Minder fysiotherapie nadelig? Integendeel: juist in patiëntbelang

"Een aanvullende zorgpolis is geen garantie voor een goede fysiotherapiebehandeling," kopte een artikel op de website van RTL Nieuws woensdagavond. Fysiotherapeuten die teveel behandelingen doen bij klanten, zouden het contract met Zilveren Kruis kwijtraken. Maar de strekking van dit nieuwsbericht is niet helemaal juist. Daarom leggen wij graag uit hoe het dan wél zit, zodat je zeker weet dat je de zorg krijgt die je verdient.

Fysiotherapie zit voor een groot deel niet meer in het basispakket. Omdat het soms toch noodzakelijk is, sluiten veel mensen een aanvullende verzekering af. De kosten die dan worden gemaakt, zijn voor de verzekeraar. Nu stijgen de uitgaven aan fysiotherapie jaarlijks met 15 miljoen euro en daalt het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen. Toch verwachten klanten een aantrekkelijke premie. En die willen wij graag blijven bieden.

Premiestijging voorkomen 

Hoe komt het dan dat de uitgaven stijgen? Omdat soms onnodig gebruik wordt gemaakt van zorg.

Stel je voor: je hebt een uitgebreide aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis. Hierbij krijg je jaarlijks 27 fysiotherapiebehandelingen vergoed. Als je bijvoorbeeld met nekklachten naar de fysiotherapeut gaat, wordt er een behandelplan opgesteld. De meeste fysiotherapeuten in Nederland hebben voor het genezen van nekklachten 10 behandelingen nodig. Na het traject heb je dus nog 17 behandelingen tegoed.

Zijn alle behandelingen in jouw pakket op, dan betaal je de rest meestal uit eigen zak. Je gaat er daarom van uit dat de fysiotherapeut zuinig omgaat met het aantal behandelingen waarvoor je bent verzekerd. Bovendien, als het behandeltraject onnodig wordt voortgezet omdat je nog ruim voldoende vergoeding over hebt, kan de verzekeraar de zorg ook niet meer tegen een betaalbare premie aanbieden. Dit willen wij voorkomen.

Vastgestelde aantallen

Verzekeraars hebben daarom besloten om een grens te verbinden aan het aantal behandelingen dat een fysiotherapeut geeft. Zilveren Kruis werkt samen met fysiotherapeuten die goed omspringen met het vastgestelde aantal behandelingen en niet onnodig veel behandelingen doen om een klacht te verhelpen. Het gaat hier om 6.100 praktijken waar 18.000 fysiotherapeuten werkzaam zijn.

Zorgverbetering

Bij 96 procent van de fysiotherapeuten waarmee we werken, gaat dit goed. Een klein aantal fysiotherapeuten in Nederland doet veel langer over een behandeltraject dan vakgenoten, zonder dat duidelijk is waarom. Het risico bestaat dat volgend jaar hun samenwerkingsverband met Zilveren Kruis wordt stopgezet. Uit het nieuwsartikel van RTL blijkt dat er een fysiotherapeut is die zo bang is dat zijn contract wordt opgezegd, dat hij voortijdig behandelingen afbreekt.

Volgens Erwin Hol, hoofd inkoop op de afdeling Paramedische Zorg bij Zilveren Kruis, is dat absoluut niet nodig. Hij legt uit waarom: "Wij zijn eind 2014 gestart met het informeren van fysiotherapeuten door middel van spiegelinformatie. Hierin worden zij vergeleken met vakgenoten. Op het moment dat wij merken dat een fysiotherapeut veel langer over een behandeltraject doet dan anderen, vragen wij hem om dit te onderzoeken. Hij kan een jaar lang leren van praktijken uit zijn omgeving met eenzelfde groep patiënten en zich verbeteren. Voortijdig afbreken van behandelingen is dus niet aan de orde. Effectiever behandelen door te leren van vakgenoten wel. Pas als blijkt dat hij hier niets mee doet, overwegen we om het contract op te zeggen."

