Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Starter

Goedemiddag, 

 

Ik woon volgend jaar in Frankrijk maar werk daar niet en sta ingeschreven in NL. Ik ben zwanger en beval rond 3 april van een dochter. Nu moet ik in Frankrijk minimaal 4 tot 5 dagen in het ziekenhuis liggen na de bevalling en hebben ze geen kraamzorg. In Nl is dit natuurlijk anders dus het valt onder 'Niet spoedeisend hulp in het buitenland'.  Ik heb 2 keer met de klantenservice gebeld en 2x een ander antwoord gekregen. Het laatste antwoord is dat niet spoedeisende hulp in het buitenland 100% vergoed wordt bij de basisverzekering van jullie. Wordt mijn ziekenhuisopname dus 100% vergoedt? Ik moet volgens mij van te voren een formulier invullen als je niet spoedeisende hulp in het buitenland nodig hebt waar goedkeuring voor moet komen, maar wil, voordat ik me volgend jaar bij jullie verzeker, er wel zeker van zijn dat het helemaal vergoed wordt. Online staat bij Basis Module plus niet spoedeisende hulp in buitenland: 

Basisverzekering
  • 100% bij gecontracteerde zorgverleners
  • bij andere zorgverleners maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Wat houdt gemiddeld gecontracteerd tarief in? Want een ziekenhuis in Frankrijk is toch niet bij jullie gecontracteerd? Houdt dit dan in dat het maar voor max 75% vergoed wordt? Hopelijk kunt u me verder helpen.

 

Hoor graag van u.

Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

21 ANTWOORDEN 21
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Kiek Ik reageer op jouw vragen over de " 100% vergoeding".

(Het laatste antwoord is dat niet spoedeisende hulp in het buitenland 100% vergoed wordt bij de basisverzekering van jullie. Wordt mijn ziekenhuisopname dus 100% vergoedt? Ik moet volgens mij van te voren een formulier invullen)

 

100% vergoed is niet wat je denkt: het betekent dat het 100% van het Nederlandse tarief wordt betaald. Als je  een natura verzekering hebt, dan krijg je slechts 75% van het gecontracteerde tarief , want je gaat dan naar een ongecontracteerd ziekenhuis. Als je een restitutieverzekering hebt, krijg je 100% van het marktconforme tarief. Let op: dit verschil is groter dan het lijkt. Dat komt omdat een gecontracteerd tarief lager is dan een marktconform tarief.
En volgens mij moet je de EHIC kaart gebruiken: dat is volgens mij de beste oplossing.
En inderdaad : geen enkel ziekenhuis in Frankrijk heeft een contract, dus je krijgt zelfs maar 75% tenzij je een restitutieverzekering kiest. Ik weet het antwoord helaas ook niet 100% zeker, maar de zorgverzekeraar weet het vast en zeker wel allemaal.

Eerste Conclusie: ik raad je aan een verzekeraar te kiezen die geen tegenstrijdige antwoorden geeft. Ook op het terrein van je verzekeringsrecht zou de zorgverzekeraar (ongevraagd) in een dergelijke casus moeten adviseren.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling
PS controleer goed of je nog wel in NL verzekerd MAG blijven. Er zijn wettelijke regels. Ik denk dat je jouw verzekering niet mag houden, als jij je echt daar vestigt. Kijk eens op https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland.
Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

Diverse andere zorgverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden een artikel buitenland opgenomen. Allereerst dien je na te gaan (CAK) of je nog recht hebt op de NL zorgverzekering. Volgens de polisvoorwaarden van enkele andere zorgverzekeraars heb je , in geval "je woont of verblijft in een ander EEG-land of verdagsland "recht op: 

OF zorg volgens de sociale zekerheidsregels van dat land
(=EHIC),   nee, als je woont in een ander eegLand, kun je de EHIC niet gebruiken, maar wel een S1-formulier. ) 

OF vergoeding alsof je in Nederland naar een niet-gecontracteerd-ziekenhuis zou gaan.

OF een gecontracteerd ziekenhuis ( maar die zijn er niet in Frankrijk).

