Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

 Bewerkt 
Gast

Ik kopieer van internet een nogal misplaatste trotse verklaring van het Zilveren Kruis die ik simpele ziel niet kan volgen.
"We sluiten op voorhand beleggingen uit, die we in strijd achten met het verantwoord beleggingsbeleid van Achmea. Zo belegt Achmea niet in producenten van ‘controversiële’ wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische of chemische wapens. Achmea belegt ook niet in producenten van tabakproducten. Dit is besloten vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabakgebruik op de gezondheid".
Ik kan niet anders dan concluderen uit deze tekst dat het Zilveren Kruis wel belegt in "normale" wapens zoals bommen die dood en verderf onder mensen zaaien.........maar niet in de tabaksindustrie omdat dat slecht is voor de gezondheid....
Ik ben diep geschokt dat een zorgverzekering investeert in wapens en nog trots vertelt dat zij niet investeert in controversiële wapens, alsof dit niet erg genoeg is! Zij investeert niet in de tabaksindustrie "omdat het negatieve effecten op de gezondheid heeft", die effecten kosten de verzekering natuurlijk geld. Die wapens waarin u investeert kosten mensenlevens maar daar heeft u geen last van, kennelijk is dat minder erg dan die negatieve effecten op de gezondheid.....!
Mijn vraag is simpel, waarom vindt mijn gezondheidsverzekering het nodig om geld te beleggen in de wapenindustrie?

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

6 ANTWOORDEN

Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Hallo Haarlem, goed om te lezen dat je je zorgen aan ons uit. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in dergelijke zaken. Ik heb navraag gedaan bij Achmea overkoepelend, Zilveren Kruis doet zelf geen investeringen. Achmea is het concern waar wij onder vallen. Het is dus niet een zorgverzekeraar die investeert. Het is het concern waaronder ook reguliere schadeverzekeringen, levensverzekering etc. vallen.

Achmea belegt inderdaad in bedrijven die onder andere wapens produceren maar sluit bedrijven die controversiële wapens produceren volledig uit.
Niet controversiële wapens worden namelijk ook gebruikt ter bescherming en verdediging van landen. De volgende typen wapens beschouwt Achmea als controversieel:
1. die bij gebruik onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken;
2. die bij gebruik geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. Waarbij ook na afloop van een conflict deze wapens nog op aanzienlijke schaal slachtoffers veroorzaken en maatschappij en economie ontwrichten.

In de praktijk gaat het dan om de volgende typen wapens:
- Nucleaire wapens
- Biologische wapens
- Chemische wapens
- Antipersoonsmijnen
- Clusterbommen
Bedrijven die een van deze wapens produceren worden volledig uitgesloten.

Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Gast
Het Zilveren Kruis valt onder Achmea, als zij het daar niet mee eens zijn zouden ze een statement moeten maken ipv wederom te herhalen dat er niet geïnvesteerd wordt in controversiële wapens, het is in Nederland overigens verboden om daarin te handelen. Ook traditionele wapens worden alleen gemaakt om ze te gebruiken! Er sterft alleen al door kleine wapens één mens per minuut!!! Ik zou er niet trots op zijn om voor een bedrijf te werken dat daar aan mee doet en ik zou zo'n beleid ook niet kunnen verdedigen, uw bedrijf maakt zich in mijn ogen volstrekt belachelijk als het wel in bommen, granaten, mitrailleurs en wat niet al investeert maar niet in de tabaksindustrie omdat dat leidt tot gezondheidsproblemen.....
Feit is dat voor de wapenindustrie gewapende conflicten een bron van inkomsten voor u is.
Wist u dat Nederland op de zevende plaats staat van wapenexporteurs, slechts zes landen exporteren dus meer wapens dan Nederland. Dit feit worden blootgelegd in de Analyse Nederlandse wapenexport 2012, gepubliceerd door de Campagne tegen Wapenhandel.


Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Haarlem, jammer dat je je niet in ons beleid kunt vinden. Achmea voert een beleid genaamd "Maatschappelijk Verantwoord Beleggen" (MVB). Er word kritisch gekeken naar wat wel en wat niet verantwoord word geacht. Dat blijft natuurlijk altijd een discussie. Het is onmogelijk een beleid te formuleren waar iedereen het mee eens is.

