Huisarts in België

Nieuwkomer

Beste,

 

Ik heb de Belgische nationaliteit en woon nu al enkele maanden in Nederland. Nu is het zo dat ik graag mijn huisarts in België zou willen behouden wegens de kennis die de persoon heeft i.v.m. mijn medisch dossier. Nu weet ik dat dit geen probleem is voor Nederlanders die in België wonen (omgekeerde richting dus). 

 

Nu is mijn vraag of ik hier iets speciaal voor moet ondernemen of hoe dit juist in zijn werking gaat.

 

Met vriendelijke groet,

Xavier

Huisarts in België

20 ANTWOORDEN 20

Re: Huisarts in België

Expert

Beste Xavier,

 

Begrijpelijk dat je graag bij je Belgische huisarts blijft waar je bekend en vetrouwd bent.
Het is helemaal geen probleem om je Belgische huisarts aan te houden. De nota's voor een bezoek aan de huisarts kunnen achteraf bij ons gedeclareerd worden.
Let wel, we vergoeden maximaal het Nederlandstarief voor het bezoek aan de huisarts in België.

Met vriendelijke groet, 

afdeling buitenland

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Guideaux "maximaal het Nederlandstarief voor het bezoek aan de huisarts in België.". 

 

Welk Nederlands tarief? Het tarief van een losse consulten ( ca. €27 zonder inschrijving)  of het tarief van €9 per consult van 10 minuten. 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Beste Xavier,

 

@ Feina: Bedankt voor je reactie. Graag vul ik het antwoord van mijn collega aan. 

 

Via de community kunnen we je helaas alleen een algemeen antwoord geven. Het ligt namelijk aan verschillende dingen wat de vergoeding is: de hoogte van je polis en de zorg die je krijgt.

 

Als je een basisverzekering + aanvullende verzekering hebt, vergoeden wij een huisartsconsult volledig. Met alleen een basisverzekering gebruiken wij inderdaad een maximaal tarief. Het gaat te ver om alle verschillende tarieven hier te geven. Als voorbeeld: het maximale tarief voor een standaard huisartsconsult is in 2016 € 27,13 en voor een telefonisch consult € 13,56.

 

Gaat het om speciale verrichtingen, zoals foto’s maken of (dure) onderzoeken? Dan adviseer ik je ons te contacteren. Dit kan via de website https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/buitenland/Paginas/medische-zorg.aspx  via telefoon 071 364 04 50 keuze 3 of via e-mail ccb.machtigingen@achmea.nl.

 

 

Team Buitenland

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Constance "Als je een basisverzekering + aanvullende verzekering hebt, vergoeden wij een huisartsconsult volledig. "

Welke polisvoorwaarde is dit dan?

 

Een vervolgvraag: kan de volledige vergoeding ook gegeven worden op basis van grens-eu-regels ( mits de huisarts vlak over de grens gevestigd is)? 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@Feina De aanvullende vergoeding vanuit de aanvullende verzekering kun je nalezen in artikel 9 van de polisvoorwaarden.

 

Fijne jaarwisseling!

Team Buitenland

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

"artikel 9 van de polisvoorwaarden".

Ik weet dat dit een oud topic is. Maar ..,, 

Over welk onderdeel van de polisvoorwaarden spreken we dan? Volgens mij heeft ZK 4 verschillende artikelen 9, dus het is noodzakelijk om dit erbij te vermelden.

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Medewerker

Hallo @Feina,

 

Dank voor je verzoek om toelichting. Hier bedoelen we artikel 9 'zorg in het buitenland' van de 'Vergoedingen aanvullende verzekeringen'  op pagina 51.

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

Om precieser te zijn: artikel 9 van de "Vergoedingen aanvullende verzekeringen". ( zie eerste afbeelding) 

Dus niet de "Algemene voorwaarden van de aanvullende verzekeringen". ( dat is 'n ander artikel 9 namelijk: zie de tweede schermafbeelding). 

 

Hiermee is aangetoond dat de opbouw van het voorwaardenboek (4x zelfde artikel) tot fouten leidt. 

Namelijk: de eertse keer vergeet ZK het onderdeel te noemen. De tweede keer wordt het foute onderdeel genoemd ( maar wel de goede pagina). 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Medewerker

Dank voor de verbetering Feina. Het moet inderdaad artikel 9 van de 'Vergoedingen aanvullende verzekeringen' zijn. Ik pas het in mijn eerdere reactie voor de duidelijkheid ook even aan.

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Constance schrijft op 30 dec 2016 dat Artikel 9 aanvullende verzekering de gehele huisarts rekening in Belgie zou kunnen betalen voor de topicstarter. Dit klopt niet, want de genoemde polisvoorwaarde ( zie bijlage) geldt alleen voor spoedeisende zorg.

Mag ik @Corine V vragen om een nieuwe reactie van ZK op het topic van vraagsteller? Het is een algemene vraag en het zou fijn zijn als dit duidelijk werd beantwoord. 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Medewerker


Op verzoek van Feina zet ik graag nog even op een rij waar je in de polisvoorwaarden en online de artikelen vindt over zorg in het buitenland.

 

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Corine V . 

 

Het is zulke taaie stof dat zelfs ZK zich hierop stukbijt. Wat is erop tegen om precies de gestelde vraag nog een keer te beantwoorden? Aangezien een gedeelte van het antwoord ( namelijk van @Constance) dus fout was, ben ik benieuwd hoe het juiste antwoord had moeten luiden. 