Heldere afspraken

De sancties waar fysiotherapeuten nu voor vrezen, zijn dus uit hun verband getrokken. Als zij zich aan de vastgestelde hoeveelheid behandelingen houden en dit duidelijk communiceren naar hun patiënten, hoeven behandeltrajecten heus niet voortijdig gestopt te worden. En hierbij is natuurlijk rekening gehouden met verschillende soorten patiënten, met verschillende soorten klachten. Want als je zorg nodig hebt, dan moet je die gewoon krijgen. Dat staat ook bij Zilveren Kruis voorop.

11 Opmerkingen
Voorbijganger

Het lijkt me goed dat er over en weer contact is om te kijken naar het verloop van de behandeling. Maar ook de patient kan zelf een goede verantwoordelijke bijdrage leveren in het proces.. Het is heel erg jammer dat dit niet meer in het basispakket zit omdat ik dit bij een basis behoefte in de zorg vind horen.

iepy

Cadet

"Je gaat er daarom van uit dat de fysiotherapeut zuinig omgaat met het aantal behandelingen waarvoor je bent verzekerd. Bovendien, als het behandeltraject onnodig wordt voortgezet omdat je nog ruim voldoende vergoeding over hebt, kan de verzekeraar de zorg ook niet meer tegen een betaalbare premie aanbieden. Dit willen wij voorkomen,"


En hier gaat het dus om het doem denken van de zorgverzekeraar. U gaat dus uit van "onnodige behandelingen" waar is dit op gebaseerd? En wat een klap in het gezicht van al die therapeuten die met hart en ziel bezig zijn met de klant van Zilveren Kruis. Die worden afgeschilderd als criminelen die aan de klant willen verdienen en die tot de laatste nog te vergoeden behandeling uit te melken. En de therapeut hoeft niet zuinig om te gaan met het aantal behandelingen immers de therapeut geeft de therapie die op dat moment noodzakelijk ingezet moet worden. Voor ons bestaat een behandeling niet uit een rekensom, zoals bij de zorgverzekeraar, maar uit het bieden van de meest optimale zorg. Draai het maar om, de zorgverzekeraar belemmert haar klant en de therapeut dusdanig dat het bieden van optimale zorg in gevaar komt, waardoor de klant gedreven wordt naar duurdere, bijvoorbeeld specialistische, zorg.  U hebt het over "Betaalbare premie", hoeveel geld van uw klanten , Zilveren Kruis, steekt u in de onnodige commercials en overige PR activiteiten, aan marktanalyses, web analyses etc. En dat geldt voor de meeste zorgverzekeraars. Miljoenen aan 'zorggeld' wordt aan dit soort activiteiten besteed waar uw klant en onze patient zeker niet beter van wordt.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey iepy, bedankt voor je bijdrage. Het is altijd een discussie welk deel van de zorg door iedereen betaald moet worden, en voor welk deel je je zou moeten verzekeren. Hoeveel behandelingen zou jij en de basisverzekering willen zien?

 

@siebren, Het is zeker niet de bedoeling fysiotherapeuten af te schilderen als criminelen. Wij geven daarom ook in het blog aan dat het in 96% van de gevallen gewoon goed gaat.

 

“Bij 96 procent van de fysiotherapeuten waarmee we werken, gaat dit goed. Een klein aantal fysiotherapeuten in Nederland doet veel langer over een behandeltraject dan vakgenoten, zonder dat duidelijk is waarom.”

 

Wij vinden het van belang dat de behandelingen effectief gebruikt worden. Als blijkt dat een therapeut veel meer behandelingen nodig heeft voor een behandeltraject dan vakgenoten dan vinden wij dat hier actie op moet worden ondernomen. Dit kan bijvoorbeeld door ervaring uit te wisselen met andere praktijken in de omgeving. Pas als blijkt dat een therapeut hier niets mee doet, overwegen we om het contract op te zeggen.