Bestudeer de bijlage.

Gezien de tekst op de website van de Europese unie " heeft u mogelijk een speciale machtiging nodig", is het voorspelbaar dat zorgverzekeraars, hoewel het de basisverzekering betreft, daar anders mee om gaan. Kies de zorgverzekeraar, die bereid is om schriftelijk te verklaren dat je een S1 formulier krijgt, ook als het gaat om een bestaande zwangerschap.
PS de zorg volgens de Europese Unie, incl. de eigen bijdragen die per land betaald moeten worden, is op te zoeken op een EEG website over sociale zekerheid en gezondheidszorg.https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

Let op, eventueel zou ipv een S1formulier een S2formulier nodig zijn.(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=857&intPageId=1304& )

Ik ben zwanger. Wordt door de Europese ziekteverzekeringskaart medische behandeling tijdens een verblijf in een andere lidstaat gedekt?

Ja, elke medische behandeling die samenhangt met uw zwangerschap, inclusief de bevalling, wordt door de Europese ziekteverzekeringskaart gedekt terwijl u tijdelijk in een ander land verblijft. Als u echter in een ander land wilt bevallen, moet u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar omdat u mogelijk een speciale machtiging nodig hebt (formulier S2).

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

PS omdat in Nederland verschil wordt gemaakt verschil wordt gemaakt tussen verloskundige zorg met en zonder medische indicatie, is het gewone tarief gebaseerd op " zonder medische indicatie en met een verloskundige". Het totale tarief, voor de begeleiding van de zwangerschap, de verlossing  en de begeleiding erna kost ca. €1200-€1400.

Er is een ander topic: https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Buitenland/Zwangerschap-Buitenland/td-p/22378 . Achteraan staan de tarieven. Die zijn te laag voor 5 dagen ziekenhuiszorg. Als je tijdens je zwangerschap een zogenaamde medische indicatie zou krijgen, dit betekent dat je onder begeleiding van een verloskundig gynaecoloog in het ziekenhuis moet bevallen, dan  wordt de NL prijs een stuk hoger. Maar ik denk dat die " medische indicatie" moeilijk in Frankrijk te krijgen is, omdat men niet weet wat dit inhoudt, dus kan men ook geen verklaring hierover afgeven. 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

Goedemorgen Kiek, allereerst van harte met jouw zwangerschap! 

Ik kan me voorstellen dat 2 verschillende antwoorden verwarrend voor je zijn. Ik zie dat @Feina je ook al op weg heeft geholpen. Dank Feina!

 

Bevallen in het buitenland valt inderdaad onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Omdat in Frankrijk geen gecontracteerde zorgaanbieders zijn, zal de vergoeding maximaal 75% van het Nederlandse tarief zijn met de Basis Zeker en Basis Budget. Je klikt hier voor de tarieven voor Verloskunde bij niet gecontracteerde zorgverleners. Heb je een Basis Exclusief afgesloten? Dan krijg je 100% van het Nederlandse tarief voor zorg in Frankrijk vergoed. Krijg je zorg in Frankrijk dat in Nederland onder het eigen risico valt? Dan betaal je ook over de zorg in Frankrijk het eigen risico. Je vindt hier meer informatie over wanneer je eigen risico betaald. Om zeker te zijn van de kosten die vergoed worden, vraag je de aanstaande bevalling bij ons aan via het aanvraagformulier. Je krijgt binnen 10 werkdagen van ons antwoord op het aanvraagformulier. Ik wil je daarbij ook aangeven dat als jouw huidige zorgverzekering al is opgezegd per 01.01.2019 dan heb je tot en met 31.01.19 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. 

 

Tot slot geeft Feina je een goede tip: check of jouw verzekeringsrecht in Nederland nog van toepassing is. Mocht jouw verzekeringsrecht vervallen, dan moet je een zorgverzekering afsluiten in Frankrijk.

 

Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt. Ik wens je verder een voorspoedige zwangerschap!


Groetjes,

Jill

 

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Jill

Ik begrijp dat het invullen van het aanvraagformulier leidt tot een S2-formulier? 

