Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Voorbijganger

Mijn apotheker houdt vol dat ik een machtiging van Zilveren Kruis nodig heb als ik eenmalig medicatie voor een half jaar ineens wil hebben i.p.v. voor de gebruikelijke 3 maanden. De klantenservice van ZK zegt dat er geen machtiging (meer?) nodig is en dat een recept voor een half jaar van de huisarts volstaat.

Wie heeft gelijk?

machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

16 ANTWOORDEN

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

Als u de naam van het medicijn vermeldt, is dat gemakkelijker. Er zijn regels per soort medicijn. 

 

Ik ben ook in de veronderstelling dat altijd geldt max. 3 maanden, tenzij voor de anticonceptiepil, die voor 12 maanden meegenomen kan worden. Ook zijn er uitzonderingen voor als iemand met vakantie gaat ( dacht ik). 

 

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

Ik heb de voorwaarden over de afleverhoeveelheid nagekeken en gekopieerd. En wat is de conclusie nu? 

 

Ik denk dat de apotheek gelijk heeft. Want het gaat bij u niet om een vakantie-levering en de levering is bovendien voor 6 maanden en niet voor " minder dan 6 maanden".

 

Vraag voor zilveren Kruis: ik begrijp de zin " op het recept moet staan dat het om een vakantielevering gaat " niet.

 Kan dit fout zijn? Moet het misschien 'factuur' ipv 'recept' zijn? 

 

 

Artikel 9 Maximale vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden

 

9.1 Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van: • 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft; • 3 maanden, indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van slaapmiddelen of angstremmende middelen. • 1 jaar, indien het orale anticonceptiva betreft; • 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,- bedragen; • 1 maand in overige gevallen. Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Als er afgeweken moet worden van de maximale vergoedingsperiode neemt u dan contact op met uw apotheek. Deze kan dan met ons overleg plegen.

 

9.2 Afleveringen tijdens langdurig verblijf in het buitenland (vakantieregeling) Bij leveringen korter dan 6 maanden waarbij de kosten van het geneesmiddel minder dan € 1000,- per maand bedragen en waarbij het niet gaat om een baxteraflevering, kan de apotheek het middel meegeven en bij ons declareren. Op het recept moet staan dat het gaat om een vakantielevering.

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

Ik heb even navraag gedaan. 

Verzekerden kunnen eenmalig meer (voor maximaal 6 maanden) medicijnen meekrijgen (uitzondering: psychofarmaca) wanneer ze naar het buitenland gaan.
De voorwaarden zijn

  1. Er is een recept van de arts met een vermelding van de hoeveelheid geneesmiddelen voor de aangevraagde periode (die dus langer is dan 3 maanden).
  2. De apotheker heeft inzicht in de hoeveelheid medicatie die verzekerde nog in bezit heeft.
  3. In totaal heeft verzekerde voor maximaal 6 maanden aan chronische medicatie in zijn bezit.

    Gaat iemand langer dan zes maanden op reis dan kan de apotheek de middelen (laten) versturen. De verzendkosten zijn voor rekening van de verzekerde.

@kris10 kan je aangeven met welk doel je medicatie voor een half jaar wil hebben in plaats van 3 maanden?

 

@Feina, het gaat om het recept, niet de factuur. Als het op het recept staat weet de apotheker dat hij mag afwijken van de standaard regel van maximaal 3 maanden. 

Apothekers versturen ons geen fysieke facturen. Dat gaat allemaal electronisch.

 

 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

 

@Feina, het gaat om het recept, niet de factuur. Als het op het recept staat weet de apotheker dat hij mag afwijken van de standaard regel van maximaal 3 maanden. 

 

 

 


Als het om het recept gaat, is de patient gedwongen om kosten te maken en tijd vrij te maken voor doktersbezoek. 

Is dat de bedoeling? Het gaat om patienten die chronisch een medicijn gebruiken. Dit chronische gebruik kan de apotheek toch zelf checken? 