Door dit aan het licht te brengen helpen we de praktijk inzicht te geven, de patiënt door een kortere doorlooptijd en het verzekerdenbestand door een betaalbare premie. Ik lees in je laatste zin "onze patiënt". Ik ben benieuwd of je zelf fysiotherapeut bent? 

Cadet

Dank je Jeppe voor je reactie. Ik ben geen therapeut. Heb een aantal jaren een praktijk gehad als ondernemer. Een reden dat ik de praktijk moest verkopen is dat de inspanning en kosten niet in verhouding meer stonden tot de vergoeding. Ook speelde een rol dat ik als werkgever vond dat een HBO opgeleide werknemer een daarbij passend salaris moet hebben en keek daarbij naar de concept CAO 2008. Wat ik nu om me heen hoor dat therapeuten voor bedragen werken die in geen verhouding staan tot hun kennis en vaardigheden. Het wordt tijd dat er tarieven worden betaald die recht doen aan het vak fysiotherapie. Is nu de kapper, de verwarmingsmonteur en het garagebedrijf te duur of is het tarief fysiotherapie zo laag?

 

Dat 96% van de therapeuten zich houden aan het aantal behandelingen dat voor een indicatie staat dat zal kloppen. De vraag is of de therapeut zich door het 'systeem' laat leiden, dat is nl wel de veilige route. En weet u ook of de klant dan echt uitbehandeld is? Controleert u of u de klant terugziet bij andere zorgkosten gerelateerd aan de klacht?

 

De 27 behandelingen die u noemt is discutabel. Waarom niet 12 of 36 behandelingen?

Een klant is niet een gemiddelde van en een therapeut ook niet. Het noemen van een maximum beperkt de klant en de therapeut. Het kan dus een kostenmotief zijn van bijvoorbeeld de klant door te kiezen voor een interventie die nog wel vergoed wordt. Dit kan zijn medicatie of specialistische zorg of wellicht iets in het alternatieve circuit.

Waarom is het bezoek aan de huisarts of specialist  niet gemaximeerd? We gaan er met elkaar van uit dat die bezoeken noodzakelijk zijn.  U weet wat deze vormen van zorg kosten en daarbij valt fysiotherapie in het niet. Waarom bij een  bezoek aan de fysiotherapeut alles willen dicht timmeren, aantallen maximeren, eisen stellen aan de praktijk in relatie tot de hoogte van de vergoeding, een enorme administratieve ballast opleggen?

 

U heeft het over kortere doorlooptijd, we hebben het hier over het verlenen van zorg, niet het vereenvoudigen van een administratief proces of het online bestellen van producten.

 

Jammer dat u niet ingaat op mijn opmerking inzake de kosten die u maakt voor commerciele activiteiten.

 

Een zorgverzekeraar zou zich niet moeten bemoeien met de inhoud van de zorg. Dit is aan de zorgaanbieder en de patient. Die kunnen prima met elkaar objectieve kaders vaststellen en daarop monitoren.  Daar zit ook de kennis zowel van de vraag- als van de aanbodzijde.

Community Manager
Community Manager

Hallo @Siebren1 ,

Ik heb onze relatiemanager paramedische zorg gevraagd te reageren op jouw bericht. Hieronder zijn reactie: 

Aan uw opmerking over passende tarieven voor de diensten van fysiotherapeuten, wordt door Achmea al jarenlang invulling gegeven door hogere tarieven te vergoeden aan praktijken die transparantie bieden over hun praktijkvoering. Deze transparantie heeft bijvoorbeeld betrekking op metingen naar klanttevredenheid of een objectieve beoordeling van de inhoudelijk kwaliteit door onafhankelijke auditbureaus. Kortom, op basis hiervan worden fysiotherapeuten zelf in staat gesteld een keuze te maken in de tarieven die Achmea contractueel aanbiedt & die naar onze mening absoluut recht doen aan het vak van fysiotherapeut.

