Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Bekend gezicht

Het duurt vaak maaaaaaanden voordat een bezoek aan bv specialist verrekend wordt met je eigen risico.
en ik vraag me af wat er gebeurd als daarbij het jaar overschreden wordt.
Stel ik heb het eigen risico van dit jaar al volledig verbruikt
Maar een rekening van een specialist komt zo laat dat het pas volgend jaar verwerkt wordt.
Wordt dat dan in het nieuwe jaar van het nieuwe eigen risico afgetrokken?

Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

OPGELOST
15 ANTWOORDEN

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Fanatiekeling

Ook al komt een rekening in het volgende kalenderjaar pas binnen, dan wordt het altijd verrekend met het eigen risico van het jaar waarin de behandeling was of gestart was. 
Verzekerden willen altijd graag weten hoever hun eigen risico gevorderd is, omdat de zorg ' gratis' wordt, zodra het eigen risico verbruikt is. Als de rekening via de zorgverzekeraar lang op zich laat wachten, staat het de verzekerde natuurlijk wel vrij om te informeren bij de zorgverzekeraar en/of het ziekenhuis of de rekening al bekend is. 

Update 17-11-2015:

Hier vinden jullie een uitleg Eigen Risico: zk.nl/eigenrisico

en

Hier een uitleg over de zorgnota: www.dezorgnota.nl

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Webcare
Hoi Mara,
Leuk je terug te zien op het forum! Elze30, je bent weer helemaal compleet met je uitleg van het eigen risico.

Mara, ik verplaats je vraag naar het forum betalingen en declaraties, jouw vraag lees je daar terug.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Bekend gezicht
Niet alleen vanwege het gratis worden Elze maar ook om te weten waar ze aan toe zijn financieel.
Juist dat je nooit weet wanneer en hoeveel je moet betalen maakt mensen onzeker.
350 euro is een hoop geld voor mensen met een kleine beurs.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Klopt Mara dat is ook zo. Het is lastig om snelle afhandeling te verzorgen aangezien een zorgproduct minimaal 3 maanden loopt. Daarnaast declareert het ziekenhuis niet direct. Het enige wat een verzekerde kan doen is informeren en alvast kijken wat (en of er iets) er apart gezet kan worden om het eigen risico van dat jaar te kunnen voldoen.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Bekend gezicht
Een buffer houden is altijd verstandig, maar het is toch altijd een feestje als je er wat van over houdt.
Ik vond het oude systeem waarbij je aan het eind van het jaar terug kreeg wat je niet verbruikt had een stuk helderder.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Fanatiekeling
Natuurlijk is ?350 veel. Het zou eigenlijk zo moeten zijn, dat je van elke behandeling direct te horen krijgt ( zelfs liefst van te voren) hoeveel het kost.  Dan kun je ook afwegingen maken bij je zorgverbruik. 
Het is trouwens belangrijk om te weten hoe de rekening tot stand komt. Drie maanden na het eerste consult wordt de dbc afgesloten, waardoor de rekening op dat moment bekend is. Maar daarna gaat automatisch een vervolgtraject van 1 jaar in. Dit vervolgtraject van 1 jaar wordt "leeg"( dus zonder kosten) afgesloten als er geen consulten meer zijn geweest. Maar anders wordt het 1 jaar na de eerste drie maanden gedeclareerd. Van dit vervolgtraject ben ik niet helemaal zeker in geval van een poliklinisch consult. Het gaat in ieder geval zo na een ziekenhuisopname. ( de dbc wordt daarbij reeds 42 dagen na de laatste opnamedag gesloten). Voor de begindatum van het vervolgtraject wordt niet de oorspronkelijke datum genomen, maar de startdatum van het vervolgtraject. Hierdoor kan het je toch twee keer eigen risico kosten ( als het vervolgtraject in een ander jaar start dan de eerste dbc). Ik vind dat de zorgverzekeraar hier veel meer transparantie in moet geven. Nu staat er in de polisvoorwaarden nog de oude formulering, nl. dat een dbc( rekening) wordt toegerekend naar de datum waarop de behandeling is gestartt. Maar dit klopt niet meer voor 100%. 
In ieder geval na drie maanden is de dbc bekend, en kan je die bij het ziekenhuis opvragen. Ook kun je vragen of er een vervolgtraject openstaat, welke startdatum deze heeft , en welke code deze heeft. Want stel je hebt een consult gehad op 10 november. Dan wordt deze afgesloten op 10 februari. Dan wordt er een vervolgtraject geopend ( administratief). Stel je hebt een controle consult afgesproken op 20 januari 2015. Dan wordt toch je eigen risico van 2014 belast, omdat het vervolgtraject in 2014 geopend is. 
Begrijp je het een beetje? 