 

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

@Feina wanneer het om chronische medicatie gaat, kan de huisarts een herhalingsrecept meegeven, bv. voor de periode van 1 jaar. Dan hoeft iemand niet elke keer opnieuw naar de huisarts te gaan. De apotheek levert dan gewoon per keer voor 3 maanden af. De apotheek mag op grond van de afspraken die in ons contract staan niet voor een langere periode afleveren, ook niet als de arts zegt dat het voor langer moet, enkele uitzonderingen daargelaten. Het staat als volgt in het contract:

 

Artikel 5 Vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden

Zilveren Kruis stelt een maximum aan de hoeveelheid geneesmiddelen die per keer op een voorschrift afgeleverd kunnen worden. Per keer kan maximaal de volgende hoeveelheid afgeleverd worden:

○ vijftien dagen, indien het voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;

○ drie maanden bij geneesmiddelen voor chronisch gebruik, inclusief insuline, en m.u.v. hypnotica en anxiolytica;

○ één maand als het gaat om hypnotica en anxiolytica;

○ één jaar als het gaat om orale anticonceptie, anticonceptiepleisters of anticonceptiering;

○ één maand, indien de kosten van één maand geneesmiddelen meer dan € 1.000,- bedragen;

 

@kris10 Heb je inmiddels antwoord op je vraag?

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

Antwoorden van Raoul kloppen niet met elkaar. Het onderwerp was de aflevering voor 6 maanden. Ik vind dat het vermelden van artikel 5 niet in dit topic past. 

Dat is mogelijk volgens polisvoorwaarden. Nu verschijnen plotseling weer andere polisvoorwaarden.  Zie Het Farmaceutisch Reglement 2016

 9.2 Afleveringen tijdens langdurig verblijf in het buitenland (vakantieregeling) Bij leveringen korter dan 6 maanden waarbij de kosten van het geneesmiddel minder dan € 1000,- per maand bedragen en waarbij het niet gaat om een baxteraflevering, kan de apotheek het middel meegeven en bij ons declareren. Op het recept...

 

Als het recept dus voor langere tijd is, bijvoorbeeld voor 1 jaar, moet de apotheek het dus WEL afleveren. ( als voldaan is aan een aantal kleine voorwaarden, oa maximaal voor 6 maanden totaal in bezit). 

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager
Community Manager

Hallo @Feina

 

Het is voor mij onduidelijk waarom de antwoorden niet kloppen. 

 

Zoals @Raoul aangeeft in zijn antwoord zijn er een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld het maken van een langere reis. Dit zegt hij eerder in het topic en dat staat wat mij betreft niet ter discussie. 

 

Je stelt daarna nog een vraag over de noodzaak van een recept bij chronisch gebruik: 

 

"Als het om het recept gaat, is de patient gedwongen om kosten te maken en tijd vrij te maken voor doktersbezoek. 

Is dat de bedoeling? Het gaat om patienten die chronisch een medicijn gebruiken. Dit chronische gebruik kan de apotheek toch zelf checken? " 

 

Raoul geeft als reactie een uitleg over herhaalrecepten waardoor je een jaar vooruit kunt en geeft daarnaast de reguliere voorwaarden. Dus een uitleg dat de verzekerde niet elke 3 maanden naar de dokter hoeft voor een nieuw recept.  In zijn laatste bericht zegt hij ook nog een keer 'enkele uitzonderingen daargelaten'. 

 

Ik snap dus niet helemaal waar het mis loopt. Ik heb wel de letters van het eerste deel van de post van Raoul groter gemaakt. Die waren namelijk wat aan de kleine kant. 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

@Jan "Raoul geeft als reactie een uitleg over herhaalrecepten waardoor je een jaar vooruit kunt en geeft daarnaast de reguliere voorwaarden" 

 

De reguliere voorwaarden passen niet in dit topic. Het ging uitlsuitend om een vakantielevering. Een van de voorwaarden van de vakantielevering is dat er een recept moest zijn. Toen heb ik gevraagd of dit wel klopte, omdat ik dacht dat er " factuur" ipv " recept moest staan. 

Daarop heb ik gezegd dat het onhandig was om een apart recept voor de vakantie te moeten hebben. 

Daarop heeft Raoul geantwoord dat er " chronische recepten " bestaan met een looptijd van een jaar. Maar daar voegde hij dus een algemeen stukje aan toe, dat ik niet vond passen. Die voorwaarde is voor mij ook al lang bekend, en doet hier niet terzake volgens mij.

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Voorbijganger

Ik ben een half jaar in het buitenland. Het gaat om Pentasa (chron.darmontst.) en Irbesartan (bloeddruk).