 

Het feit dat u aangeeft dat fysiotherapeuten zich zouden laten leiden door onze spiegelinformatie en kiezen voor een “veilige route” (wat die dan ook in mogen houden), doet wat ons betreft geen recht aan het vak van de fysiotherapeut. Immers, uit de vele contacten die onze relatiemanagers met fysiotherapeuten onderhouden wordt dergelijk gedrag niet aangetroffen. Omdat u hiervoor ook geen aanvullend bewijs aanvoert, nemen wij uw bewering in deze dan ook ter kennisgeving aan.

 

Voor wat betreft uw uiteenzetting over de maximering van behandelingen kunnen wij helemaal meegaan. Wij werken dan ook samen met diverse stakeholders hard aan een systematiek, waarbij de fysiotherapeut net als bijvoorbeeld specialisten en huisartsen vergoedingen ontvangt op basis van specifieke behandelindicaties. We spreken dan van zogenaamde “zorgproducten”, waarin de mogelijk perverse prikkels in het huidige systeem (vergoeding per behandeling) vrijwel wordt geëlimineerd. Daarnaast worden binnen de huidige behandeltrajecten ook gekeken naar toepassing van technologische ontwikkelingen zoals eHealth, waarmee nog meer maatwerk kan worden gerealiseerd tussen de patiënt en de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden waarbij sommige patiënten thuis al een deel van de medische vragen digitaal invullen, die vervolgens automatisch wordt geüpload naar het EPD van de praktijk. Of de mogelijkheid voor patiënten om opnames van oefeningen in de praktijk thuis nog eens rustig te bekijken.  

 

Tenslotte geeft u aan dat Achmea zich niet zou moeten bemoeien met de inhoud van de zorg. Hierin verschillen wij absoluut niet van mening, maar als zorgverzekeraar hebben wij wel de wettelijke taak toebedeeld gekregen na te gaan of er sprake is (geweest) van doelmatige zorgverlening. Dit doen wij onder andere door het verstrekken van onze spiegelinformatie. Hiermee krijgen praktijken dan simpelweg meer inzicht in de eigen praktijkvoering, doordat hun praktijkpopulatie op basis van de factoren leeftijd, geslacht, verzekeringsgrond en zorgzwaarte wordt gespiegeld aan identieke praktijkpopulaties in heel Nederland. Als hierin vervolgens onverklaarbare verschillen optreden, dan wordt de praktijk gedurende de periode van een jaar in staat gesteld zich hierin te verbeteren. Bijvoorbeeld door deze uitkomsten verder te bespreken/spiegelen met collega’s, tijdens IOF’s of bij de beroepsvereniging. Kortom, praktijken krijgen hierin ruimschoots de tijd om zich te kunnen verbeteren.

Hoewel ik mij terdege besef dat we over een aantal van de genoemde onderwerpen wellicht nimmer overeenstemming zullen bereiken, ga ik er wel van uit u meer inzicht te hebben verschaft in onze overwegingen aan de hand van de bovenstaande toelichting.

 

Cadet

Bedankt voor uw reactie. Hier en daar wel helder en zo als u al aangeeft zullen we elkaar niet vinden op alle issues. Leiden door het systeem is bijvoorbeeld dat je je dossier afsluit binnen de aangegeven kaders dan wel het gemaximeerde aantal behandelingen. Vandaar ook mijn opmerking of u de klant monitord vwb de opvolgende gerelateerde zorgkosten.

Doelmatigheid van de zorg is iets wat zorgaanbieders en patienten samen op kunnen bepalen. dat kosten een issue is, uiteraard, echter mijn stellige overtuiging is dat, vanuit zorgverzekeraar beredeneert, de meest doelmatige zorg voor 90% gestoeld is op de kosten.

Vwb de tarieven, klopt dat er een differentatie is. En dat moet je als praktijk best aan 'de bak' voordat je een paar euros extra krijgt. De tarieven staan in geen verhouding tot de gekwalifeerde interventie die gepleegd wordt. Dit moet u met mij eens zijn, 28,00 per zitting in 2013 bij een Basisovereenkomst en een gemiddelde prijs bij een kapper voor het knippen van heren was 23,00..... Ik ga ervan uit dat de kapper zich jaarlijks niet verplicht hoeft te scholen, , klantonderzoeken moet uitvoeren, vast te leggen hoe de knipbeurt is verlopen en het resultaat etc.

