Thuis je hartconditie kunnen meten: vloek of zegen?

Moderator

Telemonitoring is de term voor het zelf meten van je gezondheid, bijvoorbeeld bij een ernstige hartaandoening. Door deze meetapparatuur bij je te hebben, hoef je minder vaak naar het ziekenhuis. Je kunt zelf je meetgegevens inzien. En er kan altijd een arts op afstand met je meekijken. Dit geeft veel hartpatiënten een veilig gevoel.

 

Maar niet iedereen vindt telemonitoring prettig. Het zelf doen van testjes herinnert je misschien vaker aan ‘ziek zijn’. Dit kan als vervelend worden ervaren. Het is dus een persoonlijke keuze of telemonitoring iets voor jou is.

 

Zilveren Kruis vergoedt telemonitoring bij chronisch hartfalen. We zien dat sommige ziekenhuizen telemonitoring aanbieden en dat andere ziekenhuizen dit nog niet doen. Hierdoor hebben niet alle hartpatiënten de keuze om zelf te meten. We vragen ons af hoe jullie daarover denken.

 

Wat zijn volgens jou de voordelen en nadelen van telemonitoring? En hoe vind jij dat ziekenhuizen zich hierin moeten opstellen? En als een ziekenhuis niet mee wil werken met telemonitoring, vind je dan dat Zilveren Kruis hiermee rekening moeten houden bij het maken van contractafspraken met dat ziekenhuis?

 

We nemen jouw ervaringen en wensen mee naar onze gesprekken met de ziekenhuizen. Dus vertel ons wat jij belangrijk vindt!

Thuis je hartconditie kunnen meten: vloek of zegen?