Winst Zilveren Kruis terug naar premiebetaler

Van elke euro zorgpremie die Nederlanders in 2014 betaalden, is 99 cent uitgegeven aan vergoedingen en kosten van de zorgverzekering. Dit blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Zorgverzekeraars hielden dus één procent van de betaalde premies over. Wat gebeurt er met deze winst? Een gesprek met Norbert Hoogers, directievoorzitter bij Zilveren Kruis.

Hebben verzekerden in 2014 te veel premie betaald?

Hoogers: "Zorgpremie is in feite een voorschot, waarmee we alle verwachte zorgkosten die onze verzekerden maken, kunnen betalen. De cijfers van DNB laten zien dat het in 2014 is gelukt een premie vast te stellen die goed past bij de zorgkosten die dat jaar zijn gemaakt. Het bedrag dat we overhielden, is voor een groot deel teruggegeven aan verzekerden door de premie voor 2015 aan te passen. De rest zit in een spaarpot voor onvoorziene zorgkosten. Dit om alle rekeningen te kunnen blijven betalen voor als er bijvoorbeeld een epidemie uitbreekt."

Om welke bedragen gaat het dan?

"In 2014 ontving de zorgtak van Achmea – waaronder Zilveren Kruis – 13 miljard euro aan premiegeld. Aan het einde van het jaar bleef hiervan 418 miljoen euro over. 335 miljoen euro is gebruikt om de zorgpremie in 2015 stabiel te houden. Als je omrekent naar wat dit voor één verzekerde betekent, dan is van 100 euro betaalde premie ongeveer 2,50 euro niet uitgegeven (op basis van het nettoresultaat). Toch blijft ook dat deel dus gewoon in de zorg, door hiermee premiestijging te voorkomen en het spaarpotje gezond te houden. Zilveren Kruis keert geen winst uit aan aandeelhouders."

Waarom zijn de zorgkosten eigenlijk lager uitgevallen dan verwacht?

"Zilveren Kruis moet half november al de zorgpremie vaststellen voor het komende jaar. Terwijl we dan natuurlijk nog niet precies weten hoeveel zorg nodig zal zijn. Daarom doen wij hiervan een zo goed mogelijke inschatting. Daarnaast kunnen wij de zorgkosten natuurlijk zelf ook beïnvloeden. Dit doen we door slim samen te werken met zorgverleners om zo voor onze verzekerden betaalbare en kwalitatief goede zorg te regelen. Stijgende zorgkosten worden verder beperkt doordat niet alleen wij maar juist ook zorgverleners en patiënten steeds meer aan de kosten denken. Zij staan vaker stil bij de vraag: is deze zorg wel nodig?"

Wat verwacht je voor 2015?

"Ik ben blij dat we de premie voor 2015 nagenoeg gelijk hebben kunnen houden voor onze verzekerden, mede door het resultaat van afgelopen jaar. Ik hoop dit jaar op dezelfde ontwikkeling, én een scherpe premie én een beetje terug te kunnen geven."