De voorwaarden die Raoul aanhaalt zijn mij tot drie keer toe telefonisch door de klantenservice meegedeeld. Dat waren steeds verschillende mensen; geen onduidelijkheden, vriendelijke behandeling. Twee ervan hebben geprobeerd mij die voorwaarden te emailen, maar dat lukte niet. Jammer, want ik wilde ze laten zien aan mijn apotheek.

De apotheek bleef weigeren het door de huisarts geschreven halfjaarsrecept te leveren en had als uitweg dat ik zelf het recept betaalde en vervolgens declareerde bij het Zilveren Kruis. Dat ga ik nu ook doen.

Ook suggereerde de apotheek dat het wel vaker voorkwam dat het Zilveren Kruis iets anders meldt aan verzekerden dan aan apothekers. Tsja.

 

Jullie zeer bedankt voor commentaar en suggesties.

 

Kris10

 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Voorbijganger

Weet iemand waar de voorwaarden zoals door Raoul omschreven ingezien kunnen worden?

 

Alvast bedankt

Kris10

 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

@kris10 Goed om te weten met welke reden je voor een half jaar medicatie aan wil vragen. Wel vervelend dat het zoveel moeite kost om dit te regelen. Zorgaanbieders, dus ook apothekers, kunnen op onze site meer informatie vinden over het declaratieproces en machtigingen. Hier staat meer over de vakantieregeling. Daarnaast staat het ook in het 'Regelement Farmaceutische Zorg 2016' dat te downloaden is van onze site. Ik hoop dat dit helpt. De apotheker kan ook contact opnemen met ons via deze pagina. Als je er niet uitkomt hoor ik het graag.

@Feina Wat wij belangrijk vinden is dat de klant antwoord krijgt op zijn of haar vraag. Volgens mij is dat gebeurd. De verwarring in topics ontstaat volgens mij doordat de discussie zich uitbreidt naar onderwerpen of details die niet langer relevant zijn voor het antwoord op de vraag van de topic-starter. Daarin gaan wij inderdaad te vaak en te gemakkelijk mee met degene die vervolgvragen stelt. Hier zullen we in het vervolg scherper op letten. 

 

 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Fanatiekeling

Volgens mij krijg je een rekening van de apotheek absoluut niet vergoed! ( volgens polisvoorwaarden farmaceutisch reglement). 

 

Graag reactie van Zilveren Kruis.

Groet, Feina.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

@Feina Dat klopt. Daarom kan de apotheker het beste even zelf contact met ons opnemen. Ik heb aan Kris10 via privé-bericht gevraagd om contactgegevens, dan kunnen wij ook zelf even contact opnemen met de apotheek.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

@Feina De twee oplossingen zijn óf dat wij de nota eenmalig vergoeden óf dat de apotheker alsnog digitaal declareert en de apotheek de klant het betaalde bedrag teruggeeft. Welke van de twee oplossingen het wordt volgt uit het gesprek met de apotheker. @kris10 informeren we hier telefonisch over.

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Voorbijganger

Dag Feina en Raoul,

 

Tot nu toe is hetgeen telefonisch met mij is besproken nog niet gebeurd (geen voicemail of telefoontje over resultaat gesprek met apotheker).

 

Wel heb ik twee dagen geleden een email van het ZK gekregen waarin werd aangegeven dat de ingediende nota is verwerkt. Inderdaad wordt die niet vergoed. Het bedrag is ook niet afgeschreven van mijn eigen risico.

Misschien is het resultaat van het gesprek met de apotheker nog niet doorgegeven aan de afdeling die eea aanvult in mijnzilverenkruis? En moet ik nog even geduld hebben?

 

 

Kris10

 

 

 

Re: machtiging medicijnen voor een half jaar nodig?

Community Manager

Hoi Kris, 

 

Het klopt dat de afdeling die voor jou contact op zal nemen met de apotheker hier nog mee bezig is. Zodra zij jouw apotheker hebben gesproken en meer informatie hebben, hebben ze belooft contact met jou op te nemen. De nota die je nu hebt gekregen zegt dus nog niks over de uitkomst van dat gesprek.

 

Ik begreep van @Raoul dat je ondertussen al in het buitenland bent? Ik hoop dat je een goede reis hebt gehad? Zodra mijn collega's meer informatie hebben nemen ze contact met je op.