Jammer dat u op het commerciele verhaal niet ingaat. Zoals u al aangaf we zullen elkaar niet vinden op alle issues. Ik volg de ontwikkelingen rondom  de fysiotherapie en hoop van harte dat er eindelijk een keer waardering komt voor het uitstekende werk dat fysiotherapeut levert. Waardering in de zin van gezien worden als volwaardige interventie en waardering in de zin van een daaraan rechtvaardig tarief. Dat dit vanuit een gezamenlijke inspanning moet komen is mij wel duidelijk.

 

 

Debutant

Hier een reactie van een klant. vanaf 2008 verblijf ik in Baarle Nassau, daarvoor in Dordrecht.

In Baarle Nassau al een paar keer bij de Fysio geweest. HIer hadden ze de "Niet aanraken" behandelingen. Vooral zoveel mogelijk bewegen in de sportzaal. Iedere keer kwam ik huilend thuis. Na 6 weken en verergering van de klachten maar weer naar Dordrecht, waar het in 3x opgelost was. Bewegen kan voor mij juist overbelasting betekenen en nieuwe blessures. Ik weet wat ik heb. Ga nooit naar de huisarts. De fysiotherapeut kent me al 16 jaar. Ik bel hem, zeg wat ik heb en hij behandeld. Zonder gezeur. Vroeger toen we nog gewoon ziekenfonds waren. was het nog beter. Nu moet mijn fysiotherapeut schrijven en is daar veel tijd mee kwijt. Ik snap dat hij verantwoording moet afleggen, maar het gezeur dat hij opschrijft wat ik gedaan het dat mijn klacht erger wordt. Ik baal hiervan.

Toen we nog gewoon ziekenfonds waren was het allemaal niet zo duur. Tot de privatisering, toen vlogen de prijzen omhoog. in 16 jaar tijd gingen de prijzen van 300 gulden. naar 18 tot 1900 euro nu. Het is te gek voor woorden en naar mijn mening volstrekt overbodig. Maar ja met de huidig salarissen van de top is het niet verwonderlijk. Ook de massa niet verzekerde, die toch behandeld worden helpt hieraan mee. En Jan met de korte achternaam is de dupe.

Ik zeg terug naar het ziekenfonds  en hoe is het toch mogelijk dat mijn buren (Lees Belgen) maar zo'n 100 euro per jaar kwijt zijn voor het ziekenfonds.

Had u het over spiegelen, misschien  moet u als bestuurder eens gaan kijken in Belgie, want blijkbaar gaat er hier iets verkeerd

Community Manager
Community Manager

Beste  @Marry 

Bedankt voor jouw reactie. Ik heb onze relatiemanager gevraagd te reageren. De relatiemanager is bij ons de expert op het gebied van afspraken die wij maken met zorgverleners. Hieronder lees je zijn reactie: 

Dat de zorg die u kreeg in Baarle Nassau niet correct was vinden wij erg vervelend voor u. Toch toont uw bericht ons ook aan hoe belangrijk het is dat er goede (lees doelmatige) zorg geleverd wordt zoals uw fysiotherapeut in Dordrecht u geeft.

 

De Nederlandsche overheid heeft gekozen voor een systeem waarbij medisch noodzakelijke zorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is en moet blijven. Via de Basisverzekering is er dan ook een verandering in gang gezet om de kwaliteit van de zorg meer inzichtelijk te maken voor iedereen. Wanneer we namelijk weten wat de beste behandeling is voor welke klacht, kunnen we met elkaar uiteindelijk meehelpen de zorg voor iedereen betaalbaar en daarmee ook toegankelijk te houden. Dat dit gevolgen heeft voor de administratieve belasting voor zorgverleners is bij ons zeker bekend.  Met de zorgaanbieders, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om deze lasten te verminderen. Hierbij zijn inmiddels dan ook al enkele stappen gezet, dus dat biedt zeker goede vooruitzichten.  

