Eigen gezondheid checken: een online zelftest waar huisartsen blij mee zijn

Gezond zijn en je gezond voelen is voor veel mensen belangrijk. En zo lang alles goed gaat, denk je vaak niet aan ziek zijn en bezoekjes aan de huisarts. Toch speelt soms de twijfel op. 'Ben ik eigenlijk wel gezond?' vraag je je dan af. Of: 'wat kan ik doen om gezond te blijven?' Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben Nederlandse huisartsen samen met gezondheidsorganisaties een online gezondheidscheck ontwikkeld. Hiermee kun je in een half uurtje checken hoe het met je gesteld is en wat je kunt doen om gezonder te leven.

Een gezonde leefstijl is voor veel mensen belangrijk. Maar wat voor de een gezond is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Daarom is het vaak moeilijk om zelf te beoordelen welke handelingen voor jou de grootste gezondheidswinst zouden opleveren. Het risico op specifieke ziektes speelt hierbij een grote rol.

Vals alarm

Steeds vaker hebben mensen behoefte aan duidelijkheid over hun medische situatie. Commerciële bedrijven spelen hierop in, met online testen en onderzoeksprogramma’s. Rob Dijkstra, huisarts en voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap, is van mening dat dit vaak leidt tot vals-positieve uitslagen. "Neem bijvoorbeeld iemand die preventief een ct-scan laat doen," legt hij uit. "Bij 33% van de onderzochte personen wordt 'iets' gevonden. Dan komen ze bij de huisarts om dit verder te laten onderzoeken en bij minder dan 1% blijkt er uiteindelijk iets aan de hand. Al die andere mensen hebben onnodig vervolgonderzoek laten doen. Dat is niet alleen zinloos en duur, maar leidt vooral tot onnodige ongerustheid bij de patiënt en onnodige (soms pijnlijke) onderzoeken."

Gratis test

Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, hebben Nederlandse huisartsen samen met andere zorgorganisaties een online gezondheidscheck ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen in een half uurtje inzicht krijgen in hun gezondheidssituatie. Als er een aanleiding voor is, dan wordt ook een aanvullend medisch onderzoek aangeraden, zoals bloedonderzoek of een urinetest. Fijne bijkomstigheid: de online gezondheidscheck is gratis. Voor het aanvullende onderzoek worden wel kosten gerekend.

De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft inzicht in risicofactoren. Bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten en diabetes. Op basis hiervan wordt een advies gegeven om de leefstijl aan te passen, zoals stoppen met roken of meer bewegen. Als er uit de test een groot ziekterisico naar voren komt, dan wordt geadviseerd om naar de eigen huisarts te gaan.

Medisch verantwoord 

Rob Dijkstra: "De Gezondheidscheck kijkt naar leefstijlfactoren die de gezondheid beïnvloeden. We willen mensen een spiegel voorhouden: hoeveel sport jij? En hoeveel wordt er geadviseerd voor een gezonde leefstijl? Dit zetten we tegen elkaar af. Op basis van de antwoorden geven wij advies over aanpassingen in de leefstijl. Dit is een positieve manier om inzicht te geven in de gezondheidsrisico’s, zonder bangmakerij."

De Persoonlijke Gezondheidscheck is, in tegenstelling tot veel andere testen, gebaseerd op medische richtlijnen. Huisartsen zijn daar enthousiast over. Hiermee worden namelijk een hoop medische risico’s uitgesloten. Dijkstra: "De kracht van deze check is het getrapte systeem. Eerst een online test, dan eventueel aanvullend onderzoek en pas als daar aanleiding voor is, kom je bij de huisarts terecht. Met deze check wordt bij 60% van de gebruikers geen specifieke risico op een ziekte gevonden. Zij krijgen wel een advies om hun leefstijl te verbeteren."

40% van de gebruikers wordt geadviseerd om aanvullend bloedonderzoek te laten doen en slechts 10% van hen komt uiteindelijk bij de huisarts terecht, omdat het bloedonderzoek daar aanleiding toe geeft. "Vaak is er dan wel iets aan de hand," aldus Dijkstra. De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft daarom zelden vals alarm en maakt gebruikers niet onnodig bang. En daar hebben we allemaal baat bij.

Ben jij ook benieuwd hoe het met je gezondheid gesteld staat? Doe dan de test op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/nl.