Waarom geeft ZK geen S1-formulier? 

 

En hoe kan @Kiek de kosten van een niet-medische ziekenhuisbevalling met 5 ligdagen in Frankrijk bekostigen als slechts 75% van het Nederlandse tarief vergoed wordt? Krijgt ze via het aanvraagformulier dan een hogere vergoeding, voor een ziekenhuisbevalling? 

Dan is er nog een probleem: als de baby medische zorg nodig heeft, dan wordt dit niet vergoed door de NL zorgverzekering, omdat de baby dan nog niet in de GBA staat ingeschreven. Dit kan ook niet met terugwerkende kracht. 

@Kiek, kun je reageren? Is het zo duidelijk ? ( dat verwacht ik niet want het is nog heel erg onduidelijk).

 

PS in ieder geval dus voor 2019 een restitutieverzekering afsluiten in NL!

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

@Feina Na het ontvangen van het aanvraagformulier wordt er gekeken of de geplande behandeling verzekerde(vergoede) zorg is. Zo ja, dan wordt er binnen 7 dagen een S2 formulier gestuurd naar Kiek (via Mijn Zilveren Kruis of per post). 

Een S1 (E106) formulier is nodig om in het woonland (in dit geval Frankrijk) aan te tonen dat er in Nederland premie wordt betaald. Het is dus de vraag of dit nog het geval is bij Kiek. Blijft de verzekering in Nederland doorlopen, dan kan @Kiek via onze website het S1 formulier aanvragen.

 

Door het aanvragen van de bevalling in Frankrijk, kunnen wij een kostenplaatje meegeven aan @Kiek m.b.t de kosten die wij vergoeden. Deze tarieven staan vast, deze plaatste ik in mijn eerdere reactie. Helaas hebben we geen inzicht in de tarieven die zij rekenen voor een bevalling in Frankrijk. Wij kunnen enkel aangeven wat wij betalen vanuit de Nederlandse basisverzekering. Ik snap dat dit niet ideaal is, ik hoop dat Kiek gauw uitsluitsel heeft in welk land haar verzekeringsplicht ligt. 

 

Groetjes,

Jill 

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Jill,

Als een S1formulier niet meer kan worden gebruikt , dan geldt dit ook voor een S2formulier. Ik ga er toch vanuit dat ze de zorgverzekering nog behoudt, aangezien ze schrijft dat ze " ingeschreven" blijft staan. Bij de aanvraag voor een S1formulier is er geen mogelijkheid om " geen inkomen " in te vullen. Maar dat is toch ook mogelijk? 

Waarom is er geen inzicht in tarieven van naburige EEG landen bij een grote zorgverzekeraar? 

@Kiek, door middel van jouw inschrijving bij de GBA in NL, kan de zorgverzekeraar niet ontdekken dat je eigenlijk in Frankrijk woont. Het CAK heeft regels over wonen en werken en zorgverzekering in een ander land. Dus het is mogelijk dat het CAK toch ontdekt dat je niet meer in NL woont: de inschrijving bij de GBA is niet leidend ( maar wel in de praktijk richting zorgverzekeraar). Zie ook bijlage.

PS je moet bij de SVB informatie vragen over het verzekeringsrecht in NL.

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

@Feina het S1 formulier (en alle andere zorgformulieren) zijn geldig zolang diegene verzekeringsplichtig is en een zorgverzekering moet hebben in Nederland. Zolang @Kiek is ingeschreven in Nederland en mogelijk ook in Frankrijk, kan dit vragen oproepen. Als iemand in Nederland is ingeschreven dan is hij op basis van de inschrijving bij het BRP verzekeringsplichtig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan uitsluitsel geven over verzekeringsplicht van @Kiek.

Laten we voor nu afwachten of @Kiek nog vragen heeft. 

