Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Wanneer mag je je insuline pomp vervangen?

Nieuwkomer

moet ik er 4 jaar of 5 jaar meen doen ?

Wanneer mag je je insuline pomp vervangen?

6 ANTWOORDEN 6
Highlighted

Re: Wanneer mag je je insulinepomp vervangen?

Fanatiekeling

Dit zou in het Hulpmiddelenreglement van Achmea moeten staan. https://www.zilverenkruis.nl/VergoedingenDownloads/Reglement-Hulpmiddelen-2017.pdf

Echter op p. 33 onder 4.13 wordt de insulinepomp wel genoemd, maar er staat geen gebruikstermijn bij. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Wanneer mag je je insulinepomp vervangen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @OscardeJong,

 

welkom bij de community! Fijn dat je de themapagina over diabetes hebt gevonden. En dat je je vraag hier stelt. Bij de themapagina over diabetes vind je vragen, ideeën en tips over leven met diabetes. Ook ontmoet je hier andere mensen met diabetes. Heb je ideeën voor betere diabeteszorg? Dan kun je deze hier delen. Dus heb je tips, vragen of ideeën, laat het weten!

 

Feina schrijft al dat in het hulpmiddelenreglement niet staat wanneer je de insulinepomp mag vervangen. In de online vergoeding diabeteshulpmiddelen lees ik dat je voor vervanging (of reparatie) contact op kunt nemen met de leverancier van de insulinepomp. Heb je dat al gedaan? De leverancier weet namelijk precies wanneer een hulpmiddel vervangen mag worden. En kan ook gelijk de vervanging regelen als dat nodig is.

 

 

 

 

Highlighted

Re: Wanneer mag je je insuline pomp vervangen?

Fanatiekeling

Beste Zilveren Kruis,

 

ik vind het niet eerlijk, dat er een gebruiksduur bekend is, maar dat de verzekerde hiervan niets weet via de polisvoorwaarden. Hierdoor kan de verzekerde geen vergelijking maken met de voorwaarden van andere zorgverzekeraars. 

Conclusie:  Ik vermoed dat als de verzekerde de door de leverancier voorgestelde gebruiksduur betwist, hij altijd gelijk zal krijgen, aangezien ZK in de polisvoorwaarden geen beperking heeft vastgelegd.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Wanneer mag je je insulinepomp vervangen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hi @Feina,

 

ik heb navraag gedaan bij onze Zorginkopers. De gebruikstermijn van de insulinepomp is 4 jaar.

 

Verder kreeg ik nog deze informatie

Het is zo dat we met alle gecontracteerde leveranciers contractafspraken maken. In het contract staat vermeld wat binnen de vergoeding valt. Hiermee is geborgd dat er een adequaat hulpmiddel ter beschikking is van de verzekerde. Als er reden is voor eerdere vervanging dan 4 jaar dan vraagt de leverancier dit via een machtiging bij ons aan. Als er een verschil van inzicht is tussen onze verzekerde en de leverancier over de noodzaak van een vervanging, dan is er een klachtenprocedure. 

 

Ik heb nog  aanvullende vragen gesteld bij onze zorginkopers

Bijvoorbeeld hoe je kunt weten welke afspraken er zijn zoals de gebruikstermijnen. En of het mogelijk is om hier ook transparanter in te zijn. Bijvoorbeeld met een toevoeging in het hulpmiddelenreglement. Ik kom hier nog op terug.

Highlighted

Re: Wanneer mag je je insuline pomp vervangen?

Fanatiekeling

Zo wordt het wel duidelijker. Ik voeg een voorbeeld toe van een andere zorgverzekeraar : hier staat wel de 4 jaar vermeld. Hoopt ZK dat de gebruikers zuiniger doen als zij niet weten wat de gebruiksduur is?

 

Ik vind het vooral vervelend dat de verzekerde afhankelijk en onwetend wordt gehouden.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Wanneer mag je je insulinepomp vervangen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo Feina,

 

Ik heb nog even navraag gedaan bij onze specialisten contractering hulpmiddelen. De insulinepompen zijn in bruikleen. We hebben met al onze leveranciers dezelfde afspraken gemaakt over de periode. De gebruikstermijn is verder geen geheim hoor. Daarom heb ik een verzoek ingediend of we op de website ook de gebruiksduur van 4 jaar bij de insulinepomp kunnen vermelden.