Tips om kinderen weerbaarder te maken

Slechte cijfers, een wedstrijd verliezen, je zin niet krijgen of domweg pech: kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met teleurstellingen en tegenslagen. Het is daarom belangrijk kinderen weerbaar te maken, zodat zij op een goede manier met zulke tegenslagen omgaan en later makkelijker door het leven stappen. Met deze tips helpen we jullie een eindje op weg!

Krijgt een kind een tegenslag voor zijn kiezen, dan kan dat de nodige frustratie opleveren, met huilen, zeuren, schreeuwen of boos worden als gevolg. Toch moeten kinderen leren deze tegenslagen te accepteren. Doen ze dat niet, dan zullen ze er op hun eigen manier mee omgaan. Zonder handvatten kan dat uitmonden in extreem boos of teruggetrokken gedrag, aldus kindercoach Myrthe van der Avoird. Leren kinderen wel goed met tegenslagen omgaan, dan hebben ze daar later profijt van en zullen bijvoorbeeld minder snel faalangst ontwikkelen.

Vergroten mentale weerbaarheid

Hoewel sommige kinderen echte doorzetters zijn en er na een tegenslag nog tandje bij doen, gooien anderen als het even tegenzit meteen de handdoek in de ring. Deze opgevers verliezen al snel het geloof in zichzelf. "Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen is het belangrijk hun mentale weerbaarheid te vergroten. Zij moeten werken aan bepaalde kwaliteiten en eigenschappen die helpen om met tegenslagen om te gaan," zegt Van der Avoird.

Sporten

Een goede manier om deze kwaliteiten en eigenschappen te ontwikkelen en mentaal veerkrachtig te worden, is sport. "Behalve het plezier en onderling contact dat kinderen uit sport halen, ervaren ze tijdens sportbeoefening ook regelmatig tegenslag. Denk aan het verliezen van een wedstrijd, iets dat na veelvuldig trainen toch niet wil lukken of ingedeeld worden in een (te) laag team."

Er zijn dus bepaalde aspecten van sport die een beroep doen op de mentale weerbaarheid van een kind, Denk aan: leren winnen en verliezen, doorzettingsvermogen, discipline, vergroten van zelfvertrouwen, leren reflecteren en omgang met anderen. Daarnaast leren kinderen die sporten rustig en beheerst te reageren in teleurstellende situaties en anderen te respecteren.

Drama en toneel

Van der Avoird noemt sociale vaardigheidstraining en drama en toneel ook als geschikte manieren om kinderen mentaal weerbaarder te maken. Door dingen visueel te maken en uit te beelden, kijken kinderen op een andere manier naar zichzelf en anderen. Via toneel zien ze bijvoorbeeld hoe je op bepaalde situaties wel en niet kunt te reageren.

Ga het gesprek aan

Heeft zich een tegenslag voorgedaan, dan is het belangrijk om als ouder met je kind het gesprek aan te gaan en zijn of haar gevoelens serieus te nemen.

1. Praat met je kind over zijn of haar gevoelens. Stel je kind vragen als "Waar baal je het meest van?" en "Hoe had je het liever gewild?" Zo neem je je kind en zijn of haar gevoelens serieus en help je hem of haar inzicht te krijgen in het teleurstellende gevoel. Dit maak je kind bewust van emoties die opspelen en zo kan hij of zij deze de volgende keer sneller herkennen en een plek geven.

2. Bedenk samen wat een goede afleiding is als je kind teleurgesteld of boos is. Bijvoorbeeld muziek luisteren, buiten spelen of samen een kopje thee drinken. Door middel van afleiding, zal hij of zij minder lang in de tegenslag blijven hangen.

3. Help je kind om door te zetten als het even tegenzit. Je kunt bijvoorbeeld samen haalbare doelen stellen, zodat het de volgende keer wel gaat lukken. Heeft je kind bijvoorbeeld moeite met rekenen, dan kun je afspreken dat je elke dag samen oefent, zodat je kind voor de volgende toets wel een voldoende haalt.

4. Je bent als ouder een rolmodel. Krijg jij een tegenslag te verwerken, wees je dan bewust hoe jij hiermee omgaat. Als jij tegenslagen makkelijk kunt accepteren, dan zal je kind dit goede voorbeeld zeker overnemen.

Gratis judoclinic

Zilveren Kruis is vier jaar trots partner van Schooljudo, omdat we vinden dat judo kinderen fysiek en mentaal sterker maakt. Wij bieden daarom nu een gratis judo-les aan, gegeven door niemand minder dan Olympisch judoka Dex Elmont. Zorg dat je erbij bent!

Hoe help jij jouw kind met tegenslagen om te gaan? Deel het hieronder!