 

Groetjes,

Jill 

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Starter

Dank voor alle antwoorden. Ik ben ingeschreven in NL en woon maar tijdelijk in Frankrijk maar werk er niet. Dus voor alles geldt de Nl'se zorgverzekering. Het hele issue is het feit dat ze me 5 dagen in het ziekenhuis willen houden (dit is normaal in Frankrijk). Aangezien dit natuurlijk geen medische indicatie heeft en ik dit ook niet krijg in Frankrijk wil ik dat een Nl'se zorgverzekering deze dagen vergoed. Nu staat er telkens alleen 'naar Nl'se maatstaven' wordt vergoedt maar dat is het hele probleem, het zijn geen Nl'se maatstaven. Dus houdt dat in dat het dan zeker weten niet vergoed wordt?

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

@Kiek

Bedankt voor je reactie! Ik kan me jouw zorgen over het verschil tussen de Nederlandse maatstaven en Franse maatstaven zeker voorstellen. Ik heb ook even contact gehad met mijn collega's van de afdeling buitenland. Mijn collega's kunnen jou informatie toesturen m.b.t. bevallen in Frankrijk en hoe de vergoeding in zijn werk gaat. Graag ontvang ik een privébericht van jou met jouw relatienummer, postcode, huisnummer en geboortedatum. Je stuurt mij een privébericht door te klikken op mijn naam.

Groetjes, Jill 

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Kiek, ik heb een andere zorgverzekeraar gesproken die gezegd heeft dat er maar 75% van het Nederlandse verloskundige tarief wordt vergoed. 

Ook die zorgverzekeraar had het helaas over " geplande zorg". Als het niet als geplande zorg beschouwd wordt, kun je van het S1 formulier gebruik maken. Andere zorg die je tijdens je verblijf in Frankrijk nodig hebt, gaat wel via het S1 formulier. Dan vergoedt de Franse zorgverzekering het. Ik vind " geplande zorg" in dit geval onredelijk. Want je vertrekt niet echt naar Frankrijk om daar die zorg te krijgen. Je bent daar, je woont daar (al is het tijdelijk) en daar begint de bevalling. Is daar misschien jurisprudentie over te vinden? >>> zoek zelf. Klik https://www.kpzv.nl

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

Ik heb zelf op het Kennisplein Ziektenkostenverzekering gezocht. Ik vond een oude uitspraak, maar het zou nog wel actueel kunnen zijn. Er zijn namelijk twee algemene redenen om een beroep op de Europese regels te doen, de zogenaamde "Verordening" en de ....? . In de Uitspraak gaat het ( ook) over de Verordening. Ergens wordt gesproken over de duur van het verblijf ten opzichte van het moment van een behandeling/bevalling. Er staat zoiets als de behandeling gevolgd wordt door een redelijk lange verblijfsduur in het buitenland, dat dan NIET VAN GEPLANDE ZORG mag worden uitgegaan. Men mag immers niet eisen dat de verzekerde het verblijf onderbreekt vanwege deze behandeling. ( dat haal ik er uit). Als je daar een beroep op kan doen ( bereid je goed voor, zodat je precies weet wat de " Verordening"en wat het andere is), dan kun je daarmee misschien gedaan krijgen dat de bevalling als " ongeplande zorg" wordt beschouwd ( maar in ieder geval vergoed wordt op grond van de Verordening). Zie de bijlage. 

PS je schijnt zelf een beroep op de Verordening te kunnen doen. Misschien speelt de zorgverzekeraar hier geen rol in, behalve dan via het formulier S1? Ik hoop dat ZK je hier meer over kan vertellen.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Nieuwkomer

@Feina waarom bemoei jij je ermee gast? wie heeft jou wat gevaagd? Ik zou me zwaar geiritteerd hebben als ik Jill was

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

Hoi @Pieter90, welkom op de community! Ons doel op de community is dat iedereen meepraat op verschillende topics. We zien ook graag dat andere communityleden reageren op vragen! Dit hoeven niet perse medewerkers van Zilveren Kruis te zijn. Heb je al meegekeken op andere topics? Misschien heb je waardevolle reacties op vragen van anderen.

 

@Feina dank voor je reactie. We gaan het verder oppakken met @Kiek.

 

Groetjes,

Jill

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Pieter90, Zilveren Kruis heeft jou al uitgelegd dat dit een forum is en niet een vraag en antwoord medium voor verzekerden. 

