Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Weten jullie wie bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt?

Community Manager

@Sjaak Schreef in het Freestyle topic:

 

Ik heb vorig jaar op 2 december 2014 de volgende vraag gesteld aan het zorginstituut nl met betrekking tot vergoeding van de Freestyle Libre in het basispakket.:

...Wat is uw inbreng bij de zorgverzekeraars om dit in hun pakket op te laten nemen ? En hoe lang zou dit nog moeten gaan duren? Zou u hier druk achter kunnen zetten daar de freestyle libre voor mij echt een uitkomst zou betekenen voor mijn lichamelijke toestand. 

Hierop kreeg hij het volgende antwoord:

 

...Het is in eerste instantie aan de zorgverzekeraars om te beoordelen of een nieuw hulpmiddel, in dit geval de freestyle libre, tot het te verzekeren pakket behoort. Als zij er niet uitkomen, kunnen zij het Zorginstituut als pakketbeheerder raadplegen.


Hoeveel tijd de zorgverzekeraar nodig heeft voor deze beoordeling kunnen wij niet aangeven.
Daarnaast is het ook aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of de individuele verzekerde redelijkerwijs op het (nieuwe) hulpmiddel is aangewezen.
 
Gezien het voorgaande verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. De rol van het Zorginstituut is vooralsnog zeer beperkt.
 
Weten jullie wie bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt?

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Weten jullie wie bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt?

1 ANTWOORD

Re: Weten jullie wie bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt?

Community Manager

@Sjaak je punt over het bepalen van de stand van de wetenschap en de praktijk is terecht. We zijn in onze antwoorden daar niet dieper op ingegaan. Het ligt iets genuanceerder dan je nu schetst. Zowel de overheid, het ZiN, Medisch Specialisten als wij als zorgverzekeraar hebben een rol in het bepalen van de stand van de wetenschap en de praktijk.

 

Omdat het best een lastige materie is, hoe de samenwerking tussen zorgverzekeraar, ZiN en overheid werkt op het gebied van het bepalen of een behandeling of hulpmiddel aan de stand van Wetenschap en Praktijk voldoet, zijn we bezig met het schrijven van een kennisbankartikel over dit onderwerp.

 

Willen jullie ons helpen door aan te geven wat er nog onduidelijk is?

Stand van de wetenschap en praktijk

Zowel de overheid, het ZiN als wij als zorgverzekeraar hebben een rol in het bepalen van de stand van de wetenschap en de praktijk. In het kort komt het erop neer dat de overheid vaststelt welke zorg wel en niet in het basispakket valt. Niet exact welke behandeling. Wél dat de behandelingen moeten voldoen aan de stand van de Wetenschap en de Praktijk. Het Zorginstituut (ZiN) adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast heeft het ZiN het beoordelingskader opgesteld om te bepalen of een behandeling wel of niet voldoet. De zorgverzekeraar bepaalt op het moment van een aanvraag of declaratie of de behandeling (of hulpmiddel) voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat doet de zorgverzekeraar op basis van het beoordelingskader dat is opgesteld door ZiN. Ook is het zo dat als wij als zorgverzekeraar bepalen dat iets voldoet, een eventueel toekomstig standpunt van het ZiN of een andere verzekeraar dezelfde uitkomst moet hebben.  Op basis van een standpunt van ZiN kan de overheid ook besluiten een behandeling uit te sluiten van de basisverzekering.

 

Hoe zit het nu met de stand van de wetenschap en de praktijk voor FSL?
Met betrekking tot de FSL was en is er vanuit het ZiN nog geen standpunt. Dus aan de hand van het beoordelingskader kunnen wij zelf bepalen of het voldoet aan de stand van de Wetenschap en Praktijk. Bij het uitvoeren van het beoordelingskader bleek alleen dat er te weinig (onafhankelijk) bewijs voor de effectiviteit en betrouwbaarheid van de FSL. Daarom zijn we in samenwerking met Henk Bilo een onderzoek gestart. De voorlopige uitkomsten daarvan heb je hier kunnen lezen. Zowel de medisch onderzoekers als wij vinden dat op basis van dit onderzoek o.a. de kosteneffectiviteit (ook een voorwaarde vanuit het beoordelingskader) nog onvoldoende bewezen is. Ook 1 op de 25 mensen met ernstige huidirritatie van de sensor vinden wij zorgelijk en nodig om verder te onderzoeken. Omdat we wel willen zorgen dat vervolgonderzoek gedaan wordt kiezen we nu voor dit vergoedingsscenario in combinatie met onderzoek.