Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Aanhef post

 Bewerkt 
Nieuwkomer

Dag, ik ben heel benieuwd hoe andere vrouwen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben het volgende ervaren.
Mijn man en ik zijn beiden verzekerd bij het Zilveren Kruis. Hij kreeg vandaag een brief van ZK inzake de verwerking van rekeningen en afrekeningen over 2012. Deze hadden allemaal betrekking op mij. Ik vind het uiterst vreemd dat deze brief dan aan hem wordt geadresseerd. Maak er desnoods een dubbele adressering van b.v.:
Dhr en Mw. maar niet alleen De Heer en dat vervolgens deze brief over mijn nota's gaan. 
Ik wordt al ik weet niet hoe lang (bij meerdere instanties) geconfronteerd met deze gang van zaken. Ik ben er klaar mee!!
Graag de mening van anderen hierover.
Rita Timmers-Rohaan

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Aanhef post

OPGELOST
7 ANTWOORDEN

Re: Aanhef post

Fanatiekeling
Je kunt dit voorkomen door te "verzelfstandigen". Dat houdt in dat ieder een eigen polis krijgt. Dat is sinds de invoering van de nieuwe ZVW in 2006 de bedoeling: iedereen heeft een eigen polis, ook kinderen en echtgenoten. Je hoeft als echtgenoten ook niet bij de zelfde zorgverzekeraar te gaan. 
Ik ken twee zorgverzekeringen die hier anders mee omgaan. Uw man is waarschijnlijk de verzekeringnemer en u bent de verzekerde. Andere verzekeringen sturen beiden een overzicht, waarbij ze de verzekeringnemer slechts globaal inlichten over de medische zorg ivm de privacy. U kunt volgens mij zowel een zelfstandige polis krijgen, terwijl uw man verzekeringnemer blijft, als een zelfstandige polis waarbij u zelf verzekeringnemer bent.
Het probleem is dus vooral administratief en u kunt het zelf verhelpen. Vraag wel goed na wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld ivm met de collectiviteitskorting. Ik ben van mening dat de collectiviteitskorting, die uw man eventueel van zijn werkgever krijgt, ook voor u zou moeten gelden als u een verzelfstandigde polis heeft. 
PS ik heb dezelfde slechte hr/mw ervaring bij DFA services. 
( rekening tandarts) het is heel verwarrend als het zo geadresseerd wordt. Je raakt snel in de war. Als je klaagt geeft DFA de tandarts de schuld. Ze willen wel geld van je, maar nemen niet de moeite van een goede aanspreekvorm. 

Re: Aanhef post

 Bewerkt 
Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo Rita, wat Elze30 aangeeft is zeker een optie. Bij ons is een "Verzekeringnemer" (ook wel hoofdverzekerde genoemd) de verantwoordelijke voor de verzekering van iedereen die met hem of haar is meeverzekerd. Hij/zij krijgt van ons de overzichten toegestuurd die gaan over meeverzekerden. Het is in deze geen man/vrouw ding.

Ik snap dat het voor u als niet prettig wordt ervaren dat uw man de overzichten van uw verzekering krijgt toegestuurd. Ik zal uw signaal doorgeven. Wel moet een eventuele oplossing ook juridisch haalbaar zijn.


Re: Aanhef post

Voorbijganger
Het maffe is alleen wel, dat de post die verstuurd wordt op naam van de hoofdverzekerde staat, ook als het over een meerderjarige medeverzekerde gaat. In de nieuwe faciliteit 'mijn zilverenkruis' kun je als hoofdverzekerde weer niet de medische kosten van de meerderjarige medeverzekerde inzien. Volgens 'mijn ZK'  in verband met de privacy van de verzekerden. En moet je dus als medeverzekerde zelf inloggen met je DigiD. Wat mij betreft niet logisch!

Re: Aanhef post

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Wdb, ik snap dat dat verwarrend overkomt. Wat vindt je zelf logischer? Dat het allemaal door de verzekeringnemer in te zien is of dat het per persoon apart in te zien is?

Re: Aanhef post

Voorbijganger
Jeppe van Zilveren Kruis schreef:
Wdb, ik snap dat dat verwarrend overkomt. Wat vindt je zelf logischer? Dat het allemaal door de verzekeringnemer in te zien is of dat het per persoon apart in te zien is?

Als het hoofdzakelijk om privacy gaat, vind ik het logisch dat zowel schriftelijke als digitale informatie op naam/achter inlog staat van de betreffende meerderjarige verzekerde, ook als het niet de hoofdverzekerde is.

Ik vraag me sowieso af hoe het eigenlijk zit qua privacy. In de apotheek mag je van kinderen boven de 12 jaar geen medische informatie verstrekken aan ouder/verzorger tenzij er toestemming is van het kind. Een kind zou dus bijvoorbeeld zelf een afspraak bij huisarts mogen maken, gaan starten met anticonceptie zonder medeweten van de ouders. Het kind heeft er recht op dat ouders dat niet weten. Maar bij de zorgverzekeraar kunnen de ouders nu alsnog in het digitale dossier zien dat er voor dat kind huisarts en apotheek kosten zijn gedeclareerd. Hier staat welliswaar niet bij om welk geneesmiddel het gaat, maar toch is het dan wel bekend bij ouders dat er íets geweest is. Omdat je eerder geen overzicht kreeg van gedeclareerde kosten voor verzekerdend onder 18 jaar uit de basisverzekering speelde dit probleem niet zo. Hoe gaat zilverenkruis hier nu mee om?

Re: Aanhef post

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Hall Wdb, het klopt dat wij om deze reden geen specificatie geven van het geneesmiddel op de nota. Daarnaast zien ouders de nota vaak toch ook binnenkomen als de nota wel op de naam van de kinderen staan. Dus ik denk dat een passende oplossing altijd lastig is. Voor Zilveren Kruis is het belangrijk dat de privacy gewaarborgd blijft uiteraard, maar wat is dan bij papieren nota's volgens jou de juiste oplossing?

Ik ga in ieder geval je signaal doorgeven over welke persoon geadresseerd word.

Re: Aanhef post

Fanatiekeling
ZK kan zorgverzekeraar de Friesland ( haar dochterondernemening) gebruiken om te kijken hoe het moet: elke verzekerde heeft eigen polis, collectiviteitskortingen blijven elden, en de verzekeringnemer krijgt alleen globale overzichten, terwijl de verzekerde de specificaties ontvangt.
Privacy voor kinderen en echtgenoten is een moeilijk probleem. Door zelf verzekeringnemer te worden, dus man en vrouw zijn hun eigen verzekeringnemer, wordt het proleem van de privacy bij echtgenoten, ondervangen.