Vangnet voor vroeggeboren baby's en hun ouders

Een zwangerschap duurt normaal gesproken ongeveer 40 weken. Die draagtijd is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen en het fysieke gestel van het kind. Geboorten binnen 32 weken zijn zeer zorgelijk, en komen in Nederland jaarlijks ruim 2.500 keer voor. Deze ernstige vroeggeboorten kunnen diepe sporen achterlaten bij kind en ouders. Zilveren Kruis steunt een nieuwe, succesvolle manier van begeleiden van jonge gezinnen die dit overkomt.

Kinderen die al rond de zevende maand van een zwangerschap ter wereld komen, kunnen steeds vaker worden gered. Zij hebben vervolgens wel veel aandacht nodig. Door een achterstand in de hersenontwikkeling hebben vroeggeborenen belang bij positieve interacties met de ouders en omgeving. Maar deze kinderen komen na de geboorte meteen in de vaak stressvolle omgeving van de intensive care terecht, wat de hersenontwikkeling eerder bedreigt dan stimuleert. Ook tijdens de eerste periode thuis is het onrijpe zenuwstelsel van de vroeggeborene nog niet opgewassen tegen alle prikkels.

Onduidelijke gedragssignalen

Ouders van te vroeg geboren kinderen worden vaak geconfronteerd met gedrag van hun kleintje dat niet eenvoudig is te verklaren. Marie Jeanne de Wolf, kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij het Amsterdams Medisch Centrum (AMC): "Wat we weten, is dat deze baby’s minder gemakkelijk contact maken en het lastig vinden om aandachtig hun omgeving te onderzoeken. Ook passen ze zich minder goed aan de omstandigheden aan. Hierdoor hebben zij meer stress. Dit kan zich uiten in onrustig bewegen en veel huilen, maar ook in teruggetrokken gedrag. In feite hebben vroeggeboren kinderen dus meer moeite zichzelf in balans te houden en deel te nemen aan activiteiten die belangrijk voor hen zijn."

Eyeopener

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van een jong kind, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren uit 2007 laat zien dat positieve, goed afgestemde interacties tussen ouder en kind, de opgelopen complicaties door vroeggeboorte deels kunnen compenseren. Bij vroeggeboorte is het daarom cruciaal dat een professionele zorgverlener, zoals de kinderfysiotherapeut, ouders in hun rol versterkt. De Wolf: "Een eyeopener, want zorgprofessionals zijn geneigd om vanuit hun specifieke vakgebied te denken en te adviseren, in plaats van naar de ouder-kind interactie te kijken."

Kinderfysiotherapeut

Uit deze kennis is het ToP-programma ontstaan, een nieuwe manier van begeleiding voor ouders met een vroeggeboren kind. Onderdeel hiervan is dat ouders samen met een kinderfysiotherapeut het gedrag van hun kind observeren. Monique Flierman, kinderfysiotherapeut en docent bij het AMC: "Door aan dit gedrag betekenis te geven, krijgen ouders meer inzicht en worden zij sensitiever en responsiever in de omgang met hun kind." Ook biedt de kinderfysiotherapeut steun op ander vlak. Wellicht ervaren de ouders stress of angst. Of voert een werkgever druk uit om weer te gaan werken, terwijl het kind qua gezondheid nog niet toe is aan de kinderopvang.

De eerste resultaten van deze nieuwe manier van begeleiden zijn overtuigend: betere interactie tussen ouder en kind, betere motorische en cognitieve ontwikkeling in het vijfde levensjaar, minder bezoeken aan de spoedeisende hulp, minder meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en minder huilbaby’s. De volgende stap is het opleiden van meer kinderfysiotherapeuten volgens het principe van het ToP-programma.

Vergoeding

Door steun van Zilveren Kruis maakt deze zorg rondom vroeggeboorte nu deel uit van de basisverzekering. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit is een oplossing gevonden voor financiering van het ToP-programma. Alle andere zorgverzekeraars hebben Zilveren Kruis inmiddels gevolgd en vergoeden deze zorg voor hun klanten. 

ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders.