Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Wat is de gebruikstermijn van een insulinepen?

Starter

Ik spuit 5x p/d insuline...
Nu is mijn insulinepen stuk en kan alleen op eigen kosten zo'n 90 euro een nieuwe krijgen,omdat deze pen maar eens per 3 jaar vergoed wordt.
Nu geloof ik best als je m maar 1 a 2 x p/d gebruikt dat hij niet zo snel zal slijten,maar met 5x p/d slijt ie veel sneller.
Dus ik vind dat de zorgverzekeraar hier naar moet kijken.
Optie om te stoppen is er n.l. niet,zou anders m'n dood betekenen.
O ja...ik rook/drink niet en doe aan sport dus alles om een gezond leven te kunnen hebben.
Doordat ik al niet tegen andere merkloze medicijnen kan,heb ik al voor bijna 1000 euro aan eigen kosten p/j..dit is buiten mijn eigen bijdrage om.
Dus water staat me nu aan m'n lippen,blijft weinig over om nog een leuk leven te kunnen leiden zo....Smiley Verdrietig

Wat is de gebruikstermijn van een insulinepen?

OPGELOST
20 ANTWOORDEN

Re: Insulinepen

Nieuwkomer
Ik spuit ook maar ik heb een flexpen en deze wordt volledig vergoed,
de eerste 360 Euro eigenbijdrage zit daar bij in. Wat je kunt doen is het van de belasting
aftrekken. En eens goed uitzoeken of de verzekeraar dat moet vergoeden of dat het bij een
andere wel vergoed wordt. Of door je artsen een speciale code laten door geven dat je alleen
dat type kan hebben.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
" Nu is mijn insulinepen stuk en ......... omdat deze pen maar eens per 3 jaar vergoed wordt."
Ik denk dat dit niet klopt. Zie artikel 4.13 p. 31 van het Achmea reglement hulpmiddelen 2014 : een gebruiksduur wordt niet genoemd. Bij zorgverzekeraar de Friesland zag ik " maximaal 2 pennen per drie jaar".
Link: https://www.fbto.nl/documenten/Achmea%20Reglement%20hulpmiddelen.pdf

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Ik voeg een afbeelding van de betreffende pagina toe.

Re: Insulinepen

Medewerker
Hallo Jenny,

Wat vervelend dat je insulinepen stuk is. We vergoeden één insulinepen en één reservepen per 3 jaar per insulinesoort. Ik wil je adviseren om contact op te nemen met de leverancier van dit hulpmiddel. Die geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor vervanging.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Geacht Zilveren Kruis,

Ik had moeite gedaan om de polisvoorwaarden te bekijken. U stelt dat u maar een pen en en reservepen per drie jaar vergoedt. Dan wil ik wel graag weten waar dat te vinden is in de polisvoorwaarden. ( graag link en kopie tekst).

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Kan ZK aangeven waar dit staat in de polisvoorwaarden? Op de plek waarnaar verwezen wordt zie ik alleen iets over bloedglucosemeters staan. Bovendien moet dit ook in de papieren polisvoorwaarden of het hulpmiddelenreglement staan.

( sommige) andere zorgverzekeraars vergoeden eens per twee jaar:

##### vergoedt één keer in de twee jaar één insulinepen.
Schaft u voor de eerste keer een insulinepen aan, dan krijgt u ook één reservepen vergoed.
Gebruikt u verschillende soorten insuline? Dan krijgt u vergoed:

###### vergoedt één keer in de twee jaar één insulinepen voor iedere soort insuline. Als u twee soorten insuline gebruikt, krijgt u dus twee pennen.
Schaft u voor de eerste keer pennen aan, dan krijgt u ook voor iedere soort insuline één reservepen vergoed. Als u twee soorten insuline gebruikt, krijgt u dus twee reservepennen.

Re: Insulinepen

Community Manager
Hoi Elze,

dit staat niet expliciet in de polisvoorwaarden of het reglement hulpmiddelen. Het is wel opgenomen in de contracten met de leveranciers.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Maar als iets niet in de voorwaarden is opgenomen, dan kan dit toch niet worden toegepast? Dan moet de regel namelijk zijn: " beoordeling door de leverancier", zoals bij de meeste hulpmiddelen staat.
Met andere woorden: ik denk dat deze " regel" niet mag worden toegepast.
Dus ik wil topicstarter aansporen om hiertegen in beroep te gaan.

