Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Medische verzekering op verre reizen

Nieuwkomer

Sinds 1986 heb ik, relatie xxxxx,  een werelddekking voor wat betreft mijn Doorlopende Reisverzekering. Dekking voor medische kosten verdween daar uit. Nee, ingediend diende te worden bij "mijn" Zilveren Kruis.

Reizend op de HAL's Zaandam kreeg ik een blaasontsteking. Door een Hollandse arts geholpen kreeg ik het

(ook in Holland daartegen verstrekte)  antibioticum. De factuur voor deze behandelinh bedroeg $203, zeg: e 183. Ingediend bij Zilveren Kruis werd mi slechtsj @90,34 vergoed.

Bepaalt Zilveren Kruis wat een behandeling door de enige mij ter beschikking staande medische instantie bij

deze ziekte kost? Of dient -mijn inziens- aanvaard te worden wat HAL aan mij -varend op een Nederlands

schip- mij in rekening brengt....?

 

 

 

 

Medische verzekering op verre reizen

11 ANTWOORDEN 11
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

PS in de polisvoorwaarden ** van de doorlopende reisverzekering van Centraal Beheer zijn wèl medisch kosten opgenomen. 

In de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering * onderdeel Vergoedingen aanvullende verzekeringen op p. 52 staat: 

 

9 zorg in het buitenland
Wij vergoeden de kosten van zorg in het buitenland. Het gaat daarbij om spoedeisende zorg in het buitenland (9.1), spoedeisende farmaceutische zorg in het buitenland (9.2), vervoerskosten na zorgbemiddeling naar België of Duitsland (9.3), overnachtings- en vervoerskosten van gezinsleden na zorgbemiddeling naar België of Duitsland (9.4) en overnachtings- en vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland (9.5). Hieronder leest u welke voorwaarden er voor vergoeding gelden.
9.1 Spoedeisende zorg in het buitenland
Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke zorg tijdens vakantie-, studie- of zakenverblijf in een ander land dan 

......

.......
Aanvullend
Basis Plus Module en aanvullend 1-4 ster: 
aanvulling tot kostprijs, bij een verblijf in het buitenland van maximaal 365 dagen

* 

https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/Paginas/downloads.aspx?skipdetail=1&vergoedingenset..., klik op het jaartal en op Voorwaarden.

 

** 

de Centraal Beheer doorlopende reisverzekering heeft wèl een medische module. Hoofdstuk 3 "medische kosten op reis" vanaf p.29. https://www.centraalbeheer.nl/CB%20Downloads/Voorwaarden_Doorlopende_Reisverzekering_afgesloten_na_o...

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

@janbakkum31,

 

ik heb nog een idee. Ik vermoed dat Zilveren Kruis gewoon 50% van de rekening heeft uitgekeerd, en dat u de rest via de reisverzekering moet claimen. 

 

Dit is vaak de praktijk. Vooral als het erom gaat om Eigen Risico terug te krijgen. ( overigens keren niet alle reisverzekeringen Eigenrisico-kosten uit). De CentraalBeheer reisverzekering doet dit niet. Zie https://www.consumentenbond.nl/reisverzekering/eigen-risico-zorgverzekering .   Ik verwacht niet dat die €90 die u heeft ontvangen van het Eigen Risico afgaan ( immers het betrof eigenlijk " huisartsenzorg"). Veel zorgverzekeraars proberen dit toch onder het eigen risico onder te brengen. Dat is vervelend als u het eigen risico niet haalt met andere zorgkosten en de reisverzekering dit eigen risico ook niet uitkeert. U kunt proberen dit te betwisten ( als Zilveren Kruis dit zo heeft gedaan bij u). 

De polisvoorwaarde waarop de uitkering van de helft van de rekening is gebaseerd ken ik niet. Maar het is mogelijk dat in de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering staat dat een andere verzekering ( dus de reisverzekering in dit geval) vóór gaat. Dan zou u deze €90 dus van de basisverzekering hebben teruggekregen. In mijnzilverenkruis is zichtbaar of kosten vanuit de basis- of vanuit de aanvullende-verzekering vergoed zijn. Ook kun je daar zien of het onder het eigen risico valt.

Ik vermoed dat Zilveren Kruis uw vraag beter kan beantwoorden. Want zij hebben hier dagelijks mee te maken.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Webcare

Hopelijk gaat het weer beter met je, @JanvanBakkum31

 

Spoedeisende zorg in het buitenland is verzekerd in de basisverzekering na aftrek van het eigen risico. De geregistreerde medicijnen zoals het antibioticum op recept van de arts zie Medicijnkosten.nl worden betaald behouden eigen risico.

 

In een privébericht ga ik gedetailleerder in op de vergoeding van de drie declaraties die ik in je polis zie. Om je privacy te beschermen doen we dit niet openbaar. 

 

Centraal Beheer verzekert in de reisverzekering geen kosten van het verplichte of vrijwillig eigen risico.

@Feina, vanaf basis plus module is er vergoeding van €50,- per kalenderjaar voor geneesmiddelen op recept die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

Conclusie: het restant van de declaratie kan wel aan de Centraal Beheer reisverzekering worden aangeboden. Zij zullen vermoedelijk de overgebleven €90 betalen. 

 

@Pauline@janbakkum31: In het geval de  zorg gewone huisartsenzorg is, dan mag hierover geen eigen risico berekend worden. In dit geval is dit misschien moeilijk aan te tonen. De zorg die je hebt gekregen vind ik wel een beetje vergelijkbaar met de zorg vanuit een Huisartsenspoedpost ( lijkt mij). Deze zorg valt in Nederland ook niet onder het eigen risico. Huisartsenzorg in het buitenland wordt vergoed onder de basisverzekering, zonder aftrek van eigen risico. Spoedzorg is meer de zorg die in een ziekenhuis verleend wordt op de spoedeisende hulp afdeling of door een arts-specialist.