Ik verplaats dit topic naar het forum nieuws en feedback.

Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Gast
Achmea kijkt kritisch naar wat wel en niet maatschappelijk verantwoordelijk beleggen is en na lang nadenken komt ze tot de conclusie dat ze wél in wapens gaat beleggen en niet in tabaksproducten......
U zegt dat het onmogelijk is een beleid te formuleren waar iedereen het mee eens is, daar ben ik het helemaal mee eens!
We kunnen inderdaad discussiëren over het feit dat ík het niet passend vindt voor een zorgverzekering dat zij in wapens handelt en ú kan het daarmee niet eens zijn maar dat Achmea niet in tabaksproducten belegt omdat zij maatschappelijk verantwoord wil beleggen en dan wel in wapens belegt kan moeilijk tot een discussie leiden, eerder tot sarcasme en bedenkelijk hoofdschudden.
Mijn mening is dat Achmea in wapens belegt omdat er enorme sommen geld mee worden verdiend en niet in de tabaksindustrie omdat die haar alleen geld kost, ik ben erg benieuwd naar uw mening hierover.

Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Medewerker
Hallo Haarlem

We zijn het in ieder geval met elkaar eens dat iedereen een andere mening heeft hierover. Jeppe heeft al toelichting gegeven. Je geeft aan dat een discussie leidt tot sarcasme en bedenkelijk hoofdschudden. Het lijkt mij dan ook niet zinnig om deze discussie verder te voeren. Ik hoop dat je hier begrip voor hebt. Verder een fijn weekend natuurlijk!

Re: Zilveren Kruis belegt wél in de wapenindustrie maar níet in de tabaksindustrie.....

Gast
Beste Jeanne,
Natúúrlijk heb ik er begrip voor dat Achmea hier niet over wil discussiëren, de situatie ligt, ondanks al dat verantwoord beleggen, tóch wat gevoelig vermoed ik, wel een beetje flauw om de oorzaak daarvan bij mij te leggen maar dat mag.
Ik wil Achmea hierbij nog even attent maken op wat feiten die de gevolgen zijn van haar verantwoorde investeringen.
Wapenhandel is één de bronnen van ellende in de wereld en met name in de zogeheten derde wereld, door de wapenhandel zijn er veel meer kindsoldaten gekomen. Er worden steeds meer kleine wapens verhandeld. Kleine wapens zijn bijvoorbeeld revolvers, geweren en lichte machinegeweren.
‘Het aantal doden door lichte wapens torent uit boven alle andere wapens - bijna ieder jaar vallen er meer doden door lichte wapens dan er mensen stierven door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Gezien het leed dat zij veroorzaken kunnen deze lichte kleine wapens zeker omschreven worden als massavernietigingswapens, ’ aldus voormalig VN-secretaris Kofi Annan in 2000.
Tot de lichte wapens worden gerekend zware machinegeweren, granaatwerpers en draagbaar luchtafweergeschut, antitankwapens en raketsystemen.Al deze wapens vallen onder het VN- verdrag en daarom vindt Achmea het beleggen daarin verantwoord!!!
Volgens Cordaid is dat van groot belang omdat de impact van deze “kleine en lichte” wapens verre van klein of licht is.
Kleine en lichte wapens veroorzaken de meeste slachtoffers in binnenstatelijke gevechten. (UNIDIR, 2009).
Ze worden gebruikt om afschuwwekkende aantallen mensen te bedreigen, verwonden en doden.
Ze ondermijnen sociaal-economische ontwikkelingen, stoken conflicten op, dragen bij aan mensenrechtenschendingen en destabiliseren landen en regio’s. (UNIDIR, 2009).
Er zijn meer dan 600 miljoen kleine en lichte wapens in omloop, makkelijk en goedkoop te verkrijgen.
Ze gaan jaren mee. Dat betekent dat zij ook jarenlang een bedreiging vormen voor vrede. Wapens worden soms van generatie op generatie doorgegeven.
Wist u dat één op de drie landen op aarde meer investeert in wapens dan in de gezondheidszorg?
Mijn groeten aan Jeppe die mij in eerste instantie liet weten dat hij het fijn vond dat ik mijn zorgen met jullie deel en verder allemaal ook een fijn weekend natuurlijk!