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Het is ook lastig uit te leggen omdat de DOT totaal niet makkelijk uit te leggen is. Want is er binnen 90 dagen na consult ook behandeling bijvoorbeeld dan sluit de DOT niet na 90 dagen. Het is gewoon heel lastig om daar goed rekening mee te houden.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Bekend gezicht
ik heb geen idee wat DBC of DOT is
weet alleen dat ik in mei en juni 2x 5 min bij een arts  ben geweest en 10 min gehoortest heb gehad en daar nog steeds niets van gezien heb.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Fanatiekeling
Googel maar eens op dbc en dot. Dbc betekent: " diagnose behandel combinatie". Aan jouw zorgvraag wordt sinds 2004 een (dbc)code gekoppeld. De prijzen zijn heel hoog geworden omdat je naast de kosten van de specialist ook kosten aan het ziekenhuis betaalt. ( ook als het ziekenhuis niets voor je gedaan heeft). Het principe van een dbc is dat patienten met dezelfde diagnose/problematiek allemaal dezelfde code aangrekend krijgen. Maar bij de ene patient moet daarvoor veel gedaan worden, en bij de andere weinig. Dus ook als je maar 5 minuten bent binnen geweest kan het duur uitpakken, zeker door de gehoortest. Dan zit je direct in een "hogere" diagnose en dus duurder. Het ziekenhuis heeft zelfs mensen in dienst die de hoogst mogelijk toegestane ( want er zijn wel regels! ) dbc's zoekt. 
Bel gewoon het ziekenhuis op om te vragen of er al een dbc bekend is en of er al een tweede geopend is. Er is in dit geval weinig kans dat jouw eigen risico twee keer belast wordt. NB er waren 40.000 dbc's, dat aantal wordt teruggebracht door samenvoegingen. De nieuwe dbc's heten dots, dit zijn. " dbc's op weg naar transparantie".  ( hoe gek kun je het verzinnen! Maar dat is dus landelijk).

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Fanatiekeling
Het is ook lastig uit te leggen omdat de DOT totaal niet makkelijk uit te leggen is. Want is er binnen 90 dagen na consult ook behandeling bijvoorbeeld dan sluit de DOT niet na 90 dagen. Het is gewoon heel lastig om daar goed rekening mee te houden.

Het is niet gemakkelijk, maar moet wel geprobeerd worden. Het mag niet zo zijn dat een patient geconfronteerd wordt met twee keer eigen risico voor dezelfde zorgvraag, zonder dat de zorgverzekeraar op die mogelijkheid gewezen heeft. In de polisvoorwaarden op p. 6 staat deze tekst. 
Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) zorgproduct
Vanaf 1 januari 2012 worden nieuwe zorgprestaties voor medisch specialistische zorg uitgedrukt in DBC-Zorgproducten. Dit traject heet DOT (Dbc?s Op weg naar Transparantie). Een DBC-Zorgproduct is een declarabele prestatie op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg binnen de medisch specialistische zorg die de resultante is van het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling. Het DBC-traject begint op het moment dat u zich meldt met uw zorgvraag en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling, dan wel na 365 dagen.

Als je dit leest in combinatie met de rest van de polisvoorwaarden, dan concludeer je toch dat alle zorg, die behoort bij 1 zorgvraag, samenkomt in 1 dbc? De mogelijkheid van splitsing in twee declarabele stukken wordt hier niet vermeld. Maar juist die splitsing kan tot gevolg hebben dat het eigen risico van twee opvolgende jaren voor dezelfde klacht belast wordt. Dat is dus voordelig voor de zorgverzekeraar! Maar de patient behoort dit ook te weten.

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Bekend gezicht
waarom zou ik moeten vragen of er een tweede geopend is?
ik hoef er immers niet meer terug te komen

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Fanatiekeling
Dat  heeft verder geen reden, maar als ze toch voor je aan het zoeken zijn, kun je beter meteen alles vragen. Dan heb je het complete plaatje. Vraag vooral naar de zowel de dbcnummers als de " declaratiecodes" . 

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelaren

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik ben aan de hand van dit topic gaan zoeken en heb een vrij duidelijke uitleg gevonden. Uiteraard probeer ik er ook voor te zorgen de info in de polisvoorwaarden boekjes van 2014 te krijgen, echter deze zijn al gedrukt dus er moet worden gekeken of we nog op een andere manier duidelijkheid kunnen verschaffen.

Wanneer wordt een Zorgproduct geopend en gesloten?
Op het moment dat een patiënt zich bij de medisch specialist met een nieuwe zorgvraag meldt, wordt een zorgtraject geopend. Het zorgtraject is de periode dat een verzekerde voor het eerst bij de specialist komt tot en met de laatste keer. Dit kan dus soms jaren duren. Een zorgtraject is opgeknipt in subtrajecten. Na afloop van een subtraject mag de specialist declareren. Een declarabel subtraject noemen we een zorgproduct. Bij de streepjes staat wanneer het zorgproduct mag worden gedeclareerd.


- De 42e dag na ontslag bij ziekenhuisopname (klinisch traject)
- De 42e dag na de datum van een operatieve ingreep bij dagopname of behandeling op de polikliniek (niet-klinisch traject)
- De 90e dag na opening van het eerste subtraject (1e consult) binnen een zorgtraject bij dagopname of behandeling op de polikliniek (niet-klinisch traject)
- of op de 365e dag (bij eventuele overige subtrajecten van het zorgtraject).

Update 17-11-2015:

Handige site met uitleg hoe een zorgnota werkt: http://www.dezorgnota.nl/

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelar

Nieuwkomer
Ja dus zie ik net en volkomen onredelijk vind ik ook trouwens een rekening van januari 2015 verrekend in februari 2016 en afgeschreven in maart 2016 van weer "verse" eigen risico

Re: Hoe is de verrekening van het eigen risico versus laat inleveren van declaraties door behandelar

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hoi Anita, 

 

Een vervelende verrassing zo vlak voor het weekeinde. Wat je zegt klopt niet helemaal omdat wij alleen eigen risico rekenen over de behandeldatum. In jouw voorbeeld gaat het om een rekening uit 2015 en daarvoor rekenen wij alleen eigen risico uit 2015. Niet uit 2016 en dus niet van het 'verse' eigen risico.

 

Dat zou ook niet eerlijk zijn!

 

Anton

Vind je een bericht leuk en wil je graag je waardering geven? Dit kan door op de Like button te klikken onderaan het bericht.