Re: Insulinepen

Community Manager
Hoi Elze, de beoordeling ligt ook bij de leverancier. In een ander topic verwijs je naar het regelement Hulpmiddelen. Hierin staat het nu niet duidelijk beschreven. Op bladzijde 31, artikel 4.13 staat de informatie met betrekking tot diabetes hulpmiddelen beschreven. De gebruikstermijn voor een bloedglucosemeter staat wel specifiek genoemd maar die voor de injectiepen niet. Ik ga hier naar laten kijken.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Komt hier nog een antwoord op ? 24 dagen geleden en nog geen antwoord.

Re: Insulinepen

Community Manager
Hoi Elze, jazeker. Er komt antwoord op. Ik ben alleen nog in afwachting van een collega.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Ik houd het onderwerp nog even actief.

Re: Insulinepen

Community Manager
Bedankt Elze. Ik heb een gedeeltelijk antwoord, maar nog niet volledig, dus ik wacht zelf ook nog even af. Er wordt gekeken naar de gebruiksduur. In het artikel 4.13 in het 'reglement hulpmiddelen' wordt de gebruiksduur van de insulinepen niet met naam en toenaam genoemd, maar dit valt wel onder 'Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel'. De gebruikstermijn is dus ook 3 jaar. Bij het uitbrengen van volgende versie van het reglement zal er gekeken worden naar het specifiek benoemen van de gebruikstermijn van de insulinepen.

Wij vinden de gebruikstermijn op dit moment ook aan de lange kant, en er wordt dus nu gekeken naar het aanpassen van die termijn. En ik zou het liefst melden dat het wordt aangepast, en per wanneer dat gebeurt, maar dat is dus nog even afwachten.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
Ik roep even in de herinnering dat andere zorgverzekeraars een kortere termijn hanteren.

Deze patiënten hebben het al zwaar: je zult toch heel je leven een paar keer per dag zelf moeten injecteren! Dan moeten de materialen wel goed zijn. 3-Jarig gebruik is te lang. Er kan ook een ongelukje mee gebeuren. Als een verzekerde de pen zelf langer dan 3 jaar wil gebruiken dan is dat OK. Maar deze regels zijn te strict. Smiley Knipoog

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
0b46e31c-82f3-4c06-990f-2f05e6ac6746.jpg
@Raoul: In het artikel 4.13 in het 'reglement hulpmiddelen' wordt de gebruiksduur van de insulinepen niet met naam en toenaam genoemd, maar dit valt wel onder 'Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. De gebruikstermijn is dus ook 3 jaar.

Ik lees een gebruikstermijn van drie jaar niet terug uit bovenstaande voorwaarde. Alleen bij de bloedglucosemeter staat dat deze een keer per drie jaar wordt vergoed. Smiley Knipoog

Graag reactie.

Re: Insulinepen

Community Manager
Hoi Elze, dat klopt. De termijn is lang, en daar wordt naar gekeken. En in het artikel staat alleen de gebruikstermijn van de bloedglucosemeter benoemd. Het artikel heet echer 'Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel' en de gebruikstermijn van de insulinepen is dus dezelfde als van de bloedglucosemeter. Dat wordt in het uitbrengen van het nieuwe regelement sowieso aangepast.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
de gebruikstermijn van de insulinepen is dus dezelfde als van de bloedglucosemeter

Dit staat er niet. Als Zilveren Kruis de gebruikstermijn van een insulinepen had willen bepalen in de voorwaarden, dan had deze apart vermeld moeten worden. Er is geen enkel verband tussen een insulinepen en een bloedglucosemeter. Het woordje 'dus' staat hier ten onrechte.
Dus is deze regel niet geldig.

Re: Insulinepen

Community Manager
Hi Elze,

Dat de gebruikstermijn niet echt duidelijk in het overzicht staat zijn mijn collega's met jou eens. Ze hebben aangegeven dat dit aangepast zal gaan worden in het reglement. De aanpassing in de gebruikstermijn zelf zal nog niet gebeuren. Op dit moment staat dit nog steeds vast op 3 jaar. Hoe dit er in de toekomst uit gaat zien durf ik helaas niet te zeggen.

Re: Insulinepen

Fanatiekeling
@Michelle:" De aanpassing in de gebruikstermijn zelf zal nog niet gebeuren. Op dit moment staat dit nog steeds vast op 3 jaar. "
De gebruikstermijn van een insulinepen is niet in de voorwaarden vastgelegd. Hoe komt Achmea erbij, dat die 3 jaar zou zijn?