Ik heb artikel 15 algemene voorwaarden nagelezen.“ 15.1 Gebruikt u zorg in een verdragsland, EU- of EER-staat? Dan kunt u kiezen uit aanspraak op:
a zorg volgens de wettelijke regeling van dat land, op grond van bepalingen
van de EU-socialezekerheidsverordening of zoals is bepaald in het
desbetreffende verdrag;”

Als dit artikel juist zou zijn, dan zou de topicstarter dus de huisarts in Belgie kunnen gebruiken volgens de rgeling van Belgie. Maar volgens mij klopt dit niet. Je kunt namelijk alleen van zorg volgens de wettelijke regeling gebruik maken, als dit tijdens een vakantie is. 

- Graag commentaar op mijn stelling dat bovenstaande polisvoorwaarde niet correct is.

- Graag uitgelegd in de praktijk, hoe topicstarter, Belg, wonend en werkend in Nederland, van een Belgische huisarts gebruik kan maken. Worden de consulten los betaald ? ( na voorschieten). En is dit maximaal 75% van het Nederlandse consulttarief van €28? En hoe zit het met de Inschrijvingskosten? 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Expert

Hallo @Feina,

In reactie op je stelling: Deze stelling gaat alleen op wanneer de verzekerde recht heeft op een verdragsregeling. Men dient hiervoor woonachtig te zijn in een verdragsland, EU- of EER-staat en daar verzekerd te zijn op basis van een E-/S-formulier.

Voor de verzekerde die niet gebruik kan/mag maken van de verdragsregeling geldt de vergoeding voor huisartsenzorg in het buitenland zoals die eerder in dit topic is besproken. Men dient de nota achteraf declareren ter beoordeling voor vergoeding.

Met vriendelijke groet,


afdeling buitenland

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Guideaux De polisvoorwaarde is dus onduidelijk. Zoals het er hier staat denkt iedereen dat hij van zorg gebruik kan maken in een ander EU land. De voorwaarde zou er expliciet bij moeten staan,

 

(“In reactie op je stelling: Deze stelling gaat alleen op wanneer de verzekerde recht heeft op een verdragsregeling. Men dient hiervoor woonachtig te zijn in een verdragsland, EU- of EER-staat en daar verzekerd te zijn op basis van een E-/S-formulier.) 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Guideaux Ik denk dat Het vaak voorkomt dat verzekerden van (huisartsen)zorg gebruik maken willen maken in hun geboorteland. En zeker als dit een buurland is en dus binnen rij-afstand ligt. 

Ik zou daar meer duidelijkheid over willen hebben. Ik wil weten hoe het zit met het consulttarief in Belgie en met het inschrijftarief in Belgie. Ik denk dat ZK in principe alle losse consulten zou moeten vergoeden ( voor 75% van het NL tarief, dus ca, €21 per consult). Ook als een verzekerde in NL niet is ingeschreven, moeten de consulttarieven immers los betaald worden. En inschrijving bij een huisarts is niet wettelijk verplicht. 

Ook wil ik weten wat er gebeurt als een Belgische huisarts een verwijzing geeft. Is die geldig als bewijs van verwijzing ivm vergoeding door de basisverzekering? Waarom niet / waarom wel? 

Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling
Lees hier meer
xpert
‎22-12-2016 16:23
Beste Xavier,

Begrijpelijk dat je graag bij je Belgische huisarts blijft waar je bekend en vetrouwd bent.
Het is helemaal geen probleem om je Belgische huisarts aan te houden. De nota's voor een bezoek aan de huisarts kunnen achteraf bij ons gedeclareerd worden.
Let wel, we vergoeden maximaal het Nederlandstarief voor het bezoek aan de huisarts in België.
Lees hier meer
Is dit juist? Moet dit wellicht zijn:  “ maximaal 75% van het Nederlandse WMG tarief”? ( althans als vragensteller een normale natura verzekering heeft). 
Groet, Feina.

Re: Huisarts in België

Medewerker

@Feina, je stelt een aantal interessante vragen. Guideaux is binnen Zilveren Kruis van baan veranderd en antwoord daarom waarschijnlijk zelf nu (even?) niet. Ik heb daarom de vragen uitgezet bij een andere collega. Zodra ik meer weet, kom ik er hier op terug.

Re: Huisarts in België

Medewerker

@Feina, graag kom ik terug op de door jou gestelde vragen.

 

De inschrijfkosten bij een Belgische huisarts worden niet vergoed. Wij vergoeden alleen de werkelijke gemaakte kosten in het buitenland. In Nederland hebben wij met de huisartsen speciale afspraken wat betreft de inschrijfkosten. Die zijn niet van toepassing op huisartsen in het buitenland. Voor wat betreft het consulttarief wil ik je graag verwijzen naar de post van 27 december 2016 van van mijn collega Constance.

 

Een verwijzing van een Belgische huisarts voor medische specialistische zorg in België is geldig. Uiteraard moet het dan wel gaan om verzekerde medisch specialistische zorg. 

 

De verwijzing van de Belgische huisarts voor medisch specialistische zorg is ook geldig om de behandeling in Nederland op te starten. Het ziekenhuis zal ook om de verwijzing vragen.

 

Uiteraard adviseren we niet-spoedeisende medisch specialistische zorg in het buitenland altijd vooraf aan te vragen.

Re: Huisarts in België

Fanatiekeling

@Corine V. Dank voor je informatieve antwoord. 

 

Ik heb nog een aanvullende vraag.

Mogen de huisartsen van alle EEG- landen doorverwijzen?

Groet, Feina.