 

PS verandert de situatie ten aanzien van het betalen van de rekening misschien als @janbakkum31 een restitutie verzekering heeft? In dat geval moet de restitutieverzekering alles betalen tenzij het tarief excessief is. Aangezien het tarief onder het eigen risico wordt gezet, is dit dus een spoed-eisende-hulp tarief. Dan is €180 voor Nederlandse begrippen zelfs goedkoop. Dus ik vind dat ZK de hele rekening moet betalen onder de basisverzekering (indien ZK het onder het eigen risico laat vallen).

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Webcare

  @Feina, Jan heeft van mij antwoord op zijn vragen gekregen en vanwege privacyredenen ga ik hier niet openbaar op in.

Je schetst verschillende scenario's en jouw conclusie past niet bij zijn situatie.

 

Voor spoedeisende zorg in het buitenland is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg gelijk voor alle soorten basisverzekeringen.

Dus dit betekent dat voor de Natura- en restitutiepolis de vergoeding maximaal 100% van het Wmg-tarief of marktconform bedrag is na aftrek eigen risico.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

Casussen op dit forum zijn voor iedereen leerzaam. Bij de meeste gevallen van " medische kosten tijdens een reis" wordt zowel de ziektekostenverzekeraar als de reisverzekeraar aangesproken. Als de reisverzekeraar niet zou vergoeden, kan daarna weer een beroep gedaan worden op de Aanvullende zorgverzekering. Deze laatste situatie komt niet vaak voor, omdat de reisverzekeraar veel gemakkelijker vergoedt dan de zorgverzekeraar. 

Zilveren Kruis probeert alle zorg in het buitenland in geval van een onverwachte medische situatie onder het eigen risico te laten vallen. Dat is niet juist. Huisartsenzorg moet vergoed worden ZONDER inhouding van eigen risico. En er bestaat ook huisartsenzorg in spoedeisende situaties.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Webcare

@Feina. Casussen kunnen zeker leerzaam zijn zolang ze breed toepasbaar zijn. In individuele gevallen is het echter niet mogelijk een algemeen antwoord te geven.

 

Huisartsenzorg is, ook in het buitenland, vrij van eigen risico. Zorg waarvoor de huisarts doorverwijst en medicijnen zijn voorbeelden die wel met het eigen risico worden verrekend. We moeten daarbij de door de overheid gestelde regels voor de vergoedingen uit de basisverzekering volgen. 

 

Dit is dus een algemene uitleg van de vergoeding van huisartsenzorg in het buitenland. De vraag van Jan, waar dit topic ook mee begon, is echter een individueel geval. Zoals Pauline al aangaf, gaan we daar in verband met privacy niet in het openbaar specifiek op in. Het is zonder verdere kennis dus ook niet mogelijk om te stellen dat we alle zorg in het buitenland onder het eigen risico proberen te laten vallen.​​​​​​​

Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

@BasA

 

Uit de tekst op de website " spoedeisende behandeling in het buitenland" , waaraan ook @Pauline refereerde, concludeer ik wèl dat ZK probeert Eigen Risico over alle onverwachte zorg in het buitenland te heffen. Ik vind dat "spoedeisende zorg in het buitenland" onlosmakelijk verbonden wordt met Eigen Risico.

Zijn er elders teksten te vinden, waaruit het tegendeel blijkt? 

zie bijlage. 

PS @Pauline haar eerste zin was : Spoedeisende zorg in het buitenland is verzekerd in de basisverzekering na aftrek van het eigen risico.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Webcare

@Feina. Pauline refereerde daarmee aan de zorg die Jan beschreef in zijn post. Het is dus geen algemene beschrijving van hoe spoedeisende zorg in het buitenland altijd verrekend zou worden met het eigen risico.

 

Ik begrijp je verwarring dat we in het vergoedingenartikel op de website vermelden dat je eigen risico betaalt. Daar zou je uit kunnen concluderen dat je altijd eigen risico betaalt, ongeacht het soort zorg.

We hebben ervoor gekozen om het eigen risico te melden, zodat mensen weten dat zij voor spoedeisende zorg in het buitenland ook eigen risico kunnen betalen. In de link die je eronder ziet staan, leggen we overigens ook uit wanneer je wel en wanneer je niet eigen risico betaalt.

 

Als ik je goed begrijp zou je liever zien dat we bijvoorbeeld "vaak" erbij zouden zetten?

Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Fanatiekeling

@BasA 

Ik zou het beter vinden als de teksten op de website dit ook zouden vermelden. De teksten zijn erg wijdlopig. Je zou de teksten kunnen comprimeren: dat zorgt er ook voor dat er minder hoeft te worden doorgeklikt. Want het vele doorklikken is ergerlijk en leidt tot onvolledige informatie. Ook zou een verwijzing naar de exacte artikelen van de polisvoorwaarden, verbetering geven. Dan hadden we deze discussie niet hoeven voeren.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Medische verzekering op verre reizen

Webcare

@Feina. Ik begrijp je punt. Er zijn inderdaad twee mogelijkheden. Of alles op één pagina zetten en niet door linken of informatie meer te spreiden. 

We hebben er bewust voor gekozen om niet al teveel op één pagina te zetten en door te linken naar andere pagina's. Door deze opmaak blijft de informatie voor de meeste bezoekers van onze site overzichtelijk. Meer op één pagina zou betekenen dat de informatie minder duidelijk overkomt.

 

Als er iets onduidelijk is, dan zijn mensen natuurlijk altijd meer dan welkom om contact met ons op te nemen. Zoals Jan in dit geval ook heeft gedaan.