenpatiënt. Door te betalen per patiënt - en niet per behandeling - is er ruimte om te investeren in telemonitoring.

Wat vind jij?

Heb jij al ervaring met telemonitoring? Dan hoor ik graag je verhaal. Heb je nog geen ervaring? Dan ben ik benieuwd of je er gebruik van zou maken als het nodig zou zijn? Ik hoor graag je mening!

 

Voor het hele artikel kijk je op: https://nieuws.zilverenkruis.nl/thuismonitoring-voor-duizenden-hartpatienten-binnen-bereik/.

Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

5 ANTWOORDEN 5
Highlighted

Re: Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Fanatiekeling

Ik heb hier enige kritische vragen over:

- kost deze deze vaste prijs per chronische hartpatient de patient zelf Eigen Risico?

- krijgt het ziekenhuiis ook de vaste prijs voor patienten die niet wensen mee te doen? ( immers niet iedereen is even handig en bovendien geeft het bezoek aan de arts vaak een velig gevoel). 

- komt deze vaste prijs in het overzicht medische kosten in de Mijnomgeving te staan? Moet de patient een handtekening zetten als hij hieraan mee wil doen? 

Deze vragen komen bij mij op, omdat ik een parallel zie met Ketenzorg via de huisarts. ZK heeft op dit forum gezegd dat patienten geincludeerd kunnn worden, die daar niets vanaf weten. De kosten worden echter wel zichtbaar, ook als de patient geen gebruik heeft gemaakt van deze Ketenzorg. Ik vind dat hierbij de vrije keuze voor de soort zorg en voor  een bepaalde arts in het geding zijn. De EigenRegie van de patient wordt hiermee aan de kant gzet.

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor jouw vragen @Feina. Ik ga het voor je navragen bij mijn collega's. Volgende week ben ik zelf 4 dagen op de 50Plus beurs dus mogelijk duurt het iets langer voor ik kan reageren.

Highlighted

Re: Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Community Manager

Ik heb wat antwoorden voor je Feina. Hopelijk zorgt dit voor de nodige opheldering. 

Kost deze vaste prijs per chronische hartpatiënt de patiënt zelf Eigen Risico?
Een patiënt komt nog steeds bij dezelfde cardioloog als voorheen en krijgt nog steeds dezelfde declaraties. Alleen in de uiteindelijke afrekening tussen Zilveren Kruis en het ziekenhuis wordt gekeken naar het gemiddelde bedrag per patiënt. Daar vindt achteraf dan een verrekening plaats, mocht er gemiddeld meer of minder gedeclareerd zijn dan het vaste bedrag wat we hebben afgesproken. Daar merkt de patiënt zelf echter niks van, dat kost dus niet zijn eigen risico.

Voorbeeldje: in 2018 had een patiënt 5 dagbehandelingen en 2 polikliniekbezoeken. Dit leidde tot 2 declaraties, 1x €1803,- en 1x €200,-. Als een patiënt geen andere zorgkosten heeft gehad, kost dit hem dus zijn eigen risico van €385,-.
Als deze patiënt dezelfde kosten gemaakt zou hebben in 2019, kost hem dat ook zijn eigen risico van €385,-. Ook als wij bijvoorbeeld een gemiddeld bedrag van €1000,- per patiënt hebben afgesproken.
Als een patiënt alleen het product van 200,- nodig heeft, is dat ook het bedrag wat voor het eigen risico van de patiënt komt. De afrekening gaat uiteindelijk over het gemiddelde bedrag per patiënt dus dat middelt uit tussen alle patiënten.

Krijgt het ziekenhuis ook de vaste prijs voor patiënten die niet wensen mee te doen?
Het ziekenhuis krijgt de vaste prijs per patiënt voor alle patiënten met hartfalen, dus ook degenen die niet meedoen met de telemonitoring.

Hoe wordt bepaald welke patiënt meedoet met telemonitoring?
De arts zelf beslist of een patiënt begeleid wordt via telemonitoring. We verwijzen in ons inkoopdocument ook naar de samenwerkingsafspraken van de NVVC, waar o.a. het volgende staat:
Het is van belang dat de patiënt de keuze heeft om al dan niet gebruik te maken van de telebegeleidingsfaciliteiten, omdat er een belangrijke eindverantwoordelijkheid bij de patiënt ligt.
De afrekening staat dus los van of een patiënt meedoet met de telemonitoring of niet, de bundelbekostiging is slechts een manier om telemonitoring te kunnen bekostigen.

Komt deze vaste prijs in het overzicht medische kosten in de Mijn Omgeving te staan?
De vaste prijs komt dus niet in het overzicht van de medische kosten te staan - hier blijven de daadwerkelijk gemaakte kosten staan (dus in het voorbeeldje hierboven de €2003,-)

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Fanatiekeling

@Eva S

 

Als de zorg goedkoper wordt dan wil ik als patient ook minder betalen. Jullie laten nu ook de patient die voorheen maar €200 per jaar kostte , meebetalen met de gemiddelde kosten van de anderen? En hoe weet je dat een patient die vorig jaar €2003 kostte, nu dezelfde zorg ( of meer eigenlijk, omdat de zorg goedkoper is!) krijgt? De kosten van het vorige jaar hoeven geen indicatie te zijn voor de kosten van het volgende jaar.

Ik weet zeker dat het ziekenhuis dit puur als verdienmodel inzet. Dus zo min mogelijk  inspanning per patient. Ik vind dat per patient de kosten berekend moeten worden. Niet het gemiddelde en niet hetzelfde bedrag als vorig jaar. 

Ik zou dus weigeren. Ik geef er ook de voorkeur aan dat een arts mij in levende lijve ziet. Anders kan ik mij voortaan zelf  wel "telemonitoren", met een appje bijvoorbeeld. Daar gun ik het ziekenhuis geen voordeel van. Ik vind het schandelijk dat ze betaald krijgen voor patienten die niet meedoen. Wat nu als er geen enkele patient wil meedoen? Krijgen ze dan toch het hele bedrag? Dat is niet reëel

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Thuismonitoring voor duizenden hartpatiënten binnen bereik. Zou jij dat ook willen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb even navraag gedaan, @Feina.

 

Het doel van het beleid is om zorg veilig naar huis te verplaatsen voor patienten die dat kunnen en willen. Dit betekent qua financiering iets voor ziekenhuizen én voor patienten iets voor de zorg die ze krijgen.


Ziekenhuis: belonen we als ze ons hierbij helpen. Ziekenhuizen moeten hiervoor ook investeren. Daarom garanderen we het ziekenhuis een bepaalde bedrag per patient.


Patienten: Voor de patient betekent dit zorg thuis als die dat kan en wilt. De kosten van de zorg zijn afhankelijk van de zorg de zij ontvangt. Als de zorg dus 200 euro kost, dan zal de patient nooit meer dan 200 euro betalen. Het ziekenhuis declareert precies de zorg die geleverd is. Dit zijn rekeningen die de patient ontvangt (en wij vergoeden).