Korting op het eigen risico en andere plannen van minister Schippers

Eind vorig jaar wierp de Eerste Kamer het nieuwe zorgplan van minister Schippers in de prullenbak. Zij wilde zorgverzekeraars de mogelijkheid geven om de vergoeding te verlagen voor zorgaanbieders waar de verzekeraar geen afspraken mee heeft. Dit wordt ook wel de ‘niet-gecontracteerde zorg’ genoemd. Volgens de minister zou het verlagen van deze vergoeding leiden tot een betere kwaliteit van de zorg en lagere kosten.

Maar niet iedereen was het eens met minister Schippers. Volgens tegenstanders zou de keuzevrijheid van patiënten met een zogenaamde naturapolis beperkt worden, omdat zij niet meer kunnen kiezen naar welke arts ze gaan. Behandelingen bij zorgaanbieders die geen contract hebben met de verzekeraar van de patiënt, werden in het plan van de minister namelijk niet (volledig) vergoed. Mede om deze reden wees de Eerste Kamer het voorstel af.

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Schippers daarom het aangepaste zorgplan. De eerder genoemde lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg gaat niet door en de beperking van vrijeartsenkeuze is van de baan. Maar wat zijn dan de veranderingen die we wél kunnen verwachten?

1. Betere zorgkwaliteit

Om de kwaliteit van zorg te kunnen bepalen en vergelijken, moet eerst duidelijk zijn wat ‘kwaliteit’ eigenlijk is. Minister Schippers wil daarom dat informatie over de zorgkwaliteit bij dertig veelvoorkomende aandoeningen sneller beschikbaar komt. En dat zorgverzekeraars voor deze aandoeningen alleen zorg zullen inkopen op basis van heldere kwaliteitseisen.

2. Meer transparantie

Daarnaast wil de overheid de zorgverzekeraar stimuleren om zijn klanten beter te informeren over de kwaliteit van de behandelingen die zorgaanbieders geven. En dit in begrijpelijke taal, zodat verzekerden weten wat ze kunnen verwachten, zowel van hun zorgverzekeraar als van de zorgaanbieder. Zo weten ze of hun verzekeraar kwaliteit van zorg net zo belangrijk vindt als de prijs.

3. Extra aandacht voor chronisch zieken en ouderen

Ook gaat de overheid meer aandacht schenken aan chronisch zieken en ouderen. In het zorgplan is voorgesteld dat de zorgverzekeraar een hogere bijdrage ontvangt voor een verzekerde die meer zorg nodig heeft dan voor iemand die kerngezond is. Zo wordt het voor de verzekeraar eenvoudiger om meer chronisch zieke en oudere verzekerden te hebben.

4. Korting op het eigen risico

Maar de meest belichte maatregel van minister Schippers in de media is toch wel de korting die je kan krijgen op je eigen risico. Zorgverzekeraars mogen korting aanbieden aan hun verzekerden, wanneer die naar zorgaanbieders gaan waar de verzekeraar een contract mee heeft. Volgens de minister kan dit vooral goed uitpakken voor mensen die veel zorg nodig hebben, omdat zij dan minder eigen risico hebben en toch voldoende en goede zorg krijgen, mits ze voor gecontracteerde zorg kiezen.

Natuurlijk is dit is slechts een greep uit de plannen die minister Schippers heeft voorgesteld. In de komende maanden moet duidelijk worden wat haar maatregelen in de praktijk zullen betekenen. Wij volgen het in ieder geval op de voet.

Wat vind jij van de voorgestelde veranderingen? Hoe denk jij bijvoorbeeld over een korting op het eigen risico als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat? Praat erover mee op ons forum.

6 Opmerkingen
Bezoeker
Het is weer een begin van verbetering in de zorg, al is verbetering snel gemaakt met hoe het nu is.
Webcare

Hoi Lolav, en de korting op het eigen risico als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, hoe denk je daarover?

Marcel van t Hoff
Niet van toepassing

Artsen in academische ziekenhuizen in dienst, terwijl in periferie ziekenhuizen er maatschappen zijn. Zelfstandigen. Prikkel om meer uit te voeren dan noodzakelijk? Waarom verdient bijv. een chirurg in een periferie ziekenhuis twee keer zoveel als een chirurg in een academisch ziekenhuis. (Bron: programma kijken in de ziel.) Tevens werd in dat programma ook gezegd dat ongeveer 50% van de handelingen echt noodzakelijk zijn. Alleen moeilijk van te voren bepalen welke 50%.
Zorgadministratie onnodig complex. Je moet ongeveer universitair gestudeerd zijn om dit te begrijpen en uit te voeren. DOT kent meer uitzonderingen dan regels. Grote overhead die m.i. omlaag zou moeten. Zowel bij zorgaanbieders als bij zorgverzekeraars.
Meer gebruik maken van goedkopere zkn-klinieken. Verzekeraar mag best sturend (niet bindend) zijn.
Medicijnen: waarom wordt op EU niveau geen afspraken maken met de farmaceuten (voorbeeld Nieuw Zeeland). Zou m.i. tot een kostenreductie moeten leiden.
Onduidelijk waarom zorgproducten (medische handelingen, medicijnen, etc.) wel danwel niet worden vergoed. M.i. zou een screening van alle zorgproducten en een herbeoordeling wel/niet vergoeden en onder welke omstandigheden een advies wel/niet vergoeden. Ook patienten mogen kostenbewust worden. En dat kan in de huidige opzet niet. Daarbij lijkt bij de huidige (half)jaarlijkse aanpassingen de 'low hanging fruits' worden gepakt, terwijl als grondig wordt bekeken andere oordelen gemaakt zouden kunnen worden.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Mooie inzichten Marcel. Dit zijn dingen die Schippers volgens jou in haar zorgplan moet opnemen? Ben wel benieuwd wat je vind van het plan om een zorgpolis te introduceren waar je eigen risico lager is als je gecontracteerde zorg gebruikt. Vind je dat de juiste sturing vanuit de zorgverzekeraar? Meer informatie en de discussie daarover vind je in dit topic.

Yvonne Schuit
Niet van toepassing

Ik vind dat het eigen risico tot ellende lijd, en meer mensen zorg mijden en daardoor duurder uit zijn, ook ben ik woest dat ouderen meer betalen voor dezelfde aanvullende pakketten, terwijl die ouderen wel betalen voor kraamzorg, IVF, Fysio en Tandvergoeding voor de kinderen, Zou hier normaal niet over vallen, maar als er toch verschil komt, dan hier ook maar mee stoppen, en doe de Fysio en Tandarts voor iedereen maar in de aanvullende pakketten, 

 

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Yvonne, we herkennen dat er mensen zijn die moeite hebben het eigen risico te betalen. We hebben het artikel gelezen waarin staat dat er mensen zijn die zorg mijden vanwege het eigen risico. Dit is zeker niet de bedoeling. De zorg moet echter wel ergens van worden betaald, wat zou jij daarvoor een goede oplossing vinden?

 

Wat betreft hogere premie van de aanvullende verzekering voor ouderen, dat is een keuze van ons geweest. We maken daarin de afweging dat jongeren gezonder zijn en eerder zullen kiezen voor een aanvullende verzekering die goedkoper is. Zo betalen zij mee met de kosten die we voor ouderen maken. De volledig uitleg vind je hier.