Ik heb @Kiek redelijk veel informatie gegeven. Sommige informatie zou zij nooit van Zilveren Kruis hebben gekregen. De meeste antwoorden van Zilveren Kruis zijn tamelijk gestandaardiseerd, dwz zij zijn vaak gekopieerd van delen van websites. Zij geven vaak niet het echte antwoord, maar verwijzen naar teksten, die de vragensteller vervolgens zelf moet interpreteren. Deze casussen zijn heel moeilijk ( terwijl je het tegendeel zou verwachten) . Ook Zilveren Kruis weet het niet precies.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Webcare

Hoi @Feina het lijkt erop dat je mij en @Kiek door elkaar haalt in jouw bericht. Op de community geven wij antwoorden die bruikbaar zijn in algemene gevallen. Zo kan de hele community gebruikmaken van deze informatie. We halen onze informatie van onze website en onze interne kennisbank, zodat we het juiste antwoord geven. We gaan niet (openlijk) in gesprek over specifieke gevallen. En we geven geen antwoorden op vragen die er (nog) niet zijn. Mochten deze er zijn, dan beantwoorden wij die uiteraard.

 

Ik heb @Kiek aangeboden een prívébericht te sturen met haar gegevens, zodat we in een privégesprek haar speficieke situatie en vraag kunnen behandelen.

 

Groetjes,

Jill

Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Fanatiekeling

@Kiek, alles goed met je? Ben je al in Frankrijk? En heeft ZK je inmiddels goed geholpen? Hoe is het probleem opgelost? 

In dit topic is niet verteld hoe een S2 formulier in een dergelijke situatie kan helpen. Als de zorgverzekeraar dit wil afgeven ( ik begreep van @Jill dat dit tot de mogelijkheden behoort), dan begrijp ik dat vergoeding plaats heeft volgens de regels van het gastland, Frankrijk in dit geval. Kan hier nog verdere uitleg over gegeven worden ? Want op grond van onderstaande tekst begrijp ik dat dit voordeliger kan zijn in sommige situaties, namelijk als de zorg duurder is dan in Nederland. Nu is de zorg in Frankrijk niet gemiddeld duurder, maar deze zorg, een bevalling met standaard 5 opnamedagen, is wèl duurder.

Of: u kiest voor vergoeding volgens de plaatselijke regels

Woont u in een EU- of EER-land of in Zwitserland en gaat u voor zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland? Dan is soms vergoeding volgens de plaatselijke regels mogelijk. Dat kan gunstig zijn als de zorg daar duurder is dan in Nederland. U moet daarvoor wel een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener. Dat formulier vraagt u bij ons aan. Doe dat op tijd, voor u de behandeling krijgt. Wij hebben 5 werkdagen nodig om uw aanvraag te beoordelen.

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Vergoeding van geplande bevalling in Frankrijk

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor je betrokkenheid @Feina. Attent van je dat je informeert of het goed gaat met Kiek.

 

We hebben @Kiek gevraagd ons een prívébericht te sturen met haar gegevens zodat we in een privégesprek haar specifieke situatie en vraag kunnen behandelen. Zij heeft hier niet op gereageerd. Het gesprek is daardoor stilgevallen. Mocht de vraag van Kiek nog niet afdoende beantwoord zijn dan blijft de uitnodiging om ons een prívébericht te sturen natuurlijk van kracht!

 

Je brengt nu een nieuw onderwerp aan de orde: Hoe een S2 formulier in een dergelijke situatie kan helpen. Eerder in dit topic is het S2 formulier al aan de orde geweest. Mijn collega Jill heeft daar meer uitleg over gegeven. Kiek heeft daar verder geen vragen meer over gesteld. Natuurlijk willen we best verder in gesprek over het S2 formulier. Als je dat wilt, dan stel ik voor dat je daarvoor een nieuw topic opent. Dan kunnen we in dat topic dit formulier bspreken. Een bijkomend voordeel is dan ook dat het topic dan misschien ook beter gevonden wordt.