 

Vergelijking met andere landen is erg moeilijk. In België betaalt men per jaar ongeveer € 90,00 euro aan zorgpremie.  De ziekenfondsen bieden hun verzekering weliswaar gratis aan, maar de kosten hiervan worden gedekt uit de sociale zekerheidsbijdragen en de subsidies die de federale overheid toekent. Net als in Nederland valt het niet mee om aanvullende verzekeringen te vergelijken. De persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage bedraagt 13,07 procent van het brutoloon. Er zijn inderdaad nauwelijks wachtlijsten. Deels heeft dit te maken met het feit dat artsen geen overeenkomst hebben met het ziekenfonds. Zij mogen hun tarieven zelf vaststellen. Maar; het verschil tussen het door het ziekenfonds vastgestelde standaardtarief en het werkelijke tarief, moet de verzekerde wel zelf bijbetalen. Daarnaast betalen gezinnen een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 1.800 euro per jaar.

Geregelde bezoeker

ik vind het helemaal niet zo erg dat een gedeelte van de fysiotherapie buiten de basis verzekering valt. Wat ik wel een groot probleem vind dat bepaalde aandoeningen geen chronische indicatie krijgen terwijl ze wel chronisch zijn. Vorig jaar kon je dat als patient nog opvangen door de duurste aanvullende verzekering te pakken. Ok dan betaal je dus ook meer premie. Nu kun je nog maximaal 40 behandelingen in de duurste aanvullende verzekering krijgen en moet dus de rest zelf maar zien te betalen. Jammer dus voor mensen met een kleine beurs. Voor veel mensen geeft dat zoveel problemen dat ze dus niet kunnen functioneren. En dat gaat weer ten koste van het werk op de eerste plaats, problemen in het sociale leven met als gevolg dat ze daar weer zorg bij de ggz  voor moeten maken. Wat lost dat dan op. Denk dat uiteindelijk de kosten nog hoger oplopen dan wanneer de fysiotherapeut  op zijn minst voor 1 keer per week vergoed wordt. Ik vind dat de aanvullende verzekering er moet zijn voor iedereen en dus meer keuze moet hebben voor de zorg aanvrager. Er wordt steeds maar iets verwijderd uit de basis of aanvullende verzekering waar dan altijd weer een bepaalde zorgbetaler de dupe van is.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hi Dolpha,

Bedankt voor je reactie. Als ik je reacties goed begrijp zijn er in jouw ogen 2 dingen die anders zouden kunnen. Je geeft aan dat je het een groot probleem vindt dat bepaalde aandoeningen geen chronische indicatie krijgen terwijl het wel om een chronische ziekte gaat. De overheid heeft een lijst vastgesteld met aandoeningen. Op welke basis dat precies gaat staat nog even voor je uit.

 

Ook lees ik je reactie over het maximaal aantal behandeling wat je vergoed krijgt uit onze hoogste aanvullende verzekering. Dit is inderdaad op dit moment 40 behandelingen en er is geen medische selectie op deze aanvullende verzekering. Dit was altijd wel het geval. Door fysiotherapie onbeperkt te blijven vergoeden uit de aanvullende verzekering met 4 sterren zou de premie steeds duurder worden. Weinig mensen zouden daardoor de verzekering afsluiten met als gevolg dat deze verzekering onbetaalbaar wordt omdat de dekking met steeds minder mensen moet worden opgebracht.  

 

Misschien vind je het leuk je mening over de inhoud van de aanvullende verzekering te delen in dit topic. Ook is er een Denk Mee voorstel gedaan om met betrekking tot fysiotherapie een aanpassing te doen in de omschrijving op het declaratieoverzicht. Misschien vind je het leuk hierover mee te denken?

Oliverne
Niet van toepassing
Eindhoven